Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam Backup & Replication 9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Snímky obrazovky produktu

Integrace řešení Veeam s úložnými systémy vám umožňuje provádět operace zálohování, replikace a obnovení s minimálním dopadem na produkční prostředí.
Integrace řešení Veeam s úložnými systémy vám umožňuje provádět operace zálohování, replikace a obnovení s minimálním dopadem na produkční prostředí.
Pro řízení migrace dat ve virtuální infrastruktuře můžete přiřazovat umístění objektům zálohovací infrastruktury.
Pro řízení migrace dat ve virtuální infrastruktuře můžete přiřazovat umístění objektům zálohovací infrastruktury.
V zájmu zvýšení rychlosti syntetických operací v systému Microsoft Windows a sdílených úložištích adresářů využívá řešení Veeam Backup & Replication technologii rychlého klonování.
V zájmu zvýšení rychlosti syntetických operací v systému Microsoft Windows a sdílených úložištích adresářů využívá řešení Veeam Backup & Replication technologii rychlého klonování.
Afinita proxy serverů umožňuje ovládat přiřazování zdrojů v zálohovací infrastruktuře a snižuje administrativní zátěž.
Afinita proxy serverů umožňuje ovládat přiřazování zdrojů v zálohovací infrastruktuře a snižuje administrativní zátěž.
Virtuální i fyzické počítače můžete obnovit ze záloh Veeam přímo do prostředí Microsoft Azure.
Virtuální i fyzické počítače můžete obnovit ze záloh Veeam přímo do prostředí Microsoft Azure.
Úloha uchovává snapshot virtuálního počítače jen na malou chvíli, prostředky virtuálního počítače jsou tedy po snapshotu uvolněny téměř okamžitě
Úloha uchovává snapshot virtuálního počítače jen na malou chvíli, prostředky virtuálního počítače jsou tedy po snapshotu uvolněny téměř okamžitě
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint zobrazuje důležité informace o položkách, které hodláte obnovit.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint zobrazuje důležité informace o položkách, které hodláte obnovit.
Můžete obnovovat položky služby Microsoft SharePoint během několika minut.
Můžete obnovovat položky služby Microsoft SharePoint během několika minut.
Veeam Explorer pro SharePoint je integrovaný nástroj, který umožňuje procházet databáze obsahu služby Microsoft SharePoint v zálohách Veeam.
Veeam Explorer pro SharePoint je integrovaný nástroj, který umožňuje procházet databáze obsahu služby Microsoft SharePoint v zálohách Veeam.
Můžete rychle vyhledat položky SharePointu a obnovit je na původní nebo nový web služby SharePoint, odeslat je e-mailem nebo je uložit do konkrétního umístění.
Můžete rychle vyhledat položky SharePointu a obnovit je na původní nebo nový web služby SharePoint, odeslat je e-mailem nebo je uložit do konkrétního umístění.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint umožňuje obnovovat dokumenty, položky, knihovny dokumentů a seznamy služby SharePoint.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint umožňuje obnovovat dokumenty, položky, knihovny dokumentů a seznamy služby SharePoint.
Můžete zálohovat protokoly transakcí databázových systémů Oracle.
Můžete zálohovat protokoly transakcí databázových systémů Oracle.
Veeam Explorer pro Microsoft Exchange umožňuje procházet, vyhledávat a exportovat vybrané položky (e-maily, poštovní schránky, poznámky, kontakty atd.) přímo ze záloh virtuálních počítačů se systémy Exchange 2010 a 2013
Veeam Explorer pro Microsoft Exchange umožňuje procházet, vyhledávat a exportovat vybrané položky (e-maily, poštovní schránky, poznámky, kontakty atd.) přímo ze záloh virtuálních počítačů se systémy Exchange 2010 a 2013
Výběr položek k obnovení ze seznamu v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint
Výběr položek k obnovení ze seznamu v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint
Můžete nakonfigurovat úložiště Scale-Out Backup Repository, které lze kdykoli rozšířit.
Můžete nakonfigurovat úložiště Scale-Out Backup Repository, které lze kdykoli rozšířit.
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory umožňuje obnovu atributů jednotlivých objektů, celých objektů i celých organizačních jednotek spolu s hierarchií
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory umožňuje obnovu atributů jednotlivých objektů, celých objektů i celých organizačních jednotek spolu s hierarchií
Lze exportovat kontejnery, objekty i atributy jako soubory LDF
Lze exportovat kontejnery, objekty i atributy jako soubory LDF
Veeam Cloud Connect je rychlý a bezpečný způsob zálohování, replikace a obnovy virtuálních počítačů pomocí cloudu
Veeam Cloud Connect je rychlý a bezpečný způsob zálohování, replikace a obnovy virtuálních počítačů pomocí cloudu
Připojovací server umožňuje optimálním způsobem směrovat provoz, snižovat zatížení sítě a zrychlit obnovovací proces.
Připojovací server umožňuje optimálním způsobem směrovat provoz, snižovat zatížení sítě a zrychlit obnovovací proces.
Proxy servery pro interakce s hostem minimalizují provoz na síti WAN a snižují zatížení zálohovacího serveru.
Proxy servery pro interakce s hostem minimalizují provoz na síti WAN a snižují zatížení zálohovacího serveru.
Veeam Backup & Replication umožňuje archivovat zálohy souborů a virtuálních počítačů na pásku.
Veeam Backup & Replication umožňuje archivovat zálohy souborů a virtuálních počítačů na pásku.
Můžete povolit paralelní zpracování pro několik páskových jednotek.
Můžete povolit paralelní zpracování pro několik páskových jednotek.
Můžete si nastavit "globální" fond médií, který používá několik páskových knihoven či samostatných jednotek.
Můžete si nastavit "globální" fond médií, který používá několik páskových knihoven či samostatných jednotek.
Virtuální plné zálohy umožňují optimalizaci pro archivaci řetězců trvale přírůstkových záloh na pásku.
Virtuální plné zálohy umožňují optimalizaci pro archivaci řetězců trvale přírůstkových záloh na pásku.
Veeam nabízí pohodlné možnosti nastavování úloh zálohování na pásku a kopírování souborů na pásku.
Veeam nabízí pohodlné možnosti nastavování úloh zálohování na pásku a kopírování souborů na pásku.
Na svou pracovní stanici si můžete nainstalovat samostatnou konzoli a vzdáleně spravovat zálohovací server přes síť.
Na svou pracovní stanici si můžete nainstalovat samostatnou konzoli a vzdáleně spravovat zálohovací server přes síť.
Položky aplikací můžete obnovovat z požadovaného bodu obnovení
Položky aplikací můžete obnovovat z požadovaného bodu obnovení
Veeam Backup & Replication zaručuje zabezpečení dat během jejich přenosu mezi komponentami Veeam.
Veeam Backup & Replication zaručuje zabezpečení dat během jejich přenosu mezi komponentami Veeam.
Spusťte plán převzetí služeb při selhání jedním kliknutím
Spusťte plán převzetí služeb při selhání jedním kliknutím
Usnadněte si migraci datových center nebo provádějte údržbu pomocí funkce plánovaného převzetí služeb při selhání.
Usnadněte si migraci datových center nebo provádějte údržbu pomocí funkce plánovaného převzetí služeb při selhání.
Veeam nabízí Veeam Cloud Connect Replication – rychlé a bezpečné řešení zotavení po havárii (DR) pomocí cloudu.
Veeam nabízí Veeam Cloud Connect Replication – rychlé a bezpečné řešení zotavení po havárii (DR) pomocí cloudu.
Akcelerátory sítě WAN jsou vyhrazené komponenty zodpovědné za ukládání globálních dat do mezipaměti a deduplikaci dat.
Akcelerátory sítě WAN jsou vyhrazené komponenty zodpovědné za ukládání globálních dat do mezipaměti a deduplikaci dat.
Chcete-li povolit akceleraci sítě WAN, je třeba zavést dvojici akcelerátorů sítě WAN do vaší infrastruktury zálohování.
Chcete-li povolit akceleraci sítě WAN, je třeba zavést dvojici akcelerátorů sítě WAN do vaší infrastruktury zálohování.
Jak funguje zálohování ze snapshotů úložiště
Jak funguje zálohování ze snapshotů úložiště
Okamžité obnovení virtuálních počítačů lze využít k obnovení produkčního virtuálního počítače i pro potřeby testování obnovení po havárii.
Okamžité obnovení virtuálních počítačů lze využít k obnovení produkčního virtuálního počítače i pro potřeby testování obnovení po havárii.
Obnovení virtuálního počítače můžete dokončit migrací obnoveného virtuálního počítače do produkčního prostředí.
Obnovení virtuálního počítače můžete dokončit migrací obnoveného virtuálního počítače do produkčního prostředí.
Veeam Backup & Replication v režimu přímého NFS přístupu obchází hostitele ESX(i) a čte a zapisuje přímo z a na úložiště NFS.
Veeam Backup & Replication v režimu přímého NFS přístupu obchází hostitele ESX(i) a čte a zapisuje přímo z a na úložiště NFS.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint zajišťuje okamžitý přehled o zálohách SharePointu a umožňuje rychlé vyhledávání a obnovu jednotlivých položek nebo seznamů služby SharePoint.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint zajišťuje okamžitý přehled o zálohách SharePointu a umožňuje rychlé vyhledávání a obnovu jednotlivých položek nebo seznamů služby SharePoint.
Pokud Microsoft SQL Server selže, můžete nástrojem Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server obnovit databáze do požadovaného bodu v čase.
Pokud Microsoft SQL Server selže, můžete nástrojem Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server obnovit databáze do požadovaného bodu v čase.
Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server umožňuje snadno vybrat požadovaný stav databáze.
Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server umožňuje snadno vybrat požadovaný stav databáze.
Databázi můžete obnovit do posledního stavu nebo do požadovaného bodu obnovení.
Databázi můžete obnovit do posledního stavu nebo do požadovaného bodu obnovení.
Databáze můžete obnovovat dokonce do stavu podle konkrétní transakce.
Databáze můžete obnovovat dokonce do stavu podle konkrétní transakce.
Veeam poskytuje podporu pro úložné systémy IBM, Dell EMC, HP a NetApp
Veeam poskytuje podporu pro úložné systémy IBM, Dell EMC, HP a NetApp
Databázi Microsoft Active Directory můžete procházet přímo ze zálohy či repliky
Databázi Microsoft Active Directory můžete procházet přímo ze zálohy či repliky
Veeam Backup & Replication umožňuje delegovat úlohy obnovy na administrátory technické podpory nebo i povolit uživatelům, ať si soubory obnovují sami
Veeam Backup & Replication umožňuje delegovat úlohy obnovy na administrátory technické podpory nebo i povolit uživatelům, ať si soubory obnovují sami
Veeam umožňuje obnovit položky aplikací ze záloh během pár minut.
Veeam umožňuje obnovit položky aplikací ze záloh během pár minut.
Data virtuálních počítačů můžete získat přímo ze souborového (NFS) primárního úložiště pomocí vlastního NFS klienta Veeam.
Data virtuálních počítačů můžete získat přímo ze souborového (NFS) primárního úložiště pomocí vlastního NFS klienta Veeam.
Zmenšení potřebného prostoru v úložišti odstraněním nadbytečných dat virtuálního počítače pomocí deduplikace dat Veeam.
Zmenšení potřebného prostoru v úložišti odstraněním nadbytečných dat virtuálního počítače pomocí deduplikace dat Veeam.
Veeam Backup & Replication nezálohuje "zbytečné bloky dat" operačního systému hosta ve virtuálním počítači.
Veeam Backup & Replication nezálohuje "zbytečné bloky dat" operačního systému hosta ve virtuálním počítači.
Veeam Backup & Replication nabízí 5 úrovní komprimace pro zmenšení velikosti souborů se zálohami a nižší zatížení síťových zdrojů.
Veeam Backup & Replication nabízí 5 úrovní komprimace pro zmenšení velikosti souborů se zálohami a nižší zatížení síťových zdrojů.
Veeam vylepšuje rychlost zálohování vyžitím funkcí deduplikace u zdroje, které nabízí rozhraní HP StoreOnce Catalyst.
Veeam vylepšuje rychlost zálohování vyžitím funkcí deduplikace u zdroje, které nabízí rozhraní HP StoreOnce Catalyst.
Integrovaná akcelerace sítě WAN
Integrovaná akcelerace sítě WAN
Přesný výběr bodu obnovení v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server
Přesný výběr bodu obnovení v nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server
S řešením SureBackup a SureReplica můžete ve virtuální laboratoři automaticky kontrolovat všechny zálohy a repliky používaných virtuálních počítačů
S řešením SureBackup a SureReplica můžete ve virtuální laboratoři automaticky kontrolovat všechny zálohy a repliky používaných virtuálních počítačů
Nastavení voleb pro ověřování v nové úloze SureBackup Přidání úložiště Data Domain
Nastavení voleb pro ověřování v nové úloze SureBackup Přidání úložiště Data Domain
Nastavení voleb pro ověřování v nové úloze SureBackup
Nastavení voleb pro ověřování v nové úloze SureBackup
Nastavení doby uchovávání pro pásky
Nastavení doby uchovávání pro pásky
Nastavení integrace úložiště
Nastavení integrace úložiště
Můžete obnovovat celé objekty kontejnerů a atributy do původního umístění nebo do jiného umístění Active Directory
Můžete obnovovat celé objekty kontejnerů a atributy do původního umístění nebo do jiného umístění Active Directory
Veeam Explorer pro Active Directory má unikátní schopnost obnovy hesel
Veeam Explorer pro Active Directory má unikátní schopnost obnovy hesel
Pomocí komplexního 256bitového šifrování AES můžete zabezpečit své zálohy u zdroje, během přenosu a při uložení
Pomocí komplexního 256bitového šifrování AES můžete zabezpečit své zálohy u zdroje, během přenosu a při uložení
Můžete využívat snapshoty úložišť k vytváření kompletních izolovaných kopií produkčního prostředí jen pomocí několika kliknutí.
Můžete využívat snapshoty úložišť k vytváření kompletních izolovaných kopií produkčního prostředí jen pomocí několika kliknutí.
Zálohování a replikace virtuálních počítačů na pracovišti pro zajištění vysoké dostupnosti nebo mimo pracoviště pro zotavení po havárii
Zálohování a replikace virtuálních počítačů na pracovišti pro zajištění vysoké dostupnosti nebo mimo pracoviště pro zotavení po havárii
Pomocí okamžitého obnovení virtuálních počítačů můžete za pár minut ze zálohy obnovit celý počítač.
Pomocí okamžitého obnovení virtuálních počítačů můžete za pár minut ze zálohy obnovit celý počítač.
Můžete zálohovat virtualizované systémy Microsoft SQL Server a jejich protokoly transakcí.
Můžete zálohovat virtualizované systémy Microsoft SQL Server a jejich protokoly transakcí.
Zadání podrobností o uživateli Cloud Connect
Zadání podrobností o uživateli Cloud Connect

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení