Zotavení po havárii jako služba

Cenově dostupné a efektivní řešení pro zotavení po havárii (DR) NOVINKA

Nedávné průzkumy prokázaly důležitost nabídky DRaaS pro stávající podniky.

Nedávné průzkumy prokázaly důležitost nabídky služby DRaaS pro stávající podniky.

Veeam® umožňuje používat služby zotavení po havárii (DRaaS) jako součást komplexní strategie dostupnosti, což zhodnotí vaše investice do datového centra a rozšíří je prostřednictvím hybridního cloudu.

Cenově dostupná a efektivní replikace na základě bitových kopií poskytuje zotavení po havárii pomocí cloudu pro VŠECHNY aplikace (RTPO™ < 15 minut) prostřednictvím nejlepších a nejdůvěryhodnějších poskytovatelů služby DRaaS po celém světě.

Odesílání replik poskytovateli služeb

Nechte růst své podnikání ve službách DRaaS s Veeam (pro poskytovatele služeb)

Dnešní problémy s DRaaS

Trh se službami zotavení po havárii (DRaaS) je dnes poměrně živý, avšak koncoví uživatelé nám říkají, že ve skutečnosti je situace obtížná. Mnoho z produktů na dnešním trhu nabízí řešení DRaaS navíc nebo samostatně k celkové strategii ochrany dat. Díky tomu se často hlavní zaměření a akceschopnost IT odchyluje od investic do stávajících datových center. Taková řešení přidávají další vrstvu složitosti správy a často zanechávají podniky v nejistotě, zda budou moci ve skutečnosti provést zotavení, pokud se něco nepovede.

VeeamUP, Volume 8. DRaaS: Nová oblíbená cloudová služba

The DraaS Opportunity: A survey of service providers & resellers

Další informace o trhu DRaaS

Částečná řešení na trhu dnes zanechávají prostředí DRaaS z velké části nedefinované. Přední analytici uvádějí, že vnímání zákazníka je jednoduše „dost dobré“ a že při využití služeb zotavení po havárii pokračují IT oddělení v zápasu o maximalizaci efektivity nákladů.

 • Některá řešení na trhu DR dnes používají zálohy (místo replik), přesto o sobě tvrdí, že poskytují služby DRaaS. To způsobuje neefektivitu zotavení a potencionálně nepřijatelné cílové doby obnovení (RTO) a cílové body obnovy (RPO) pro skutečné zotavení po havárii.
 • Další řešení DRaaS nabízejí replikaci, avšak uživatelé a poskytovatelé služeb vyžadují spojení řešení od různých dodavatelů k zajištění celkové služby (tj. spojení kritických součástí, jako je zálohování a síťové řešení). I bez komplexní funkčnosti vyžadují vysokou cenu, která je akceptovatelná pouze pro některé, skutečně klíčové podnikové aplikace.
 • Někteří dodavatelé software pro DRaaS přímo konkurují poskytovatelům služeb, propagují svá vlastní cloudová datová centra, soupeřící s poskytovateli služeb, a současně se pokouší získat tytéž poskytovatele služeb, aby si koupili jejich software pro DRaaS.
Správné pochopení DRaaS: odstranění nákladů a složitosti cloudového řešení zotavení po havárii.
Správné pochopení DRaaS: odstranění nákladů a složitosti cloudového řešení zotavení po havárii.

Veeam umožňuje poskytovat služby DRaaS

Veeam definuje služby DRaaS tím, že je nabízí jako součást komplexní strategie dostupnosti poskytováním konzistentních zkušeností zákazníka a snížením celkových nákladů na ochranu vašich dat (zálohování + replikace + cloud). Veeam dodává:

 • Cenově dostupné a efektivní replikaci na základě bitových kopií pro skutečné DR RTPO
 • Jednoduché a přímočaré licencování a ceny zahrnuto pro koncové zákazníky a měsíční pronájem virtuálních počítačů pro poskytovatele služeb
 • DR pro jakékoliv pracovní zatížení účinné, nákladově efektivní, nezávislé na úložišti, aplikaci nebo operačním systému
 • Pokročilé schopnosti sítě Veeam pro vás zajišťuje provozování sítě bez složitého nastavení nebo VPN jedna z největších výzev testování zotavení po havárii a zabezpečení před selháním
Další informace o pokročilých schopnostech provozování sítě v rámci DRaaS

Provozování sítě může být jedním z největších problémů při nabízení služby zotavení po havárii Na rozdíl od jiných řešení dokáže Veeam Cloud Connect spravovat replikaci dat při zotavení po havárii, ale také se jedná o komplexní řešení DRaaS, které umí spravovat síťová spojení mezi dvěma pracovišti, bez ohledu na jejich fyzickém spojení. To eliminuje složitost sítě a vysoké náklady a problémy související s jejím konfigurováním pro testování zotavení po havárii nebo částečné či úplné zabezpečení před selháním a to zachováním komunikace mezi spuštěnými replikami virtuálních počítačů. To je možné bez potřeby licence, učení nebo údržby softwaru jiného dodavatele nemusíte přitom provádět žádné změny při replikaci nastavení TCP/IP před, během ani po převzetí služeb při selhání.

Cenově dostupné a efektivní řešení pro zotavení po havárii

Veeam Cloud Connect usnadňuje, zjednodušuje a zprůhledňuje poskytovatelům služeb nabízení služby DRaaS a zákazníkům Veeam usnadňuje její využití. Tímto způsobem mohou IT oddělení skutečně využít výhod hybridní cloudové architektury bez obětování kritického přímého komunikačního spojení a osobního vztahu s poskytovatelem služby DRaaS. IT oddělení mají schopnost přesouvat tuto odpovědnost na ověřeného a důvěryhodného poskytovatele služeb a současně si zachovají schopnost konfigurovat a využívat službu způsobem, jakým chtějí.

Veeam Cloud Connect s možností pokročilé replikace na bázi bitových kopií virtuálních počítačů – nabízí plně integrované, rychlé a bezpečné zotavení po havárii pomocí cloudu a zajišťované poskytovatelem služeb.

Informace o odesílání replik poskytovateli služeb

Zjistěte, jak lze nechat růst své podnikání ve službách DRaaS s Veeam (pro poskytovatele služeb)

NOVINKA! Direct Restore to Microsoft Azure

BEZPLATNÝ předkonfigurovaný nástroj pro platformu Azure, který zajišťuje obnovu záloh z produktů Veeam do cloudu. Vezměte virtuální počítače, fyzické servery a koncová zařízení se systémem Windows na svém pracovišti a proveďte jejich obnovu nebo migraci do cloudu.

Další informace

Podobný material

Poskytovatelé služeb: Vybudujte své podnikání na základě služeb DRaaS využívajících Veeam

Zotavení po havárii jako služba (DRaaS) je vaší příležitostí č. 1 k prodeji cloudových služeb novým i stávajícím zákazníkům. Díky službě Veeam Cloud Connect Replication pro poskytovatele služeb je DRaaS snadné, ziskové praktické pro prostředí každého zákazníka, což má pozitivní dopad na vaše konečné výsledky, díky následujícímu:

 • Nulová závislost na softwaru jiného dodavatele jediným požadavkem je hypervisor. Není nutné kupovat, učit se ani udržovat další technologii (pro víceklientskou architekturu, ke koordinaci, rozšiřování sítě, WAN akceleraci atd.), protože Veeam poskytuje všechno už ve výchozím nastavení. To dramaticky snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO), což znamená vaše vyšší zisky a konkurenceschopné ceny pro vaše zákazníky!
 • Jednoduché licencování včetně měsíčního pronájmu podle počtu virtuálních počítačů bez požadavku na jejich minimální počet.
 • Zavedený a rostoucí trh a prodejní kanály jsou připraveny včetně 294 000 zákazníků Veeam a 55 000 partnerů
 • Nulová konkurence pro Veeam nenabízíme vlastní cloud ani vlastní služby DRaaS – místo toho nabízíme, aby tak učinili naši partneři!

Další informace

Jsme schopni zjednodušit replikaci a škálování během události zotavení po havárii nebo během testování. A našim zákazníkům se jistě bude líbit skutečnost, že úlohy replikace budou integrovány a automaticky zajištěny na vyžádání prostřednictvím portálu Veeam Cloud Connect.

Matthew Chesterton
výkonný ředitel
OffsiteDataSync

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení