NOVINKA Veeam Backup Essentials 9.5 Zahrnuje řešení Backup & Replication a Veeam ONE

Časté dotazy k produktu Veeam Backup Essentials

Co je Veeam Backup Essentials?

Řešení Veeam® Backup Essentials™ zajišťuje stejné spolehlivé výhody jako sada Veeam Availability Suite™, ale jeho cena je stanovena zvlášť s ohledem na malé firmy při úsporách 60 % i více. Je však omezeno na virtuální prostředí do 6 procesorových soketů (obvykle u firem do 250 zaměstnanců).

Produkt Veeam Backup Essentials se dodává ve třech edicích – Standard, Enterprise a Enterprise Plus – se stejnými funkcemi jako sada Veeam Availability Suite.


Co je nového v sadě Veeam Backup Essentials?

Sada Veeam Backup Essentials přidává stovky nových funkcí za účelem zajišťovat čas a cílový bod obnovení (RTPO™) za <15 minut pro VŠECHNY aplikace a data díky funkci vysokorychlostního obnovení, předcházení ztrátě dat, ověřené obnovitelnosti, využití dat a úplného přehledu. Další informace o nových funkcích!


Jak lze Veeam Backup Essentials zakoupit?

Zákazníci mohou řešení Veeam Backup Essentials zakoupit jako sadu pro dva sokety určenou pro prostředí vSphere nebo Hyper-V při maximu 6 procesorových soketů. Za účelem nákupu se obraťte na prodejce dle svého výběru, vyhledejte prodejce Veeam ve svého okolí nebo podejte požadavek na prodejní oddělení společnosti Veeam.


Je omezen počet dvousoketových balíčků sady Veeam Backup Essentials, které lze nakoupit?

Organizace smějí zakoupit až tři dvousoketové balíčky a celkem tak získat sadu Veeam Backup Essentials až pro 6 procesorových soketů.

Společnost Veeam definuje organizaci takto:

Společnost nebo samostatná kancelář, pobočka nebo oddělení se samostatnou osobou s rozhodovací pravomocí v rámci společnosti, která může provádět nákupy licencí.


Vyžaduje produkt Veeam Backup Essentials pro VMware licenci produktu VMware vSphere Essentials?

Ne. Vyžaduje však licenci VMware vSphere s otevřenými funkcemi "vStorage API" a "vAAI" (alespoň v rozsahu VMware vSphere Essentials).


Je cena za licenci Veeam Backup Essentials pro Hyper-V stejná jako za licenci pro Veeam Backup Essentials pro VMware?

Ano. Společnost Veeam udržuje vyrovnané ceny pro různé hypervisory, což také usnadňuje převod balíčků produktu Veeam Backup Essentials mezi hypervisory.


Co když moje virtuální prostředí obsahuje vSphere i Hyper-V?

Organizace mohou zakoupit dvousoketové balíčky pro libovolnou kombinaci hypervisorů. Organizace může například zakoupit jeden dvousoketový balíček Veeam Backup Essentials pro Hyper-V a dva dvousoketové balíčky Veeam Backup Essentials pro VMware. Pokud by organizace v budoucnu licence supervisorů (po dvou soketech), může mezi hypervisory převádět licence pro jednotlivé sokety. Mezi platformami hypervisorů nelze převádět licence zakoupené v online obchodě.


Jak zjistím, zda smím zakoupit další balíčky produktu Veeam Backup Essentials?

Informaci o tom, zda máte nárok na zakoupení těchto balíčků, naleznete na licenčním portálu Veeam. Pokud si stále nejste jisti, můžete založit případ na zákaznickém portálu Veeam. Pokud jste dosáhli limitu pro nákup řešení Veeam Backup Essentials, společnost Veeam vám umožní snadno upgradovat na produkt Veeam Availability Suite podporující virtuální prostředí libovolných velikostí.

Licenční politika

Obecné informace o licencování produktů Veeam včetně podmínek pro licencování a související terminologie naleznete zde.


Jak je produkt Veeam Backup Essentials licencován?

Licence pro Veeam Backup Essentials lze zakoupit jako trvalé s údržbou na základní či produkční úrovni nebo ve formě předplatného s nepřetržitou Produkční podporou.

Produkt Veeam Backup Essentials je licencován po dvousoketových balíčcích v hostitelích s virtuálními počítači, které chcete zálohovat, replikovat a sledovat nebo k nimž chcete vytvářet reporty. Licence je potřeba pro každý obsazený soket základní desky reportovaný rozhraním API hypervisoru.

Poznámka: Cíloví hostitelé (pro úlohy replikace a migrace) nevyžadují licenci.


Licencují se některé komponenty produktu (zálohovací servery, zálohovací proxy servery, úložiště záloh) samostatně?

Ne. Komponenty produktu se samostatně nelicencují. Můžete zavést libovolný počet těchto komponent, pokud budete mít licenci pro správný počet soketů.

Řešení Veeam nevyužívá agenty, takže odpadá jejich licencování a správa.


Může zákazník ve svém prostředí využívat více než jednu edici?

Ne, ve stejném fyzickém umístění lze používat pouze jednu edici (Standard, Enterprise nebo Enterprise Plus). Dále musí všechny licencované edice být stejné ve všech lokacích, které chcete spravovat prostřednictvím jednoho nástroje Veeam Enterprise Manager.

Tento požadavek se vztahuje na veškerá nasazení produktu Veeam Backup & Replication, včetně prostředí s více hypervisory. Pokud například v jednom umístění disponujete pěti licencemi k produktu vSphere a pěti licencemi pro prostředí Hyper-V, všech deset licencí musí být shodně pro verzi Standard, Enterprise nebo Enterprise Plus.

Stávající zákazníci, kteří by chtěli přejít na vyšší verzi Enterprise nebo Enterprise Plus, musí před obdržením sloučeného licenčního souboru provést upgrade také všech aktuálních licencí.


Je u sady Veeam Backup Essentials možnost používat pouze jeden licenční soubor?

Ano. Získáte jeden licenční soubor, který obsahuje dvě součásti (Veeam Backup & Replication a Veeam ONE).


Lze sloučit licenci k Veeam Backup Essentials s licencemi k ostatním produktům Veeam?

Ne. Vzhledem k tomu, že produkt Veeam Backup Essentials se nabízí za zvýhodněnou cenu po balíčcích, nelze produkty oddělit a kombinovat s individuálně licencovanými produkty.

Upgrady

Co mám dělat, pokud se mi virtuální prostředí rozroste nad 6 soketů?

Máte dvě možnosti upgradu Sadu Veeam Availability Suite a produkt Veeam Backup & Replication. Obě možnosti jsou nabízeny za cenu ve výši rozdílu mezi produktem, z něhož přecházíte (Veeam Backup Essentials), a cenou produktu, na který přecházíte (sada Veeam Availability Suite nebo produkt Veeam Backup & Replication).

Doporučuje se, aby organizace, které v současné době mají licence k produktu Veeam Backup Essentials a k dalším individuálně licencovaným produktům Veeam, kontaktovaly obchodního zástupce společnosti Veeam a probraly společně příslušné možnosti upgradu.


Co se stane s mou licencí na Veeam ONE, když provedu upgrade ze sady Veeam Backup Essentials na Veeam Backup & Replication?

Když provedete upgrade ze sady Veeam Backup Essentials na Veeam Backup & Replication, vaše licence na Veeam ONE přestane platit a už nebudete mít nárok na podporu ani údržbu produktu Veeam ONE. Musíte podepsat a odeslat dopis s prohlášením o likvidaci produktu Veeam ONE a produkt už nemůžete nadále používat.


V současné době vlastním produkt Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup & Replication (pro 3 a méně soketů). Můžu licenci převést na řešení Veeam Backup Essentials?

Ano, k dispozici jsou kódy SKU pro převod produktů. Tyto kódy SKU umožní zákazníkům, kteří zakoupili produkty Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup & Replication (pro 3 a méně soketů) převod na odpovídající edici řešení Veeam Backup Essentials. Není nutný dopis s prohlášením o likvidaci produktu. Chcete-li požádat o převod na řešení Veeam Backup Essentials, obraťte se na prodejní oddělení Veeam nebo na preferovaného prodejce ProPartner.


V současné době vlastním licenci Veeam Backup & Replication (nebo Veeam ONE). Lze produkt Veeam Backup Essentials zakoupit?

V současné době majitelé licencí Veeam Backup & Replication nebo Veeam ONE zakoupit sadu Veeam Backup Essentials nemohou. Tito zákazníci mají možnost přejít na verzi Veeam Availability Suite, nebo si zakoupit další licence pro jednotlivé produkty.


Jak lze upgradovat licenci na jinou edici?

Samotný upgrade je poté možný prostřednictvím licenčního portálu Veeam. Nejprve si prohlédněte toto srovnání, které vám poskytne informace o tom, které funkce jsou součástí jaké edice.


Jak mohu upgradovat svou licenci?

Budete potřebovat nový licenční soubor. To platí i v případě, že se nechystáte upgradovat svou edici. Ke stažení nového licenčního souboru využijte licenční portál Veeam.


Jak lze obnovit podporu?

Pokud chcete obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku obnovení podpory.


Co je automatická aktualizace licence?

Od verze v7 oprava 4 podporuje řešení Veeam Backup & Replication jako součást sady Veeam Backup Essentials automatické aktualizace licence. Je-li tato funkce aktivována, komunikuje zálohovací server Veeam (nebo server Veeam Backup Enterprise Manager, je-li implementován) aktivně s licenčním portálem Veeam aby získal novou licenci dříve, než vyprší platnost aktuální. Další informace o aktivaci této funkce najdete v uživatelské příručce Veeam Backup & Replication pro vSphere a pro Hyper-V.


Moje organizace v současnosti vlastní produkt Veeam Backup Essentials (maximálně 6 soketů). Mohu zakoupit licence na produkt Veeam Availability Suite a Veeam Backup & Replication?

Ano. Pro získání sloučeného klíče (který by obsahoval licence Essentials) by však zákazníci museli tyto licence upgradovat na produkt Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup & Replication.

Máte další konkrétní otázky?

Zúčastněte se některého z našich živých představení produktu nebo se obraťte na obchodního zástupce společnosti Veeam.