Všechny produkty Veeam
 >  Časté dotazy

Časté dotazy

Licence od společnosti Veeam (pro všechny produkty)

Společnost Veeam® poskytuje licence k softwaru dvěma způsoby:

 1. Podle počtu patic procesoru spravovaného serveru (nebo hostitele)
  • Výchozím způsobem licencování produktů Veeam je poskytnutí licencí podle počtu patic spravovaného serveru (hostitele).

   Příklad: Zákazník disponuje čtyřmi servery ESXi s duálním čtyřjádrovým procesorem. V takové situaci je zapotřebí zakoupit licenci na osm patic (4 hostitelé x 2 patice/hostitel = 8).

 2. 2. Podle počtu spravovaných virtuálních počítačů (možnost vyhrazena pouze pro členy Veeam Cloud & Service Provider Program)

Licenční podmínky společnosti Veeam

Společnost Veeam nabízí různé licenční podmínky. Další informace o dostupnosti produktů vám poskytne partner Veeam ProPartner působící ve vaší oblasti.

Nepřetržitá licence

Platnost softwarových licencí a možnost používání produktů nekončí. Aktualizace a podporu k produktům lze získat prostřednictvím údržby softwaru, kterou lze každoročně obnovit podle potřeby zákazníka. Další informace najdete na stránce s častými dotazy o obnovení podpory.

Předplacené licence

Předplacené licence umožňují snížit přímé náklady na pořízení licencí a rozložit jejich cenu na definované období. Platnost softwarových licencí a možnost používat produkty skončí vždy s koncem období předplatného a zahrnují nepřetržitou podporu úrovně Premium.

K dispozici jsou předplacené licence na jeden, dva nebo tři roky. Po skončení licenčního období už nebudou produkt ani jeho podpora k dispozici. Zákazník se může rozhodnout, zda zakoupí novou licenci za aktuální cenu, nebo novou nepřetržitou licenci.

Další informace o předplacených licencích.

Pronájem hostingu

Členové programu Veeam Cloud & Service Provider mohou pronajímat produkty na měsíční bázi. K pronájmu se může vázat roční závazek. Další informace najdete na webu programu VCSP.

Odpovědi na obecné dotazy k licencování

Jak mohu obnovit podporu?

Pokud chcete obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku obnovení podpory.

Jak mohu provést upgrade licence na odlišnou edici?

Je možné zakoupit SKU sloužící pro upgrade. Nejprve se podívejte na srovnání produktů, jenž vám poskytne informace o tom, které funkce jsou součástí jaké edice. Samotný upgrade je poté možný prostřednictvím licenčního portálu Veeam.

Mohu downgradovat edici produktu (například z verze Enterprise Plus na Enterprise)?

Ano, downgrade edice produktu, čili přechod na nižší verzi, je možný. Za downgrade neplatíte žádný poplatek, nicméně počítejte s následujícími skutečnostmi:
- Společnost Veeam NEVRACÍ rozdíl v ceně mezi edicemi.
- Po downgradu bude jakýkoli upgrade nutné zakoupit.
- Po uplynutí aktuální smlouvy o podpoře bude cena za prodloužení smlouvy o údržbě ve výši aktuální ceny dané edice.
- Změny edic nemění původní data smlouvy o podpoře.
- Na downgrade mají nárok pouze zákazníci s aktuálně platnou podporou.
Společnost Veeam vyžaduje, aby koncový uživatel podepsal dokument Letter of Destruction (LOD – Potvrzení o zničení) uvádějící informace, že za účelem vytvoření nového licenčního souboru byla licence na vyšší edici zničena. Chcete-li požádat o downgrade edice, obraťte se na prodejní oddělení společnosti Veeam nebo na preferovaného prodejce ProPartner.

Mohu se svými licencovanými paticemi přejít z jednoho hypervisoru na jiný?

Ano. Přejít s licencovanými paticemi z jednoho hypervisoru na jiný můžete kdykoli – stačí kontaktovat obchodního zástupce společnosti Veeam. K zajištění přechodu můžete bezplatně obdržet dočasný soubor s licencí pro všechny licencované patice v prostředí obou hypervisorů. Díky tomu bude možné na stejném serveru se zálohami využívat obě prostředí. Tento licenční soubor bude platný po dobu tří měsíců a podle potřeby bude možné toto období dále prodloužit (pouze pro prostředí s vysokým počtem patic). Během doby trvání dočasné licence budete mít bezplatný přístup k technické podpoře k oběma hypervisorům. Na změnu hypervisoru mají nárok pouze zákazníci s aktuálně platnou podporou.
Poznámka: Zákazníci, kteří zakoupili licence prostřednictvím internetového obchodu společnosti Veeam, nejsou oprávněni využít možnost přechodu na jiný hypervisor.

Jsou licencované patice pro jednotlivé hypervisory sledovány v rámci společného fondu?

Ne. Ke každému hypervisoru je v licenčním souboru uveden samostatný počet patic.

Liší se cena za patici v závislosti na hypervisoru?

Ne. Cena zůstává stejná bez ohledu na typ hypervisoru.

Jsem poskytovatelem služeb. Mohu využívat licence Veeam ke správě virtuálních počítačů svých klientů?

Pouze v případě, že jste zakoupili licence pro hosting (Veeam Hosting) nebo poskytování cloudových služeb (Cloud Provider). Potřebujete-li zjistit, zda máte správné licence, obraťte se na svého obchodního zástupce Veeam.

Odpovědi na dotazy k předplatnému

Jaké produkty lze zakoupit s předplacenými licencemi?

Licence na všechny produkty zálohování společnosti Veeam (Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials) lze zakoupit s ročním předplatným.
Prostřednictvím předplatného nejsou k dispozici řešení Veeam Management Pack a Veeam ONE (samostatně).

Na jakém principu předplacené licence fungují?

Předplacené licence lze zakoupit na předem stanovené období stejně jako předplatné časopisu. Licence nemá trvalý charakter. Po skončení licenčního období skončí možnost používat produkt a související podporu. Zákazník se může rozhodnout, zda zakoupí novou licenci za aktuální cenu, nebo novou nepřetržitou licenci.
Společnost Veeam nabízí možnost výběru z jedno-, dvou- a tříletého předplatného produktu Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials a využít nepřetržitou podporu úrovně Premium.

Mají k předplatnému přístup všichni koncoví uživatelé?

Ano.

Může stávající zákazník změnit předplacenou licenci na trvalou?

V takovém případě stačí, když zákazník počká do konce příslušného licenčního období a pak si zakoupí novou, trvalou licenci.

Může stávající zákazník změnit trvalou licenci na předplacenou?

Ano, může si zakoupit novou předplacenou licenci, nicméně toto není nákladově efektivní způsob obnovení trvalé licence.

Licence za zvláštní cenu

 • Ceny pro „veřejný sektor“ jsou určeny pro veškeré vládní úřady (na všech úrovních) a neziskové organizace ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „P-“.
 • Ceny „Partnerům pro interní použití“ jsou určeny partnerům Veeam ProPartner POUZE pro interní použití, tj. nikoli k poskytování služeb, zpracování údajů třetích stran nebo k prodejním účelům. Maloobchodní ceny představují čisté ceny pro prodejce. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „I-“.
 • Ceny pro „Vzdělávání“ jsou určeny pro vzdělávací instituce ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „E-“.
 • Ceny pro „Poskytovatele hostingových či cloudových služeb“ jsou určeny pouze pro členy programu Veeam Cloud & Service Provider. Tyto jednotky SKU začínají písmenem „H-“. Další informace najdete na webu programu VCSP.

Další informace z oblasti údržby naleznete v příručce k podpoře společnosti Veeam. Další informace týkající se licencí naleznete v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) společnosti Veeam.

Podmínky a definice

Patice nebo patice procesoru představují fyzické propojení mezi mikroprocesorem a deskou na fyzickém serveru. Běžně se počet patic rovná počtu procesorů.

Virtuální počítač (VM) představuje provozní prostředí (které může, ale nemusí obsahovat operační systém) v rámci hypervisoru (Hyper-V, vSphere atd.), jehož součástí mohou být disky, procesory, paměť, prostředky v síti nebo další virtuální prostředky a které prostřednictvím replikace, spouštění nebo provádění operací simuluje fyzický počítač a jeho operace.

Spravovaný server představuje fyzický server hostující nebo obsahující virtuální počítače, jejichž správa probíhá za pomoci softwaru společnosti Veeam.

Máte další dotazy?

Nahlédněte do odpovědí k častým dotazům ke konkrétním produktům v pravém navigačním okně. Nebo se můžete zúčastnit jedné z našich naživo vysílaných ukázek produktů, případně se můžete obrátit na obchodního zástupce společnosti Veeam.