https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovZmFxLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiYmEwMzlhMjEtZGY4NC00OGU2LTlkODUtNzk5ZGE1MWVmZGNhIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
 

Časté dotazy

Licence Veeam (všechny produkty)

Společnost Veeam® licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Jedná se o licencování podle počtu chráněných úloh nebo podle počtu soketů CPU na spravovaném serveru nebo hostiteli. Některé produkty mohou být licencovány na uživatele, instanci nebo oddíl. Společnost Veeam nabízí univerzální licence, které umožňují přenos mezi různými produkty a úlohami, a licence, které jsou určené pouze pro konkrétní produkt.

Univerzální licence Veeam – časté dotazy

Společnost Veeam nabízí různé možnosti licencování, aby bylo licencování pro zákazníky co nejjednodušší a nejflexibilnější. Univerzální licence Veeam (VUL) je nejfunkčnější a nejflexibilnější dostupná licenční možnost. Chcete-li se podívat na podrobné informace o možnostech licencování, přečtěte si výše uvedené licenční zásady. Níže jsou uvedeny nejčastěji kladené otázky.
Jaké jsou výhody univerzální licence?

Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k vícecloudovým a hybridním prostředím, která jsou založena na principu přenositelnosti, licence formou předplatného se stávají normou. Společnost Veeam se snaží zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím modelu přenosné licence. Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Univerzální přenosnost: Licence lze střídavě používat na více produktech a úlohách Veeam.
 • Jednodušší použití: Jednodušší objednávání, správa a slučování licencí.
 • Vyšší hodnota: Více funkcí za nižší cenu na úlohu. Kupujte pouze to, co potřebujete, bez rizika, že vám zůstanou licence na konkrétní úlohu.
 • Předvídatelná cena: Při uzavření víceleté smlouvy zafixujete cenu platbou předem, nebo můžete platit postupně.
 • Platba za používání: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte zakoupené produkty podle aktuální potřeby.
 • Žádná závislost na výrobci: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu 24.7.365 po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů (kromě produktu Veeam Backup Starter, který obsahuje základní podporu).
Co je model Univerzální licence Veeam (VUL)?

VUL je model předplatného, který lze používat univerzálně a poskytuje uživatelům nový prvek přenosnosti, což přechod do cloudového a hybridního prostředí ještě usnadňuje bez dalších poplatků za cloud.

Licence VUL se prodávají na definovanou dobu od jednoho do pěti let s placením předem nebo na tři roky s placením po roce. Tyto licence lze používat střídavě u mnoha různých produktů a úloh Veeam. Toto licencování nabízí všechny výhody licence s průběžnými platbami, jako je možnost začít v malém bez závislosti na dodavateli, placení za to, co používáte, a využívání rozpočtového modelu provozních výdajů, který je vhodný pro cloud.

VUL má však mnoho dalších výhod, ve kterých se liší od tradičních předplatných. Už si nemusíte kupovat licence podle konkrétního produktu nebo omezené na konkrétní typ úlohy. Tento nový model zpřístupňuje mnoho různých produktů a funkcí více uživatelům. Je to tak: předplacené licence lze použít pro více produktů a typů úloh, virtuálních, fyzických i cloudových, takže nejste vázáni na typ licence ani produkt, který nepotřebujete. Říkáme tomu přenosnost!

Používejte jen to, co potřebujete. Přenosnost licencí také zjednodušuje správu objednávek a licencí, což snižuje složitost správy různých SKU podle typu produktu nebo úlohy.

Jaký je rozdíl mezi VUL a licencí Veeam na instanci?
VUL je jednodušší, přenosnější a snadněji použitelná konfigurace než její předchůdce, instanční licence Veeam (VIL). VUL se prodává ve svazcích licencí jediné, plně funkční verze bez matoucích výpočtů vah instancí. S licencí VUL chrání jednu úlohu jedna licence. Od 1. října 2019 je VUL předplacená licence společnosti Veeam a stávající zákazníci s předplacenou licencí provedou upgrade na VUL při instalaci produktů v10.
Co je úloha a kolik licencí VUL potřebuji?

Úloha může být virtuální počítač, fyzický server, podniková aplikace, cloudový virtuální počítač nebo sdílený soubor. S VUL zákazníci mohou využívat licence k ochraně všech úloh, které potřebují, a licence jsou přenosné. Zákazníci nakupují licence prodávané minimálně po deseti a mohou je použít k ochraně nejrůznějších úloh.

Počet potřebných licencí se obecně rovná počtu úloh, které chcete chránit. Většina úloh vyžaduje pouze jednu instanci licence. Výjimkou je, když chráníte pracovní stanice a koncové body, kde jedna licence stačí na ochranu tří pracovních stanic. Jedna licence VUL stačí také na ochranu 250 GB souborové kapacity NAS, tedy čtyři licence na TB. Nejlepší způsob, jak zjistit, kolik licencí potřebujete, je využít náš konfigurátor VUL. Vyberte produkt, zadejte počet úloh o období podle svého výběru.

Licence VUL se prodávají v minimálním množství 10 licencí. Pokud je pro vás požadavek na minimální nákup 10 licencí překážkou, doporučujeme vyzkoušet verzi Veeam Backup & Replication™ Community Edition, která poskytuje ochranu 10 úlohám zdarma.

Jak si mohu zakoupit VUL a jaké jsou podmínky?

VUL se používá k ochraně mnoha úloh a některé úlohy VUL vyžadují. Co je tedy třeba zakoupit?

Korporace a velké podniky

 • VUL Veeam Availability Suite™: Zálohování a monitorování cloudových, virtuálních a fyzických úloh
 • VUL Veeam Backup & Replication: Zálohování cloudových, virtuálních a fyzických úloh

Malé a střední podniky

 • VUL Veeam Backup Essentials Zálohování a monitorování cloudových, virtuálních a fyzických úloh, s omezením na 50 úloh
 • VUL Veeam Backup Starter: Zálohování cloudových, virtuálních a fyzických úloh, s omezením na 20 úloh a pouze základní zákaznickou podporu

Licence VUL se kupují v minimálním množstvím 10 licencí. K dispozici jsou možnosti na jeden rok až pět let, takže si můžete vybrat období a harmonogram plateb, které nejlépe splňují vaše potřeby. Plaťte předem nebo každoročně. Každoroční možnost je k dispozici pouze pro tříleté předplatné. Po skončení platnosti licence ji bude třeba obnovit, abyste mohli předplatné dále používat. Všechny licence zahrnují nepřetržitou produkční podporu 24.7.365, kromě edice Starter, která zahrnuje pouze základní podporu.

Na co lze licence VUL použít?

VUL lze dnes využít k různým účelům a jejich množství se stále zvětšuje. Prakticky lze tyto licence využít pro většinu typů úloh, včetně virtuálních počítačů a cloudových virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic a modulů plug-in pro podnikové aplikace. Následující seznam obsahuje typy úloh, které jsou dnes k dispozici:

 • Virtuální počítače (VMware vSphere, Hyper-V a Nutanix AHV): Veeam Backup & Replication
 • Fyzické servery a pracovní stanice: Veeam Agents for Microsoft Windows, Linux, IBM AIX Oracle Solaris
 • Úlohy s nativní podporou cloudu: Veeam Backup pro AWS, Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux
 • Podpora podnikových aplikací (Oracle RMAN a SAP HANA): Modul plug-in pro podnikové aplikace nástroje Veeam Backup & Replication nebo nástroje Veeam Agent for Microsoft Windows Linux
 • Sdílené adresáře souborů NAS: Veeam Backup & Replication
 • Monitorování: Veeam ONE™, které je součástí sady Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup Essentials
Které produkty zatím nejsou dostupné prostřednictvím VUL?

V současné době jsou následující produkty stále prodávány prostřednictvím jednotlivých předplacených licencí místo přenosných předplacených licencí:

 • Veeam Management Pack™ (MP) pro System Center
 • Veeam Backup for Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
Nabízí společnost Veeam licence podle počtu soketů na produkty Veeam Agent, VBR Nutanix AHV Backup Proxy, Veeam Availability Orchestrator nebo Veeam Backup for Microsoft Office 365?
Ne, tyto produkty nejsou dostupné s licencemi podle počtu soketů.
Mohu použít licence VUL pro úlohy Veeam Backup for AWS s nativní podporou cloudu?
Pokud chcete využít stávající licence VUL pro Veeam Backup for AWS, kontaktujte prodejní tým nebo podejte žádost o podporu k licencím.
Mohu mít jak licence VUL (na úlohu), tak licence podle počtu soketů?

Zákazníci mohou mít centrálně spravované prostředí s licencemi VUL i podle počtu soketů. Ne všechny produkty však lze kombinovat (celý seznam VUL, které lze slučovat, a produktů podle počtu soketů naleznete zde). Pokud například chráníte virtuální počítače VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V za použití nepřetržitých licencí podle počtu soketů, musíte chránit všechny virtuální počítače vSphere/Hyper-V v prostředí jako sokety. Licence VUL lze stále používat na všechny ostatní typy úloh, které nejsou virtuální počítače.

Důležitá poznámka: Při slučování licencí podle počtu soketů a licencí VUL věnujte pozornost tomu, že licence podle počtu soketů určuje edici a možnosti celého sloučeného prostředí. Příklad: Pokud slučujete sokety Veeam Availability Suite Enterprise Edition s VUL Veeam Availability Suite (např. s funkcemi Enterprise Plus), prostředí bude nastaveno na sadu funkcí Enterprise. Za účelem získání možností edice Enterprise Plus musí uživatelé a) migrovat licence podle počtu soketů na licence VUL, nebo b) upgradovat licence podle počtu soketů na preferovanou edici (pravděpodobně Enterprise Plus Edition).

Jak sloučím licenční soubory?
Pokud chce mít zákazník centrálně spravované prostředí, může být nutné sloučit licenční soubory. Požaduje se, aby smlouva o údržbě byla platná jak pro součásti s licencí podle počtu soketů, tak pro součásti s VUL. Při jakýchkoli problémech kontaktujte podporu společnosti Veeam.
U kterých produktů je dnes možné slučovat licence pro centrální správu?

U sady Veeam Availability Suite je možné slučovat licenci na patici a univerzální licenci do jednoho centrálně spravovaného prostředí.

U nástroje Veeam Backup & Replication je také možné slučovat licenci na patici a univerzální licenci do jednoho centrálně spravovaného prostředí.

U sady Veeam Backup Essentials však není možné slučovat licenci podle počtu soketů a univerzální licenci, ale máte dvě možnosti:

 • Sokety Veeam Backup Essentials lze slučovat s licencemi VUL Veeam Availability Suite.
 • Sokety a univerzální licence Veeam Backup Essentials je možné upgradovat na sadu Veeam Availability Suite, čímž se dosáhne centralizované správy a sloučení licencí. 
Jak mohu aktualizovat svůj licenční soubor?

Tento proces se provádí v produktu nebo v nabídce „Můj účet“ na zákaznickém portálu. Zákazníci provádějící upgrade na verzi 10 si budou muset licenční soubor aktualizovat okamžitě. To platí také pro zákazníky, kteří mají nepřetržité licence a některé licence pro nástroj Agent pro server nebo pracovní stanici.

Klikněte na tlačítko „Získat nové licence“ v sekci „Můj účet“. Vyberte produkty, které chcete upgradovat, klikněte na Stáhnout a máte hotovo.

Jak je možné monitorovat nástroje Veeam Agent for Microsoft Windows Linux?

Kupte si VUL sady Veeam Availability Suite. Sada Veeam Availability Suite nabízí ochranu řešení Veeam Backup & Replication pro virtuální, fyzické a cloudové úlohy i funkce monitorování a analýzy nástroje Veeam ONE v jedné sadě. Nástroje Veeam Agent for Microsoft Windows Linux jsou nyní součástí nástroje Veeam Backup & Replication jako modul.

Instance VUL umožní ochranu a monitorování až pěti virtuálních počítačů a pěti serverových agentů, přičemž dojde k využití celkem 10 licencí. Zákazníkům nejsou účtovány další licence na monitorování.

Jak mohu provést migraci ze starší trvalé smlouvy na produkt na plně funkční přenosnou licenci VUL?
Zákazníci mohou migrovat z trvalých licencí podle počtu soketů na předplacené VUL zakoupením SKU pro migraci. Nákup této SKU prodlužuje podporu trvalé licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z trvalého předplatného podle počtu soketů na předplatné VUL (součástí jsou funkce edice Enterprise Plus a produkční podpora s výjimkou balíčku Starter). Cena za migraci je stejná jako roční obnovení údržby trvalého soketu (na jeden nebo dva roky) pro podporu na produkční úrovni. Migrace produktů z trvalého modelu na předplacený musí být provedena u všech soketů v zákazníkově smlouvě. Nákup nových předplacených licencí VUL, které mají nahradit trvalé licence podle počtu soketů, bez použití autorizované SKU pro migraci není možný. Po migraci budou všechny cenové nabídky činěny s cenami předplatného VUL. Podrobné informace o migraci vám sdělí Tým Veeam pro obnovení.
Musím provést migraci na licence VUL?
Ne, neexistuje žádný požadavek na přechod na model licence VUL. Nepřetržité licence podle počtu soketů jsou pro zákazníky, kteří potřebují chránit úlohy VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V onsite, stále nepovinné. Chcete-li chránit úlohy, jako jsou sdílené adresáře souborů NAS, cloudové úlohy a servery nebo pracovní stanice Veeam Agent, je licence VUL vyžadována.
Jsem zákazník s licencí podle počtu soketů. Mohu vyzkoušet licenci VUL formou předplatného?
Zákazníkům s licencemi podle počtu soketů na produkty Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication a Veeam Backup Essentials dáváme na každou licenci podle počtu soketů jednu licenci VUL. Zdarma můžete vyzkoušet až šest licencí. Tyto licence vám umožňují bez závazků si vyzkoušet možnosti ochrany nástrojů Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux, modulů plug-in pro podnikové aplikace pro Oracle RMANSAP HANA, cloudových prostředí, sdílených adresářů NAS a dalších prostředí. Tyto licence se v produktu zobrazují, jak je vidět na obrázku, a jejich platnost nikdy nevyprší.
Jak prodloužím předplatné?
Budete-li chtít nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplatného VUL, jednoduše si obnovíte licence VUL dříve, než skončí aktuální období. Potřebujete-li pomoc s nabídkou, kontaktujte náš tým zde.
Funkce které edice a jakou úroveň podpory získám, když mám ve stejné centrálně spravované konzoli licence podle počtu patic i licence VUL?
Při centrální správě licencí podle počtu patic a licencí VUL určuje sadu funkcí edice a úroveň podpory celého sloučeného prostředí licenční klíč patice. Další informace naleznete v částech 2.4 a 2.5 licenčních podmínek.

Máte dotazy?

Na pravém navigačním panelu naleznete nejčastější dotazy ke konkrétnímu produktu. Můžete se také zúčastnit jednoho z našich živě vysílaných produktových dem, případně se můžete obrátit na obchodního zástupce společnosti Veeam.