800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ

Časté dotazy

Licence Veeam (všechny produkty)

Společnost Veeam® licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Jedná se o licencování podle počtu patic CPU na spravovaném serveru (nebo hostiteli) a také podle počtu instancí. Některé produkty mohou být licencovány podle počtu virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic nebo cloudových instancí nebo spravovaných uživatelů. Společnost Veeam nabízí licence na instance, což umožňuje přenos mezi různými produkty a úlohami, nebo nepřetržité licence pro implementace na základě patic.

Časté dotazy k licencím na instanci

Společnost Veeam nabízí různé možnosti licencování se záměrem zákazníkům licencování co nejvíce usnadnit. Níže jsou uvedeny některé často kladené otázky. Chcete-li se podívat na všechny možnosti licencování, přečtěte si výše uvedené licenční zásady.
Proč společnost Veeam využívá nový licenční model, kterému říká licence na instanci?

Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k vícecloudovým a hybridním prostředím, která jsou založena na principu přenositelnosti, licence formou předplatného se stávají normou. Společnost Veeam se snaží zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím modelu předplatného. Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Časová hodnota peněz: Nižší počáteční náklady, změna z kapitálových výdajů na provozní.
 • Přenositelnost: Využívejte přenosné předplacené licence střídavě u úloh, které právě potřebujete.
 • Předvídatelná cena: Při uzavření víceleté smlouvy zafixujete cenu platbou předem, nebo můžete platit postupně.
 • Platba za používání: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte produkty podle aktuální potřeby.
 • Žádná závislost na výrobci: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů.
Jak vypadá nový model licencí na instanci společnosti Veeam?

Nový model licencí na instanci společnosti Veeam je model předplatného, který lze používat univerzálně u více produktů a poskytuje uživatelům nový prvek PŘENOSITELNOSTI, což přechod do cloudového a hybridního prostředí ještě usnadňuje bez dalších poplatků.

Licence na instanci jsou prodávány na definovanou dobu, od 1 do 5 let, a lze je používat střídavě u mnoha různých produktů a typů úloh Veeam. Toto licencování nabízí všechny výhody tradiční licence formou předplatného, jako je začátek v malém, žádná závislost na dodavateli, placení za to, co používáte, a využívání rozpočtového modelu provozních výdajů, který je vhodný pro cloud.

Licence na instanci mají však mnoho dalších výhod, ve kterých se liší od tradičních předplatných. Už si nemusíte kupovat licence „podle produktu“ NEBO „podle konkrétního typu úlohy“, jako je virtuální počítač, server, pracovní stanice nebo cloudový virtuální počítač. Tento nový model usnadňuje přístup k mnoha různým produktům. Ano: předplacené licence lze použít pro více produktů a typů úloh, virtuálních, fyzických i cloudových, takže nejste vázáni na typ licence ani produkt, který nepotřebujete. Říkáme tomu PŘENOSITELNOST!

Používejte jen to, co potřebujete. Tato přenositelnost licencí také zjednodušuje správu objednávek a licencí, což snižuje složitost správy různých SKU podle typu produktu nebo úlohy.

Co je to instance?
Jedná se o měrnou jednotku naší licence formou předplatného. Zákazníci nakupují licence prodávané ve svazcích po 10 a mohou tyto instance použít k ochraně nejrůznějších úloh. Jedna instance odpovídá jedné úloze, například virtuálnímu počítači, serveru, podnikové aplikaci atd. 
Kolik instancí potřebuji?

Počet instancí se obecně rovná počtu úloh, které chcete chránit. Většina úloh vyžaduje pouze jednu instanci. Nejlepší způsob, jak zjistit, kolik instancí potřebujete, je využít náš konfigurátor instančních licencí. Vyberte produkt a edici a zadejte počet úloh v období podle svého výběru.

Instance se prodávají ve svazcích po 10. Pokud je pro vás požadavek na minimální nákup 10 instancí překážkou, doporučujeme vyzkoušet verzi Veeam Backup & Replication Community Edition, která obsahuje 10 instancí v edici Standard k vyzkoušení zdarma.

Jak si mohu zakoupit licence na instanci a jaké jsou podmínky?

Licence na instanci se kupují ve svazcích po 10 instancích. Zvolíte si, zda chcete monitorování, nebo ne, poté si vyberete edici a zadáte počet úloh, které chcete chránit.

K dispozici jsou jedno- až pětileté licence na instanci, takže si můžete vybrat období a harmonogram plateb, které splňují vaše potřeby. Plaťte předem, nebo každoročně. Po skončení platnosti licence ji bude třeba obnovit, abyste mohli předplatné dále používat. Každá licence na instanci bude zahrnovat nepřetržitou produkční podporu.

Na co lze NOVOU přenositelnou licenci formou předplatného použít?

Nový model předplacené licence Veeam lze dnes využít k různým účelům a ty stále přibývají. Prakticky lze model předplatného použít pro většinu typů úloh, včetně virtuálních počítačů a cloudových virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic a modulů plug-in pro podnikové aplikace. Licence formou předplatného není „podle patic“, ale je možné ji použít pro nasazení onsite i v cloudu nebo hybridní nasazení. Následující seznam obsahuje typy úloh, které jsou dnes k dispozici s novou přenositelností předplacené licence:

 • Virtuální počítače – VMware vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV – Veeam Backup & Replication
 • Fyzické servery – nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux
 • Fyzické pracovní stanice – nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux
 • Podpora podnikových aplikací – Oracle RMAN a SAP HANA Veeam Backup & Replication
 • Úlohy s nativní podporou cloudu – instance a databáze AWS – Veeam Backup & Replication pro AWS
 • Správa – Veeam ONE (prodáváno jako část produktu Veeam Availability Suite)
 • Veeam Cloud Connect
Které produkty zatím v NOVÉM modelu přenosných licencí formou předplatného nejsou k dispozici?

V současné době jsou následující produkty stále prodávány prostřednictvím jednotlivých předplacených licencí místo přenosných předplatných na licenci: Očekává se, že přejdou na nový model na instanci v roce 2019:

 • Veeam Management Pack pro System Center
 • Veeam Backup pro Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Nástroje Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris
Mohu mít jak licence na instanci (předplacené), tak licence podle počtu patic (trvalé)?
Zákazníci mohou mít prostředí, ve které jsou nepřetržité i předplacené licence, které jsou centrálně spravované. Produkty a edice musí být u všech licencí stejné. Pokud zákazník chrání virtuální počítače VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V za použití nepřetržitých licencí na patici, musí chránit všechny virtuální počítače vSphere/Hyper-V jako patice. Instance lze použít pro libovolný jiný typ úlohy.
Jak sloučím licenční soubory?
Pokud chce mít zákazník centrálně spravované prostředí, může být nutné sloučit licenční soubory. Požadavek spočívá v tom, že údržba musí být aktuální jak pro součásti s nepřetržitou licenci, tak pro součásti s předplacenou licencí. Další informace o sloučení účtů naleznete v tomto článku KB. Při jakýchkoli problémech kontaktujte podporu.
U kterých produktů je dnes možné slučovat licence pro centrální správu?

U sady Veeam Availability Suite je možné slučovat licenci na patici a instanční licenci do jednoho centrálně spravovaného prostředí: Jsou nutné stejné licence. 

U nástroje Veeam Backup & Replication je možné slučovat licenci na patici a instanční licenci do jednoho centrálně spravovaného prostředí: Jsou nutné stejné licence. 

U sady Veeam Backup Essentials není možné slučovat licenci na patici a instanční licenci, ale existují dvě možnosti. Patice sady Essentials je možné sloučit s instancemi sady Veeam Availability Suite nebo je možné upgradovat sadu Essentials na sadu Veeam Availability Suite, čímž se dosáhne centrální správy a sloučení licencí.

Jak je možné monitorovat nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows Linux?

Zakupte si univerzální předplacené licence Veeam Availability Suite. Sada Veeam Availability Suite nabízí ochranu řešení Veeam Backup & Replication pro virtuální, fyzické a cloudové úlohy i monitorování a analýzu nástroje Veeam ONE v jedné sadě. Nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows Linux jsou nyní v rámci nástroje Veeam Backup & Replication jako modul.

Instance Enterprise Plus například umožní ochranu a monitorování až 5 instancí virtuálních počítačů a 5 serverových agentů, přičemž dojde k využití celkem 10 instancí. Zákazníkům nejsou účtovány další instance na monitorování.

Musím migrovat na licenci formou předplatného?
Ne, neexistuje žádný požadavek na přechod na tento typ licence. Licencování podle počtu patic je pro zákazníky, kteří potřebují chránit úlohy VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V onsite, stále nepovinné.
Nabízí společnost Veeam nepřetržité licence pro produkty Veeam Agent a Veeam Backup pro Microsoft Office 365?
Ne, tyto produkty jsou dostupné pouze na základě předplacené licence.
Jak prodloužím předplatné?
Chcete-li nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplacené licence na instanci, jednoduše si zakoupíte další licenci na instanci dříve, než vyprší vaše aktuální licence.
Je možné zkrátit víceleté předplatné na jednoleté?
Tato možnost není bohužel k dispozici.
Jak mohu provést migraci z nepřetržité smlouvy na produkt s licencí na instanci?
Zákazníci mohou migrovat z nepřetržitých licencí podle počtu soketů na licence na instanci formou předplatného zakoupením propagační jednotky SKU pro migraci. Tato jednotka SKU je určena stávajícím zákazníkům s nepřetržitými licencemi podle počtu patic, kteří chtějí přejít na předplacené licence na instanci. Nákup této jednotky SKU prodlužuje podporu nepřetržité licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z nepřetržité na předplacenou. Veškeré přidané úlohy požadované zákazníkem nad limit migrace musí být zakoupeny za cenu předplatného na instanci. Všechny migrované nepřetržité licence podle počtu patic musí koncový uživatel zničit. Zákazníci si mohou zakoupit dvouletou jednotku SKU předem, nebo ji obnovovat každoročně po dobu jednoho nebo dvou let během období migrace. Po uplynutí této doby budou všechny migrované licence obnovovány za cenu předplatného na instanci. Všechny migrace produktů z nepřetržitých licencí podle počtu patic na instance musí být provedeny u všech patic v prostředí zákazníka, a to bez ohledu na počet jednotlivých smluv pro daný produkt. Částečné migrace nejsou povoleny.

Máte další dotazy?

Na pravém navigačním panelu naleznete nejčastější dotazy ke konkrétnímu produktu. Můžete se také zúčastnit jednoho z našich živě vysílaných produktových dem, případně se můžete obrátit na obchodního zástupce společnosti Veeam.