800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

Časté dotazy

Licence Veeam (všechny produkty)

Společnost Veeam® licencuje software nejrůznějšími způsoby v závislosti na konkrétním produktu nebo případu, který vás zajímá. Do toho patří licence podle počtu patic procesorů na spravovaném serveru (nebo hostiteli) i podle počtu instancí. Některé produkty mohou být licencovány podle počtu virtuálních počítačů, fyzických serverů, pracovních stanic nebo cloudových instancí nebo spravovaných uživatelů. Společnost Veeam nabízí licence na instance, což umožňuje přenos mezi různými produkty a úlohami, nebo nepřetržité licence pro implementace na základě patic.

Licenční podmínky společnosti Veeam

Společnost Veeam nabízí různé licenční podmínky. Potřebujete-li další informace o dostupnosti produktu, obraťte se na svého partnera Veeam ProPartner.

Trvalá licence

Platnost softwarových licencí a možnost používání produktů nekončí. Součástí každé nově zakoupené trvalé licence je jeden rok základní podpory a údržby.

Udržujte si aktivní smlouvu o podpoře a získáte:

 • Aktualizace produktů a nové hlavní verze.
 • Přístup k technické podpoře.
 • Přístup na portál pro správu licenčních klíčů.

K dispozici jsou nepřetržité licence, které se používají u řešení na základě patic.

Upozornění: Pokud skončí platnost vaší smlouvy o údržbě, nebudete moci spravovat ani stahovat licenční klíče. Společnost Veeam doporučuje zákazníkům, aby si vždy vytvářeli zálohy všech licenčních klíčů. Další informace najdete na stránce s častými dotazy k obnovení podpory.

Licence na instanci

Licence na instanci umožňují snížit přímé náklady na pořízení licencí a rozložit jejich cenu na definované období. Licence Veeam na instance umožňují zákazníkům využívat různé produkty za použití jednoho fondu instancí licencí a jejich součástí je přenositelnost mezi různými typy úloh pro maximální flexibilitu.

K dispozici jsou jedno- až pětileté licence na instanci a zákazníci se mohou rozhodnout, zda chtějí zakoupit celé předplatné rovnou, nebo ho budou platit jednou ročně. Licence na instanci obsahují nepřetržitou produkční podporu bez dalších poplatků.

Po skončení licenčního období skončí možnost používat produkt i podporu. Zákazník se může rozhodnout o nákupu dalších licencí za aktuální cenu a pokračovat v používání produktu.

Poznámka: Dostupnost možností licencí se liší podle produktu. Zda produkt nebo funkce, které chcete, je nabízen s nepřetržitou licencí, licencí na instanci, nebo jinou licencí, zjistíte u daného produktu.

DALŠÍ INFORMACE O LICENCÍCH NA INSTANCI

Pronájem hostování

Členové programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) si mohou pronajímat produkty měsíčně. Může být vyžadován závazek na jeden rok. Další informace najdete na stránce programu VCSP.

Časté obecné dotazy k licencím

Jak mohu získat licenční soubor pro produkty Veeam?
Pokud máte aktivní smlouvu o podpoře, můžete se přihlásit na portál pro správu licencí a licenční soubor si stáhnout. Jestliže nejste správcem licence pro váš účet, budete mít možnost odeslat soubor správci licence. Pokud na portálu nevidíte své licence, otevřete nový případ týkající se licencí.
Za jakých podmínek mohu slučovat nebo rozdělovat licence?

Aby mohlo dojít ke sloučení dvou či více licencí, musejí splňovat následující kritéria:

 • Všechny licence musí mít aktivní smlouvu o podpoře.
 • Všechny licence musí být vydány pro stejný produkt a edici.
 • Všechny licence musí využívat stejný licenční model (předplatné, trvalá licence, pronájem atd.).
 • Všechny licence musí být licencované podle stejné jednotky (patice, virtuální počítač, uživatel atd.) s výjimkou nástrojů Veeam Agent, u kterých lze kombinovat licence pro pracovní stanice a servery.
 • Správce licencí pro všechny licenční soubory je stejný.
 • Všechny licence musí být vydány stejné společnosti.

Pokud jsou výše uvedená kritéria splněna, na portálu pro správu licencí by mělo být zobrazeno tlačítko Sloučit. Po kliknutí budete moci vybrat licenční soubory, které je třeba sloučit. Další informace najdete v příručce k portálu pro správu licencí.

Poznámka: Pokud slučujete dva nebo více licenčních souborů, bude mít sloučená licence nejdřívější datum konce platnosti. Máte například dva licenční soubory – jednomu končí platnost 30. prosince 2018 a druhému 1. února 2019. Sloučenému licenčnímu souboru tedy skončí platnost 30. prosince 2018. I když sloučenému licenčnímu souboru skončí dříve platnost podpory, stále budete mít k dispozici technickou podporu na základě smlouvy o podpoře.
Chcete-li rozdělit licenční soubor, otevřete na portálu pro správu licencí případ týkající se licencí na kartě „Získat podporu“.

Jak mohu zjistit, kdo je správce licence pro mou společnost?
Údaje o správci licence jsou obsaženy v každém licenčním souboru (můžete jej otevřít v libovolném textovém editoru) a také na portálu pro správu licencí pro každou konkrétní licenční smlouvu. V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, kdo je primární/sekundární správce licence pro vaši společnost, otevřete nový případ týkající se licencí.
Jak mohu změnit správce licencí?
V případě, že chcete změnit správce licence nebo sdílet oprávnění správce, otevřete nový případ přihlášením se do části My Account (Můj účet), kliknutím na kartu „Support“ (Podpora), „Open a case“ (Otevřít případ) a výběrem možnosti „Licensing“ (Licence). Poté vyberte v rozevírací nabídce možnost „Change/Add license administrator“ (Změnit/přidat správce licence) a vyplňte všechny požadované údaje. Postup je znázorněn také na obrázku níže: 
Mohu použít starší licenční soubor k nejnovější verzi softwaru?
Přijde na to.

Pokud se u nepřetržitých licencí na patici verze licenčního souboru i softwaru shodují (například pokud jde v obou případech o v9), bude licence fungovat. Pokud se neshodují, soubor neumožní instalaci. Pokud se například pokusíte použít licenci v8 na instalaci v9, zobrazí se chybová zpráva „Platnost licence skončila“. 

Zákazníci se staršími předplacenými licencemi a zákazníci pronájmu hostování budou muset provést aktualizaci na nový licenční soubor, protože starší licenční soubor již nebude podporován. Na upgrade licenčního souboru na uživatelském portálu bude 90denní lhůta.   

Noví zákazníci využívající licence na instanci nebudou muset provádět upgrade, protože tento licenční soubor bude správný.

Zákazníci, kteří mají trvalé licence i licence na instanci, budou muset licenční soubor upgradovat.
Mohu změnit zkušební licenci na placenou licenci bez ztráty dat?
Ano, jednoduše přejděte do části Help (Nápověda) -> License (Licence) -> Install license (Instalovat licenci) a vyhledejte nový licenční soubor. Nebude to mít vliv na žádné vaše úlohy, nastavení ani soubory záloh.
Pokud upgraduji svůj licenční soubor, přijdu o nějaká uložená data nebo úlohy?
Ne.
Musím přeinstalovat produkty Veeam, když změním licenční soubor?
Ne, pokud upgradujete na novou verzi, jednoduše spusťte instalační program a zvolte licenční soubor pro verzi, která se instaluje.
Mám aktivní smlouvu o podpoře a chci nadále používat starou verzi produktu Veeam. Jak získám starší licenci?
Pokud potřebujete licenční soubor pro verzi produktu Veeam, která již není podporována, otevřete případ týkající se licencí. Na portálu si můžete stáhnout licenční soubor pro aktuální i předchozí verze našich produktů.
Jak obnovím svou podporu?
Chcete-li obnovit podporu, vyplňte žádost o nabídku na obnovení .
Jak mohu upgradovat svou licenci na jinou edici?
Lze zakoupit jednotky SKU pro upgrade. Funkce, jež jsou součástí jednotlivých edic, najdete v tomto srovnávacím dokumentu. Upgrade je poté možné provést na portálu pro správu licencí Veeam.
Jak mohu sloučit své licence?
Sloučení, upgrady a downgrady může provádět pouze pověřený správce licence uvedený ve vašem licenčním souboru. Podrobné pokyny naleznete v tomto dokumentu. Zajistěte, aby byly splněny všechny předpoklady pro sloučení licencí.
Jak do produktu nainstaluji nový licenční klíč?

Veeam Backup & Replication: 
Chcete-li přidat nový klíč do nainstalované verze produktu Veeam Backup & Replication™, postupujte podle těchto kroků v uživatelské konzoli:
Menu (Nabídka) -> Help (Nápověda) -> License (Licence) -> Install license (Instalovat licenci)
Podrobnosti najdete na této stránce

Veeam ONE: 
Pro produkt Veeam ONE™ postupujte výběrem možností „Veeam ONE Monitor client (Klient pro monitorování Veeam ONE) -> Help (Nápověda) -> License information (Informace o licenci)“ nebo „Veeam ONE Reporter Web UI (Webové rozhraní Veeam ONE Reporter) -> Configuration (Konfigurace) -> License (Licence)“. Podrobnosti naleznete na této stránce.

Mohou být některé produkty Veeam používány samostatně, nebo vyžadují další produkty Veeam?

Veeam Agent pro Microsoft Windows nebo Linux a Veeam Backup pro Microsoft Office 365 lze používat samostatně, v kombinaci se sadou Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication nebo Veeam Backup Essentials™, nebo bez nich.

Aplikaci Veeam ONE lze využívat samostatně nebo s produktem Veeam Backup & Replication.

Nástroj Veeam Availability Orchestrator je dostupný jako doplňkové předplatné (na virtuální počítač) pro stávající/nové uživatele sady Veeam Backup & Replication 9.5 edice Enterprise Plus nebo Veeam Availability Suite 9.5 edice Enterprise Plus.

Veeam Availability Console je ZDARMA a slouží ke správě úloh pro produkty Veeam Agent pro Microsoft WindowsLinux a Veeam Availability Suite, případně Veeam Backup & Replication.

Platí podmínka nákupu určitého minimálního počtu produktů Veeam?

Ano, existuje podmínka minimálního počtu placených produktů a množství se liší podle produktu:

 • Veeam Availability Suite: 1 patice nebo 10 předplacených instancí
 • Veeam Backup & Replication: 1 patice nebo 10 předplacených instancí
 • Veeam Backup Essentials: 2 patice nebo 10 předplacených instancí (max. 6 patic nebo 30 instancí)
 • Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux: 10 předplacených instancí
 • Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris: žádné minimum
 • Veeam Backup pro Microsoft Office 365: 10 předplacených licencí (na uživatele)
 • Veeam Availability Orchestrator: 10 předplacených licencí (na virtuální počítač)
 • Veeam Management Pack™ pro System Center: žádné minimum
Mohu downgradovat edici produktu (například z verze Enterprise Plus na Enterprise)?

Ano, downgrade edice produktu je možný, ale nedoporučuje se. Za downgrade neplatíte žádný poplatek, upozorňujeme však:

 • Společnost Veeam NEVRACÍ rozdíl v ceně mezi jednotlivými edicemi.
 • Změnou edice pravděpodobně dojde ke ztrátě funkčnosti.
 • Po downgradu je třeba zaplatit všechny upgrady.
 • Po vypršení platnosti aktuální smlouvy o podpoře odpovídá cena obnovení údržby aktuální ceně edice.
 • Změny v edici nemění původní datum smlouvy o podpoře.
 • Na downgrade mají nárok pouze zákazníci s aktuálně platnou podporou.

Společnost Veeam vyžaduje, aby koncový uživatel podepsal potvrzení o zničení uvádějící informace, že za účelem vytvoření nového licenčního souboru byla licence na vyšší edici zničena. Chcete-li požádat o downgrade edice, obraťte se na prodejní tým společnosti Veeam nebo na preferovaného prodejce ProPartner.

Mohu převádět své licencované sokety z jednoho hypervisoru na jiný?

Licence prodávané dnes už nejsou specifické pro hypervisor. Některé starší licence však byly specifické pro hypervisor podle patice a tyto licence budou nadále podporovány.

Ano. U starších licencí můžete starší licencované patice kdykoli přenášet mezi hypervisory VMware a Hyper-V. Stačí vytvořit případ týkající se licencí. Pro usnadnění převodu můžete získat bezplatný dočasný licenční soubor s celkovým počtem licencovaných soketů pro oba hypervisory. To umožní společnou existenci různých prostředí na stejném zálohovacím serveru. Tento licenční soubor bude platný po dobu tří měsíců a podle potřeby je možné toto období dále prodloužit (pouze pro prostředí s velkým počtem patic). Technická podpora pro oba hypervisory je po dobu platnosti dočasné licence poskytována zdarma. Na změnu hypervisoru mají nárok pouze zákazníci s aktivní smlouvou o podpoře.

Mohu stejný proces výměny licencovaných patic použít u hypervisoru Nutanix AHV?
Ne, v současné době ne. V současné době má hypervisor AHV jiný proces migrace mezi stávajícími licencemi VMware nebo Hyper-V do prostředí AHV. Další informace naleznete v častých dotazech k nástroji Veeam Availability pro Nutanix AHV nebo kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Veeam.
Jsem partner a chci spravovat licence svých koncových uživatelů. Jak to mohu udělat?
Otevřete případ týkající se licencí s potvrzením od vašich koncových uživatelů. Nezapomeňte uvést čísla jejich smluv (pro nalezení a otevření licenčního souboru). Případně může váš koncový uživatel otevřít případ týkající se licencí sám a požádat o změnu správce licence na vás.
Jsem poskytovatelem služeb. Mohu své licence Veeam využívat ke správě virtuálních počítačů mých klientů?
Pouze pokud jste zakoupili licence Veeam Hosting nebo Cloud Provider. Potřebujete-li zjistit, zda máte správné licence, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Veeam.
Co je automatická aktualizace licence?
Nástroj Veeam Backup & Replication od verze 7.0 patch 4 podporuje automatickou aktualizace licence. Pokud je tato funkce povolena, zálohovací server Veeam (nebo server Veeam Backup Enterprise Manager, je-li implementován) proaktivně komunikuje s portálem pro správu licencí Veeam, aby získal novou licenci předtím, než skončí platnost aktuální licence. Další informace o tom, jak povolit tuto funkci, najdete v uživatelské příručce k nástroji Veeam Backup & Replication pro VMware a pro Hyper-V

Časté dotazy k licencím na instanci

Proč společnost Veeam využívá nový licenční model, kterému říká licence na instanci?

Vzhledem k tomu, že se trh stále více posouvá k vícecloudovým a hybridním prostředím, která jsou založena na principu přenositelnosti, licence formou předplatného se stávají normou. Společnost Veeam se snaží zákazníkům nabízet stále více produktů prostřednictvím předplatného.
Mezi výhody tohoto modelu pro zákazníky patří:

 • Časová hodnota peněz: Nižší počáteční náklady, změna z kapitálových výdajů na provozní.
 • Přenositelnost: Využívejte přenosné předplacené licence střídavě u úloh, které právě potřebujete.
 • Předvídatelná cena: Při uzavření víceleté smlouvy zafixujete cenu platbou předem, nebo můžete platit postupně.
 • Platba za používání: Kupte jen to, co zrovna potřebujete, a ve chvíli obnovení přidávejte/odebírejte produkty podle aktuální potřeby.
 • Žádná fixace ze strany prodejce: Nejste-li spokojeni, jednoduše se můžete rozhodnout své předplatné neobnovit.
 • Zahrnutí podpory: Získejte nepřetržitou produkční podporu 24.7.365 po celou dobu trvání vaší licence bez dodatečných nákladů.
Jak vypadá nový model licencí na instanci společnosti Veeam?
Nový model licencí na instanci společnosti Veeam byl zcela přepracován a poskytuje uživatelům nový prvek PŘENOSITELNOSTI, což přechod do cloudového a hybridního prostředí ještě usnadňuje bez dalších poplatků.  

Licence na instanci jsou prodávány na definovanou dobu a lze je používat střídavě u mnoha různých produktů a typů úloh Veeam. Licence na instanci nabízejí všechny výhody tradiční licence formou předplatného, jako je začátek v malém, žádná závislost na dodavateli, placení za to, co používáte, a využívání rozpočtového modelu provozních výdajů, který je vhodný pro cloud. 

Licence na instanci mají však mnoho dalších výhod, ve kterých se liší od tradičních předplatných. Už si nemusíte kupovat licence „podle produktu“ ANI „podle konkrétního typu úlohy“, jako je virtuální počítač, server, pracovní stanice nebo cloudový virtuální počítač. Tento nový model usnadňuje přístup k mnoha různým produktům. Je to tak: Licence na instanci lze použít pro více produktů a typů úloh, takže nejste vázáni na typ licence ani produkt, který nepotřebujete. Říkáme tomu PŘENOSITELNOST!

Používejte jen to, co potřebujete. Tato přenositelnost licencí také zjednodušuje správu objednávek a licencí, což snižuje složitost správy různých SKU podle typu produktu nebo úlohy.
Jak si mohu zakoupit licence na instanci a jaké jsou podmínky?
Licence na instanci se kupují ve svazcích po 10 instancích. Zvolíte si, zda chcete monitorování, nebo ne, a poté si vyberete edici. Jsou to jen dva jednoduché kroky.

K dispozici jsou jedno- až pětileté licence na instanci, takže si můžete vybrat období a harmonogram plateb, které splňují vaše potřeby. Plaťte předem, nebo každoročně. Po skončení platnosti licence ji bude třeba obnovit, abyste mohli předplatné dále používat. Každá licence na instanci bude zahrnovat nepřetržitou produkční podporu.
Na co lze NOVOU přenositelnou licenci formou předplatného použít?

Nový model předplacené licence Veeam lze dnes využít k různým účelům a seznam stále roste. Prakticky lze model předplatného použít pro většinu typů úloh, včetně virtuálních počítačů a cloudových virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic a modulů plug-in podnikových aplikací. Licence formou předplatného není „podle patic“, ale je možné ji použít pro nasazení onsite i v cloudu nebo hybridním nasazení. Následující seznam obsahuje typy úloh, které jsou dnes k dispozici s novou přenositelností předplacené licence:

 • Virtuální počítače – vSphere, Hyper-V, AHV – Veeam Backup & Replication
 • Fyzické servery – Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux
 • Fyzické pracovní stanice – Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux
 • Podpora podnikových aplikací – Oracle RMAN a SAP HANA Veeam Backup & Replication
 • Úlohy nativní v cloudu – instance a databáze AWS – Veeam Backup & Replication pro AWS
 • Správa – Veeam ONE
 • Veeam Cloud Connect
Které produkty zatím v NOVÉM modelu přenosných licencí formou předplatného nejsou k dispozici?

V současné době jsou následující produkty stále prodávány prostřednictvím jednotlivých předplacených licencí místo přenosných předplatných na licenci: Očekává se, že přejdou na nový model na instanci v roce 2019:

 • Veeam Management Pack
 • Veeam Backup pro Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Veeam Agent pro IBM AIX a Oracle Solaris
Nabízí Veeam trvalé licence pro produkty Veeam Agent a Veeam Backup pro Microsoft Office 365?
Ne, tyto produkty jsou dostupné pouze na základě předplacené licence.
Jak prodloužím předplatné?
Chcete-li nadále používat produkty Veeam prostřednictvím předplacené licence na instanci, jednoduše si zakoupíte další licenci na instanci dříve, než vyprší vaše aktuální licence.
Je možné zkrátit víceleté předplatné na jednoleté?
Tato možnost není bohužel k dispozici.
Jak mohu provést migraci z nepřetržité smlouvy na produkt s licencí na instanci?
Zákazníci mohou migrovat z nepřetržitých licencí podle počtu soketů na licence na instanci formou předplatného zakoupením propagační jednotky SKU pro migraci. Tato jednotka SKU je určena stávajícím zákazníkům s nepřetržitými licencemi podle počtu patic, kteří chtějí přejít na předplacené licence na instanci. Nákup této jednotky SKU prodlužuje podporu nepřetržité licence na jeden až dva roky a převádí smlouvu z nepřetržité na předplacenou. Veškeré přidané úlohy požadované zákazníkem nad limit migrace musí být zakoupeny za cenu předplatného na instanci. Všechny migrované nepřetržité licence podle počtu patic musí koncový uživatel zničit. Zákazníci si mohou zakoupit dvouletou jednotku SKU předem, nebo ji obnovovat každoročně po dobu jednoho nebo dvou let během období migrace. Po uplynutí této doby budou všechny migrované licence obnovovány za cenu předplatného na instanci. Všechny migrace produktů z nepřetržitých licencí podle počtu patic na instance musí být provedeny u všech patic v prostředí zákazníka, a to bez ohledu na počet jednotlivých smluv pro daný produkt. Částečné migrace nejsou povoleny.

Licence se speciálními cenami

 • Ceny pro „veřejný sektor“ jsou určeny pro veškeré státní úřady (na všech úrovních) a neziskové organizace ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem P-.
 • Ceny pro „partnery pro interní použití“ jsou schváleny pro členy programu Veeam ProPartner POUZE pro interní použití a nikoli k poskytování služeb, zpracování údajů třetích stran nebo dalšímu prodeji. Cena uvedená jako MOC je čistá cena pro prodejce. Tyto jednotky SKU začínají písmenem I-.
 • Ceny pro „oblast vzdělávání“ jsou určeny pro vzdělávací instituce ve vybraných oblastech. Tyto jednotky SKU začínají písmenem E-.
 • Ceny pro „poskytovatele hostovaných nebo cloudových služeb“ jsou určeny pouze pro členy programu Veeam Cloud & Service Provider. Tyto jednotky SKU začínají písmenem H-. Další informace najdete na stránce programu VCSP.

Další informace o údržbě naleznete v příručce k podpoře společnosti Veeam. Další informace o licencích jsou pak k dispozici ve smlouvě EULA společnosti Veeam.

Podmínky a definice

 • Patice nebo patice procesoru představují fyzické propojení mezi mikroprocesorem a obvodovou deskou na fyzickém serveru. Obvykle se počet patic rovná počtu procesorů.
 • Virtuální počítač představuje operační prostředí (které může nebo nemusí obsahovat operační systém) v hypervisoru (Hyper-V, vSphere atd.), které může obsahovat disky, procesory, paměť, síťové prostředky a další virtuální prostředky a které simuluje fyzické počítačové zařízení replikováním, prováděním nebo vykonáváním funkcí tohoto zařízení.
 • Instance znamená jednu jednotku licence na instanci formou předplatného. Jedna instance nejlépe odpovídá jednomu virtuálnímu počítači. Zákazníci nakupují licence ve svazcích instancí předplatného (obecně minimálně 10) a tyto instance předplatného mohou používat na různé produkty a úlohy. Většina úloh má cenu jedné instance, některé však více nebo méně.
 • Spravovaný server představuje fyzický server hostující nebo obsahující virtuální počítače, jejichž správa probíhá za pomoci softwarových produktů společnosti Veeam.

Máte další dotazy?

Na pravém navigačním panelu naleznete nejčastější dotazy ke konkrétnímu produktu. Můžete se také zúčastnit jednoho z našich živě vysílaných produktových dem, případně se můžete obrátit na obchodního zástupce společnosti Veeam.