#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Veeam FastSCP pro Microsoft Azure

 • Rychlé a bezpečné kopírování souborů
 • Žádní hlídání kopií
 • Flexibilní plánování
 • Výkonné a snadno použitelné
ZKUŠEBNÍ VERZE

Navždy bez poplatků. Bez omezení

Bezpečné kopírování souborů pro virtuální počítače služby Azure

Mnoho firem při rozšiřování možností svých stávajících datových center volí prostředí Microsoft Azure. Neexistuje ale žádný snadný způsob, jak do/z virtuálního počítače služby Azure (VM) kopírovat soubory.

Veeam FastSCP pro Microsoft Azure zajišťuje jednoduché, spolehlivé a rychlé kopírování souborů mezi lokálními zařízeními a virtuálními počítači v prostředí Azure – a to BEZPLATNĚ!

Potíže při kopírování souborů do/z prostředí Azure

Společnosti po celém světě využívají „infrastrukturu jako službu“ (IaaS) Microsoft Azure a nasazují cloudové virtuální počítače (VM). Dostat ale data do/z virtuálního počítače služby Microsoft Azure není tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Už dlouhá léta jsou správci IT zvyklí používat ke kopírování souborů z počítačů na servery Průzkumníka Windows, v éře cloud computingu je ale vše složitější.

Existují i jiné metody, jak dostat data do/z virtuálního počítače služby Azure. Můžete na něm například vytvořit prázdný datový disk nebo použít jeho protokol RDP. Tyto metody však s sebou nesou potíže, omezení a jejich používání nebývá vždy jednoduché.

Kopírování souborů do virtuálních počítačů služby Azure bez použití sítě VPN

Veeam FastSCP pro Microsoft Azure pomůže malým i velkým organizacím zjednodušit a urychlit zavádění hybridních cloudů. Toto řešení pro bezpečné kopírování souborů do/z prostředí Azure umožňuje správcům IT a vývojářům, kteří používají virtuální počítače služby Azure, jednoduše a spolehlivě kopírovat soubory mezi tímto prostředím a lokálními zařízeními. Tento BEZPLATNÝ samostatný nástroj pro přenos souborů do/z virtuálních počítačů služby Azure rovněž poskytuje:

 • Bezpečné kopírování souborů prostřednictvím protokolu HTTPS se zabudovaným šifrováním (není třeba síť VPN).
 • Manuální kopírování souborů do/z virtuálních počítačů služby Azure, při kterém není třeba mít uživatelské rozhraní otevřené, dokud se kopírování souborů nedokončí.
 • Naplánované úlohy kopírování souborů, např. kopírování do/z virtuálních počítačů služby Azure prováděné každou noc či každý týden.
 • Uživatelské rozhraní s průvodci vám umožní přenést soubory jen několika málo kliknutími, nemusíte ani umět vytvářet skripty.

Nástroj Veeam FastSCP pro Microsoft Azure vám pomůže minimalizovat správu virtuálních počítačů služby Azure a významným způsobem usnadní kopírování do/z tohoto prostředí.

Požadavky na systém:

Nástroj pro bezpečné kopírování souborů do/z virtuálních počítačů služby Azure bez použití sítě VPN podporuje systémy Veeam a virtuální počítače služby Azure splňující následující požadavky.

Není třeba vytvářet žádné skripty či používat speciální příkazy PowerShell pro virtuální počítače služby Azure. Nemusíte ani otevírat vzdálenou plochu virtuálního počítače služby Azure (RDP). Pokud ale již RDP nebo relace PowerShell používáte, nebude s nimi nástroj Veeam FastSCP v konfliktu.

Berte na vědomí, že tento nástroj pro kopírování souborů je určen ke kopírování souborů do/z virtuálních počítačů služby Azure. Nástroj NEPODPORUJE kopírování souborů do/z úložiště Azure Blob.

Konzole Veeam FastSCP

Operační systém:

 • Microsoft Windows 7 SP1 nebo novější (64bitová verze)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo novější

Software:

 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft PowerShell 2.0 nebo novější (je součástí podporovaných verzí systému Windows)

Virtuální počítač služby Azure

Operační systém:

 • Microsoft Windows 7 SP1 nebo novější (32bitová a 64bitová verze)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo novější

Software:

 • PowerShell 2.0 nebo novější (je součástí podporovaných verzí systému Windows)
 • Musí být povolena vzdálená komunikace PowerShell Remoting (výchozí nastavení nově vytvořených virtuálních počítačů služby Azure)

Jednoduché a efektivní kopírování souborů do/z prostředí Azure

Tento BEZPLATNÝ nástroj podporuje zavádění prostředí Azure tím, že minimalizuje jednu z největších zábran v používání veřejných cloudů – obtížné a složité kopírování souborů do/z virtuálních počítačů služby Azure.

Veeam FastSCP pro Microsoft Azure nevyžaduje nákup žádného dalšího softwaru ani hardwaru. Přestože se jedná o jednoduchý nástroj ke kopírování souborů, minimalizuje mnoho překážek, jako jsou potíže s připojením či komplikace při správě přesouvání souborů mezi lokálními zařízeními a virtuálním počítačem služby Azure. Jakmile vytvoříte virtuální počítač služby Azure, nebudete muset nijak nastavovat jeho port vzdálené plochy ani se pro toto prostředí učit speciální příkazy PowerShell. Soubory do/z virtuálního počítače služby Azure snadno přenesete jen prostřednictvím nástroje Veeam FastSCP a několika málo kliknutí. Přenos můžete rovněž automatizovat s pomocí plánovače.

Jak na virtuální počítač služby Azure kopírovat soubor větší než 2 GB

RDP kopírování souborů větších než 2 GB nepodporuje. Pokud se v systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2012 R2 pokusíte provést kopírování/vložení souboru většího než 2 GB přímo prostřednictvím RDP, zobrazí se oznámení o nespecifikované chybě. Starší verze chybu ani neoznámí a kopírování souboru tiše selže.

Nástroj Veeam FastSCP pro Microsoft Azure toto 2 GB omezení odstraňuje a umožní vám do/z virtuálních počítačů služby Azure snadno a bezpečně kopírovat i větší soubory.