Podívejte se na příběhy našich úspěšných zákazníků
Podívejte se na příběhy našich úspěšných zákazníků

Mimořádná dostupnost pomáhá firmám z žebříčku Fortune 500

Posouvání správy dat na novou úroveň myšlení

Svět řízený daty vyžaduje mimořádnou dostupnost

Ve světě, kde jsou data vším, čelí všechny velké podniky stejným základním výzvám:

  • Mimořádná kritičnost. Data ovlivňují téměř všechny aspekty vašeho podnikání a životů vašich zákazníků.
  • Mimořádný růst. Za posledních deset let se množství dat zvýšilo více než 50×.
  • Mimořádné rozšiřování. Data se rozšiřují do mnoha cloudů, aplikací, databází a zařízení.

V této nové realitě nestačí, aby byla data zálohována, zabezpečená a dostupná.

Novým standardem v dnešním velkém podniku, kde se data dostávají na novou úroveň inteligence, je mimořádná dostupnost. To je stav, kdy data dokážou automaticky předvídat potřeby, plnit poptávku a bezpečně se přesouvat v infrastrukturách s více cloudy. 

Kde na cestě k mimořádné dostupnosti se nacházíte?

Společnost Veeam umožňuje podnikům dosahovat mimořádné dostupnosti prostřednictvím 5 fází inteligentní správy dat. Takto získá váš podnik přehled a pružnost k poskytování nových digitálních služeb, které zlepšují způsob, jakým žijeme a pracujeme. 

Zjistěte, jakých pět fází má inteligentní správa dat

5-stages-cz.png
První FÁZE: Zálohování
Zálohujte všechna pracovní zatížení a zajistěte, aby byly v případě výpadků, útoku, ztráty nebo krádeže vždy obnovitelné.
Druhá FÁZE: Agregace
Zajistěte ochranu a dostupnost dat v různých vícecloudových prostředích pro zavedení digitálních služeb a získání celkového přehledu o dodržování předpisů na úrovni služeb.
Třetí FÁZE: Přehled
Zlepšete správu dat ve vícecloudových prostředích pomocí srozumitelného, jednotného přehledu a kontroly nad používáním, problémy s výkonem a provozem.
Čtvrtá FÁZE: Orchestrace
Efektivní přesouvání dat do nejvhodnějšího umístění ve vícecloudovém prostředí, abyste zajistili kontinuitu provozu, dodržování předpisů, zabezpečení a optimální využití zdrojů pro obchodní činnosti.
Pátá FÁZE: Automatizace
Data se začínají spravovat sama – učí se sama zálohovat, migrovat do ideálního umístění na základě obchodních potřeb, zabezpečit se během neobvyklé aktivity a okamžitě se obnovovat.

Jak zákazníci Veeam využívají mimořádnou dostupnost
k získání obchodní výhody

Mimořádná dostupnost zvyšuje spokojenost majitelů vozů Volvo

vha_volvo.svg
S mimořádným růstem dat začalo být zálohování na pásky pro prodejce vozů Volvo nákladné a dlouhé doby obnovení základních systémů správy ohrožovaly jejich podnikání.
Díky nástroji Veeam Backup & Replication™ jsou data společnosti Volvo bezpečně zálohována off-site s velmi krátkou dobou obnovení, takže lze provádět transakce efektivněji, účinněji a spolehlivěji a ještě mít spokojené zákazníky. 
quote_icon-01.svg

Řešení Veeam bylo jediné, kterému jsme důvěřovali, že dokáže obnovit data do čtyř hodin. Nyní mohou být prodejci v klidu, protože vědí, že zálohy jsou off-site a vždy připraveny k rychlému obnovení.

Marc Scheir
Projektový manažer IT, Volvo Car BeLux

Mimořádná dostupnost zvyšuje loajalitu zákazníků společnosti Telefónica

vha_telefonica.svg
Technologický gigant Telefónica Germany chtěl jako součást svého ambiciózního plánu růstu zkombinovat dvě datová centra, ale překážkou byly pomalé a nespolehlivé procesy zálohování a obnovení.
Se sadou Veeam Availability Suite™ společnost Telefónica Germany ušetří 25 % nákladů a zároveň bude plnit potřeby zákazníků – čímž z nového zákazníka rychleji získá loajálního příznivce, který ji bude dále doporučovat.
quote_icon-01.svg

Řešení Veeam zajišťuje dostupnost klíčových systémů, které spravují naši síť. Dostupnost sítě je pro nás prvořadou obchodní prioritou a řešení Veeam zajišťuje nonstop dostupnost. Řešení Veeam se stalo významnou součástí naší strategie IT a strategie obchodního růstu.

Udo Müller
Vedoucí operací platformy, Telefónica Germany

Mimořádná dostupnost urychluje bezpečné odlety na letišti Gatwick

vha_gatwick.svg
Procesy na letišti Gatwick, které obsluhuje 42 milionů zákazníků, podporuje 25 kritických systémů. Vzhledem k tomu, že IT hraje roli téměř v celém provozu letiště Gatwick, bylo třeba zajistit nepřetržitý výkon systémů, aby nedocházelo ke škodám a nákladným výpadkům.
Virtualizační platformy a úložiště letiště Gatwick díky nástrojům Backup & Replication, Veeam Explorer™ a Okamžité obnovení VM™ společnosti Veeam zabezpečují kritická data. Infrastruktura IT letiště je tak odolnější a robustnější a zvyšuje se podíl bezpečných odletů.
quote_icon-01.svg

Náš tradiční nástroj zálohování obnovuje fyzické servery, ale řešení Veeam nám umožňuje využívat přednosti virtualizační platformy a úložiště k významnému zrychlení a snížení komplexity tohoto procesu.

Sherif Darwish,
Vedoucí infrastruktury IT, letiště Gatwick

Dokument společnosti Gartner je k dispozici na vyžádání u společnosti Veeam. Společnost Gartner nepropaguje žádné prodejce, produkty ani služby uváděné v jejích výzkumných publikacích, ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si vybírali pouze prodejce s nejvyšším hodnocením nebo jinými referencemi. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a nelze je vykládat jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner vylučuje veškeré výslovné i předpokládané záruky týkající se tohoto výzkumu včetně všech záruk obchodovatelnosti či vhodnosti pro konkrétní účel.

GARTNER je registrovaná ochranná a servisní známka společnosti Gartner, Inc. či jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a v tomto dokumentu je použita s povolením. Všechna práva vyhrazena.