800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Zálohování Microsoft Hyper-V v plné síle

Veeam ® Backup & Replication™ poskytuje dostupnost pro všechny virtuální, fyzické a cloudové úlohy, včetně rychlého a spolehlivého zálohování, obnovy a replikace Microsoft Hyper-V pro virtualizovaná prostředí v systému Windows Server.

Řešení Veeam je nejlepší řešení zálohování a zotavení po havárii v prostředí Hyper-V nejen díky možnosti zálohovat prostředí Hyper-V, ale také díky rychlosti, flexibilitě a mnoha možnostem obnovy. Obnovy Veeam vám umožňují obnovit přesně to, co potřebujete, když to potřebujete. Můžete obnovit celé virtuální počítače Hyper-V během několika minut nebo obnovit jednotlivé soubory či položky aplikaci umístěné v záloze Hyper-V pomocí jednoduchého vyhledávání a obnovení.

Plňte cíle obnovy bez problémů

Flexibilita umožňující plnění i těch nejpřísnějších cílů obnovy prostředí Microsoft Hyper-V.

Jistota každý den

Mějte jistotu s celým spektrem možností obnovy od jednotlivých souborů po úplné zotavení po havárii.

Buďte připraveni na zotavení po havárii

Buďte připraveni na zotavení po havárii s rychlejší replikací, která automatizuje přesouvání záloh offsite.
 • Zálohování v prostředí Hyper-V
 • Obnova v prostředí Hyper-V
 • Replikace v prostředí Hyper-V
Bez spolehlivého zálohování Hyper-V vám zůstanou obnovy, které nemusí plnit cíle obnovy. K maximalizaci úspěšnosti záloh Hyper-V nabízí nástroj Veeam Backup & Replication™ klíčové funkce, které umožňují provádět správné obnovy hned na první pokus. Zajistěte, aby aplikace klíčové pro podnikání spuštěné v prostředí Hyper-V dokázaly plnit vaše smlouvy SLA, tím, že budete mít k dispozici ochranu, monitorování a správu úložiště potřebné k tomu, abyste se mohli soustředit na ostatní úkoly IT a přestat se strachovat o zálohování.

Aplikačně konzistentní zálohy

Řešení Veeam Backup & Replication využívá skutečné zpracování s ohledem na aplikace jedním průchodem záloh aplikací beroucích ohled na VSS na úrovni bitové kopie. Jedná se o úroveň ochrany, kterou potřebujete, abyste získali flexibilní obnovení, které vaše aplikace potřebuje.

Sledování změn pro rychlé zálohování

Díky ochraně jen toho, co se od posledního zálohování změnilo, můžete zvýšit rychlost a snížit zátěž zálohování v prostředí Hyper-V. Nástroj Veeam Backup & Replication využívá technologii sledování změněných bloků ke zvýšení rychlosti a efektivity přírůstkového zálohování, čímž vám pomáhá plnit i ta nejpřísnější časová okna pro zálohování.

Přesouvejte data do cloudu s jistotou

Pomocí integrovaných a škálovatelných řešení úložiště, která dokážou inteligentně přesouvat starší záložní kopie do cloudu, čímž efektivně vytvářejí neomezenou kapacitu pro dlouhodobé uchovávání dat pomocí nástroje Scale-out Backup Repository™, si poradíte s rychlým růstem dat.

Buďte na pozoru a zůstaňte informováni

Zajistěte si úspěšnost zálohovacích úloh Hyper-V vyřešením běžných problémů se zálohováním a udržováním přehledu o celkovém stavu virtuální a zálohovací infrastruktury pomocí více než 340 přednastavených výstrah a více než 150 předem sestavených reportů v nástroji Veeam ONE™.

Řešení Veeam Backup & Replication je od základu jednoduchý, ale zároveň komplexní nástroj, když to nejvíce potřebujete, který vám pomáhá zajišťovat výsledky obnovy, které vaše podnikání potřebuje. Je tak flexibilní, že stejně dobře zvládne obnovu z úrovně souborů i úplné zotavení po havárii Hyper-V, takže si dokážete poradit s každým scénářem obnovení s jistotou, že splníte i ty nejpřísnější cíle obnovy.

Modul okamžité obnovy nové generace

Využijte u své největší obnovy rychlosti a spolehlivosti modulu okamžité obnovy nástroje Veeam Backup & Replication. Využívejte mnoha metod flexibilní obnovy, nejen Okamžitého obnovení VM™, pomocí obnovy na úrovni souboru a více virtuálních počítačů z jednoprůchodové zálohy na úrovni bitové kopie. 

Snadné testování obnovy pomocí automatizace

Automatickým testováním záloh a replik virtuálních počítačů VMware v izolované virtuální laboratoři pomocí nástrojů Veeam SureBackup® a SureReplica zajistíte obnovitelnost a zabezpečení.

Využijte svá data ještě více

V záložních kopiích Hyper-V máte rozsáhlé množství produkčních dat, která je možné snadno použít k nasazování a testování jejich předáním do
izolovaného, virtuálního prostředí na vyžádání pomocí nástroje Veeam DataLabs™ On-Demand Sandbox™.

Přenosnost je v naší DNA

Nativní přenosnost formátu zálohování a obnova libovolných onsite a cloudových úloh do prostředí Azure, Azure Stack nebo AWS v pouhých dvou krocích.

Vždy dodržujte pravidlo Veeam 3-2-1, které říká, abyste na ochranu měli vždy alespoň tři kopie dat, měli je uložené na dvou různých typech médií a zajistili uložení jedné kopie offsite. Nástroj Veeam Backup & Replication poskytuje integrovanou replikaci, která maximalizuje využití připojení WAN a zjednodušuje úkol odesílání záložních kopií dat Hyper-V offsite.

Replikace ze záloh

Snižte zatížení operací I/O na produkční virtuální počítače Hyper-V využitím záložních kopií jako zdrojů replikace. Využívejte integrovanou akceleraci sítě WAN, který zvyšuje rychlost na rychlých i pomalých připojeních.

Buďte připraveni na zotavení po havárii

U každého replikované virtuálního počítače nástroj Veeam Backup & Replication vytvoří úplnou repliku a řadu bodů obnovení. Pokud původní virtuální počítač z nějakého důvodu selže, může dočasně nebo trvale během několika minut převzít služby nejnovější bod obnovení nebo starší časový bod.

Poskytujte dostupnost, jednoduchost a škálovatelnost

Rychlé zálohování
na úrovni bitových kopií

Pomocí rychlého zálohování na úrovni bitových kopií pro virtuální počítače, aplikace a data
Hyper-V budete plnit potřeby časového
okna pro zálohování.

Okamžité obnovení více virtuálních počítačů

Urychlete hromadnou obnovu a migraci pomocí okamžité obnovy virtuálního počítače Hyper-V s využitím modulu okamžité obnovy nové generace od společnosti Veeam.

Chraňte více
za méně

Pomocí plných záloh bez využití místa prostřednictvím rozšířené integrace ReFS ochráníte ještě více dat Hyper-V s menším využitím úložiště.

Vybrané funkce: Obnovení

Základní otázky

Jaký typ zálohování Hyper-V společnost Veeam poskytuje?

Veeam Backup & Replication vytváří zálohy virtuálních počítačů Hyper-V na úrovni bitových kopií. Pracuje s virtuálními počítači jako s objekty, nikoli jako se sadou souborů. Když zálohujete virtuální počítače, nástroj Veeam Backup & Replication zkopíruje bitovou kopii virtuálního počítače na úrovni bloku. Zálohy na úrovni bitových kopií je možné použít k různým typům obnovy, včetně okamžitého obnovení VM, obnovy celého virtuálního počítače, obnovy souboru virtuálního počítače a obnovy na úrovni souborů.

K vytvoření zálohovací úlohy a dosažení ochrany, kterou požadujete, stačí postupovat následovně:

 1. Spusťte průvodce novou zálohovací úlohou a zadejte název a popis úlohy.
 2. Vyberte virtuální počítače Hyper-V k zálohování.
 3. Vyjměte ze zálohování objekty, které nevyžadují ochranu.
 4. Definujte pořadí zálohování virtuálních počítačů.
 5. Zadejte úložiště záloh a zásady uchovávání informací.
 6. Nastavte upřesňující nastavení, jako je například zpracování aplikací hosta.
 7. Definujte plán.
Jaký typ obnovy Hyper-V společnost Veeam poskytuje?

Nástroj Veeam Backup & Replication nabízí řadu možností obnovy prostředí Hyper-V v různých scénářích:

 • Okamžité obnovení VM umožňuje okamžité spouštění virtuálního počítače Hyper-V přímo ze souboru záloh.
 • Obnovení celého VM umožňuje obnovu virtuálního počítače Hyper-V ze souboru záloh do původního nebo jiného umístění.
 • Obnovení souborů virtuálního počítače umožňuje obnovu jednotlivých souborů virtuální počítače Hyper-V (virtuální disky, konfigurační soubory atd.).
 • Obnovení souborů OS hosta umožňuje obnovu jednotlivých souborů OS hosta ze souborů systémů Windows, Linux, Mac a dalších souborů systémů OS hosta.

Nástroj Veeam Backup & Replication využívá stejné zálohování na úrovni bitových kopií u všech operací obnovy dat. Virtuální počítače, soubory virtuálních počítačů a jednotlivé soubory OS hosta můžete obnovovat do posledního stavu nebo libovolného dostupného bodu obnovení.

Jaký typ replikace Hyper-V společnost Veeam poskytuje?

Kromě záloh virtuálního počítače můžete pomocí nástroje Veeam Backup & Replication vytvářet repliky virtuálních počítačů. Když replikujete virtuální počítač, nástroj Veeam Backup & Replication na nevyužívaném hostiteli vytvoří přesnou kopii virtuálního počítače v nativním formátu Microsoft Hyper-V a udržuje tuto kopii synchronizovanou s původním virtuálním počítačem.

Replikace zajišťuje nejlepší hodnoty cílů plnění doby obnovy (RTO), protože máte kopii virtuálního počítače ve stavu připraveném ke spuštění. Proto se replikace doporučuje u nejkritičtějších virtuálních počítačů s potřebou minimálních RTO. Nástroj Veeam Backup & Replication vám umožňuje provádět replikaci onsite ve scénářích vysoké dostupnosti (HA) a vzdálenou (offsite) replikaci ve scénářích zotavení po havárii (DR). K usnadnění replikace přes síť WAN a pomalá připojení nástroj Veeam Backup & Replication optimalizuje přenos dat. Filtruje nepotřebné bloky dat, například duplicitní bloky dat, nulové bloky dat, bloky swapových souborů a bloky vyloučených souborů OS hosta virtuálního počítače, a komprimuje data replik. Nástroj Veeam Backup & Replication vám také umožňuje využívat akceleraci sítě WAN a používat pravidla omezení rychlosti sítě k předcházení tomu, aby úlohy replikace spotřebovaly celou šířku pásma.

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.

Stáhnout BEZPLATNOU zkušební verzi

Pokud máte účet, přihlaste se
Používejte jen latinku, číslice a speciální znaky &+-._!'`()
Odesláním souhlasíte, že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Odesláním souhlasíte, že budete dostávat informace o produktech a událostech Veeam a že budou vaše osobní údaje spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.

Děkujeme za váš zájem o produkty Veeam!

Odeslali jsme ověřovací e-mail na adresu:
 
Učiňte další krok a začněte používat řešení Veeam
 1. Stáhnout produkt
 2. Aktivovat licenční klíč

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.