Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Cesta k inteligentní správě dat

Jak se stát velkým podnikem s mimořádnou dostupností

Cesta k inteligentní správě dat

Jak se stát velkým podnikem s mimořádnou dostupností

Hlavní výzvy, kterým dnešní velké podniky čelí

Dnešní moderní firmy se potýkají s plněním požadavků interních i externích zákazníků při správě rostoucího objemu svých kritických dat v různých prostředích a formátech. Zákazníci z oblasti bankovnictví, maloobchodu, zdravotnictví a dalších oblastí si zvykli na snadné, intuitivní a superrychlé transakce řízené daty. Kvůli rostoucímu významu dat potřebují mít firmy jistotu, že digitální transakce proběhnou vždy podle očekávání. V důsledku toho čelí dvěma výzvám: nejen, že musí spravovat a využívat data, která vytvářejí a používají, ale také zajistit nepřetržité digitální služby svým zákazníkům a nesmí ztratit důvěru.

Aby bylo možné tyto překážky řešit, musí manažeři dobře chápat, jak se podniková data mění a jak je mohou díky novým technologiím a přístupům využívat naplno.

hyper-sprawl.svg

Mimořádné rozšiřování dat

Data vznikají na tolika místech jako nikdy předtím. Jejich správa a využití k získávání nových možností je pro dnešní velké podniky čím dál větší výzvou.

hyper-criticality.svg

Mimořádná kritičnost dat

Dnešní firmy nejsou schopny dosahovat lepších obchodních výsledků bez dat, která jsou kritická. A zajištění toho, aby data byla zabezpečena, chráněna a v souladu s předpisy, je stále častěji mimořádně kritické.

hyper_growth.svg

Obrovský nárůst objemu dat

Velké množství dat a rychlý nárůst jejich objemu je pro velké podniky ohromnou výzvu.  Rychlý růst objemu dat a jejich změny ovlivňují i náklady na jejich správu.

Pět fází inteligentní správy dat pro velký podnik s mimořádnou dostupností

V této nové realitě mimořádného rozšiřování, ve které jsou data podniku roztříštěna do mnoha různých cloudů a systémů, je zajištění dostupnosti v celém podniku o mnoho kritičtější a o mnoho náročnější. Aby ho bylo možné dosáhnout a data plnila očekávání mobilního světa s nepřetržitou dostupností, musí se data posunout na novou úroveň inteligence, automaticky umožňovat předpovídat potřeby a plnit požadavky, a to bezpečně a v infrastrukturách s více cloudy. Říkáme tomu mimořádná dostupnost

Pro snazší zavedení mimořádné dostupnosti pro velké podniky společnost Veeam představuje Pět fází inteligentní správy dat Jedině společnost Veeam může na této cestě sestávající z pěti fází zákazníkům pomoci díky inovativním, škálovatelným, spolehlivým a snadno použitelným řešením pro každé prostředí, která jsou součástí platformy mimořádné dostupnosti Veeam.

  • První fáze: Zálohování
  • Druhá fáze: Agregace 
  • Třetí fáze: Přehled
  • Čtvrtá fáze: Orchestrace 
  • Pátá fáze: Automatizace

Zálohujte všechna pracovní zatížení a zajistěte jejich obnovitelnost kdykoli v případě výpadků, útoku, ztráty nebo krádeže.

Podívejte se na zabezpečení dat ze systémového hlediska: data je třeba zabezpečit, zálohovat a obnovovat, ať se nacházejí kdekoli, abyste je mohli chránit před výpadky, útoky, ztrátou a krádeží. V této fázi jde o získání vašich dat zpět, pokud dojde k jejich ztrátě nebo ohrožení, a o přežití vaší firmy. Avšak v této fázi existuje o datech minimální přehled a data jsou často ukládána do izolovaných úložišť.

Zajistěte ochranu a dostupnost dat v různých vícecloudových prostředích pro zavedení digitálních služeb a získání celkového přehledu o dodržování předpisů na úrovni služeb.

Vytvořte jednu souhrnnou ochranu dat pro fyzická, virtuální i cloudová pracovní zatížení, abyste centralizovali správu různých umístění dat, a tedy i možnost práce ve více cloudech. V této fázi je možný okamžitý přístup ke všem datům a aplikacím kdekoli, což umožňuje obnovení disků, analytiku, nasazování aplikací a nepřerušované digitální služby. Tady teprve začíná možnost využívat data naplno.

Zlepšete správu dat ve vícecloudových prostředích pomocí srozumitelného, jednotného přehledu a kontroly nad používáním, problémy s výkonem a provozem.

Získejte úplný provozní přehled o datech i možnost získávat poznatky využitelné pro podnikání, které vám pomohou činit lepší obchodní rozhodnutí a dosahovat lepších výsledků. V této fázi získáte jednotný přehled o prostředí. Díky němu je možné změnit správu dat z reaktivních opatření, zaměřených na řešení existujících problémů, na proaktivní opatření, pomocí nichž narušení dostupnosti dat zabráníte pokročilým monitorováním, optimalizací prostředků, plánováním kapacity a integrovanou inteligencí. Míra možného využití hodnoty dat je v této fázi o mnoho vyšší. Je však stále neefektivní a do velké míry závislá na ručních postupech.

Bezproblémově přesouvejte data do nejvhodnějšího umístění ve vícecloudovém prostředí, abyste zajistili kontinuitu provozu, dodržování předpisů, zabezpečení a optimální využití zdrojů pro obchodní činnosti.

Zajistěte nepřetržitou dostupnost, nepřetržitou ochranu a nepřetržitou připravenost podnikových dat ve vhodné infrastruktuře. V této fázi se zavádějí možnosti orchestrace, aby se pracovní zatížení mohla mezi infrastrukturami přesouvat snadněji, což povede k zajištění kontinuity provozu a optimalizaci prostředků prostřednictvím automatizace řízené zásadami. Posun do další fáze představuje odklon od mechanismů založených na zásadách ke skutečné automatizaci.

Data se začínají spravovat sama –učí se sama zálohovat, migrovat do ideálního umístění na základě obchodních potřeb, zabezpečit se během neobvyklé aktivity a okamžitě se obnovovat.

Data začínají být inteligentní, začínají mít povědomí o tom, kde se nacházejí, a sama se začínají spravovat. Učí se, jak se mohou zpřístupnit, zálohovat, obnovovat a používat, jak mohou nejlépe komunikovat s infrastrukturou, na které se nacházejí a kterou procházejí, a jak ji lze optimalizovat, aby plnila své povinnosti vůči podniku, bezpečnostním kontrolním orgánům a uživatelům služeb společnosti. A také, jak automaticky reagovat na neobvyklé chování systému. V páté fázi ve svém velkém podniku s mimořádnou dostupností dosáhnete skutečně inteligentní správy dat.

Dosažení mimořádné dostupnosti ve velkém podniku pomocí platformy mimořádné dostupnosti Veeam

Inteligentní správa dat pro velký podnik s mimořádnou dostupností Inteligentní správa dat pro velký podnik s mimořádnou dostupností
Inteligentní správa dat pro velký podnik s mimořádnou dostupností

Ve výsledku k překonání překážek spojených s podnikovými daty potřebujete tři věci:

  • Novou strategii správy dat s celostním přístupem k datům v celém jejich životním cyklu.
  • Nový přístup ke správě dat, který se odklání od správy založené na zásadách ke správě založené na chování, aby byla data „chytřejší“ a řídila se sama.
  • Novou podnikovou platformu – platformu mimořádné dostupnosti Veeam – která pomáhá firmám na jejich cestě k vysněnému cíli v podobě inteligentní správy dat díky zajištění jejich neustálé ochrany, dodržování předpisů a dostupnosti, když jsou potřeba.

Tato nová strategie a přístup ke správě dat jsou stručně popsány ve výše uvedených pěti fází inteligentní správy dat. Platforma mimořádné dostupnosti Veeam představuje nejúplnější podnikovou platformu, která pomáhá zákazníkům na cestě k inteligentní správě dat ve velkém podniku s mimořádnou dostupností.

Další informace

Řešení Veeam pomáhá vaší společnosti poskytovat nepřerušované
digitální služby, které vaši uživatelé očekávají