O Veeam Software

Vedení společnosti

William H. Largent – generální ředitel

Zkušený vedoucí pracovník s více než 30 lety působení na vedoucích pozicích u rostoucích společností. William Largent je generální ředitel společnosti Veeam, který má na starost strategické a finanční řízení firmy.

William Largent je součástí růstu společnosti Veeam už od počátku v roce 2006 a celkově má více než 30leté zkušenosti s vedením rostoucích společností. Než nastoupil ke společnosti Veeam, byl generálním ředitelem společnosti Applied Innovation, Inc., veřejné společnosti dříve obchodované v systému NASDAQ – NMS. Largent také pracoval s dalšími členy výkonného týmu Veeam ve společnosti Aelita Software, kde působil jako provozní a finanční ředitel. Před působením ve firmě Aelita byl Largent finančním ředitelem ve společnosti Plug Power, kde zařizoval prvotní emisi společně s bankou Goldman, Sachs & Co. jako hlavním upisovatelem, kdy byla získána investice 150 milionů USD.

Ještě předtím působil na vedoucích pozicích ve společnostech Liebert Corporation, Metatec Corporation a dalších. Kariéru zahájil ve společnosti Touche Ross & Co., nyní Deloitte.

Peter McKay – prezident a provozní ředitel

Jako prezident, provozní ředitel a člen správní rady je Peter v rámci společnosti Veeam odpovědný za prodej, odbytový provoz, marketing, finance a lidské zdroje a jeho hlavním úkolem je vést společnost ke zrychlenému růstu.

Jeho resumé je bezkonkurenční. Než přišel do společnosti Veeam, působil na vyšších vedoucích pozicích ve společnosti VMware pro oblast Severní a Jižní Ameriky. Do společnosti VMware přišel jako viceprezident odbytu pro End User Computing, oblast Severní a Jižní Ameriky, a z této pozice byl povýšen na provozního ředitele pro zmíněnou oblast, přičemž byl odpovědný za optimalizaci integrace a počátečního nastavení všech funkcí určených pro uvedení na trh. Následně byl povýšen na prvního viceprezidenta segmentu Americas Enterprise (oblast Severní a Jižní Ameriky) a nakonec na prvního viceprezidenta a generálního ředitele pro oblast Severní a Jižní Ameriky.

Peter přišel do společnosti VMware v rámci akvizice společnosti Desktone, kde byl prezidentem a generálním ředitelem od roku 2010 do října 2013. Před svým působením ve společnosti Desktone byl Peter prezidentem a generálním ředitelem dvou dalších úspěšných podniků: od r. 2001 do července 2008 ve společnosti Watchfire poskytující zabezpečovací řešení (kterou v r. 2007 nabyla společnost IBM), a od r. 1998 do r. 2001 ve společnosti eCredit (kterou získala společnost Internet Capital Group). Mimo to působil také jako externí výkonný ředitel ve společnosti Insight Venture Partners.

Andrej Baronov – hlavní technický ředitel a spoluzakladatel

Andrej Baronov patří mez přední odborníky na správu systémů. Jako hlavní technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Veeam Software dohlíží na všechny aspekty produktové strategie, výzkum a vývoj a je zodpovědný za jedno z nejinovativnějších a nejvíce vizionářských portfolií produktů.

V roce 1997 založil společně s Ratmirem Timaševem společnost Aelita Software. Baronovova praxe a zkušenosti umožnily vytvořit řadu inovativních a oceňovaných produktů postavených na architektuře a základních technologiích, které byly o generaci před konkurencí.

V roce 2004 byla společnost Aelita převzata firmou Quest Software, kde poté Baronov působil jako ředitel výzkumu a vývoje divize Microsoft Business Unit a vedl týmy vývoje produktů pro ruský trh. Ve stálé spolupráci s Timaševem na kapitálovém fondu ABRT Venture Fund si Baronov nadále rozšiřuje znalosti a objevuje nové oblasti včetně virtualizace. První produkt správy virtuálních serverů společnosti Veeam, FastSCP, se v oboru obecně rozšířil. V současnosti se nasazuje Baronovova vize dostupnosti (Availability for the Always-On Enterprise) ve více než 200 000 společnostech po celém světě.

Baronov získal magisterský titul na Moskevském institutu fyziky a technologie v roce 1990. Poté zde také v roce 1995 získal titul PhD v oboru fyziky a technologie.

Mark Faris – finanční ředitel

Jako finanční ředitel společnosti Veeam zodpovídá Faris za finanční a kontrolní aspekty podnikání a za podporu expanze skupiny Veeam Group na nové geografické trhy. Faris je zkušený vedoucí pracovník v oblasti financí a leader již více než 15 let zaměřený na obor IT včetně hardwaru, softwaru a služeb.

Ke společnosti Veeam přišel Faris z firmy Citrix Systems, kde byl finančním ředitelem pro mezinárodní obchod (regiony EMEA a APAC). Předtím strávil osm let u firmy Sun Microsystems (nyní součást Oracle) v různých vedoucích pozicích finanční oblasti. Ještě dříve sloužil Faris jako manažer financí u společnosti Hewlett Packard.

Strávil rovněž 11 let u společnosti PricewaterhouseCoopers v různých pozicích v oblastech pojišťovnictví a poradenství. Je kvalifikovaný autorizovaný účetní znalec a má postgraduální bakalářský titul v oblasti obchodu z univerzity Witwatersrand v Johannesburgu.

Daniel Fried – Senior viceprezident pro celosvětový prodej a přímý marketing

Daniel Fried nastoupil ke společnosti Veeam Software v roce 2008, kdy zakládal francouzskou pobočku v Paříži a převzal vedení pro region EMEA jih. V roce 2009 rozšířil své kompetence o budování a dohled nad středoevropským regionem. Dalšího povýšení se dočkal v roce 2010, a to na pozici výkonného ředitele pro obchodní operace v celém regionu Evropy, blízkého východu a Afriky. V roce 2015 byl Fried povýšen do funkce senior viceprezidenta pro celosvětový prodej a terénní marketing.

Fried přišel do společnosti Veeam z firmy VMware, kde byl ředitelem partnerského prodeje v regionu EMEA jih. Posledních 20 let strávil vytvářením a posilováním mezinárodních technologických firem, jako jsou VMware, Alcatel a Philips v oblastech softwaru, telekomunikací, IT a elektronických komponent. Přednášel rovněž na Univerzitě Paříž VIII, kde zprostředkovával své obchodní znalosti týkající se specificky managementu aliančních a partnerských vztahů.

Získal magisterský titul v oboru elektrotechniky a matematiky na École Centrale, kde se věnoval výzkumu aplikované matematiky v teorii jazyků.

Funda Saltuk – vedoucí oddělení lidských zdrojů

Jako vedoucí oddělení lidských zdrojů spravuje Funda každodenní globální činnosti oddělení lidských zdrojů, a to včetně řízení a vylepšování náboru a dalšího rozvoje programů kariérního růstu zaměstnanců. Funda je také členkou týmu vyššího vedení a dohlíží na všechny všeobecná oddělení lidských zdrojů.

Funda dříve osm let pracovala ve společnosti Alcatel-Lucent. Před příchodem do společnosti Veeam působila v oboru lidských zdrojů již 20 let. Je absolventkou Dokuz Eylül University a získala bakalářský i inženýrský titul v oboru průmyslového inženýrství.

Ratmir Timašev – spoluzakladatel

Ratmir Timašev disponuje vzácnou kombinací prověřených obchodních zkušeností, technických znalostí s ohledem na budoucí vývoj a vize trhu. Jako spoluzakladatel společnosti Veeam Software využívá Timašev více než desetileté podnikatelské zkušenosti s budováním, poradenstvím a investicemi do úspěšných technologických společností.

V roce 1997 založil společnost Aelita Software, která nabízela oceňovaný software pro správu systémů Windows Server.

V roce 2004 byla společnost Aelita převzata společností Quest Software a poté, co zajistil úspěšné pokračování produktů Aelita v rámci společnosti Quest, založil Timašev společnost Veeam Software, jejímž cílem mělo být poskytování podobných řešení pro správu systémů pro virtualizovanou serverovou infrastrukturu. Během uplynulého desetiletí se Timaševova vize a nadšení odrazily v rozvoji firmy do kondice společnosti v hodnotě 500 miliónů USD a inovativního poskytovatele dostupnosti v podobě Availability for the Always-On Enterprise.

Timašev získal magisterský titul v oboru chemické fyziky na Ohio State University v roce 1995. Stále se věnuje šíření svých znalostí a myšlenek za účelem prosazování inovativních IT řešení po celém světě.