https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovbWljcm9zb2Z0LWV4Y2hhbmdlLXJlY292ZXJ5Lmh0bWwiLCJoYXNoIjoiMWMxYmY1NGYtYmI0Yi00Njc4LTg0ZTUtMTQ4NDBiYjRlNzkzIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
 

Veeam Explorer for
Microsoft Exchange

 • Procházení a vyhledávání přímo ze záloh
 • Granulární obnovení položek Exchange
 • Export poštovní schránky a složek
 • Součást produktu Veeam Backup & Replication

Okamžitý přehled a granulární obnova v jednom nástroji

Obnova Microsoft Exchange a eDiscovery nikdy nebyly jednodušší!

S nástrojem Veeam® Explorer™ for Microsoft Exchange můžete získat celkový přehled o zálohách Microsoft Exchange, provádět pokročilá granulární vyhledávání a rychle obnovovat jednotlivé objekty Exchange, online archivy, trvale odstraněné položky a mnoho dalšího. Revoluční technologie vám dává okamžitý přehled o zálohách Exchange, granulární obnovení jednotlivých položek a jednoduché možnosti pro eDiscovery – a to vše bez nutnosti obnovy celé databáze Exchange nebo celého serveru.

 • Můžete provádět obnovu ztracených nebo poškozených poštovních schránek Exchange do původního umístění.
 • Můžete exportovat poštovní schránky Exchange a veřejné složky jako soubory osobních složek (.pst).
 • Můžete provádět eDiscovery Exchange a právní průzkumy v celé organizaci s využitím funkcí, k nimž patří reporty exportů a odhady velikosti exportů.
 • Můžete procházet, vyhledávat a exportovat vybrané objekty Exchange (e-maily, poštovní schránky, poznámky, kontakty atd.) přímo ze záloh virtuálních počítačů Exchange nebo ze souborů EDB.

Obnovení položek na úrovni aplikací

Vyhledávejte a obnovujte pouze objekty, které potřebujete a když je potřebujete nejvíce

S nástrojem Veeam Explorer for Microsoft Exchange nemusíte zajišťovat úložiště ani obnovovat celá úložiště poštovních schránek. Stačí jen vybrat požadované servery Exchange a body obnovení. Řešení Veeam Explorer vám posléze zobrazí obsah příslušných záloh poštovních schránek, který můžete procházet, prohledávat a exportovat.

 • Můžete vyhledávat a obnovovat položky systému Exchange v předchozí záloze Veeam nebo souboru EDB (např. uživatelem nechtěně vymazaný e-mail nebo položky kalendáře či kontakty poškozené po synchronizaci s mobilním zařízením).
 • Můžete archivovat celou poštovní schránku Exchange za libovolné období jako soubor .pst, aby bylo zajištěno hladké a úplné předání dat při odchodu zaměstnanců nebo změně jejich pracovní pozice.
 • Můžete používat Veeam Explorer for Microsoft Exchange s pravidelnými zálohami Veeam (i když byly vytvořené již před lety) bez nutnosti zvláštních záloh nebo metadat.
 • Můžete se zaměřit přesně na ty položky Exchange, které potřebujete pro interní nebo externí zkoumání či pro snadné vyhledávání eDiscovery.

Vyspělé funkce pro granulární obnovení

Jednoduchá obnova, a to i objektů, o kterých jste si mysleli, že jsou navždy ztraceny

Kromě základního granulárního obnovení můžete také provádět pokročilé operace, jako je obnova trvale smazaných položek, o kterých jste si mysleli, že jsou pravděpodobně navždy ztraceny. Můžete také prohledávat a obnovovat položky poštovních schránek v online archivu a umožnit operátorům podpory snadnou obnovu položek poštovních schránek Exchange jedním kliknutím z webového portálu pro obnovení.

Snadné vyhledávání eDiscovery

Rychlejší eDiscovery s reportováním a odhady
 

Komplexní reportování pro Exchange určuje, co bylo exportováno odkud a která kritéria vyhledávání byla použita. Odhad na základě kritérií vyhledávání předpovídá množství výsledků eDiscovery, a pomáhá vám tak při procesu navrhování, když vytváříte dotazy Exchange eDiscovery.

Vybrané funkce: Obnovení

Časté otázky

Poskytuje nástroj Veeam Backup & Replication zálohy Microsoft Exchange, které fungují u všech aplikací stejně?

ANO. Řešení Veeam Backup & Replication™ vytváří s využitím VSS zálohy Microsoft Exchange na úrovni bitových kopií, které fungují u všech aplikací stejně, čímž zajišťuje úspěšnou obnovu kriticky důležitých firemních aplikací a služeb a umožňuje scénáře obnovy podle potřeb konkrétních aplikací. 

Podle omezení společnosti Microsoft není možné udržovat aplikace zastavené po dobu delší než 60 sekund (20 sekund u Microsoft Exchange). Když Microsoft VSS Writer udržuje data zastavená po delší dobu, dojde k vypršení časového limitu zpracování VSS a nástroji Veeam Backup & Replication se nepodaří vytvořit transakčně konzistentní zálohu virtuálního počítače. Vypršení časového limitu zpracování VSS je častý problém u vysoce transakčních aplikací, jako je Microsoft Exchange.

Aby nástroj Veeam Backup & Replication toto omezení překonal, používá k zálohování virtuálních počítačů Microsoft Exchange technologii perzistentních snapshotů VSS. Pokud je třeba Microsoft Exchange udržovat zastavené na delší dobu, než je povoleno, nástroj Veeam Backup & Replication se automaticky přepne na mechanismus perzistentního snapshotu VSS.

Zálohování virtuálního počítače Microsoft Exchange se provádí následovně:

 1. Nástroj Veeam Backup & Replication spustí rámec Microsoft VSS, aby připravil prostředí Microsoft Exchange na virtuálním počítači na zálohování.
 2. Microsoft VSS Writer se pokusí znehybnit prostředí Microsoft Exchange.
 3. Pokud se nástroji Microsoft VSS Writer nepodaří prostředí Microsoft Exchange do povoleného časového limitu znehybnit, je řízení předáno nativnímu nástroji Veeam VSS Writer. Nástroj Veeam VSS Writer na nezbytně nutnou dobu zastaví provoz.
 4. Po uvedení dat Microsoft Exchange do konzistentního stavu je řízení předáno poskytovateli služeb Microsoft VSS. Rozhraní Microsoft VSS vytvoří perzistentní snapshot VSS pro disky virtuálního počítače kromě systémového disku virtuálního počítače.
 5. Relace úlohy pokračuje jako obvykle.
 6. Po dokončení operace zálohování nástroj Veeam Backup & Replication spustí Microsoft VSS k odstranění perzistentního snapshotu VSS na produkčním virtuálním počítači. Perzistentní snapshot VSS s konzistentními daty aplikací uvnitř zálohy virtuálního počítače zůstává.
 7. Během celé obnovy virtuálního počítače nástroj Veeam Backup & Replication obnovuje data ze zálohy a vrací disky virtuálního počítače do perzistentního snapshotu VSS uvnitř zálohy. Výsledkem je obnova virtuálního počítače Microsoft Exchange ze zálohy v konzistentním stavu bez ztráty dat.
Nástroj Veeam Explorer for Microsoft Office vám umožňuje obnovovat a exportovat objekty Microsoft Exchange ze záloh vytvořených v nástroji Veeam Backup & Replication a Veeam Backup for Microsoft Office 365.

K provedení obnovy jedné poštovní schránky nebo více poštovních schránek, složek a položek stačí:

 1. spustit průvodce obnovením,
 2. zadat nastavení připojení (onsite nebo Exchange Online),
 3. zadat cílovou poštovní schránku a účet domény,
 4. zadat cílový server a složku poštovní schránky,
 5. zadat možnosti obnovy.
Jaký typ replikace Microsoft Exchange společnost Veeam poskytuje?
Integrovaná akcelerace sítě WAN společnosti Veeam pro replikaci přímo ze záloh zrychluje replikaci záloh Exchange přes síť WAN a pomalejší připojení, a to až 50krát, a zároveň až 20krát redukuje spotřebu šířky pásma ve srovnání s kopírováním nezpracovaných dat. 

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.