https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovbWljcm9zb2Z0LXNoYXJlcG9pbnQtcmVjb3ZlcnktZXhwbG9yZXIuaHRtbCIsImhhc2giOiI4ZTUyZGU4YS1lOTIzLTQ5YzEtOWQzYi1iMTY0ZWY3NzZiNmYifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
 

Veeam Explorer
for Microsoft SharePoint

 • Obnovení položek SharePoint

 • Procházení přímo ze záloh
 • Obnovení odstraněných umístění během několika minut
 • Součást produktu Veeam Backup & Replication

Snadné a rychlé granulární obnovení pro Microsoft SharePoint

Zvládněte jednou z tradičně nejnáročnějších aplikací s ohledem na granulární obnovení a službu eDiscovery. Můžete provádět rychlou a snadnou obnovu objektů SharePoint zcela bez správy agentů a nutnosti si kupovat další licence. Veeam® Explorer™ for Microsoft SharePoint vám poskytne okamžitý přehled o databázích a zálohách SharePoint, abyste mohli obnovit, cokoli potřebujete, za několik minut.

 • Díky možnosti snadného procházení a fulltextového prohledávání databází SharePoint ušetříte čas.
 • Můžete obnovovat umístění, knihovny dokumentů, seznamy a položky seznamů SharePoint.
 • Můžete snadno exportovat položky SharePoint přímo ze zálohy na úrovni bitové kopie.

Obnova libovolné položky v řádu minut

Poskytovat dostupnost a podporu pro služby Microsoft SharePoint může být pro nespecializované IT profesionály obtížné. S rostoucími objemy dat, rostoucí složitostí struktury a významem pro podnikání je nutné větší úsilí, má-li být dosaženo krátkých cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO). To může v lepším případě úkoly granulární obnovy a eDiscovery znepříjemnit a prodloužit. Veeam Explorer for Microsoft SharePoint okamžitě odstraňuje tyto problémy pomocí komplexní obnovy SharePoint, která vám pomáhá snadno plnit cíle obnovy.

 • Pomocí obnovy jednotlivých položek a oprávnění SharePoint můžete u běžných požadavků na obnovu dosáhnout krátkých RTO.
 • Dosáhnete minimalizace prostojů a obnovy odstraněných nebo poškozených umístění SharePoint během několika minut a výsledky si můžete okamžitě zkontrolovat v podrobném reportu. 

Procházení databáze SharePoint

 • Díky možnosti otevřít SharePoint přímo ze zálohy bez nutnosti extrahovat nebo importovat data ušetříte čas.
 • Díky zjednodušenému pohledu na strukturu databáze, který obsahuje položky jako knihovny a podumístění, je to pro správce snadné.

Využití fulltextového
vyhledávání

 • Kromě procházení můžete rychle najít libovolný obsah, dokument, seznam nebo jinou položku SharePoint, kterou potřebujete obnovit přímo ze zálohy SharePoint.
 • Můžete využívat tradiční možnosti vyhledávání, jako je hledání přesného výrazu, výrazu, který začíná na zadaný text, podmíněné položky a další.

Export obnovených
položek

 • Export obnovených položek a seznamů SharePoint lze vytvořit ve formátu XML, což znamená vyšší flexibilitu.
 • Po exportování můžete položky a seznamy pomocí několika jednoduchých rutin PowerShellu importovat na jiný server nebo farmu SharePoint.

Vybrané funkce: Obnovení

Časté otázky

Poskytuje nástroj Veeam Backup & Replication zálohy Microsoft Exchange, které fungují u všech aplikací stejně?

ANO. Řešení Veeam Backup & Replication™ vytváří zálohy Microsoft SharePoint, které fungují u všech aplikací stejně, na úrovni bitových kopií spuštěných aplikací zohledňujících VSS, čímž zajistí úspěšnou obnovu kriticky důležitých firemních aplikací a služeb a umožní scénáře obnovy podle potřeb konkrétních aplikací. Navíc můžete také provádět ostatní operace před zálohováním a po něm, například:

 • Skripty před přerušením a po obnovení. Skripty před přerušením a po obnovení můžete používat k znehybnění aplikací spuštěných na virtuálních počítačích, které nepodporují Microsoft VSS.
 • Ořezávání protokolů transakcí. Úlohu zálohování nebo replikace můžete nastavit tak, aby po úspěšném zpracování virtuálního počítače ořezávala protokoly transakcí na OS hosta virtuálního počítače.
Jaký typ obnovy Microsoft SharePoint společnost Veeam poskytuje?

Nástroj Veeam Explorer for Microsoft SharePoint vám umožňuje obnovovat a exportovat objekty Microsoft SharePoint ze záloh vytvořených v nástroji Veeam Backup & Replication a Veeam Backup for Microsoft Office 365.

K provedení obnovy umístění, knihovny nebo seznamu SharePoint stačí:

 1. spustit průvodce obnovením,
 2. zadat přihlašovací údaje,
 3. zadat cílový server, seznam nebo umístění,
 4. zadat možnosti obnovy.
Jaký typ replikace Microsoft SharePoint společnost Veeam poskytuje?
Integrovaná akcelerace sítě WAN společnosti Veeam pro replikaci přímo ze záloh zrychluje replikaci záloh SharePoint přes síť WAN a pomalejší připojení, a to až 50krát, a zároveň až 20krát redukuje spotřebu šířky pásma ve srovnání s kopírováním nezpracovaných dat. 

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.