https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovbWljcm9zb2Z0LXNxbC1zZXJ2ZXItZXhwbG9yZXIuaHRtbCIsImhhc2giOiJiMjZlZGY0Zi1iMjFkLTQyOTUtOTVjMy00MmNmYmIwYzJlNTMifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
 

Veeam Explorer
for Microsoft SQL Server

 • Obnovení na úrovni celých databází a tabulek
 • Provádění rychlého obnovení k časovému bodu
 • Delegování úkolů obnovy na správce databáze SQL
 • Součást produktu Veeam Backup & Replication

Rychlé obnovení na úrovni transakce pro Microsoft SQL Server

Rychlým prováděním obnov k časovému bodu databází serveru Microsoft SQL až na úroveň jednotlivých transakcí ušetříte čas, když to nejvíce potřebujete. Díky bezagentovému zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL od společnosti Veeam® také dosáhnete cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO) do 15 minut.

 • Ze zálohy na úrovni bitových kopií můžete současně obnovovat jednu nebo více databází.
 • Můžete obnovovat celé databáze Microsoft SQL až na úroveň tabulek.
 • Protokol Microsoft SQL zajišťuje přehrávání protokolů transakcí k obnově do konkrétního bodu v čase.

Snadná obnova databáze

Není potřeba vyhledávat umístění databáze a souborů protokolů v rámci relace obnovení na úrovni souborů ani trávit čas přiřazováním obnovených souborů zpět k databázím serveru SQL. Celý proces je plně automatizovaný.

 • Obnovu do původního umístění zálohy Microsoft SQL provedete jedním kliknutím.
 • Databáze ze zálohy na úrovni bitové kopie můžete obnovit do konkrétního časového bodu.
 • Obnovu můžete provádět do stejného nebo jiného serveru Microsoft SQ.

Flexibilní možnosti
obnovy

Ze zálohy Microsoft SQL na úrovni bitových kopií můžete obnovit databáze nebo tabulky. Díky průvodci obnovou nemusíte k provedení úkolu být odborník ani vědět, co znamenají soubory MDF, NDF a LDF.

Zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL

Díky obnovám k časovému bodu, které dokážou obnovit až po konkrétní transakci nebo čas, se rychle dostanete přesně tam, kde potřebujete být, a to vše jedním kliknutím v jednoduchém rozhraní s posuvníky.

Export
databáze SQL

Přesouvání dat mezi servery SQL je teď pomocí exportování databáze do aktuálního stavu nebo konkrétního časového bodu nebo transakce přímo ze zálohy Microsoft SQL jedním kliknutím snadnější než kdy dříve.

Vybrané funkce: Obnovení

Časté otázky

Jak nástroj Veeam Backup & Replication provádí zálohování databáze a protokolu serveru Microsoft SQL?

Za účelem ochrany virtuálních počítačů Microsoft SQL Server můžete nastavit zálohovací úlohu tak, aby vytvářela zálohy virtuálního počítače na úrovni bitové kopie s ohledem na VSS a pravidelně zálohovala protokoly transakcí databáze. Když Microsoft SQL Server selže, můžete virtuální počítač Microsoft SQL Server obnovit z potřebného bodu obnovení zálohy na úrovni bitové kopie. Poté můžete pomocí nástroje Veeam Explorer for Microsoft SQL Server využít protokoly transakcí k tomu, aby se databáze na serveru Microsoft SQL vrátily do potřebného stavu mezi zálohami.

 1. Nástroj Veeam Backup & Replication spustí nadřazenou zálohovací úlohu podle plánu.
 2. Nadřazená zálohovací úloha vytvoří zálohu virtuálního počítače Microsoft SQL Server na úrovni bitové kopie a uloží ji do úložiště záloh.
 3. Spustí se nová relace zálohy protokolu transakcí. Nástroj Veeam Backup & Replication otevře virtuálního počítač (přímo nebo prostřednictvím serveru proxy pro interakci s hostem) a na OS hosta virtuálního počítače nainstaluje runtime komponenty pro zpracování na straně hosta, shromažďování údajů o databázi a manipulaci s protokolem transakcí.
 4. Veeam Backup & Replication zjišťuje, které databáze na serveru Microsoft SQL momentálně existují, a páruje tato data s údaji uloženými v konfigurační databázi. Tímto pravidelným párováním jsou odhalovány databáze, pro které musí nástroj Veeam Backup & Replication v tomto časovém intervalu zpracovat protokoly transakcí. Runtime komponenta zálohuje soubory protokolů transakcí a ukládá je jako soubor *.bak do dočasné složky v systému souborů hosta virtuálního počítače.
 5. Nástroj Veeam Backup & Replication přenese záložní kopie protokolu transakcí z dočasné složky ve virtuálním počítači Microsoft SQL Server do úložiště záloh, a to buď přímo, nebo prostřednictvím serveru na přenos protokolů, a uloží je jako soubory VLB. Jakmile jsou zálohy protokolů transakcí do úložiště záloh uloženy, jsou zálohy protokolů transakcí v dočasné složce na virtuálním počítači Microsoft SQL Server odstraněny.
Jaký typ obnovy databáze Microsoft SQL společnost Veeam poskytuje?
Nástroj Veeam Explorer for Microsoft SQL Server vám umožňuje obnovovat a exportovat databáze Microsoft SQL a objekty schématu ze záloh vytvořených nástrojem Veeam Backup & Replication.
Jaký typ replikace databáze Microsoft SQL společnost Veeam poskytuje?
Společnost Veeam poskytuje integrovanou akceleraci sítě WAN pro replikaci přímo ze zálohy, takže je replikace kopie zálohy Microsoft SQL přes síť WAN a pomalejší připojení až 50krát rychlejší a zároveň až 20krát redukuje spotřebu šířky pásma ve srovnání s kopírováním nezpracovaných dat.

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.