Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server

Rychlé obnovení serveru SQL na úrovni transakcí

Snadné obnovení jednotlivých databází SQL

Nepotřebujete rozsáhlé znalosti jazyka SQL ani zdlouhavě vyhledávat
Snadné a rychlé obnovení databází Microsoft SQL

Veeam® Explorer™ pro Microsoft SQL Server vám poskytuje rychlé řešení pro obnovení databází SQL na úrovni transakcí. Díky záloze a přehrání protokolu transakcí bez agenta můžete rychle provádět obnovení k bodu v čase pro databáze Microsoft SQL Server – až k jednotlivým transakcím – a dosáhnout cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO) do 15 minut.

S NOVINKOU Veeam Backup & Replication™ edice Community můžete značně ušetřit čas a obnovit místní databáze SQL bez nutnosti vyhledávat jednotlivé soubory.

Stáhnout Veeam Backup & Replication edice Community 
(zdarma až pro 10 virtuálních počítačů)

Snadná obnova databází Microsoft SQL Server

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server poskytuje snadné rozhraní s využitím průvodců pro obnovu databází ze zálohy. Je to snadné!

Není potřeba vyhledávat umístění databáze a souborů protokolů v rámci relace obnovy na úrovni souborů ani trávit čas přiřazováním obnovených souborů zpět k databázím SQL Server – celý proces je plně automatický. Vyberte zálohu SQL Server a kliknutím vybírejte z následujících možností:

 • Obnova databází do přesného bodu v čase
 • Obnova do stejné nebo jiné databáze SQL Server
 • Obnova do původního umístění na jedno kliknutí
 • Export do určeného umístění a přiřazení k databázi SQL Sever později

Webové rozhraní Enterprise Manager dokonce poskytuje úplné zobrazení všech dostupných databází SQL pro zjednodušení obnovy smazaných a ztracených databází.

V nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server můžete exportovat databázi do jejího původního umístění jediným kliknutím. Export lze provést z aktuálního bodu obnovení, z určitého bodu v čase nebo ze stavu před vybranou transakcí. Podle potřeby můžete navíc exportovat databázi do vlastních umístění a připojit ji k libovolnému serveru SQL.

Možnosti zálohování a flexibilní obnovy SQL Server

Řešení Veeam zjednodušuje obnovu databází SQL Server několika možnostmi. Z jediné zálohy SQL na úrovni bitové kopie můžete obnovit databáze nebo tabulky a není nutné být odborníkem ani vědět, co znamenají soubory MDF, NDF a LDF – obnova formou průvodce vám ukáže všechny dostupné databáze a instance, které lze obnovit, ale to není vše:

 • Je možné obnovit více databází zároveň nebo všechny databáze na serveru.
 • Je-li databáze příliš veliká pro včasnou obnovu, můžete provést obnovu na úrovni tabulky ve scénářích, kde nejsou závislosti mezi obnovovanou tabulkou a dalšími existujícími tabulkami.
 • Můžete spustit přehrání protokolu transakcí pro rychlou obnovu k bodu v čase.

Flexibilní možnosti pro potřeby zálohování SQL i dlouhodobou strategii

Veeam Backup & Replication vám umožní delegovat úlohy obnovy na administrátory databáze SQL nebo i povolit uživatelům, ať soubory obnovují sami
Veeam Backup & Replication vám umožní delegovat úlohy obnovy na administrátory databáze SQL nebo i povolit uživatelům, ať soubory obnovují sami
Řešení dostupnosti Veeam existují v různých variantách a zajistí vám výkonné funkce pro virtualizovaná prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, ať máte jakýkoli rozpočet. S řešením Veeam Backup & Replication edice Community a edice Standard můžete provádět místní obnovení k bodu v čase pro databáze SQL. S edicemi Enterprise a Enterprise Plus můžete provádět zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL bez nasazení agentů, obnovovat databáze a objekty SQL na úrovni transakcí zpět na původní či nový server SQL.

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL

Obnova databáze SQL a zajištění krátkých RTO a RPO nebyly nikdy tak snadné! Díky záloze a přehrání protokolu transakcí bez agenta můžete rychle provádět obnovu k bodu v čase až ke konkrétní transakci, například vrácení požadavku na vymazání či vložení.

Zálohování protokolu transakcí je samostatná možnost, kterou lze aktivovat během konfigurace úloh zálohování SQL Server. Jedná se o doplněk k hlavní úloze zálohování na úrovni bitové kopie a spouští se každých 15 minut (nebo častěji) a zanáší do databáze přírůstkové změny. Je tak k dispozici granulární obnova na úrovni transakcí pro databáze SQL.

Obnova je snadná – stačí posuvníkem nastavit, zda chcete obnovu ke konkrétnímu bodu v čase, nebo granulárnější obnovu zadáním konkrétního času. Poté jediným kliknutím obnovíte databázi.

Průvodce exportem vám umožňuje sledovat významné transakce v databázi ve vybraném čase a databázi obnovovat do chvíle přímo před nežádoucí změnou. Takhle je to jednoduché – správce databáze nepotřebujete!
Průvodce exportem vám umožňuje sledovat významné transakce v databázi ve vybraném čase a databázi obnovovat do chvíle přímo před nežádoucí změnou. Takhle je to jednoduché – správce databáze nepotřebujete!

Podporovaná prostředí

Jako zdrojové a cílové systémy pro obnovu databází jsou podporované následující verze Microsoft SQL Server:

 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2017 for Windows
 • Microsoft SQL Server 2005 SP4

Podporovány jsou všechny edice Microsoft SQL Server.

Skupiny dostupnosti Always-On™ jsou podporovány pro Microsoft SQL Server 2012 a novější verze.

Produkty a edice

Řešení dostupnosti Veeam existují v různých variantách, získáte tak výkonné funkce pro zálohování, obnovení a replikaci pro virtuální, fyzické i cloudové úlohy. Stáhněte si Veeam Backup & Replication edice Community k bezplatnému použití až pro 10 virtuálních počítačů obsahující stejné funkce jako Veeam Backup & Replication edice Standard. Při potřebě dalších funkcí nebo pro úlohy nad 10 virtuálních počítačů / instancí mohou uživatelé zakoupit řešení Veeam Backup & Replication nebo sadu Veeam Availability Suite, které uspokojí všechny, bez ohledu na konkrétní potřeby či rozpočet.

POROVNÁNÍ EDICÍ

K dispozici jsou další nástroje Veeam Explorer:

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

 

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení