800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server

Rychlé obnovení serveru SQL na úrovni transakcí

Snadné obnovení jednotlivých databází SQL

Nepotřebujete rozsáhlé znalosti jazyka SQL ani zdlouhavě vyhledávat
Snadné a rychlé obnovení databází Microsoft SQL

Veeam® Explorer™ pro Microsoft SQL Server vám poskytuje rychlé řešení pro obnovení databází SQL na úrovni transakcí. Díky záloze a přehrání protokolu transakcí bez agenta můžete rychle provádět obnovení k bodu v čase pro databáze Microsoft SQL Server – až k jednotlivým transakcím – a dosáhnout cílů plnění doby obnovy (RTO) a cílů bodů obnovení (RPO) do 15 minut.

S NOVINKOU Veeam Backup & Replication™ edice Community můžete značně ušetřit čas a obnovit místní databáze SQL bez nutnosti vyhledávat jednotlivé soubory.

Stáhnout Veeam Backup & Replication edice Community 
(zdarma až pro 10 virtuálních počítačů)

Snadná obnova databází Microsoft SQL Server

Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server poskytuje snadné rozhraní s využitím průvodců pro obnovu databází ze zálohy. Je to snadné!

Není potřeba vyhledávat umístění databáze a souborů protokolů v rámci relace obnovy na úrovni souborů ani trávit čas přiřazováním obnovených souborů zpět k databázím SQL Server – celý proces je plně automatický. Vyberte zálohu SQL Server a kliknutím vybírejte z následujících možností:

 • Obnova databází do přesného bodu v čase
 • Obnova do stejné nebo jiné databáze SQL Server
 • Obnova do původního umístění na jedno kliknutí
 • Export do určeného umístění a přiřazení k databázi SQL Sever později

Webové rozhraní Enterprise Manager dokonce poskytuje úplné zobrazení všech dostupných databází SQL pro zjednodušení obnovy smazaných a ztracených databází.

V nástroji Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server můžete exportovat databázi do jejího původního umístění jediným kliknutím. Export lze provést z aktuálního bodu obnovení, z určitého bodu v čase nebo ze stavu před vybranou transakcí. Podle potřeby můžete navíc exportovat databázi do vlastních umístění a připojit ji k libovolnému serveru SQL.

Možnosti zálohování a flexibilní obnovy SQL Server

Řešení Veeam zjednodušuje obnovu databází SQL Server několika možnostmi. Z jediné zálohy SQL na úrovni bitové kopie můžete obnovit databáze nebo tabulky a není nutné být odborníkem ani vědět, co znamenají soubory MDF, NDF a LDF – obnova formou průvodce vám ukáže všechny dostupné databáze a instance, které lze obnovit, ale to není vše:

 • Je možné obnovit více databází zároveň nebo všechny databáze na serveru.
 • Je-li databáze příliš veliká pro včasnou obnovu, můžete provést obnovu na úrovni tabulky ve scénářích, kde nejsou závislosti mezi obnovovanou tabulkou a dalšími existujícími tabulkami.
 • Můžete spustit přehrání protokolu transakcí pro rychlou obnovu k bodu v čase.

Flexibilní možnosti pro potřeby zálohování SQL i dlouhodobou strategii

Veeam Backup & Replication vám umožní delegovat úlohy obnovy na administrátory databáze SQL nebo i povolit uživatelům, ať soubory obnovují sami
Veeam Backup & Replication vám umožní delegovat úlohy obnovy na administrátory databáze SQL nebo i povolit uživatelům, ať soubory obnovují sami
Řešení dostupnosti Veeam existují v různých variantách a zajistí vám výkonné funkce pro virtualizovaná prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, ať máte jakýkoli rozpočet. S řešením Veeam Backup & Replication edice Community a edice Standard můžete provádět místní obnovení k bodu v čase pro databáze SQL. S edicemi Enterprise a Enterprise Plus můžete provádět zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL bez nasazení agentů, obnovovat databáze a objekty SQL na úrovni transakcí zpět na původní či nový server SQL.

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Zálohování a přehrávání protokolu transakcí SQL

Obnova databáze SQL a zajištění krátkých RTO a RPO nebyly nikdy tak snadné! Díky záloze a přehrání protokolu transakcí bez agenta můžete rychle provádět obnovu k bodu v čase až ke konkrétní transakci, například vrácení požadavku na vymazání či vložení.

Zálohování protokolu transakcí je samostatná možnost, kterou lze aktivovat během konfigurace úloh zálohování SQL Server. Jedná se o doplněk k hlavní úloze zálohování na úrovni bitové kopie a spouští se každých 15 minut (nebo častěji) a zanáší do databáze přírůstkové změny. Je tak k dispozici granulární obnova na úrovni transakcí pro databáze SQL.

Obnova je snadná – stačí posuvníkem nastavit, zda chcete obnovu ke konkrétnímu bodu v čase, nebo granulárnější obnovu zadáním konkrétního času. Poté jediným kliknutím obnovíte databázi.

Průvodce exportem vám umožňuje sledovat významné transakce v databázi ve vybraném čase a databázi obnovovat do chvíle přímo před nežádoucí změnou. Takhle je to jednoduché – správce databáze nepotřebujete!
Průvodce exportem vám umožňuje sledovat významné transakce v databázi ve vybraném čase a databázi obnovovat do chvíle přímo před nežádoucí změnou. Takhle je to jednoduché – správce databáze nepotřebujete!

Podporovaná prostředí

Jako zdrojové a cílové systémy pro obnovu databází jsou podporované následující verze Microsoft SQL Server:

 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2017 for Windows
 • Microsoft SQL Server 2005 SP4

Podporovány jsou všechny edice Microsoft SQL Server.

Skupiny dostupnosti Always-On™ jsou podporovány pro Microsoft SQL Server 2012 a novější verze.

Produkty a edice

Řešení dostupnosti Veeam existují v různých variantách, získáte tak výkonné funkce pro zálohování, obnovení a replikaci pro virtuální, fyzické i cloudové úlohy. Stáhněte si Veeam Backup & Replication edice Community k bezplatnému použití až pro 10 virtuálních počítačů obsahující stejné funkce jako Veeam Backup & Replication edice Standard. Při potřebě dalších funkcí nebo pro úlohy nad 10 virtuálních počítačů / instancí mohou uživatelé zakoupit řešení Veeam Backup & Replication nebo sadu Veeam Availability Suite, které uspokojí všechny, bez ohledu na konkrétní potřeby či rozpočet.

POROVNÁNÍ EDICÍ

K dispozici jsou další nástroje Veeam Explorer:

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

 

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení