Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA
Veeam Availability Suite
9.5

Obnovení firemních dat pro všechny služby IT, aplikace a data

Nativní podpora páskových úložišť

Zhlédnout ukázku: Nativní podpora páskových úložišť
Společnost Veeam® neopomíjí skutečnost, že páskové zálohovací systémy zůstávají vzhledem k významným investicím do hardwaru a médií pro mnohé organizace nutností. V mnoha případech jde rovněž o jedinou funkční možnost dlouhodobé archivace a ukládání velkého množství datových souborů do vzdálených umístění. Proto společnost Veeam nabízí spolehlivá řešení zálohování na pásková úložiště, aby vám pomohla uspokojit vaše potřeby v této oblasti.
Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Flexibilní dlouhodobé uchování dat

Společnost Veeam vám přináší pohodlné možnosti zálohování na pásku a úloh kopírování souborů na pásku.
Společnost Veeam vám přináší pohodlné možnosti zálohování na pásku a úloh kopírování souborů na pásku.

Řešení Veeam poskytuje nativní podporu páskových úložišť pro automatizované páskové knihovny (včetně VTL) i samostatné páskové jednotky. Řešení Veeam obsahuje pokročilou funkci podpory páskových úložišť pro velké podniky, a to včetně paralelního zpracování, nativní uchování GFS, globálního fondu médií a dalších, které zajišťují vyšší flexibilitu, snazší správu a pokročilé možnosti archivace, které splňují vaše požadavky na uchování dat:

  • efektivně archivovat různé záložní soubory na pásku současně pomocí stejného fondu médií,
  • snížit spotřebu páskových úložišť, ale zajistit plnění zásad uchování dat díky vyhrazenému fondu médií pro archivaci celých záloh pomocí zásad uchování typu GFS (Grandfather-Father-Son),
  • automaticky kopírovat soubory záloh vytvořené zálohovacími úlohami nebo běžné soubory ze serverů a sdílených složek pomocí zálohování na pásku a úloh kopírování souborů na pásku se snadno použitelným plánováním,
  • vybírat zároveň více souborů či složek pro ještě rychlejší a snadnější přesun dat na páskuNOVINKA,
  • sledovat virtuální počítače a body obnovení napříč páskami a trezory médií, což usnadňuje obnovení.

Přímé obnovení z pásky

Za běžných okolností, pokud potřebujete obnovit soubory z páskového úložiště, musíte nejdříve obnovit zálohu virtuálního počítače z pásky do zálohovacího úložiště Veeam. Nyní se obnovení virtuálních počítačů přesouvá přímo z pásky do primárního prostředí virtuálního počítače, což šetří čas a snižuje potřebu dočasného úložiště.

Paralelní zpracování

S novou funkcí paralelního zpracování můžete zlepšit výkon a snížit složitost archivace dat. Paralelní zpracování vám umožňuje archivovat různé soubory záloh na pásku současně tím, že je distribuujete na různé jednotky, a to i v případě, že mají úlohy zálohování na pásku stejný cílový fond médií.

Globální fond médií

Globální fond médií představuje rychlý a snadný způsob uspořádání všech knihoven pásek do jediné logické skupiny, čímž umožňuje vysokou souběžnost archivace na pásku a automatického převzetí služeb při selhání z nefunkčních knihoven. Zajišťuje také flexibilitu v přiřazování potřebného počtu páskových knihoven jedinému fondu médií, který zahrnuje různá zařízení. Nyní lze:

  • nechat pásky plnit v oddělených knihovnách v jediném fondu médií,
  • automaticky a transparentně předat při selhání úlohy na páskách na jinou knihovnu, pokud u některých knihoven dojde k vyčerpání volné kapacity, dostupných páskových jednotek nebo jsou-li nefunkční.

Nativní uchování GFS – Zjednodušení správy páskových úložišť!

S verzí v9 můžete eliminovat manuální práci související s dlouhodobým uchováním pásek, čímž snáze uspokojíte všechny svoje potřeby uchování dat, a to díky jedinému vyhrazenému fondu médií typu GFS pro veškeré zálohování. Tento nový typ fondu zahrnuje týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční média sety, čímž dramaticky snižuje spotřebu kapacity páskových úložišť při uplatňování zásad dlouhodobého uchování dat. Například v současnosti vyžaduje běžný program uchování pomocí GFS a pětileté období uchování pouze 20 pásek, přičemž ukládá úplné zálohování jednou za čtyři týdny, jednou za 12 měsíců a jednou za čtyři roky.

ZDARMA

Veeam Availability Suite 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Trezory médií

Trezory médií pomáhají virtuálně uspořádat, sledovat, zařadit do skupin a zobrazovat informace o offline páskových úložištích. Díky trezorům médií můžete:

  • snadno sledovat fyzické umístění každé offline pásky,
  • seskupit offline pásky podle určitých kritérií, například doby uchovávání,
  • ručně nebo automaticky přesouvat pásky do předem stanoveného úložiště, jakmile se jejich stav změní na offline.

Úplná virtuální záloha určená k finálnímu uložení na pásky

Režimy trvale přírůstkového zálohování, které jsou součástí produktu Veeam Backup & Replication™, se nehodí pro provedení finálního uložení na pásky, protože nezajišťují pravidelné úplné zálohování. Veeam pomáhá zjednodušit proces zálohování a zmenšuje počet pásek potřebných k provedení finální zálohy ze zdrojových řetězců záloh naplánováním pravidelných virtuálních plných záloh, které automaticky zkompletují jednotlivé části přírůstkového zálohovacího řetězce do souboru virtuální plné zálohy určeného k finálnímu uložení na pásku. A protože soubor úplné virtuální zálohy se vytváří v pohybu prostřednictvím úlohy zálohování na pásku, není v úložišti záloh pro zálohy nutný žádný další prostor pracovní oblasti! Po naplánování plné zálohy produkt Veeam Backup & Replication tento soubor pro plnou zálohu za běhu sloučí a zapíše na pásku.

Kopírování záloh na pásku

Účinná a efektivní archivace
Se softwarem Veeam můžete kopírovat soubory záloh vytvořené konkrétními úlohami, ale také celá úložiště záloh na pásku. Za účelem výrazného zjednodušení zálohovací architektury D2D2T, plánování úlohy zálohování na pásku lze integrovat s úlohami zálohování zdroje, takže po dokončení úlohy zálohování virtuálního počítače jsou vytvořené soubory záloh automaticky a okamžitě kopírovány na pásku.

Sledovat on-line školicí videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

Vyzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení