https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovbmF0aXZlLXRhcGUtc3VwcG9ydC5odG1sIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Nativní podpora páskových úložišť

 • Využijte svou stávající investici do hardwaru
 • Přímé zálohování na pásku a obnovení z pásky
 • Zlepšení doby zálohování při použití pásky
 • Nativní správa uchovávání informací GFS
ZKUŠEBNÍ VERZE ZDARMA

Zdarma na 30 dní

Účinná a efektivní archivace

Společnost Veeam® neopomíjí skutečnost, že páskové zálohovací systémy zůstávají vzhledem k významným investicím do hardwaru a médií pro mnohé organizace nutností. Kvůli nedávnému nárůstu vnějších hrozeb páska nadále dokazuje, že úložiště offline (oddělené od sítě) je odolným a spolehlivým řešením pro ochranu dat a udržování efektivních záloh před hrozbami, jako je ransomware, a také slouží jako účinný nástroj pro zajišťování souladu s předpisy. V mnoha případech je páska také jediná funkční možnost dlouhodobé archivace a ukládání velkého množství datových souborů do vzdálených umístění. Proto společnost Veeam nabízí spolehlivá řešení zálohování na pásková úložiště, aby vám pomohla uspokojit vaše potřeby v této oblasti.
Zhlédnout ukázku: Nativní podpora páskových úložišť

Flexibilní dlouhodobé uchování dat

Řešení Veeam poskytuje nativní podporu páskových zařízení pro automatické páskové knihovny (včetně VTL) i samostatné páskové jednotky, včetně podpory pro NDMP v4 a WORM. Řešení Veeam obsahuje pokročilé funkce podpory páskových úložišť pro velké podniky, a to včetně paralelního zpracování, nativního uchování informací grandfather-father-son (GFS), globálního fondu médií a dalších, které zajišťují vyšší flexibilitu, snazší správu a pokročilé možnosti archivace a splňují vaše požadavky na uchovávání informací: S podporou pásek od společnosti Veeam uživatelé mohou:

 • zálohovat a obnovovat celé svazky do prostředí NDMP v4NOVINKA,
 • ve formátu WORM zapisovat do fondu médiíNOVINKA,
 • efektivně archivovat různé záložní soubory na pásku současně pomocí stejného fondu médií,
 • snížit spotřebu páskových úložišť, ale zajistit plnění zásad uchovávání informací díky vyhrazenému fondu médií pro archivaci plných záloh pomocí zásad uchovávání informací typu grandfather-father-son (GFS),
 • automaticky kopírovat soubory záloh vytvořené zálohovacími úlohami nebo běžné soubory ze serverů a sdílených složek pomocí zálohování na pásku a úloh kopírování souborů na pásku se snadno použitelným plánováním,
 • vybírat zároveň více souborů či složek pro ještě rychlejší a snadnější přesun dat na pásku,
 • sledovat virtuální počítače a body obnovení napříč páskami a trezory médií, což usnadňuje obnovení.
Společnost Veeam vám přináší pohodlné možnosti zálohování na pásku a úloh kopírování souborů na pásku Společnost Veeam vám přináší pohodlné možnosti zálohování na pásku a úloh kopírování souborů na pásku

Přímé obnovení z pásky

Za běžných okolností, pokud potřebujete obnovit soubory z páskového úložiště, musíte nejdříve obnovit zálohu virtuálního počítače z pásky do zálohovacího úložiště Veeam. Nyní se obnovení virtuálních počítačů přesouvá přímo z pásky do primárního prostředí virtuálního počítače, což šetří čas a snižuje potřebu dočasného úložiště.

Paralelní zpracování

S novou funkcí paralelního zpracování můžete zlepšit výkon a snížit složitost archivace dat. Paralelní zpracování vám umožňuje archivovat různé soubory záloh na pásku současně tím, že je distribuujete na různé jednotky, a to i v případě, že mají úlohy zálohování na pásku stejný cílový fond médií. Pokročilá funkce paralelního zpracování řešení Veeam obsahuje také integrovanou logiku, která umožňuje použití aktivních/pasivních zařízení, a dokonce vylepšeného paralelního zpracování u fondů medií GFS, takže zařízení bude moci zálohy přijímat, i když je cílová knihovna offline nebo v ní není médium.

Globální fond médií

Globální fond médií představuje rychlý a snadný způsob uspořádání všech knihoven pásek do jediné logické skupiny, čímž umožňuje vysokou souběžnost archivace na pásku a automatického převzetí služeb při selhání z nefunkčních knihoven. Zajišťuje také flexibilitu v přiřazování potřebného počtu páskových knihoven jedinému fondu médií, který zahrnuje různá zařízení. Nyní lze:

 • nechat pásky plnit v oddělených knihovnách v jediném fondu médií,
 • automaticky a transparentně předat při selhání úlohy na páskách na jinou knihovnu, pokud u některých knihoven dojde k vyčerpání volné kapacity, dostupných páskových jednotek nebo jsou-li nefunkční.

Nativní uchování GFS – Zjednodušení správy páskových úložišť!

S řešením Veeam můžete eliminovat manuální práci související s dlouhodobým uchováváním pásek, čímž snáze uspokojíte všechny své potřeby uchování dat, a to díky jedinému vyhrazenému fondu médií typu GFS pro plnou zálohu. Tento typ fondu zahrnuje denní, týdenní, měsíční, čtvrtletí a roční sady médií.

Trezory médií

Trezory médií pomáhají virtuálně uspořádat, sledovat, zařadit do skupin a zobrazovat informace o offline páskových úložištích. Díky trezorům médií můžete:

 • snadno sledovat fyzické umístění každé offline pásky,
 • seskupit offline pásky podle určitých kritérií, například doby uchovávání,
 • ručně nebo automaticky přesouvat pásky do předem stanoveného úložiště, jakmile se jejich stav změní na offline.

Úplná virtuální záloha určená k finálnímu uložení na pásky

Režimy trvale přírůstkového zálohování, které jsou součástí produktu Veeam Backup & Replication™, se nehodí pro provedení finálního uložení na pásky, protože nezajišťují pravidelné úplné zálohování. Veeam pomáhá zjednodušit proces zálohování a zmenšuje počet pásek potřebných k provedení finální zálohy ze zdrojových řetězců záloh naplánováním pravidelných virtuálních plných záloh, které automaticky zkompletují jednotlivé části přírůstkového zálohovacího řetězce do souboru virtuální plné zálohy určeného k finálnímu uložení na pásku. A protože soubor úplné virtuální zálohy se vytváří v pohybu prostřednictvím úlohy zálohování na pásku, není v úložišti záloh pro zálohy nutný žádný další prostor pracovní oblasti! Po naplánování plné zálohy produkt Veeam Backup & Replication tento soubor pro plnou zálohu za běhu sloučí a zapíše na pásku.

Kopírování záloh na pásku

Účinná a efektivní archivace
Se softwarem Veeam můžete kopírovat soubory záloh vytvořené konkrétními úlohami, ale také celá úložiště záloh na pásku. Za účelem výrazného zjednodušení zálohovací architektury D2D2T, plánování úlohy zálohování na pásku lze integrovat s úlohami zálohování zdroje, takže po dokončení úlohy zálohování virtuálního počítače jsou vytvořené soubory záloh automaticky a okamžitě kopírovány na pásku.