Veeam Availability Orchestrator umožňuje orchestraci zotavení po havárii pro podniky vyžadující nepřetržitou dostupnost

Nový produkt, který úzce spolupracuje s platformami Veeam Availability Suite i Veeam Backup & Replication, zvyšuje spolehlivost plánů pro zotavení po havárii a snižuje s nimi související náklady

Baar, Švýcarsko, 5. dubna 2016: Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil Veeam Availability Orchestrator. Nový systém pro orchestraci v oblasti zotavení po havárii podporuje využití více hypervisorů a umožňuje podnikům jednodušeji realizovat, testovat a dokumentovat své disaster recovery plány. Ochrana dat a zotavení po havárii představují z pohledu zlepšení zajištění dostupnosti klíčové oblasti – neplánované výpadky IT totiž představují ročně pro průměrnou organizaci náklady ve výši 16 miliónů dolarů[i].

„Správně připravené a testované plány pro zotavení po havárii budou i nadále představovat jednu z hlavních výzev, kterým musí šéfové informatiky čelit,“ řekl Ratmir Timashev, CEO společnosti Veeam Software. „A i když má mnoho podniků tyto plány vytvořené, jsou složité a těžkopádné a v konečném důsledku tedy i často nespolehlivé, obtížně proveditelné, netestované a zastaralé. Tento stav představuje z pohledu dodržování předpisů a zajištění dostupnosti skutečné riziko. Náš nový produkt, Veeam Availability Orchestrator, je pokračováním naší mise umožnit podnikům dosažení dostupnosti v režimu 24/7/365 a umožňuje pro obnovu dat a aplikací definovat moderní SLA, snížit náklady a díky eliminaci manuálních procesů zvýšit spolehlivost. To vše při současném naplnění požadavků daných závaznými předpisy.“

Podle analytické firmy Gartner změní do konce roku 2017 svůj přístup k problematice zotavení od tradičního modelu k širšímu pojetí zajišťujícímu kontinuitu IT služeb 60 procent velkých společností. A pro zajištění tohoto typu kontinuity je v éře rozvíjejícího se digitálního podnikání stále důležitější právě nastavení cílů doby a bodu obnovy v SLA na co nejnižší časy[ii].

Veeam Availability Orchestrator umožňuje orchestraci záloh i replik řešených pomocí technologií Veeam, a to prostřednictvím využívání předem definovaných plánů pro zotavení po havárii, testování bez ovlivnění běžného provozu a funkcionality pro automatickou tvorbu dokumentace, aktualizaci a reporting. Tato kombinace možností pomáhá podnikovým zákazníkům se zajištěním dostupnosti dat i aplikací při současném zachování spolehlivosti, snížení nákladů na manuální procesy a naplnění požadavků souvisejících se závaznými předpisy.

Nový Veeam Availability Orchestrator řeší aktuální problémy spojené s plány na zotavení po havárii tím, že firmám poskytuje orchestrační stroj pro platformy Veeam Availability Suite a Veeam Backup & Replication, který v rámci problematiky zotavení po havárii umožňuje využívat více hypervisorů. Novinka z dílny Veeam je přímo vytvořená pro potřeby velkých podniků a mimo jiné přináší následující vlastnosti:

  • Orchestrace: důkladná koordinace záloh i replik (vytvářených technologiemi Veeam) prostřednictvím definovaných plánů pro zotavení po havárii;
  • Automatické testování zotavení po havárii: automatické a běžný provoz neovlivňující testování umožňující zajistit spolehlivost a eliminovat náklady spojené s manuálními procesy;
  • Soulad s předpisy a dokumentace: vestavěná funkcionalita pro dokumentování, aktualizace a reporting plánů pro zotavení po havárii umožňující naplnění požadavků souvisejících se závaznými předpisy.

 

Veeam Availability Orchestrator bude dostupný ještě během letošního roku a je navržený tak, aby spolupracovat s platformami Veeam Availability Suite a Veeam Backup & Replication. Novinka bude licencována na virtuální stroje a pro její využívání musí mít zákazníci pořízenou licenci Enterprise Plus jak v případě Veeam Availability Suite, tak i Veeam Backup & Replication.

Vyjádření zákazníků a partnerů

„Dobří partneři usilují o sladění podnikových potřeb s technologickými strategiemi,“ řekl Pete Carufe, hlavní ředitel pro podnikové zákazníky z firmy SHI, Platinum ProPartner společnosti Veeam. „Našim posláním je pomáhat zákazníkům se splněním jejich záměrů tím, že nabídneme správné technologie správným lidem ve správný čas. Partnerství se společností Veeam nám umožňuje řešit problémy, se kterými se naši zákazníci při zajišťování dostupnosti dat a aplikací v režimu 24/7/365 potýkají. Nové řešení značky Veeam z oblasti dostupnosti určené pro podnikovou sféru je produktem, díky kterému se pro nás Veeam stává v oblasti firemních řešení jedním z nejdůležitějších partnerů.“

„Se společností Veeam sdílíme jejich závazek umožnit všem podnikům nepřetržitou dostupnost,“ uvedl Matt Troka, hlavní viceprezident firmy CDW, Platinum ProPartner společnosti Veeam. „A protože se naši zákazníci trvale potýkají s výzvami souvisejícími s požadavky moderních datových center, je pro nás silné partnerství se společností Veeam klíčové. Díky této spolupráci totiž můžeme soustavně a efektivně nabízet řešení, která zákazníkům zajistí nejen prosté zálohování, ale opravdovou dostupnost.“

“Jedním z úkolů mého týmu v CBRE je zajistit nepřetržitou dostupnost naší firmy a musíme si tak poradit i s náhlými a nepředvídatelnými situacemi,“ řekl Darren Warner, ředitel pro oblast infrastruktury a provozu v rámci asijsko-tichomořského regionu ve firmě CBRE, která je zákazníkem společnosti Veeam. „Dle mého názoru bude Veeam Availability Orchestrator platformou, která odstraní problémy spojené s orchestrací i se zajištěním takřka nepřetržité dostupnosti CBRE a umožní prostřednictvím automatické tvorby dokumentace a reportingu potvrdit správnost naší disaster recovery strategie.“

Londýnské Letiště Gatwick je druhé největší letiště ve Velké Británii a současně nejrušnějším a nejefektivnějším letištěm s jedinou přistávací drahou na světě. Každý rok toto letiště obslouží přes 39 miliónů cestujících pro více než 220 destinací v devadesáti zemích. Ve špičce přistane nebo vzlétne letadlo takřka každou minutu. A Sherif Darwish, ředitel IT infrastruktury Letiště Gatwick, uvedl: „Nejlepším způsobem, jak podpořit provoz letiště, je mít k dispozici redundantní, odolnou a robustní IT infrastrukturu. Technologie značky Veeam nám již prokazatelně pomohly, protože v situaci, kdy jsme přišli o konfigurační server umožňující provoz hlavního řídicího systému letiště, nedošlo k odstavení dané služby. Ale bez rychlého zotavení virtuálního stroje mohla být tato situace z pohledu provozu letiště velmi komplikovaná. Díky technologiím Veeam jsme dokázali obnovit příslušný virtuální stroj v řádu minut. Problematiku zotavení po havárii bereme velmi vážně a je naprosto nezbytné, abychom mohli systémy ze zálohy obnovit, a zajistit tak v případě problémů vysokou pružnost našeho letiště.“

“Veeam nám nejen nabídl cestu, jak chránit naše duševní vlastnictví, ale ukázal nám také to, jak zajistit integritu našich dat,“ řekl Andre Bromes, hlavní viceprezident a CIO ve společnosti Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey. “S technologiemi Veeam můžeme ze zálohování, obnovy i replikací vytěžit naprosté maximum. Veeam je navíc firmou, která změnila náš přístup k informačním technologiím – pomohla nám totiž přejít od plánů zaměřených na obnovu po havárii k plánům pro zajištění kontinuity podnikání.“.

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise™ - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 37 000 ProPartnerů a více než 183 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz/.


[i] Veeam Availability Report, 2016 https://go.veeam.com/2016-availability-report-cz

[ii] Hype Cycle for IT Service Continuity Management, 2015; Gartner research. Analyst(s): John P Morency, Pushan Rinnen, Carl Claunch; Published 28 July 2015.