Společnost Veeam na českém trhu zaznamenala raketový růst a zvyšující se zájem o cloudová řešení dostupnosti

Lokální pobočka společnosti Veeam v třetím čtvrtletí roku 2015 dosáhla 29% meziročního nárůstu tržeb, 37% růstu prodeje nových licencí a 38% růstu v počtu nových zákazníků; motorem růstu se stává cloud

Praha, VeeamON Forum Prague, 18. listopadu 2015,: Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil působivé výsledky na českém trhu za 3. čtvrtletí 2015, což opět ukazuje, že podniky vítají inovativní přístup společnosti Veeam k poskytování holistických řešení dostupnosti.

Ve srovnání se 3. čtvrtletím 2014 společnost Veeam na českém trhu ve 3. čtvrtletí 2015 dosáhla:

  • 29% nárůstu účetně zaznamenaných tržeb;
  • 37% nárůstu za prodeje nových licencí;
  • 38% nárůstu v počtu nových zákazníků.

Podle zveřejněných dat společnosti Veeam je vidět, že se české společnosti stále více přiklánějí k inovativnímu přístupu společnosti Veeam při poskytování komplexního řešení dostupnosti. Moderní společnosti již dnes nemají zájem o klasická zálohovací řešení, která nepodporují jejich progresivní obchodní cíle a nedokáží zajistit kontinuitu podnikání, proto volí řešení dostupnosti od společnosti Veeam.

„Zákazníci oceňují na řešení Veeam zejména zajištění dostupnosti IT služeb a kritických aplikací, stejně jako kontinuity podnikání, kdy tyto požadavky nemůžou být řešeny tradičním zálohováním softwarem,“ uvádí Martin Štětka, Senior Regional Manager Veeam Software pro ČR, SR a Maďarsko. „Naše nástroje oslovují zákazníky nejen rychlostí dosažení hodnot cílů času a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data, ale také jednoduchostí obsluhy a spolehlivostí,“ dodává.

Cloud neustále roste

Podle posledních čísel výzkumné společnosti IDC je cloud hybnou silou IT změn v českých podnicích. V roce 2014 investice do služeb veřejného a privátního cloudu v České republice rostly zhruba o čtvrtinu a dosáhly hodnoty 71,46 miliónů dolarů. V roce 2015 IDC očekává nárůst trhu cloudových služeb o dalších 22% na přibližně 88 milionů USD. „Veeam si je vědom tohoto cloudového trendu a reaguje na něj vývojem svých vlastních technologií, které dáváme k dispozici našim partnerům. Sami neposkytujeme cloudové uložiště, filosofií Veeam je totiž poskytovat špičkové nástroje pro zajištění dostupnosti v cloudu pro naše partnery, kteří pak komplexní řešení nabízí svým zákazníkům. Díky našim inovativním cloudovým produktům a výhodným podmínkám se tak počet partnerů v programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) neustále rozrůstá,“ vysvětluje Martin Štětka.

Partneři jako například Cloud4com nebo G2 server pak mohou nabízet veškeré výhody řešení Veeam v cloudovém prostředí datových center pomocí služby Veeam Cloud Connect, která využívá technologie společnosti Veeam pro ukládání dat do veřejného cloudu. Díky této uživatelsky přívětivé a plně integrované platformě tak mohou koncoví zákazníci využívající produkty Veeam, jako je sada Veeam Availability Suite, rychle a bezpečně posílat kopie jejich dat do vzdálených datových center od certifikovaných partnerů Veeam. V případě selhání celých virtuálních strojů, souborů pevných disků nebo souborů operačního systému mohou být data obnovena z cloudu na několik málo kliknutí.

"Využití služby Veeam Cloud Connect je snadnou cestou pro zajištění plné dostupnosti aplikací a služeb, při které by měla IT oddělení dodržovat pravidlo 3-2-1: tři kopie dat na dvou různých zařízeních nebo médiích, z nichž jedno by mělo být umístěno mimo pracoviště, tedy nejlépe v cloudu, kde odpadá nutnost budování vlastního datového centra“ upřesňuje Martin Štětka. „V České republice už máme 16 aktivních Veeam Cloud Providerů, kteří poskytují cloudové služby s produkty Veeam. Veeam samotný poskytuje své technologie více než 1500 zákazníkům v České republice a tento počet stále vzrůstá, což poukazuje na situaci a zájem trhu o řešení dostupnosti,“ uzavírá Martin Štětka.

VeeamON Forum Prague

První událost zaměřená na dostupnost datových center hostila více než 400 IT profesionálů včetně zákazníků a partnerů, a jednalo se v České republice o jedinečnou platformu s cílem sdílet informace, poskytnout přehled o řešeních a vést diskuze o výzvách zajištění dostupnosti a umožnění nepřetržitého chodu podniku (Always-On Business™). Celodenní událost zahrnovala prezentace přehledů o lokálních trendech na trhu, průmyslových předpovědích, osvědčených postupech v oblasti virtualizace, cloudu a úložných technologií, na kterých jsou moderní datová centra postavena. Technologické nadšence zaujaly techničtěji zaměřené prezentace o novinkách ve Veeam Availability Suite v9. Mark Child, vedoucí výzkumu ve společnosti IDC CEMA, na akci představil nejnovější „Pohled na ochranu dat ve virtualizovaném světě“. Experti Veeam se spolu s partnery, mezi kterými nechyběly společnosti VMware, Hewlett-Packard Enterprise a mnoho dalších, podělili o své přístupy k dostupnosti z pohledu různých zúčastněných stran.

Pro vice informací, prosím, navštivte http://go.veeam.com/veeamon-forum-czech-republic/.

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy podniků všech velikostí po celém světě, kterým čelí při zajištění Always-On Business™, moderního nepřetržitého byznysu, jež má být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto problému se stal Veeam průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™). Na rozdíl od starých řešení záloh, které poskytují cíle času obnovy (RTO) a bodu obnovy (RPO) v řádu hodin až dnů, Veeam pomáhá podnikům dosáhnout hodnot cílů času a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. To dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu holistického řešení, které umožňuje vysokorychlostní obnovení dat, zamezuje ztrátě dat, poskytuje ověřitelnou ochranu, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě přes 34 500 ProPartnerů a více než 168 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz.