#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Řešení společnosti Veeam šetří Komerční bance 30 % nákladů na IT a umožňuje dostupnost systémů v režimu 24.7.365

Praha, 25. července 2017:  Veeam Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), nyní zajišťuje neustálou dostupnost dat bankovnímu domu Komerční banka, mateřské společnosti Skupiny KB a člena mezinárodní skupiny Société Générale, která v ČR zaměstnává více než 8 000 zaměstnanců a obsluhuje téměř 2 milióny klientů. Komerční banka využívá komplexní řešení zálohování a zotavení po havárii Veeam Backup & Replication, které přispívá k zákaznické spokojenosti i rozvoji podnikání.

Komerční banka disponuje rozsáhlou podnikovou IT architekturou. Její zázemí je rozděleno do dvou hlavních lokalit a dvou datových center. Virtualizováno je 70 % celého IT (80 % veškerých aplikačních a 90 % webových serverů), přičemž banka zálohuje více než 100 terabajtů dat. Případná nedostupnost IT systémů by mohla mít pro Komerční banku doslova fatální důsledky. V dnešním propojeném světě vyžadujícím neustálou dostupnost nemůže bez spolehlivé podnikové informační architektury fungovat žádná banka. Komerční banka proto potřebovala vybudovat stabilní prostředí zajištěné zálohováním v potřebném rozsahu bez nutnosti složité konfigurace, které by umožnilo dosáhnout rychlého a efektivního zotavení po havárii s nízkými hodnotami ukazatelů času a bodu obnovy.

„Po technologické a výkonnostní stránce byla rozhodovací kritéria pro výběr nového řešení velmi přísná – dostupnost našich systémů je klíčový parametr provozu banky. Vedle potřeby spolehlivě zálohovat více než 100 terabajtů dat jsme navíc vyžadovali prostředí, které bude dostatečně flexibilní a škálovatelné směrem k naplnění budoucích požadavků,“ vysvětluje Petr Kubaník, IT Architekt Komerční banky.

Veeam Backup & Replication představuje výkonné a snadno použitelné řešení zálohování a dostupnosti, které poskytuje rychlou, flexibilní a spolehlivou obnovu virtualizovaných aplikací a dat. Kombinuje zálohování a replikaci virtuálních počítačů v jediném softwarovém řešení, přičemž využívá kromě moderního úložiště také virtualizaci serverů a cloud k zajištění řešení dostupnosti a cílových dob i bodů obnovy do 15 minut, a to pro všechny aplikace.

 „Technologie značky Veeam jsou pro nás klíčovým prostředkem pro zajištění dostupnosti našich systémů, a to zejména v internetovém bankovnictví, v oblasti IT služeb a pro obchodní týmy banky. Prakticky jakákoli nedostupnost aplikací a dat, např. právě výpadek internetového bankovnictví nebo intranetových systémů včetně CRM, by mohla mít negativní dopady na chod banky i její postavení na trhu. Jsme proto velmi rádi, že máme ve společnosti Veeam partnera, který nám umožňuje těmto katastrofálním důsledkům předcházet. Snadno a efektivně,“ říká Pascal Lamau, technický ředitel Komerční banky.

„Veeam Backup & Replication dodává Komerční bance jistotu, že případné havárie či výpadky nenaruší nepřetržitý provoz jejich kritických systémů, např. právě internetového bankovnictví, ani její klíčové podnikatelské činnosti. Naše řešení nabízí nejen rychlé zálohování, ale také obnovitelnost nejdůležitějších dat a aplikací v řádu několika minut,“ doplňuje Martin Štětka, regionální ředitel Veeam pro Česko, Slovensko a Maďarsko.


 

O Veeam Software

Veeam rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise - obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite, jež obsahuje Veeam Backup & Replication, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě 47 000 ProPartnerů a více než 242 000 zákazníků. Globální centrála společnosti se nachází v Baaru ve Švýcarsku, další pobočky má společnost Veeam po celém světě. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz.

 

O Komerční bance

Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Společnost je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví, a je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě.

Pro více informací navštivte www.kb.cz.