800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ

Systémové požadavky

Podporovaná prostředí Veeam ONE

Podrobný seznam systémových požadavků a konfigurací podpory naleznete v nejnovějších poznámkách k verzi nástroje Veeam® ONE™. Chcete-li zobrazit požadavky dalších produktů Veeam, použijte seznam vpravo.

Infrastruktura VMware*

Platformy

 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.x

Hostitelé

 • ESXi 6.x
 • ESXi 5.x
 • vSphere Hypervisor (BEZPLATNÝ ESXi)

Software

 • vCenter Server 6.x (volitelné)
 • vCenter Server 5.x (volitelné)
 • vCloud Director 8.x, 9.0, 9.1, 9.5

*Podporovány jsou pouze anglické verze infrastruktury VMware

Infrastruktura Microsoft

Platformy

 • Windows Server 2019 (včetně 1809)
 • Windows Server 2016 (včetně 1709 a 1803)
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Hostitelé

 • Windows Server Hyper-V 2019 (včetně 1809)
 • Windows Server Hyper-V 2016 (včetně 1709 a 1803)
 • Windows Server Hyper-V 2016 (BEZPLATNÉ)
 • Windows Server Hyper-V 2012 R2
 • Windows Server Hyper-V 2012 R2 (BEZPLATNÉ)
 • Windows Server Hyper-V 2012
 • Windows Server Hyper-V 2012 (BEZPLATNÉ)
 • Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 (BEZPLATNÉ)

Software

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2016 (včetně 1801 a 1807, volitelně)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (volitelné)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (volitelné)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 (volitelné)

Infrastruktura zálohování

Platformy

 • Veeam Backup & Replication™ 9.5
 • Veeam Backup & Replication 9.0 Update 2

Hostitelé

 • Server Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup Enterprise Manager (volitelné)