Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00–18:00 CET | anglicky, francouzsky, německy, rusky

NOVINKA Veeam ONE a
Veeam ONE Free Edition
9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Úplný přehled pro řešení Veeam Backup & Replication

Produkt Veeam® ONE™ lze hladce integrovat do sady Veeam Backup & Replication™, která tím získá rozšířené možnosti monitorování, reportování a plánování kapacity, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly chránit vaše virtuální a zálohovací prostředí.

Co je nového ve verzi Veeam ONE 9.5:

 • Funkce pro rozúčtování a fakturace pro virtuální a zálohovací infrastruktury
 • Pokročilé scénáře nasazení pro podniky
 • Podpora pro Microsoft Hyper-V 2016
 • Dodatečné přizpůsobení balíčku sestav zálohování

a ještě mnohem víc

 • Posouzení výkonu a konfigurace pro prostředí Microsoft Hyper-V
 • Plánování kapacity pro Microsoft Hyper-V
 • Vylepšené monitorování a reportování pro více klientů
 • Nové upozornění na předimenzované a poddimenzované nebo nevyužité virtuální počítače
Stáhnout ZDARMA
Zkušební verze nemá žádná funkční omezení

Nepřetržité monitorování a výstrahy v reálném čase

Vyhodnocování infrastruktury: Hyper-V, VMware a Veeam Backup & Replication

Produkt Veeam ONE poskytuje neustálé bezobslužné monitorování zálohovacíchvirtuálních infrastruktur bez agentů v reálném čase, které upozorňuje na problémy ještě předtím, než nepříznivě ovlivní chod aplikací a práci uživatelů. Monitorování zahrnuje následující funkce:

 • Ovládací panely v reálném čase s rozbalovacími zobrazeními na jedno kliknutí
 • Více než 200 přednastavených výstrah podle doporučených postupů
 • Rozsáhlá znalostní databáze propojená s každou výstrahou
 • Detailní informace napomáhající určení hlavní příčiny a rychlému vyřešení problémů
 • Specifické ovládací panely výstrah navržené za účelem zkrácení doby potřebné k objevení a vyřešení problémů
 • Ovládací panely pro výkon a trendy infrastruktury zálohování
 • Ovládací panely pro zobrazení největších konzumentů dle libovolných prostředků

Ovládací panely lze také přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Můžete např. jít do podrobností a monitorovat výkon, výstrahy, stavy záloh a nejpoužívanější virtuální počítač z určitého klastru nebo obchodní jednotky.

Vyhodnocování výkonu a konfigurace

Víte skutečně, co se v libovolný okamžik děje ve vašem prostředí VMware nebo Hyper-V? Zvládne řešení zátěžové špičky? Monitoring přidělení a spotřeby zdrojů je klíčový pro udržení dostupnosti IT služeb. Produkt Veeam ONE vám pomůže s vyhodnocováním výkonu a konfigurace. Budete tak moci zjistit různé informace:

 • Největší spotřebitele zdrojů a nejméně vytěžované hostitele
 • Vstupní a výstupní zátěž a latenci datových úložišť v reálném čase i kumulativně
 • Zda IOPS a latence datových úložišť umožňuje zvýšit zátěž zálohováním
 • Údaje o spotřebě zdrojů pro hostitele, clustery, fondy prostředků a datová úložiště
 • Virtuální počítače, které nelze chránit z důvodu nepodporované konfigurace (např. VM s pRDM nebo nezávislými disky ve VMware)
 • Přidělení nadměrných prostředků úložiště a ještě mnohem více!

Funkce pro rozúčtování a fakturace pro virtuální a zálohovací infrastruktury

Pro oddělení IT a poskytovatele služeb

Velké podniky a poskytovatelé služeb mohou využívat efektivní funkce rozúčtování a fakturace ke kalkulaci nákladů na výpočetní a úložné prostředky v rámci jejich organizací nebo nabídek služeb, a účtovat jednotlivým oddělením nebo zákazníkům podle toho, kolik zdrojů využívají. Reporty obsahují:

 • Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače: Identifikujte nejnákladnější virtuální počítače ve své infrastruktuře a účtujte oddělením/klientům na základě konfigurace jejich virtuálního počítače.
 • Rozúčtování výkonu virtuálního počítače: Účtujte oddělením/klientům na základě jejich skutečného využití prostředků (výpočetních a úložných) a identifikujte nejnákladnější prostředky a virtuální počítače v rámci infrastruktury.
 • Rozúčtování konfigurace hostitele: Nastavte známou cenu hostitele a úložného prostoru pro výpočet ceny za konfiguraci virtuálního počítače a pak účtujte oddělením/klientům na základě ceny každého virtuálního počítače na hostiteli, a to včetně detailního přehledu využití procesoru, paměti a spotřebovaného úložného prostoru.
 • Rozúčtování využití prostředků hostitele: Nastavte ceny za hostitele a úložnou kapacitu (volitelné) a poté vypočtěte cenu každého virtuálního počítače na základě využití procesoru, paměti a úložného prostoru hostitele.

Reportování zálohovací infrastruktury

Dostupnost závisí na zdraví a výkonu infrastruktury zálohování. Veeam ONE poskytuje speciální sadu reportů hodnocení, které zajistí podporu konfigurace všech vašich virtuálních počítačů. Virtuální počítače se zpracovávají podle úloh zálohování, zálohy se spouštějí podle plánu a na cílovém úložišti je odpovídající místo pro vaši politiku uchovávání. Zvláštní hodnotící reporty zajišťují, že instalace produktu Veeam Backup & Replication dodržuje všechny známé doporučené postupy. Zálohovací reportování zahrnuje:

 • Posouzení zálohovací infrastruktury
 • Pouze režim sběru dat Veeam Backup & Replication: Zlepšuje škálovatelnost tak, že uživatelům umožňuje dramaticky snížit zátěž virtuální infrastruktury tím, že nesbírá metrické údaje o výkonu virtuální infrastruktury.
 • Úspora výkonu a šířky pásma díky integrované WAN akceleraci Veeam
 • Audit činnosti operátora obnovení
 • Stav úloh zálohování a replikace
 • Nechráněné virtuální počítače, které nejsou kryty žádnou zálohovací úlohou
 • Sledování změn konfigurací zálohovacích úloh a 20 dalších reportů!

Zdarma

Veeam ONE 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Plánování kapacity pro zálohy, VMware a Hyper-V

S využitím historických dat nabízí produkt Veeam ONE prognózu výkonnosti a plánování kapacity pro infrastrukturu záloh, prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Můžete vytvářet prognózy využívání zdrojů a předpoklady vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadměrného využívání prostředků u infrastruktury zálohování a virtuálních počítačů.

Je možné přidat tři další servery SQL a odstavit dva hostitele kvůli údržbě? S využitím dat prognóz již díky Veeam ONE nebude nutné při plánování kapacity nic odhadovat. Nyní můžete spravovat několik nasazených projektů, plánovat upgrady hardwaru a odstávky serverů bez nejistoty, zda to prostředí zvládne. Produkt Veeam ONE umožňuje:

 • Zobrazit podle trendů spotřeby, kdy dojde k vyčerpání výpočetních zdrojů a kapacity úložiště
 • Zjistit, kdy v úložištích záloh dojde volné místo pro nakonfigurované úlohy zálohování
 • Emulovat dostupnost zdrojů při přidávání nových virtuálních počítačů, hostitelů, výpočetních zdrojů či kapacity úložiště
 • Plánovat různorodé rozšiřování a změny dohromady v prostředích VMware a Hyper-V
 • Zohledňovat několik projektů plánování kapacity a vytvořit si rezervy
 • Odstranit nutnost odhadů i manuální výpočty v aplikaci Excel

Pro poskytovatele služeb: pokročilý monitoring a reportování

Managed Service Providers (MSPs) and Veeam Cloud & Service Providers (VCSP) mohou využívat reportování a konfiguraci pro více klientů za účelem úplného přehledu o využití prostředků v prostředích jednotlivých zákazníků:

 • Funkce rozúčtování pro virtuální infrastruktury
 • Poskytujte fakturační strukturu pro klienty BaaS (zálohování jako služba)
 • Získejte reportování a monitorování pro infrastrukturu vCloud Director a kontext
 • Vylepšete svou nabídku služeb poskytováním samoobslužného monitorování a reportování zákazníkům (klientům)
 • Využijte SSO a místní vSphere / vCD uživatele k poskytování dat o výkonu

Veeam ONE pomáhá poskytovatelům spravovaných služeb pracovat chytřeji a odpovědně chránit data klientů zamezením používání funkcí ručního generování reportů, které někdy mohou vést k náhodnému zpřístupnění dat.

Analýza nezpracovaných dat a pokročilé přizpůsobování reportů

Někdy jsou pro analýzu zkrátka potřeba nezpracovaná data. Díky řešení Veeam ONE máte snadný přístup k nezpracovaným údajům o výkonu a vlastním reportům infrastruktury pro prostředí vSphere a Hyper-V včetně specifických metrik procesoru, paměti, sítě a disku.

Řešení Veeam ONE vám umožní definovat vlastní parametry konfigurace, výkonnostní metriky a filtry, čímž zajistí maximální flexibilitu. A pro snadné generování reportů umožňuje nástroj pro tvoru reportů v rámci Veeam ONE načíst data z kteréhokoli pole v kterékoli stávající sestavě do jednoho souhrnného dokumentu, který vám poskytne úplný přehled.

Tvorba vlastních hlášení o využití místa v depozitáři

Zdarma

Veeam ONE 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Sledování změn a audity

S tolika pohyblivými součástmi a celým týmem, který spravuje virtuální a zálohovací infrastrukturu, je nutné úzce monitorovat, kdo mění konfiguraci nebo přidává nové objekty. Změny jsou dynamické a v konečném důsledku mají vliv na výkon virtuálních počítačů, úloh zálohování i samotného hypervisoru.

Řešení Veeam ONE nabízí automatické zálohování a sledování změn v prostředí VMware pro zcela transparentní forenzní analýzu a audity změn.

Obchodní a technický pohled na vaši infrastrukturu

Řešení Veeam ONE poskytuje jak technický, tak i obchodní pohled na virtuální infrastrukturu. Umožňuje monitorovat a vytvářet reporty o dynamicky vybudovaných skupinách hostitelů, clusterech, virtuálních počítačích a datových úložištích rozdělené do kategorií podle:

 • Obchodní jednotky,
 • Geografického umístění,
 • Oddělení,
 • Úrovně služeb,
 • Typu serveru,
 • Jakéhokoli jiného definovaného kritéria.
Třídění virtuálních počítačů do kategorií podle oddělení

Identifikace KAŽDÉHO nechráněného virtuálního počítače

Jste zcela chráněni? Řešení Veeam ONE vám pomůže snížit riziko odstávek. Prostřednictvím zvlášť definované obchodní skupiny zálohování navržené zvlášť pro třídění virtuálních počítačů do kategorií podle bodů obnovení pomáhá produkt Veeam ONE snadno zjistit, které virtuální počítače jsou chráněné a které ne. Uživatelům to dává cenný čas k zajištění řádného zálohování a dostupnosti všech klíčových virtuálních počítačů.

Podívejte se na své virtuální prostředí z obchodního hlediska a mějte pod kontrolou rozšiřování virtuálních počítačů

Řešení Veeam ONE představuje automatizovaný, flexibilní a dynamický způsob kategorizace a seskupování clusterů, hostitelů, virtuálních počítačů a datových úložišť podle kritérií, jako je obchodní jednotka, oddělení, účel nebo smlouva o úrovni služeb. Díky organizační kategorizaci Veeam ONE můžete prohlížet a spravovat virtuální infrastrukturu na základě konkrétních potřeb a priorit organizace. Můžete také monitorovat a reportovat využití zdrojů pro logické skupiny objektů a zjistit, které objekty neodpovídají kritériím třídění do kategorií. Můžete tak snadno zjistit, kde dochází k rozšiřování virtuálních počítačů.

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

yzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení