Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky

NOVINKA Veeam ONE
a Veeam ONE Community Edition
9.5

Součást sady Veeam Availability Suite

Celkový přehled o celém prostředí IT

Veeam® ONE™ se hladce integruje do celého prostředí IT – a poskytuje celkový přehled o virtuálních pracovních prostředích a cloudových a fyzických pracovních prostředích chráněných řešením Veeam. Poskytuje monitorování, reportování a inteligentní nástroje, které ochrání před potenciálními problémy dříve, než mají dopad na provoz, a pomáhají vaší firmě s automatizací a řízením, které potřebujete k udržení dostupnosti.

Co je nového ve verzi Veeam ONE 9.5:

 • Inteligentní diagnostika Veeam samostatně identifikuje a opravuje chyby v konfiguraci a problémy s infrastrukturouNOVINKA
 • Samostatné nápravné činnostiNOVINKA
 • Monitorování a reportování pro nástroje Veeam Agent
 • Vytváření reportů o dodržování souladu záloh
 • Funkce pro rozúčtování a fakturace pro virtuální a zálohovací infrastruktury
 • Pokročilé scénáře nasazení pro podniky
 • Mapování – zajišťuje přehled o úložištích záloh a serverech proxy v reálném časeNOVINKA
 • Dodatečné přizpůsobení balíčku sestav zálohování

Nepřetržité monitorování a výstrahy v reálném čase

Analýza infrastruktury: Pracovní zatížení Hyper-V, VMware a s agenty a Veeam Backup & Replication

Produkt Veeam ONE poskytuje nástroje pro neustálý bezobslužný monitoring výkonu vašeho virtuálního prostředí zálohování a VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, které upozorňují na problémy ještě předtím, než nepříznivě ovlivní chod aplikací a práci uživatelů. Funkce nástroje monitorování zahrnují:

 • Ovládací panely v reálném čase s rozbalovacími zobrazeními na jedno kliknutí
 • Více než 200 přednastavených výstrah podle doporučených postupů
 • Podrobné mapováníNOVINKA s detailním přehledem o úložištích záloh a serverech proxy
 • Vylepšený nástroj Business ViewNOVINKA pro snadné seskupování a monitorování stavu virtuálních počítačů a agentů
 • Rozsáhlá znalostní databáze propojená s každou výstrahou
 • Detailní informace napomáhající určení hlavní příčiny a rychlému vyřešení problémů
 • Specifické ovládací panely výstrah navržené za účelem zkrácení doby potřebné k objevení a vyřešení problémů
 • Ovládací panely pro výkon a trendy infrastruktury zálohování
 • Ovládací panely pro zobrazení největších konzumentů dle libovolných prostředků

Ovládací panely lze také přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Můžete např. jít do podrobností a monitorovat výkon, výstrahy, stavy záloh a nejpoužívanější virtuální počítač z určitého klastru nebo obchodní jednotky.

Vyhodnocování výkonu a konfigurace

Opravdu víte, co se ve vašem prostředí VMware nebo Hyper-V v každou chvíli děje? Dokáže si spolehlivě poradit se špičkami provozu? Se správnými nástroji k monitorování výkonu prostředí vSphere a Hyper-V můžete sledovat alokaci a spotřebu prostředků, což je klíčové pro udržování dostupnosti služeb IT. Veeam ONE vám pomáhá s vyhodnocováním výkonu a konfigurace, takže můžete identifikovat tyto události:

 • Největší spotřebitele zdrojů a nejméně vytěžované hostitele
 • Vstupní a výstupní zátěž a latenci datových úložišť v reálném čase i kumulativně
 • Zda IOPS a latence datových úložišť umožňuje zvýšit zátěž zálohováním
 • Údaje o spotřebě zdrojů pro hostitele, clustery, fondy prostředků a datová úložiště
 • Virtuální počítače nelze chránit kvůli nepodporovaným konfiguracím (např. virtuální počítače s pDRM nebo nezávislé disky v úložišti Vmware), přealokování prostředků a mnoho dalšího!

NOVINKA Inteligentní automatizace a diagnostika pro rostoucí prostředí velkých podniků

Ruční reagování na výstrahy záloh a trávení hodin voláním na podporu, aby se vyřešily problémy s konfigurací, může mít výrazný vliv na dobu provozu a náklady. S integrovanou inteligentní automatizací Veeam ONE mohou velké podniky dosáhnout výrazného zkrácení doby odezvy, a snižovat tak náklady a udržovat dostupnost kritických prostředků a úloh.
 

Inteligentní diagnostika VeeamNOVINKA využívá pokročilou inteligenci dat ke snížení nákladů na správu prostřednictvím preventivní identifikace známých problémů v prostředí Veeam a upozorňování na ně, a poskytuje tak řešení vlastní podpory prostřednictvím oprav a rekonfigurací. Tato funkce pomáhá:

 • minimalizovat prostoje a ztrátu produktivity spojené s ručním voláním na podporu při řešení problémů pomocí integrovaných nástrojů k analýze protokolů a kanálů s výstrahami udržovanými podporou společnosti Veeam Support, které obsahují řešení známých problémů týkajících se softwaru a infrastruktury, které mají vliv na výkon
 • minimalizovat dopad na zálohovací server k zajištění nepřetržitého monitorování problémů více serverů najednou bez ohledu na stav serveru prostřednictvím přijímání upozornění v nástroji Veeam ONE nezávisle na řešení Veeam Backup & Replication
 • snadno dokumentovat vylepšenou návratnost investic (ROI) a zkrácení prostojů díky integrovaným denním zprávám, které identifikují možné nesprávné konfigurace a počet problémů, které byly v různých časových obdobích napraveny

Nápravné činnostiNOVINKA zkracují dobu odezvy a snižují náklady na správu IT prostřednictvím předdefinovaných a automatizovaných řešení běžných problémů se zálohovací a virtuální infrastrukturou díky zavedení samostatných nápravných činností. Uživatelé nyní mohou:

 • udržovat kontrolu přidáním předdefinovaných přizpůsobitelných nápravných činností spojených s 10 nejběžnějšími výstrahami prostředí Veeam ONE, což uživatelům umožňuje automatizovat nebo částečně automatizovat reakce, které okamžitě spustí danou akci nebo požádají o ruční schválení činností před implementací změn do infrastruktury
 • zkracovat prostoje eliminací ručních reakcí na výstrahy prostřednictvím automatických oprav založených na zásadách u běžných problémů se zálohovací infrastrukturou a úlohami v reálném čase
 • automatizovat následná řešení běžných problémů, které spouštějí výstrahy, jako je „zmeškané časové okno pro zálohování“, „rozdělení snapshotů virtuálních počítačů“ a „virtuální počítače spuštěné na otevřených nebo aktivních snapshotech“, a dopsat následné řešení pro automatické restartování virtuálního počítače, když se zastaví kritická aplikace

Funkce pro rozúčtování a fakturace pro virtuální a zálohovací infrastruktury

Pro oddělení IT a poskytovatele služeb

Velké podniky a poskytovatelé služeb mohou využívat efektivní funkce rozúčtování a fakturace ke kalkulaci nákladů na výpočetní a úložné prostředky v rámci jejich organizací nebo nabídek služeb, a účtovat jednotlivým oddělením nebo zákazníkům podle toho, kolik zdrojů využívají. Reporty obsahují:

 • Rozúčtování konfigurace virtuálního počítače: Identifikujte nejnákladnější virtuální počítače ve své infrastruktuře a účtujte oddělením/klientům na základě konfigurace jejich virtuálního počítače.
 • Rozúčtování výkonu virtuálního počítače: Účtujte oddělením/klientům na základě jejich skutečného využití prostředků (výpočetních a úložných) a identifikujte nejnákladnější prostředky a virtuální počítače v rámci infrastruktury.
 • Rozúčtování konfigurace hostitele: Nastavte známou cenu hostitele a úložného prostoru pro výpočet ceny za konfiguraci virtuálního počítače a pak účtujte oddělením/klientům na základě ceny každého virtuálního počítače na hostiteli, a to včetně detailního přehledu využití procesoru, paměti a spotřebovaného úložného prostoru.
 • Rozúčtování využití prostředků hostitele: Nastavte ceny za hostitele a úložnou kapacitu (volitelné) a poté vypočtěte cenu každého virtuálního počítače na základě využití procesoru, paměti a úložného prostoru hostitele.

Obchodní a technický pohled na vaši infrastrukturu

virtuální infrastrukturu. Umožňuje snadno monitorovat a vytvářet reporty o dynamicky vytvářených skupinách hostitelů, clusterech, virtuálních počítačích a datových úložištích rozdělených do kategorií podle následujících atributů:

 • Obchodní jednotky
 • Geografického umístění
 • Oddělení
 • Úrovně služeb
 • Typu serveru
 • Jakéhokoli jiného definovaného kritéria

S nástrojem Veeam Business View můžete snadno monitorovat výkon a stav aplikací bez ohledu na jejich zeměpisné umístění, kategorizovat objekty Business View podle různých parametrů, a získat tak přehled o využití investic do infrastruktury. Tato funkce umožňuje řešit problémy v rámci skupiny tím, že přiřadí správcům správu konkrétních parametrů, a umožňuje využívat tagy podle CPU, paměti a umístění, aby se minimalizovala rizika pomocí automatizovaného přiřazení tagů VMware, které pomáhá při řízení přístupu podle rolí a eliminuje lidskou chybu – včetně označování citlivých údajů podle umístění za účelem plnění požadavků na dodržování norem, jako je GDPR.

Monitorování a vytváření reportů u zálohovací infrastruktury pro virtuální a fyzické počítače

Dostupnost závisí na stavu a výkonu zálohovací infrastruktury. Veeam ONE poskytuje vyhrazenou sadu zpráv hodnocení, které zajistí, že konfigurace všech vašich virtuálních počítačů a agentů je podporována, virtuální počítače se zpracovávají podle zálohovacích úloh, zálohy se spouštějí podle plánu a na cílovém úložišti je dostatečné místo pro vaše zásady uchovávání informací. Zvláštní hodnotící reporty zajišťují, že instalace produktu Veeam Backup & Replication dodržuje všechny známé doporučené postupy. Zálohovací reportování zahrnuje:
 • Analýza zálohovací infrastruktury a audity, včetně modulu úplného sledování změn pro prostředí zálohování, aby bylo možné provádět analýzy zálohovacích infrastruktur srovnáváním původního a změněného sestavení a udržováním přísné kontroly nad provedenými změnami, aby se minimalizovala rizika pro provoz
 • Reportování agentůVYLEPŠENO, které identifikuje chráněné i nechráněné fyzické agenty a obsahuje také zprávu s historickými údaji o zásadách zálohovacích úloh agenta, aby bylo možné analyzovat trendy a určit, jak se zásady a zálohovací úlohy v průběhy času změnily. Rovněž obsahuje zprávu, ve které jsou uvedeny agenty, u kterých chybí archivované záložní kopie, aby se zajistilo, že uživatelé využívají osvědčené postupy zálohování, a mnoho dalšího
 • Pouze režim sběru dat Veeam Backup & Replication: Zlepšuje škálovatelnost tak, že uživatelům umožňuje dramaticky snížit zátěž virtuální infrastruktury tím, že nesbírá metrické údaje o výkonu virtuální infrastruktury
 • Úspora výkonu a šířky pásma díky integrované WAN akceleraci Veeam
 • Audit činnosti operátora obnovení
 • Stav úloh zálohování a replikace
 • Nechráněné virtuální počítače, které nejsou kryty žádnou zálohovací úlohou
 • Sledování změn pro konfiguraci úlohy zálohování 
 • A 20 dalších reportů!

Zdarma

Veeam ONE 9.5

Žádná funkční omezení po dobu 30 dnů!

Plánování kapacity pro vSphere, Hyper-V a zálohování

S využitím historických dat nabízí produkt Veeam ONE prognózu výkonnosti a plánování kapacity pro infrastrukturu záloh, prostředí VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Můžete vytvářet prognózy využívání zdrojů a předpoklady vývoje pomocí hypotetického modelování a sledování nadměrného využívání prostředků u infrastruktury zálohování a virtuálních počítačů.

Je možné přidat tři další servery SQL a odstavit dva hostitele kvůli údržbě? S využitím dat prognóz již díky Veeam ONE nebude nutné při plánování kapacity nic odhadovat. Nyní můžete spravovat několik nasazených projektů, plánovat upgrady hardwaru a odstávky serverů bez nejistoty, zda to prostředí zvládne. Produkt Veeam ONE umožňuje:

 • Zobrazit podle trendů spotřeby, kdy dojde k vyčerpání výpočetních zdrojů a kapacity úložiště
 • Zjistit, kdy v úložištích záloh dojde volné místo pro nakonfigurované úlohy zálohování
 • Emulování dostupnosti prostředků při přidávání nových virtuálních počítačů, hostitelů a výpočetních a úložných prostředků
 • Plánovat různorodé rozšiřování a změny dohromady v prostředích VMware a Hyper-V
 • Posuzování několika projektů plánování kapacity a provádění rezervací
 • Odstranit nutnost odhadů i manuální výpočty v aplikaci Excel

Monitorování a reportování pro poskytovatele služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb (MSP) a partneři Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mohou využívat reportování a konfiguraci pro více klientů za účelem zajištění celkového přehledu o spotřebě prostředků v prostředích jednotlivých zákazníků:

 • Funkce rozúčtování pro virtuální infrastruktury
 • Poskytujte fakturační strukturu pro klienty zálohování jako služba (BaaS)
 • Získejte reportování a monitorování pro infrastrukturu vCloud Director a kontext
 • Vylepšete svou nabídku služeb poskytováním samoobslužného monitorování a reportování zákazníkům (klientům)
 • Využijte SSO a místní vSphere / vCD uživatele k poskytování dat o výkonu

Veeam ONE pomáhá poskytovatelům spravovaných služeb pracovat chytřeji a odpovědně chránit data klientů zamezením používání funkcí ručního generování reportů, které někdy mohou vést k náhodnému zpřístupnění dat.

Analýza nezpracovaných dat a pokročilé přizpůsobování reportů

Někdy jsou pro analýzu zkrátka potřeba nezpracovaná data. Díky řešení Veeam ONE máte snadný přístup k nezpracovaným údajům o výkonu a vlastním reportům infrastruktury pro prostředí vSphere a Hyper-V včetně specifických metrik procesoru, paměti, sítě a disku.

Monitorovací nástroje Veeam ONE vám umožňují definovat vlastní konfigurační parametry, výkonnostní metriky a filtry, a využít tak maximální flexibilitu. A pro snadné generování reportů umožňuje nástroj pro tvorbu reportů Veeam ONE načíst data z kteréhokoli pole v kterékoli stávající sestavě do jednoho souhrnného dokumentu, který vám poskytne úplný přehled.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Tvorba vlastních hlášení o využití místa v depozitáři

Sledování změn a audity

S tolika pohyblivými součástmi a celým týmem, který spravuje virtuální a zálohovací infrastrukturu, je nutné úzce monitorovat, kdo mění konfiguraci nebo přidává nové objekty. Změny jsou dynamické a v konečném důsledku mají vliv na výkon virtuálních počítačů, úloh zálohování i samotného hypervisoru.

Řešení Veeam ONE nabízí automatické zálohování a sledování změn v prostředí VMware pro zcela transparentní forenzní analýzu a audity změn.

Vytváření reportů o dodržování souladu záloh

Nástroj k vytváření reportů o dodržování souladu záloh Veeam ONE pomáhá šetřit čas uživatelů a snižovat riziko poskytováním špičkového vytváření reportů o souladu záloh, které pomáhá s interní optimalizací a správou dat i externím dodržováním souladu. Veeam ONE Business View obsahuje předem definovanou kategorii „zeměpisného umístění“, která seskupuje objekty na základě zeměpisného umístění. Zeměpisně orientované zprávy také pomáhají zajišťovat soulad s předpisy. To zahrnuje také zprávu Geolocation of Data Protection Report, která obsahuje všechny datové prostředky seskupené podle produkčního umístění a umístění kopií a replik. Nabízí také zprávu Data Geolocation Mismatch Report, která obsahuje všechny datové prostředky s jednou nebo více kopiemi v umístění odlišném od produkčních dat.
Třídění virtuálních počítačů do kategorií podle oddělení
Třídění virtuálních počítačů do kategorií podle oddělení

Identifikace KAŽDÉHO nechráněného virtuálního počítače

Jsou vaše virtuální počítače, stolní počítače a fyzické servery zcela chráněny? Veeam ONE vám pomáhá snižovat riziko prostojů a ztráty dat.  Veeam ONE vám pomáhá snadno určit, které virtuální a fyzické počítače jsou chráněny a které ne. Tím se šetří cenný čas uživatelů k zajištění toho, že všechny klíčové virtuální počítače, fyzické servery a koncové body jsou správně zazálohovány a k dispozici. Nechráněné virtuální počítače jsou identifikovány a kategorizovány podle speciálně navržené skupiny podnikových záloh a vytváření reportů o správě agentů Veeam ONE identifikuje počet a typy chráněných fyzických počítačů a serverů, stav zálohování s počtem úspěšných pokusů, varování a selhání a důvody, proč nejsou agenty chráněny.

Sledovat on-line školící videa

Živé a zaznamenané relace se systémovým inženýrem Veeam

Vyzkoušejte ihned

yzkoušejte Veeam ve své laboratoři

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balení