https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovb25lLXZtd2FyZS1oeXBlci12LW1vbml0b3JpbmctcmVwb3J0aW5nLmh0bWwifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Monitorování a analýza pro celé prostředí IT

Veeam® ONE™ se hladce integruje do celého prostředí IT – a poskytuje celkový přehled o virtuálních pracovních prostředích a cloudových a fyzických pracovních prostředích chráněných řešením Veeam. Poskytuje monitorování, reportování a inteligentní nástroje, které ochrání před potenciálními problémy dříve, než mají dopad na provoz, a pomáhají vaší firmě s automatizací a řízením, které potřebujete k udržení dostupnosti.

Správa a reportování

Nepřetržité monitorování výkonu a výstrahy

Nástroj Veeam ONE vám pomáhá vyhýbat se prostojům a plnit smlouvy SLA s nepřetržitým monitorováním, vytvářením zpráv, výstrahami a správou v reálném čase pro zálohovací a virtuální prostředí. Můžete získat přístup k:

 • řídicím panelům s informacemi v reálném čase,
 • více než 200 přednastaveným výstrahám podle osvědčených postupů,
 • rozsáhlé znalostní databázi propojené s jednotlivými výstrahami,
 • detailním informacím, které napomáhají určení hlavní příčiny a rychlému vyřešení problémů
 • a mnohému dalšímu!

NOVINKA Mapování

Snadno identifikujte nadměrné využití a potenciální slabiny nebo zranitelná místa infrastruktury pomocí mapování Veeam ONE, do kterého patří detailní přehled o úložištích záloh a serverech proxy. S mapováním můžete:

 • minimalizovat prostoje způsobené problémy s kapacitou nebo výpadky zálohovacích úloh,
 • identifikovat snadné opravy, které lze na infrastrukturu aplikovat ke zlepšení plánování prostředků zálohování a konfigurace serverů proxy a úložišť,
 • šetřit čas shromažďováním granulárních informací o jednotlivých úložištích v podobě podrobných údajů o úložištích dat, úložištích Scale-Out Backup Repository™ a rozsazích.

Vyhodnocování výkonu a infrastruktury

Udržujte si úplný přehled o tom, co se ve vašem virtuálním prostředí děje, pomocí zpráv s vyhodnocením infrastruktury, výkonu a konfigurace. Veeam ONE poskytuje speciální sadu reportů, které zajistí podporu konfigurace vašich virtuálních počítačů. Virtuální počítače se zpracovávají podle úloh zálohování, zálohy se spouštějí podle plánu a na cílových úložištích je odpovídající místo, abyste mohli dodržovat všechny známé osvědčené postupy. Můžete si také zajistit lepší pochopení toho, co se ve vašem virtuálním prostředí děje, prostřednictvím vyhodnocování výkonu a konfigurace – můžete snadno identifikovat komponenty, které vyžadují nejvíce prostředků, kteří hostitelé jsou nejzatíženější, vstupní a výstupní zatížení v reálném čase a celkem, latenci na úložištích dat a nejen to!

Vytváření reportů o dodržování souladu záloh

Nejlepší vykazování shody nástroje Veeam ONE na trhu šetří čas a snižuje riziko tím, že pomáhá s interní optimalizací a správou dat i externím dodržováním souladu. Uživatelé mohou využívat nástroj Veeam ONE Business View k seskupování objektů na základě zeměpisné polohy a zeměpisně orientované zprávy také pomáhají zajišťovat soulad s předpisy. Jde například o reporty se všemi zdroji dat seskupenými podle produkčního umístění i všemi jejich kopiemi/replikami. Nástroj dokáže dokonce identifikovat zdroje dat, které mají alespoň jednu kopii v místě, které se liší od produkčních dat, což vám pomáhá VŽDY zajistit soulad s předpisy.

Veeam ONE také pomáhá s

 • Monitorování a reportování spravujícího agenta k úspoře času a zjednodušení zálohování fyzického a cloudového počítače
 • Multi-tenantní dohled a reportování pro poskytovatele služeb poskytováním celkového přehledu o spotřebě prostředků zákazníka, přístupu k rozúčtování a fakturaci a dalších funkcí. 

Plánování kapacit a rozúčtování nákladů

Plánování kapacity

Myslíte si, že je možné přidat tři další servery SQL a odstavit hostitele kvůli údržbě? Nechte společnost Veeam, ať se zamyslí za vás. Veeam ONE vám pomáhá rozhodovat se s jistotou tím, že pomocí plánování kapacity předpovídá využívání a trendy spotřeby pro VMware, Hyper-V a prostředí zálohování. Můžete:

 • vyhnout se dohadům a riskantním ručním výpočtům,
 • určit, kdy dojdou výpočetní a úložné prostředky,
 • vědět, kdy v úložištích záloh dojde místo na konfigurované úlohy zálohování,
 • určit dostupnost prostředků při přidávání nových virtuálních počítačů, hostitelů a výpočetních a úložných prostředků
 • a ještě mnohem víc!

Rozúčtování a fakturace

Oddělení IT i poskytovatelé služeb mohou ušetřit čas a zjednodušit plánování využitím výkonných možností rozúčtování a fakturace, které jim pomohou vypočítávat náklady na výpočetní a úložné prostředky a fakturovat oddělením/zákazníkům podle jejich využívání prostředků. Reporty obsahují:

 • rozúčtování konfigurace virtuálního počítače,
 • rozúčtování výkonu virtuálního počítače,
 • rozúčtování konfigurace hostitele,
 • rozúčtování využití prostředků hostitele.

Inteligentní automatizace a diagnostika

Zkraťte dobu řešení běžných problémů s infrastrukturou a zálohováním.

NOVINKA Inteligentní diagnostika Veeam

Zkraťte dobu, kterou trávíte zdlouhavým voláním na podporu, díky preventivnímu řešení běžných problémů s infrastrukturou s inteligentní diagnostikou Veeam ONE. Prostřednictvím aktivní identifikace známých problémů v prostředí Veeam a upozorňování na ně mohou uživatelé sami problémy řešit prostřednictvím hotfixů a rekonfigurací, a minimalizovat tak prostoje a ztrátu produktivity. 

NOVINKA Nápravné činnosti:

Zvyšte úspěšnost každodenního zálohování snížením rizika prostojů pomocí samonapravovacích činností a řízených reakcí na výstrahy, které spouští činnosti podle běžných problémů se zálohovací infrastrukturou a úlohami. Snižte riziko prostojů vyloučením potřeby ručních reakcí na výstrahy aktivací automatizovaných oprav běžných problémů založených na zásadách. Určete reakce na 10 nejběžnějších výstrah řešení Veeam ONE, aby se automaticky aktivovaly změny nebo schválení činností. Je možné dokonce automatizované následné řešení zmeškaného časového okna pro zálohování, rozdělení snapshotů virtuálních počítačů a virtuálních počítačů spuštěných na otevřených nebo aktivních snapshotech. 
Inteligentní diagnostika a nápravné činnosti řešení Veeam ONE

Další možnosti monitorování a analýzy

Business View

Vaše úlohy jsou různorodé, takže potřebujete jednoduchý způsob, jak organizovat, monitorovat a reportovat konkrétní skupiny hostitelů, clusterů, virtuálních počítačů a úložišť dat, abyste mohli zlepšit výkon a přehled. Jak se to dá ale udělat efektivně? Veeam ONE Business View rozděluje úlohy do kategorií vytvořením obchodních skupin na základě různých parametrů, mezi které patří:

 • obchodní jednotka,
 • geografické umístění,
 • oddělení,
 • úroveň služeb,
 • typ serveru a další.

Můžete snadno řešit problémy v rámci skupiny tím, že přiřadíte správcům správu konkrétních parametrů a využívání tagů VMware podle CPU, paměti a umístění k minimalizaci rizik, asistenci s řízením přístupu podle rolí a také eliminování lidské chyby, nebo dokonce označování citlivých dat podle umístění za účelem plnění požadavků na dodržování norem, jako je GDPR.

Analýza základních dat a pokročilé přizpůsobení reportů

Když potřebujete nezpracovaná data, nástroj Veeam ONE je má. Snadný přístup k nezpracovaným datům o výkonu a vlastním reportům o infrastruktuře pro prostředí vSphere a Hyper-V včetně metrik CPU, paměti, sítě a disků. Můžete také snadno definovat vlastní konfigurační parametry, metriky výkonu a filtry, což vám dává maximální flexibilitu. Vše pak můžete pomocí nástroje pro vytváření vlastních reportů řešení Veeam ONE dát do jednoho reportu tím, že načtete data z libovolného pole kteréhokoli stávajícího reportu do jednoho souhrnného dokumentu.

Sledování změn a audit

S automatizovaným zálohováním Veeam ONE a sledováním změn VMware si můžete pomocí forenzní analýzy udržovat přehled o tom, kdo ve vaší zálohovací a virtuální infrastruktuře mění konfigurace nebo přidává nové objekty. Když změny spravuje celý tým, může jedna špatná změna negativně ovlivnit výkon virtuálních počítačů, zálohovacích úloh, a dokonce i hypervisoru. 

Identifikujte VŠECHNY nechráněné virtuální počítače a agenty

Je celé vaše prostředí zcela chráněné? Veeam ONE vám pomáhá minimalizovat prostoje a ztrátu dat určováním toho, které virtuální a fyzické počítače jsou chráněny a které ne. Veeam ONE seskupuje všechny nechráněné virtuální počítače dohromady a reporty agentů Veeam ONE identifikují počet a typ chráněných fyzických počítačů a serverů, včetně stavu zálohování, varování a selhání a důvodů, proč jsou jednotlivé agenty nechráněné!