800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Veeam

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 1. března 2018.

Společnost Veeam se zavázala chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy společnosti Veeam při shromažďování, používání, zpracovávání, ukládání, předávání, ochraně a zpřístupňování údajů, které o vás můžeme shromažďovat prostřednictvím našich webových stránek www.veeam.com či všech jejích subdomén, webových stránek společnosti Veeam, marketingových události nebo našich partnerů.

Než naše webové stránky navštívíte a začnete je používat, případně než nám zašlete své osobní údaje, budete požádáni o poskytnutí oprávnění a vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů společnosti Veeam a shromažďováním, případným vaším odesíláním a zpracováváním údajů o vás, jak uvádí tento dokument, v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Shromažďování, používání, zpracovávání, ukládání, předávání a zpřístupňování vašich osobních údajů (podle definice níže) bude omezeno na podmínky, podle kterých společnosti Veeam poskytnete oprávnění. Společnost Veeam se zavázala dodržovat všechny příslušných zákony o ochraně osobních údajů dané země včetně standardních smluvních doložek EU, modelových smluv / smluv o předávání, prohlášení a zásad ochrany osobních údajů a protokolů v jednotlivých zemích (pokud existují). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky www.veeam.com i všechny ostatní webové stránky společnosti Veeam.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci osoby, ke které se vztahují. Mezi údaje, které o vás můžeme shromažďovat, patří vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, preferovaný způsob kontaktování, pracovní pozice, přihlašovací údaje (číslo účtu, heslo), marketingové předvolby, údaje o účtu na sociálních sítích a případně IP adresa. 

Společnost Veeam o vás nebude shromažďovat žádné osobní údaje, pokud se dobrovolně nerozhodnete nám je poskytnout (např. přihlášením k odběru newsletteru a dokumentů white paper, účastí v průzkumech, vygenerováním odkazu na stažení produktu, registrací k marketingovým akcím, propagačním akcím nebo žádostí o práci), neposkytnete nám výslovný souhlas nebo to nepovolují platné zákony a předpisy. Odhlásit se můžete kdykoli v předvolbách předplatného kliknutím na odkaz „odhlásit“ v libovolném e-mailu nebo na stránce zrušení odběru společnosti Veeam.

Použití osobních údajů

Když nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, budeme je používat k poskytování informací o našich produktech, zpracování vaší objednávky, vaší registraci k události, vytvoření účtu, poskytování služeb zákazníkům, odpovědi na konkrétní otázku, nabízení příležitosti účastnit se soutěží, registraci do kurzů, správě žádosti o pracovní místo nebo poskytnutí přístupu k dalším informacím či nabídkám. Údaje, které shromažďujeme, používáme také k zlepšování obsahu webových stránek, k informování zákazníků o aktualizacích na našich webových stránkách a našich produktů a také ke kontaktování zákazníků pro marketingové a prodejní účely, které se týkají potřeb a zájmů konkrétního zákazníka včetně obnovení služeb.

Zpřístupnění třetím stranám, poskytovatelům služeb a dalším stranám

Společnost Veeam za účelem podpory a zlepšování vztahu s vámi jako se zákazníkem může ukládat, zpracovávat a sdílet vaše osobní údaje se svými partnery a přidruženými společnostmi na celém světě (např. distribučními partnery, zpracovateli kreditních karet, hostiteli dat a dodavateli služeb) za účelem provádění funkcí, poskytování informací, které vás mohou zajímat, nebo dokončení transakcí souvisejících s vaším nákupem softwaru společnosti Veeam nebo zájmem o jeho nákup.

Společnost Veeam také využívá své partnery a přidružené společnosti na celém světě k poskytování cenných služeb svým jménem. Abychom vám tyto služby mohli poskytovat, potřebujeme váš výslovný souhlas se sdílením vašich osobních údajů s nimi. Třetí strany, se kterými osobní údaje sdílíme, musí dodržovat všechny příslušné a platné zákony o ochraně osobních údajů, podmínky důvěrnosti a zásady ochrany osobních údajů společnosti Veeam.  

Společnost Veeam může se svými partnery a přidruženými společnostmi na celém světě sdílet také neosobní souhrnné údaje. V případě, že společnost Veeam sdílí některé údaje s partnerem nebo přidruženou společností ve světě, dělá to také s vaším výslovným souhlasem a zaručuje, že všichni partneři a přidružené společnosti na celém světě, které údaje obdrží, je budou chránit se stejnou péčí a podle stejných zásad jako společnost Veeam. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsou neosobní údaje v kombinaci s osobními údaji považovány za osobní údaje.

Příležitostně může být společnost Veeam na základě zákona, právního procesu, soudního sporu nebo vyžádání veřejných či státních orgánů povinna vaše osobní údaje zpřístupnit. Společnost Veeam může také vaše osobní údaje zpřístupnit za účelem vyšetřování hrozeb národní bezpečnosti, vyhovění žádostem od státních bezpečnostních složek nebo v jiných záležitostech veřejného zájmu či v případě, kdy usoudí, že je zpřístupnění odůvodněně nutné k prosazování jejích obchodních podmínek nebo na ochranu jejího provozu či uživatelů.

Omezení účelu

Společnost Veeam bude shromažďovat, používat nebo předávat vámi poskytnuté osobní údaje pro účely, které vám byly sděleny, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění osobních údajů nezbytné pro jiný účel související s původním účelem, nutné k přípravě, vyjednání či plnění smlouvy s vámi, vyžadováno zákonem nebo kompetentním státním orgánem, nutné ke vzniku či udržení právního nároku nebo k obraně před právním nárokem či k prevenci podvodů nebo jiné protiprávní činnosti.

Soubory cookie a další technologie

Když používáte naše webové stránky, produkty nebo když s námi komunikujete, mohou webové stránky, reklamy, e-maily a online služby společnosti Veeam využívat ke shromažďování údajů o vás včetně osobních údajů některé technologie automatického shromažďování údajů (např. soubory cookie, webové signály a pixelové značky).  Shromažďování údajů o uživatelích nám pomáhá analyzovat chování našich uživatelů, vyhledávání na webových stránkách a které stránky uživatelé navštívili. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od jejich dalších uživatelů, pomohly nám nabízet vám vhodné služby, když procházíte naše webové stránky, a umožnily nám webové stránky zlepšovat. Soubor cookie je informace, kterou webový prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače. Když navštívíte webové stránky www.veeam.com (nebo jakékoli jiné webové stránky společnosti Veeam), náš server soubor cookie rozpozná a poskytne nám informaci o vaší poslední návštěvě webových stránek. Mnoho prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale máte možnost nastavit prohlížeč tak, aby bylo automatické přijímání souborů cookie zakázáno. Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, může být omezena funkčnost našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na použití souborů cookie pouze společností Veeam a nikoli na použití metod zjišťování tendencí zadavatelů reklamy. Společnost Veeam dodržuje globální předpisy včetně směrnice o souborech cookie EU. Návštěvníci našich webových stránek jsou při příchodu na ně upozorněni na používání souborů cookie. 

„Webový signál“ (neboli prázdný soubor gif či pixelová značka) nám pomáhá lépe spravovat obsah našich webových stránek tím, že nás informuje o tom, který obsah je efektivní. Webový signál je součástí webové stránky nebo e-mailu. Jeho účelem je sledovat aktivitu uživatele v souvislosti se stránkou nebo e-mailem. Stejně jako soubor cookie zaznamenává signál návštěvy uživatele a odesílá data serveru. Na rozdíl od souborů cookie ho však nelze využít pro účely identifikace ani nedokáže ukládat v počítači žádná data, protože jeho funkce není závislá na prohlížeči.

Údaje shromažďované soubory cookie a obdobnými technologiemi jsou považovány za neosobní údaje s výjimkou IP adres (nebo podobných identifikátorů), které jsou podle některých místních zákonů jinak považovány za osobní údaje.

Přesnost a uchovávání osobních údajů

Společnost Veeam usiluje o to, aby pro vás bylo snadné udržovat vaše osobní údaje aktuální a přesné. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nutnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákony nevyžadují či nepovolují jinak.

Předvolby komunikace a předplatného

Výběrem předvoleb komunikace v údajích o předplatném na stránce předvolby předplatného máte možnost určit, jaké informace o produktech a službách chcete od společnosti Veeam dostávat a jak je chcete dostávat. Přejete-li si ukončit zasílání našich marketingových a dalších e-mailů, které nesouvisejí s transakcemi, můžete to provést v části „Můj účet“ našich webových stránek nebo pomocí odkazu „odhlásit“ v libovolném e-mailu nebo na stránce zrušení odběru společnosti Veeam. Chceme zdůraznit, že toto ustanovení se netýká e-mailů souvisejících s transakcemi v rámci obchodního vztahu uživatele se společností Veeam.

V případě, že se rozhodnete některé osobní údaje neposkytovat, je možné, že nebudeme schopni zcela nebo dostatečně odpovídat na vaše otázky, poskytovat aktualizace nebo informace o našich produktech a službách. Přijímání konkrétních sdělení můžete kdykoli odhlásit změnou předvoleb předplatného kliknutím na odkaz „odhlásit“ v libovolném e-mailu nebo na stránce zrušení odběru společnosti Veeam. Vaše osobní údaje budeme však i nadále používat pro omezené účely zasílání důležitých oznámení týkajících se informací o vašich nákupech a změnách našich zásad a smluv nebo z jiných důvodů přípustných platnými zákony.

Zabezpečení údajů

Společnost Veeam bere zabezpečení osobních údajů vážně. K ochraně osobních údajů, které jste jí poskytli, proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně společnost Veeam používá technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem zabránění nezákonnému zpřístupnění nebo přístupu.

Porušení zabezpečení údajů

Společnost Veeam zavedla přísné bezpečnostní kontrolní mechanismy, software pro detekci narušení a procesy upozorňující na potenciální nebo skutečné narušení informačních systémů. Společnost Veeam zavedla zásady oznamování porušení zabezpečení údajů a vytvořila tým reakce na incidenty, který okamžitě reaguje a realizuje plán nápravy při všech neoprávněných přístupech k informačním systémům a databázím. Pokud dojde k porušení zabezpečení údajů, které může zasáhnout vaše osobní údaje, budete po zjištění porušení co nejdříve informováni. 

Shromažďování a používání neosobních údajů

Když jste na webu www.veeam.com (nebo jiných webových stránkách společnosti Veeam), můžeme automaticky shromažďovat neosobní údaje, i když se nezaregistrujete. Mezi tyto údaje může patřit používaný operační systém, název domény stránek, ze kterých jste na naše webové stránky přišli, počet návštěv, průměrná doba strávená na stránce a zobrazené stránky. Tyto údaje můžeme používat a sdílet je s našimi celosvětovými přidruženými společnostmi za účelem monitorování obsahu a relevance obsahu našich webových stránek, abychom mohli zlepšovat výkon, obsah nebo vaši zkušenost s našimi webovými stránkami.

Prostřednictvím používání služeb pro přístup na naše webové stránky mohou být technicky vytvářeny vaše údaje o komunikaci (např. adresa internetového protokolu neboli IP adresa) nebo údaje o využití (informace o telekomunikačních službách, které jste využili) a v závislosti na platných zákonech mohou představovat osobní údaje. V nezbytné míře shromažďování a zpracování vašich údajů o komunikaci nebo využití a jejich následné použití probíhá a je prováděno výhradně v souladu s platným rámcem a zákony o ochraně osobních údajů.

Fóra, blogy, webové stránky třetích stran a odkazy

Společnost Veeam má odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů společnosti Veeam a jejích webových stránek. Webové stránky společnosti Veeam mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky poskytující další informace nebo sloužící k usnadnění. Společnost Veeam tyto jiné webové stránky neřídí, nedoporučuje ani o jiných webových stránkách nic neprohlašuje a není odpovědná za jejich postupy ochrany osobních údajů. Některé z webových stránek společnosti Veeam obsahují interaktivní prvky (např. diskusní fóra a blogy), které uživatelům umožňují publikovat vlastní obsah. Veškeré informace uvedené na těchto blozích a fórech se stávají veřejnými. To znamená, že ostatní uživatelé je mohou číst, shromažďovat či libovolně používat. Společnost Veeam neodpovídá za žádné osobní údaje, které se rozhodnete ve fórech zveřejnit.

Souhlas s předáváním, zpracováním a uchováváním osobních údajů

Veeam je globální organizace, takže údaje, které společnosti Veeam poskytnete, mohou být předávány nebo zpřístupněny právnickým osobám společnosti Veeam ve Švýcarsku a dalších zemích na celém světě. Každá z těchto právnických osob odpovídá za osobní údaje, které shromažďuje, a vaše osobní údaje chrání v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje osob, které mají bydliště v některém členském státě Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku, spravuje společnost Veeam Software Corporation AG. Společnost Veeam pro mezinárodní předávání osobních údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku používá schválené vzorové smluvní doložky. Společnost Veeam dodržuje systém přeshraničních pravidel pro ochranu osobních údajů Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). Tento systém organizace APEC poskytuje organizacím rámec k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi ekonomikami členských států APEC. 

Stránka s pracovními příležitostmi a žádost o pracovní místo ve společnosti Veeam

Pokud procházíte část našich webových stránek věnovanou pracovním příležitostem nebo se v rámci ní budete ucházet o práci, vaše žádost i všechny další údaje, které uvedete, mohou být použity k posouzení vašich dovedností a zájmů s ohledem na pracovní příležitosti ve společnosti Veeam. Společnost Veeam může tyto údaje uchovávat pro oznamovací účely, které mohou být vyžadovány platnými zákony.

Právo být zapomenut

Společnost Veeam se zavázala podniknout přiměřené kroky k zajištění, že všechny žádosti o uplatnění práva být zapomenut a výmaz osobních údajů, které lze za použití stávajících technologií vymazat, budou v přiměřené lhůtě od žádosti splněny. To se však netýká informací, které jste zveřejnili na našich fórech či blozích nebo které jste poskytli třetím stranám sami. Výmaz těchto údajů není v silách společnosti Veeam. Společnost Veeam udělá vše proto, aby vymazala vaše osobní údaje, pokud odvoláte svůj souhlas (odhlásíte se) s přijímáním informací od nás a požádáte o uplatnění práva být zapomenut. Společnost Veeam však nebude schopna vymazat všechny vaše osobní údaje, pokud je to technicky nemožné z důvodu omezení existující technologie nebo z právních důvodů (společnost Veeam musí podle místních zákonů uchovávat osobní údaje).

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Veeam nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od žádné osoby, která není právně zletilá podle definice místních zákonů, aniž by od ní předem nepožadovala souhlas rodičů, pokud je tento souhlas vyžadován platnými zákony. Společnost Veeam ve spojitosti se svými produkty, službami a webovými stránkami necílí na děti. V případě, že společnost Veeam použije nebo zpřístupní osobní údaje osoby, která není právně zletilá, bude usilovat o souhlas rodičů v souladu s místními zákony a předpisy, aby tuto osobu chránila.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Protože jsme technologická společnost, naše systémy se budou stejně jako zásady ochrany osobních údajů vyvíjet a měnit. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů s nejaktuálnějším datem revize budou uveřejněny na webových stránkách www.veeam.com. Pokud dojde k podstatným změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás informovat zveřejněním změn zde nebo zasláním e-mailu.

Dotazy

Společnost Veeam se zavázala reagovat na odůvodněné žádosti o přezkoumání jakýchkoli osobních údajů, které o vás může mít v držení, a upravit, opravit či odstranit všechny nepřesnosti. Pokud chcete své údaje nechat upravit, opravit nebo vymazat, případně pokud máte jakékoli dotazy, které v těchto zásadách ochrany osobních údajů nejsou zodpovězeny, můžete nás kontaktovat na adrese Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340 nebo nám napsat na e-mailovou adresu privacy@veeam.com.