800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ
Bezplatná zkušební verze

Veeam Availability Suite 9.5: Porovnání edicí

Dostupnost pro VŠECHNY úlohy

  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
  • Veeam Agent pro Linux
  • Veeam Agent pro Microsoft Windows
+ Rozbalit vše - Sbalit vše
— Všechny funkce
— Některé funkce
— Není zahrnuto
MOŽNOST
Community
Standard
Enterprise
Enterprise Plus
Veeam Backup & Replication

Zdarma až pro
10 instancí


STÁHNOUT ZDARMA

Od $400 USD
za rok


STÁHNOUT ZDARMA

Od $800 USD
za rok


STÁHNOUT ZDARMA

Od $1,200 USD
za rok


STÁHNOUT ZDARMA

VYSOKORYCHLOSTNÍ OBNOVENÍ
Obnova celého virtuálního počítače
       
Úplná obnova virtuálního počítačeObnovujte celé virtuální počítače do původního nebo jiného hostitele. Zahrnuje funkci rychlého vrácení akce zpět pro obnovení pouze změněných bloků.
       
Instant VM Recovery® Rychle obnovujte služby poskytované uživatelům spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy v rámci běžného zálohovacího úložiště.
       
Obnovení souborů a virtuálních disků VMObnovení jednotlivých souborů VM (například VMX) a virtuálních disků.
       
Veeam Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure Stack – součást mobility Veeam CloudObnova nebo migrace onsite virtuálních počítačů se systémem Windows nebo Linux, fyzických serverů a koncových bodů přímo do prostředí AWS, Microsoft Azure a Microsoft Azure Stack.
NEW
       
Obnova na úrovni souborů
       
Okamžité obnovení na úrovni souborůObnova souborů z 19 běžně používaných souborových systémů pro Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris a Unix.1
       
Obnovení na úrovni položky
       
Veeam Explorer™ pro snapshoty úložištěObnovení jednotlivých virtuálních počítačů, souborů hosta a položek aplikace ze snapshotů úložiště.  (viz úplný seznam partnerů poskytujících úložiště)
       
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory Vyhledávání a obnova všech typů objektů služby Active Directory (AD), například uživatelů, skupin, počítačových účtů a kontaktů, včetně obnovy uživatelských a počítačových hesel. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu jednotlivých uživatelských a počítačových účtů prostřednictvím exportu ve formátu LDIFDE nebo obnovy zpět do AD i možnost obnovy hesel. Edice Enterprise a Enterprise Plus umožňují obnovu hromadného výběru, kontejnerů, objektů skupinových politik (GPO), záznamů DNS integrovaných v AD a objektů oddílů konfigurace.
       
Veeam Explorer pro Microsoft ExchangeOkamžitá viditelnost záloh Microsoft Exchange 2010, 2013 a 2016 pro obnovu jednotlivých položek služby Exchange (e-maily, schůzky, poznámky, kontakty atd.), archivovaných poštovních schránek online a trvale odstraněných položek. Je možné využít komplexní funkce e-Discovery včetně odhadu velikosti výsledku dotazu a podrobných reportů o exportech. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu položek poštovních schránek Exchange prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů ve formátu PST. Edice Enterprise a Enterprise Plus podporují obnovu do původní poštovní schránky.
       
Veeam Explorer pro Microsoft SQL ServerObnovení jednotlivých databází SQL bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka SQL nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí. Všechny edice, včetně edice Community, podporují místní export souborů databází SQL k bodu v čase. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování a přehrávání protokolu transakcí bez nasazení agenta, obnovu databází a objektů SQL (tabulky, uložené postupy, zobrazení atd.) na úrovni transakcí zpět na původní nebo nový server SQL.
       
Veeam Explorer pro Microsoft SharePointOkamžitá viditelnost záloh prostředí SharePoint a pokročilé možnosti vyhledávání a procházení pro rychlou obnovu jednotlivých položek SharePoint a celých webů. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu položek SharePoint prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů. Edice Enterprise a Enterprise Plus také podporují obnovu celých webů i obnovu do původního umístění.
       
Veeam Explorer pro OracleObnovení jednotlivých databází Oracle bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka Oracle nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování protokolu transakcí bez nasazení agenta, správu archivovaných protokolů a obnovu databází na úrovni transakce na původní server Oracle nebo na nový.
       
Samoobslužné funkce
       
Portál pro obnovu souborů a virtuálních počítačů jedním kliknutím pro pracovníky technické podporyObnova souborů hosta a virtuálních počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
       
Portál pro obnovu položek systému Microsoft Exchange pro pracovníky technické podporyObnova chybějících položek poštovních schránek zpět do původní poštovní schránky jediným kliknutím z webového rozhraní.
       
Portál pro obnovu databází systému Microsoft SQLObnova jednotlivých databází zpět na původní server nebo na nový SQL server jediným kliknutím z webového rozhraní.
       
Řízení přístupu podle rolí (RBAC)Delegujte uživatelům role a oprávnění k vytváření, obnovování a monitorování záloh, synchronizujte oprávnění vytvořená v systémech delegování třetích stran s oprávněními VMware vSphere, využívejte individuální účty nebo skupiny zabezpečení k řízení umístění a kvót úložiště záloh.
NEW
       
Portál pro obnovu souborů samotnými vlastníky aplikacíPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí virtuálních počítačů a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách pro správu.
       
Delegování obnoveníAktivace plné samoobsluhy pro všechny funkce obnovy uživatelského rozhraní prostřednictvím delegování obnovy pro jednotlivé virtuální počítače a skupiny virtuálních počítačů konkrétním uživatelům nebo skupinám, jako jsou například místní pracovníci IT, majitelé aplikací, členové oddělení atd.
       
OCHRANA PŘED ZTRÁTOU DAT
Zálohování
       
Zálohování na úrovni bitových kopií a s ohledem na aplikaceVytváření záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií konzistentních v aplikacích se zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
       
VeeamZIP™ Zjednodušené zálohování spuštěných virtuálních počítačů ad hoc pro účely archivace.
       
Rychlé zálohováníRychlé přírůstkové zálohování jednotlivých virtuálních počítačů s existující úlohou zálohování.
       
Veeam Cloud TierVyužívejte nativní integrací objektových úložišť s nabídkami úložiště onsite a úložišť kompatibilních se službou AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud a S3. Pomáhá vyhnout se „dani za veřejný cloud“ a závislosti na dodavateli spojenými se sekundárními zařízeními úložiště.
NEW
       
Proxy server pro interakce s hostitelem ROBOSnížení zátěže záložních serverů ústředí a zjednodušení škálovatelnosti u velkých podniků s velkým počtem nasazených vzdálených kanceláří/poboček (ROBO) při realizaci zpracování s ohledem na aplikaci a indexování souborového systému hosta.
       
Vstupně-výstupní ovládání zálohováníMožnost nastavit maximální přijatelnou úroveň latence na vstupu a výstupu pro produkční datová úložiště, aby aktivity zálohování a replikace neměly vliv na dostupnost úložiště pro produkční prostředí. Edice Enterprise obsahuje globální nastavení latence a edice Enterprise Plus umožňuje úpravu nastavení pro jednotlivá datová úložiště.
       
Zálohování ze snapshotů úložištěVytváření záloh a replik na základě bitových kopií tak často, jak je třeba, s minimálním nebo žádným dopadem na produkci, od předních světových poskytovatelů úložišť. (zobrazit partnery poskytujících úložiště)2
       
Zálohování ze systémů NetApp SnapMirror a SnapVault a Nimble Replicated CopiesOdstranění dalšího vlivu zálohovacích činností na produkční úložiště tím, že VM data nebudete načítat z primárního úložného systému, ale ze sekundárních úložných systémů NetApp SnapMirror nebo SnapVault a systémů sekundárního úložiště Nimble Replicated Copies.3
       
Sekundární zálohování do úložiště NetApp nebo NimbleVytváření druhých aplikačně konzistentních záloh ze snapshotů úložišť do úložiště se systémem NetApp Data ONTAP, včetně FAS, FlexArray (řady V), Data ONTAP Edge VSA a IBM řady N nebo polí Nimble řady CS a AF. Zálohování ze snapshotů úložiště na pole sekundárního úložiště můžete u všech edic. U edice Enterprise můžete dodatečně provádět sekundární zálohování do prostředí NetApp SnapMirror a u edice Enterprise Plus můžete zálohovat do prostředí SnapVault s replikovanou kopii.3
       
Ukládání záloh
       
Syntetické plné zálohováníEliminujte potřebu pravidelného úplného zálohování tím, že vytvoříte trvale přírůstkové zálohování, které ušetří čas i kapacitu úložišť.
       
Integrovaná deduplikace, komprese a eliminace stránkovacích souborůDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související síťový provoz. Různé možnosti komprimace umožňují vyvážit využití úložiště s ohledem na výkon a zatížení mezilehlých zálohovacích komponent. Eliminace swap souboru snižuje velikost záloh a zvyšuje výkon.
       
BitLooker™Analýza tabulky NTFS MFT (Master File Table) za účelem identifikace bloků patřících smazaným souborům a přeskakování těchto bloků při zpracovávání na úrovni bitové kopie v zájmu snížení velikosti souborů záloh a využití šířky pásma replikací.
       
Ukládání záložních kopiíSoučástí automatického kopírování všech nebo jen vybraných záloh virtuálních počítačů do vybraného umístění pro zotavení po havárii je validace a opravování v zájmu dostupnosti a spolehlivosti kopií.
       
Zálohování Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovatele služeb.
       
Komplexní šifrováníZabezpečení dat záloh a síťových přenosů pomocí komplexního 256bitového šifrování AES bez nepříznivého vlivu na snížení kompresního poměru integrovaných funkcí komprimace a akcelerace sítě WAN. Všechny edice obsahují šifrování u zdroje (během zálohování), při zpracování (síťový provoz) a v nečinném stavu (páska). Edice Enterprise a Enterprise Plus také zahrnují ochranu proti ztrátě hesla.
       
Nativní podpora páskových úložišťVYLEPŠENO Zálohování a archivace souborů a záloh virtuálních počítačů na samostatné pásky, páskové knihovny a virtuální páskové knihovny připojené k libovolnému serveru Microsoft Windows ve vašem prostředí. Všechny edice podporují kopírování souborů systémů Windows a Linux a záloh virtuálních počítačů na pásku, paralelní zpracování, neznámý měnič médií (prostřednictvím nativních příkazů SCSI), převzetí pomocí SCSI a globální fondy médií (GMP). Edice Enterprise a Enterprise Plus jsou doplněny o úzkou integraci s úlohami zálohování a podporují úplné sledování virtuálních počítačů a bodů obnovení na pásce i v trezorech médií. Tyto edice rovněž obsahují podporu pro globální fondy médií (zahrnující více páskových knihoven) a speciální typ fondu médií pro zjednodušení uchovávání typu GFS (Grandfather-Father-Son). Edice Enterprise Plus obsahuje také neomezenou podporu (bez poplatku za TB) převodu NDMP na pásku.
NEW
       
Afinita proxy serverůZjednodušené vytváření úloh a přiřazování přímých spojení mezi proxy servery a úložišti záloh
       
Deduplikace integrovaných úložišťVyšší výkon zálohování díky využití integrované deduplikace úložišť (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst a ExaGrid Accelerated Data Mover).
       
Záložní soubory pro jednotlivé virtuální počítače pro deduplikaci úložištěUkládání každého virtuálního počítače v samostatném souboru zálohy zvyšuje výkon zálohování do úložiště s deduplikací. Toho je dosaženo díky využití paralelního zpracování virtuálních počítačů v zájmu umožnění více souběžných streamů zápisu.
       
Zpracování na úrovni bitových kopií s výběrem souborůVyloučení jednotlivých souborů a složek při zálohování a replikaci umožňuje snížit objem přenášených a ukládaných dat.
       
Integrovaná WAN akceleraceAž 50krát rychlejší přenos záloh mimo pracoviště a nižší spotřeba šířky pásma díky úlohám kopírování záloh bez využití agenta. Edice Enterprise podporuje integrovanou akceleraci sítě WAN pouze pro službu Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou akceleraci sítě WAN pro libovolný cíl.
       
Úložiště Scale-out Backup Repository™Abstraktní vrstva nad jednotlivými úložnými zařízeními, která vytváří jediný virtuální fond úložišť záloh. S edicí Enterprise mohou uživatelé vytvořit jedno úložiště Scale-out Backup Repository se třemi aktivními instancemi a jednou neaktivní instancí (která je v režimu údržby). Edice Enterprise Plus nemá žádné omezení počtu úložišť ani instancí.
       
Modul plug-in Veeam pro Oracle RMANStreamujte zálohy RMAN do úložišť Veeam s podporou clusterů Oracle RAC, fyzických ASM a databází kontejnerů Oracle, provádějte obnovy s nástrojem Veeam Explorer pro Oracle, když není nativní obnovení možné, spravujte současné zálohy RMAN na více cílech. Vyžaduje edici Enterprise Plus a zvlášť licenci modulu plug-in Oracle RMAN.
NEW
       
Modul plug-in Veeam pro SAP HANAVyužívejte nativní funkce SAP HANA a zjednodušte zálohování a obnovy pomocí pokročilých možností podnikové úrovně, streamujte zálohy SAP HANA do úložišť Veeam, využívejte vylepšené možnosti a případy použití u existujících skriptů a metod plánování, spravujte současné záložní kopie na více cílech zálohování.
NEW
       
Replikace
       
Replikace na základě bitových kopiíReplikujte virtuální počítače onsite pro zajištění vysoké dostupnosti offsite pro účely zotavení po havárii.
       
Veeam Cloud Connect Replication Zajistěte dostupnost klíčových aplikací s plně integrovaným, rychlým a bezpečným cloudovým zotavením po havárii jako službou (DRaaS) dle svého výběru.
       
Asistovaný failover a failbackVracení replik a asistované převzetí a navrácení služeb při selhání.
       
Replikace ze zálohyVytváření replik přímo ze souborů záloh virtuálních počítačů bez vlivu na provoz.
       
Plánovaný failoverUsnadnění migrace datových center s nulovou ztrátou dat.
       
Failover jedním kliknutímIntegrovaná orchestrace umožňující jednoduchý failover jedním kliknutím a minimalizaci neplánovaných odstávek.
       
Integrovaná WAN akceleracePřesun replik offsite až 50krát rychleji a nižší spotřeba šířky pásma. Edice Enterprise podporuje integrovanou WAN akceleraci pouze pro službu Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou WAN akceleraci pro libovolný cíl.
       
OVĚŘENÁ OBNOVITELNOST
Veeam DataLabs – zabezpečené obnoveníProhledávání a ověřování záloh za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení počtu přerušení způsobených viry prostřednictvím volitelného antivirového skenování v reálném čase, obnovení zpět do bezpečného, nenarušeného bodu obnovení, nezávislá podpora nástrojů Windows Defender, ESET a Symantec Protection Engine i možnost snadné rozšiřitelnosti na další antivirové nástroje třetích stran.
NEW
       
SureBackup®Automatické testování a ověření každého zálohovaného virtuálního počítače (VM) a jeho obnovitelnosti spuštěním přímo ze souboru zálohy (není nutné úplné obnovení VM); včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
       
SureReplicaAutomatické testování a ověření každé repliky VM z hlediska obnovitelnosti; včetně podpory pro vlastní testovací skripty.3
       
VYUŽITÍ DAT
Veeam DataLabs – obnovení nanečistoOptimalizujte proces odstraňování citlivých dat jako podle nařízení GDPR (právo být zapomenut) s vlastními skripty a automatizací; testujte data v uzavřeném prostředí podobném produkčnímu před bezpečným a rychlým obnovením do produkčního prostředí.
NEW
       
On-Demand Sandbox™Spouštění jednoho či více virtuálních počítačů přímo ze zálohy v izolovaném prostředí a řešení potíží, testování a školení s využitím pracovní kopie produkčního prostředí bez dopadu na provoz.
       
On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsVyužití snapshotů úložiště k vytvoření zcela izolovaných kopií provozního prostředí pro rychlé a snadné testování a odstraňování problémů.
       
ÚPLNÁ VIDITELNOST
Podpora pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-VPodpora prostředí VMware vSphere 4.1 a novějších a Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 a novějších. Zobrazení obou hypervizorů v jedné konzoli.
       
Integrovaná správa nástrojů Veeam AgentLicence na agenty pro produkty Veeam Agent pro Linux a Veeam Agent pro Microsoft Windows se prodávají zvlášť. Jediná obrazovka obsahuje centralizované nasazení a správu a jsou na ní zobrazeny všechny zálohy a obnovení a podpora clusteru s převzetím služeb při selhání Microsoft Windows.
       
Modul plug-in webového klienta vSphereProvádění archivace VeeamZIP a rychlého zálohování; monitorování záloh, snadná identifikace nechráněných VM a jednodušší plánování kapacit – vše přímo z webového klienta vSphere.
       
Samostatná konzoleInstalace konzole odděleně od serveru záloh pro instalaci na počítačích a noteboocích bez nutnosti relací RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh.
       
Řízení přístupu podle rolí (RBAC)Delegujte uživatelům role a oprávnění k vytváření, obnovování a monitorování záloh, synchronizujte oprávnění vytvořená v systémech delegování třetích stran s oprávněními VMware vSphere, využívejte individuální účty nebo skupiny zabezpečení k řízení umístění a kvót úložiště záloh.3
NEW
       
Webové rozhraní pro centralizovanou správu (Veeam Enterprise Manager)Konsolidované webové zobrazení různě nasazených nástrojů z jediného panelu bez potřeby se přihlašovat k jednotlivým záložním serverům; včetně federace několika serverů záloh, centralizovaného vytváření reportů a konsolidovaných výstrah. Všechny edice zahrnují monitoring a reportování pro více serverů záloh i možnost spouštět a ukončovat úlohy. Edice Enterprise a Enterprise Plus rovněž zahrnují funkci úplného řízení úloh a možnost provádět obnovu.
       
Indexování souborového systému hostaKatalog souborů hosta umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání. Všechny edice nabízejí katalog souborů hosta v zálohách aktuálně se nacházejících na disku. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc nabízejí katalog archivovaných souborů záloh s integrovanou možností obnovení souboru jedním kliknutím přímo z výsledků hledání.
       
Podpora služby vCloud DirectorZálohování metadat a atributů aplikací vApp a virtuálních počítačů a obnova aplikací vApp a virtuálních počítačů přímo do služby vCloud s plnou podporou rychle zajišťovaných virtuálních počítačů. Všechny edice nabízejí integrovaný přehled infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů aplikací vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise podporuje plánované úlohy přírůstkového zálohování pro virtuální počítače vCloud i integraci zákaznického portálu přes rozhraní API RESTful. Edice Enterprise Plus podporuje samoobslužné funkce, klientsky spravované zálohování a obnovu pomocí nástroje Enterprise Manager, a také nativní autentizaci vCloud Director.3
       
DALŠÍ FUNKCE
Možnosti přístupu k více úložištímZálohování a replikace přímo ze sítě SAN a z úložiště NFS, prostřednictvím sady ovladačů vstupu a výstupu hypervizoru, případně přes LAN.
       
Sledování změněných blokůMinimalizace doby zálohování a možnost častějšího zálohování a replikace. Podpora v prostředí VMware i Hyper-V.
       
Správce souborůIntegrace správy souborů (Veeam FastSCP™) do konzole operátora.
       
Rychlá migraceMigrace virtuálních počítačů VMware mezi hostiteli nebo úložišti dat pomocí řešení VMware vMotion, Storage vMotion nebo migrační technologie od společnosti Veeam.3
       
Automatizace úlohVšechny edice podporují PowerShell. Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful.
       
1 Některé souborové systémy podporovány pouze pro VMware
2 Pouze VMware, ale s nativní podporou pro Hyper-V
3 Pouze VMware
+ Rozbalit vše - Sbalit vše
— Všechny funkce
— Některé funkce
— Není zahrnuto
MOŽNOST
Community
STANDARD
ENTERPRISE
ENTERPRISE PLUS
Veeam ONE

Zdarma až pro
10 instancí

STÁHNOUT
ZDARMA

Od $900 USD za rok


STÁHNOUT ZDARMA
MONITOROVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ
Monitorování a výstrahy pro Veeam Backup & Replication
   
Business ViewVYLEPŠENOV nástroji Veeam Monitor můžete kategorizovat a seskupovat clustery, hostitele, virtuální počítače a datová úložiště podle kritérií, jako je obchodní jednotka, oddělení, účel nebo SLA. Využívejte značky VMware, které vám pomohou s řízením přístupu podle rolí a eliminují lidské chyby, včetně označování citlivých dat podle umístění za účelem souladu s předpisy. Snadno monitorujte aplikace bez ohledu na jejich zeměpisné umístění a kategorizujte objekty Business View podle různých parametrů k získání přehledu o využití investic do infrastruktury, přiřazujte správcům správu konkrétních parametrů. 
NEW
   
Audit zálohovací infrastruktury Veeam Obsahuje modul sledování změn pro prostředí zálohování, aby bylo možné provádět forenzní analýzy zálohovacích infrastruktur srovnáváním původního a změněného sestavení k identifikaci změn, určení provedených změn, kdy byly změny provedeny a kdo je provedl, monitorování problémů prostřednictvím auditů zálohovacího serveru, zálohovací proxy a úložiště záloh.
NEW
   
Monitorování agentů a reportováníVYLEPŠENO 
Podpora zahrnuje monitorování zálohovacích agentů Veeam včetně přehledů výstrah a stavů úloh. Součástí je také mnoho důležitých reportů, včetně zprávy s historickými informacemi o zásadách zálohovacích úloh Veeam Agent, k analýze trendů a určení, jak se zásady a úlohy vyvíjely, zpráva o stavu zálohování agenta, zpráva o agentech bez zálohované kopie, zpráva o chráněných a nechráněných agentech s identifikací počtu a typů chráněných agentů, stav zálohování s celkovým počtem úspěchů, upozornění a chyb a důvod, proč nejsou agenti chráněni.
NEW
   
Veeam Cloud Connect Tato sada reportů poskytuje informace o infrastruktuře Veeam Cloud Connect, včetně využití kvót uživatelů, plánování kapacity pro cloudová úložiště a konfiguračních dat pro cloudové brány a úložiště.
NEW
   
Vytváření reportů o dodržování souladu zálohTyto reporty pomáhají při interní optimalizaci a správě dat i externí kontrole dodržování požadavků. Veeam ONE Business View obsahuje předem definovanou kategorii „zeměpisného umístění“, která seskupuje objekty na základě zeměpisného umístění. Zpráva Geolocation of Data Protection Report obsahuje všechny zdroje dat, které jsou seskupeny podle lokality a jejich kopií nebo replik, a zpráva Data Geolocation Mismatch Report obsahuje všechny zdroje dat mající jednu nebo více kopií v umístění odlišném od produkčních dat.
   
Veeam Backup – přehledTato sada reportů poskytuje obecný přehled o konfiguraci pro zálohovací servery a zálohovací úlohy a obsahuje také informace o nejčastěji vyvolávaných výstrahách pro objekty zálohovací infrastruktury.
   
Veeam Backup – vyhodnoceníTato sada reportů obsahuje analýzu konfigurace a výkonu vašeho prostředí zálohování podle sady doporučených základních nastavení a implementací, ověřuje problémové oblasti a pomáhá problémy zmírňovat.
   
Veeam Backup – monitorováníTato sada reportů obsahuje statistiky o výkonu zálohovacích úloh různých typů, poskytuje přehled o chráněných a ověřených virtuálních počítačích a pomáhá analyzovat stav vaší infrastruktury, a zvyšovat tak její efektivnost.
   
Veeam Backup – fakturaceTato sada reportů poskytuje možnosti účtování zálohování a replikace v zálohovací infrastruktuře.
   
Veeam Backup – plánování kapacityTato sada reportů umožňuje předvídat, kdy dosáhnou dostupné prostředky zálohovací infrastruktury své minimální úrovně.
   
Veeam Backup – reporty o pásceTato sada reportů obsahuje informace o páskových trezorech, fondech médií a úlohách zálohování na pásky.
   
Monitorování na úrovni aplikacíZajistěte dostupnost kritických aplikací; monitorujte vybranou skupinu aplikací; vytvářejte další výstrahy k monitorování stavů služeb virtuálních počítačů; zajistěte, aby procesy nepřekračovaly využití dostupných prostředků; zjistěte, zda nebyly kritické aplikace, například antivirový software, zakázány nebo zda nedošlo k nežádoucím změnám. S edicí Community můžete monitorovat neomezený počet aplikací až na třech virtuálních počítačích.
NEW
   
Monitorování a výstrahy týkající se výkonu pro nástroj Veeam Cloud ConnectZobrazuje pouze úlohy pro zálohovací servery Veeam Cloud Connect včetně aktuálních statistik o jejich stavu a výkonu. Poznámka: K monitorování a reportování spravovaných klientů je třeba, aby byla na místě klienta nasazena služba Veeam ONE. Edice Community je omezena na jeden týden výkonu.
   
E-mailová upozornění a výstrahyNechte si zasílat upozornění na výstrahy pomocí e-mailů s vlastním nastavením. V edici Community není upravení vlastních e-mailů k dispozici a e-maily nebudou zahrnovat všechny podrobnosti, např. čas a zasažený objekt.
   
MapováníPlánujte využití zdrojů a jednoduše optimalizujte činnosti zálohování s přehledem o úložištích záloh a serverech proxy v reálném čase. Edice Community je omezena na tři proxy servery a tři úložiště záloh.
NEW
   
Monitorování a správa procesůZobrazte a spravujte procesy spuštěné na serverech, hostitelích a virtuálních počítačích. V edici Community jsou maskovány názvy procesů a výstrahy procesů jsou omezeny na tři virtuální počítače.
   
Monitorování výkonu a výstrahy pro zálohovací činnostiZobrazuje úlohy Veeam Backup & Replication™ včetně aktuálních údajů o jejich stavu a výkonu.
   
Vlastní výstrahyZajistěte si kompletní sledování díky tvorbě vlastních výstrah pro události, které jsou ve vašem virtuálním prostředí jedinečné.
   
Modelování výstrahModelujte výstrahy na základě předchozích dat o výkonu, abyste získali představu o četnosti potenciálních výstrah a vyhnuli se různým problémům, například neočekávané záplavě výstrah a zmeškaných událostí.
   
Monitorování a výstrahy pro virtuální infrastrukturu
   
Přehled – Microsoft Hyper-VTato sada reportů poskytuje obecný přehled o konfiguraci pro SCVMM, svazky, clustery, hostitele a virtuální počítače a zobrazuje také informace o nejčastěji vyvolávaných výstrahách pro objekty virtuální infrastruktury.
   
Přehled – VMware vSphereTato sada reportů poskytuje obecný přehled o konfiguraci pro servery vCenter, datová úložiště, clustery, hostitele a virtuální počítače.
   
Optimalizace – Microsoft Hyper-V a VMware vSphereJednotlivé sady reportů (pro vSphere a Hyper-V) umožňují vyhodnotit efektivitu využívání prostředků a optimalizovat zajišťování prostředků pro virtuální počítače. Díky nim můžete získat lepší výsledky a zvýšit návratnost investic do vašeho virtualizovaného prostředí.
   
Vytváření sestav a monitorování pro několik klientůDelegujte reportování správcům systémů pro omezený rozsah přiřazených virtuálních počítačů (pouze VMware vSphere).
   
Reporty analýzy infrastruktury
   
Analýza infrastruktury – VMware vSphereReporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše infrastruktura VMware vSphere odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Analýza infrastruktury – Microsoft Hyper-VReporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše infrastruktura Microsoft Hyper-V odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Analýza infrastruktury – Veeam Backup & Replication™Reporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše instalace produktu Veeam Backup & Replication odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Reporty výkonu a konfigurace pro virtuální infrastruktury
   
Sledování konfigurace – VMware vSphereTato sada reportů poskytuje informace o přiřazených oprávněních ve vašem virtuálním prostředí a pomáhá udržet si přehled o provedených změnách konfigurace.
   
Monitorování – VMware vSphere a Microsoft Hyper-VSada reportů Hyper-V obsahuje statistiky výkonu pro clustery, sdílené svazky clusteru (CSV), místní disky, hostitele a virtuální počítače a sada reportů vSphere obsahuje statistiky výkonu pro clustery, hostitele, fondy prostředků, virtuální aplikace a virtuální počítače. Obě sady navíc sledují dobu běhu virtuálního počítače, poskytují přehled o aktivovaných výstrahách a pomáhají analyzovat stav vaší infrastruktury, a zvyšovat tak její efektivnost.
   
Reporty VisioVytvářejte diagramy aplikace Visio, které dokumentují celou vaši virtuální infrastrukturu. Edice Community je omezena na sestavy konfigurace a úložišť.
   
Analýza základních datVytvářejte vlastní reporty v aplikaci Microsoft Excel pomocí šablon, které si sami definujete.
   
Vlastní přizpůsobení a automatizace reportů
   
Přizpůsobitelné šablony reportůUpravte si a uložte vlastní šablony a vytvářejte z nich reporty podle toho, jaké informace a formátování potřebujete. Edice Community je omezena na uložení jedné přizpůsobitelné šablony reportů.
   
Automatizované vytváření a zasílání reportůNaplánujte automatické vytváření reportů a jejich zasílání přímo do poštovní schránky, na panely s náhledy, webové portály nebo do archivů. V edici Community lze vytvořit a naplánovat jeden vlastní report.
   
Nástroj pro vytváření reportůNačítejte data z libovolných polí a libovolných reportů a slučujte je do jednoho univerzálního dokumentu, který ještě více rozšíří přehled a kontrolu.
   
INTELIGENTNÍ AUTOMATIZACE 
Inteligentní diagnostika Veeam Preventivní identifikace známých problémů v prostředí Veeam a upozorňování na ně, takže uživatelé mohou sami problémy řešit prostřednictvím oprav a rekonfigurací.
NEW
   
Nápravné činnosti Předdefinované a automatizované řešení běžných problémů se zálohováním a virtuální infrastrukturou pomocí samoopravných nápravných činností, a tím snížení nákladů na správu IT. V edici Community jsou k dispozici nápravné činnosti, ale vyžadují ruční schválení.
NEW
   
NÁHLEDY
Předdefinované náhledy pro sledování výkonu virtuálních počítačů, hostitelů a clusterůZobrazte si virtuální počítače, hostitele a clustery, které nejvíce zatěžují procesor, paměť, síť a datová úložiště.
   
Předdefinované náhledy pro sledování výkonu datových úložišťZobrazte si metriky využití datového úložiště, včetně metrik týkajících se snapshotů virtuálních počítačů a využití diskového prostoru hostů.
   
Předdefinovaný náhled pro zálohováníPřehledné zobrazení zálohovacích úloh a zálohovací infrastruktury.
   
Přizpůsobitelné náhledy reportůVytvářejte si vlastní přehledné pohledy na své virtuální prostředí. V edici Community lze vytvořit a naplánovat jeden vlastní náhled reportu.
   
PLÁNOVÁNÍ KAPACITY
Plánování kapacity – VMware vSphere a Microsoft Hyper-VJednotlivé sady reportů (pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V) umožňují předvídat, kdy dosáhnou dostupné prostředky virtuální infrastruktury své minimální úrovně. Sady poskytují doporučení pro alokaci prostředků a rozložení zátěže, můžete tedy ve vašem prostředí optimalizovat výkon a využití prostředků a vyhnout se možným kritickým bodům.
NEW
   
Reporty pro projekty nasazeníVyužijte plně automatizovaných scénářů modelování potenciálních situací k bezpečnému přidávání a odebírání virtuálních počítačů a hostitelů z infrastruktury a k přesným výpočtům prostředků nezbytných pro jednotlivé projekty.
   
ROZÚČTOVÁNÍ A FAKTURACE
Rozúčtování konfigurace virtuálního počítačePřiřazujte virtuální počítače konkrétním klientům/oddělením; identifikujte 10 nejnákladnějších virtuálních počítačů, porovnávejte využití u různých oddělení/klientů a stanovujte ceny na základě využití úložiště, CPU a paměti RAM.
   
Rozúčtování výkonu virtuálního počítačeRozúčtovávejte náklady na základě využití místa a paměti RAM. Účtujte oddělením/klientům podle spotřeby prostředků, abyste zajistili, že největší část nákladů ponesou ti s největší spotřebou.
   
Rozúčtování nákladů na konfiguraci hardwaruZjistěte celkové náklady na hostitele, nastavte cenu za hostitele a vypočítejte náklady na fyzická úložiště a GB paměti, čímž nejlépe určíte efektivitu své virtuální infrastruktury.
   
Rozúčtování nákladů na využití prostředků hostiteleÚčtujte podle výkonu (tj. výkon hardwaru místo konfigurace hardwaru).
   
+ Rozbalit vše - Sbalit vše
— Všechny funkce
— Některé funkce
— Není zahrnuto
MOŽNOST
ZDARMA
PRACOVNÍ STANICE
Server

VEEAM AGENT PRO LINUX

Licence na instanci, prodávané ve svazcích po 10 instancích

Zdarma pro neomezený
počet koncových bodů

 

STÁHNOUT ZDARMA

Od $400 USD za rok


STÁHNOUT ZDARMA

Od $1,200 USD za rok


STÁHNOUT ZDARMA

TYPY, CÍLE A MOŽNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
     
Kompletní počítačProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň svazkůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň souborůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Integrované snapshoty svazkůZískejte skutečné online linuxové zálohy s integrovanými snapshoty svazku modulu jádra Veeam.
     
Integrovaný ovladač sledování změněných bloků (CBT)Získejte skutečné přírůstkové zálohování, umožněné modulem jádra Veeam s funkcí CBT.
     
Ruční aktivní plná záloha přes rozhraní příkazového řádkuVytvářejte aktivní plné zálohy pomocí rozhraní příkazového řádku nástroje Veeam Agent pro Linux.
     
Šifrování na straně zdrojeZajištění zálohovaných dat a přenosů po síti pomocí šifrování u zdroje bez negativních dopadů na zpracování zálohování.
     
Podpora souborového systému s B-stromem (BTRFS) Provádějte zálohy pomocí snapshotů pro celé počítače pomocí sledování změněných bloků (CBT).
NEW
     
Zálohování na úrovní souborů bez snapshotůZálohujte soubory u systémů souborů, které nejsou podporovány modulem jádra veeamsnap.
NEW
     
KompreseDíky integrované kompresi se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související provoz v síti. Různé možnosti komprimace umožňují vyrovnat spotřebu úložiště s ohledem na výkon.
     
Indexování a vyhledávání souborůKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání.
     
Skripty snapshotů před přerušením a po obnoveníSpecifikujte skripty pro zpracování s ohledem na aplikace, a vytvářejte tak transakčně konzistentní zálohy.
     
Skriptování před úlohou / po úlozeSpouštějte vlastní skripty před úlohou zálohování nebo po ní.
     
PlánPlánovač na bázi nástroje cron umožňuje zvolit, kdy zálohovat servery nebo pracovní stanice.
     
Lokální úložištěZálohování do lokálně připojeného úložiště.
     
Sdílená složkaZálohování do sdílené složky SMB nebo NFS.
     
Úložiště záloh VeeamNaplno využijte výhod úložišť záloh Veeam jako cílových umístění úloh zálohování produktu Veeam Agent pro Linux.
     
Podpora aktivních plných zálohProvádějte aktivní plnou zálohu bez vytváření nové zálohovací úlohy.
     
Úložiště záloh Veeam Scale-out Backup RepositoryUkládejte zálohy Veeam Agent pomocí Veeam Scale-out Backup Repository.
     
Úložiště Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu prostřednictvím vybraného poskytovatele služeb využívajícího technologii Veeam.
     
Zpracování s ohledem na aplikace pro OracleVytvářejte aplikačně konzistentní zálohy pomocí pokročilého zpracování s ohledem na aplikace pro databáze Oracle.
NEW
     
MOŽNOSTI OBNOVY
     
Obnovení na prázdný hardwareObnovení celého systému na stejný nebo jiný hardware.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovení disku nebo oddílu, který měl poruchu.
     
Obnova na úrovni souboruObnovení jednotlivých souborů za několik minut.
     
Export jako virtuální disk
Obnova počítačových disků jako souborů VHD.
     
Spouštěcí médium pro obnoveníPoužívejte zaváděcí médium obsahující nástroje pro obnovení, které využijete v případě, že počítač nepůjde spustit.
     
Odesílání souborů na médium pro obnoveníUchovávání nejdůležitějších souborů jako nastavení síťového úložiště na médiu pro obnovení.
     
Shromažďování ovladačů z původního operačního systémuZahrnutí ovladačů z původního operačního systému.
     
NASAZENÍ, KONFIGURACE A INTEGRACE S NÁSTROJEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
     
Předem sestavené, digitálně podepsané binární souboryZajišťuje snazší instalaci a zabezpečení.
     
Konfigurace, zálohování a obnovení prostřednictvím uživatelského rozhraní konzole nebo příkazového řádkuVyberte si mezi rozhraním příkazového řádku a průvodcem, kterého lze spustit z příkazového řádku, což umožňuje použití i u serverových instalací bez systému s okny.
     
Centralizovaná správaPlná integrace s nástrojem Veeam Backup & Replication – automatické nasazování a konfigurace nástroje Veeam Agent pro Linux z konzole Veeam Backup & Replication.
     
Export jako virtuální diskObnovení počítačových disků jako souborů VMDK, VHD nebo VHDX.
     
Direct Restore do Microsoft AzureObnova nebo migrace fyzických serverů, pracovních stanic a koncových bodů se systémem Linux onsite přímo do prostředí Azure.
     
Server pro distribuci licencíSpravujte a distribuujte licence agentů prostřednictvím konzole Veeam Backup & Replication.
     
Vyhledávání a obnovení jedním kliknutímObnovení souborů hosta jedním kliknutím a z webového rozhraní.
     
PODPOROVANÉ DISTRIBUCE
     
Red Hat Enterprise Linux 6.0-7.5 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
SUSE Linux Enterprise Server 15 SPO Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4, 12 (SP1-SP3) Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
SUSE Linux Enterprise Server for SAP SP4, 12 (SP1-SP3) Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
Oracle Linux RHCK 6.0-7.5 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
Oracle Linux UEK R1-R4 U7 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
Debian 6.0-9.4 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
Ubuntu 10.04 - 18.04 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
CentOS 6.0-7.5 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
Fedora 23-28 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
openSUSE 11.3 - 15 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
openSUSE Leap 42.2, 42.3 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších distribucí systému Linux.
     
TECHNICKÁ PODPORA
     
Nepřetržitá technická podporaZískejte technickou podporu na podnikové úrovni v pravou chvíli.
     
+ Rozbalit vše - Sbalit vše
— Všechny funkce
— Některé funkce
— Není zahrnuto
MOŽNOST
ZDARMA
PRACOVNÍ STANICE
Server

VEEAM AGENT PRO MICROSOFT WINDOWS

Licence na instanci, prodávané ve svazcích po 10 instancích

Zdarma pro neomezený
počet koncových bodů

STÁHNOUT ZDARMA

Od $400 USD za rok


STÁHNOUT ZDARMA

Od $1,200 USD za rok


STÁHNOUT ZDARMA

TYPY, CÍLE A MOŽNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
     
Kompletní počítačProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Stav systémuProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň svazkůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň souborůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Obnovení na stejný nebo jiný hardwareObnovení celého systému na stejný nebo jiný hardware.
     
Obnovení na menší nebo větší diskBěhem obnovení lze měnit velikost svazků díky podpoře možností zmenšení i zvětšení.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovení disku nebo oddílu, který měl poruchu.
     
Obnova na úrovni souboruObnovení jednotlivých souborů za několik minut.
     
Spouštěcí médium pro obnoveníVytvoření spustitelné bitové kopie vašeho počítače obsahující nástroje pro obnovení, které využijete v případě, že počítač nepůjde spustit.
     
Shromažďování ovladačů z původního operačního systémuZahrnutí ovladačů z původního operačního systému.
     
Ochrana proti ztrátě heslaZajištění bezproblémového obnovení na prázdný hardware z šifrovaných záloh díky zahrnutí dešifrovacích klíčů na médium pro obnovení.
     
Lokální úložištěZálohování do lokálně připojeného úložiště
     
Zálohování externí jednotky USB Zálohujte externí jednotky USB do souboru záloh.
NEW
     
Obměňovaná média USBUkládání souborů záloh na více externích pevných disků
     
Sdílená složkaZálohování do sdílené složky SMB
     
Úložiště záloh VeeamVyužití všech výhod záložních úložišť Veeam jako cílových umístění úloh zálohování produktu Veeam Agent pro Microsoft Windows.
     
Aktivní úplnéDodržování firemních zásad plánováním pravidelných aktivních plných záloh v nastavení zálohovací úlohy.
     
Samostatná úplnáUložení úplné zálohy, na kterou se nevztahují pravidla uchovávání dat, a to kdykoli a do jakéhokoli umístění.
     
Šifrování na straně zdroje Zajištění zálohovaných dat a přenosů po síti pomocí šifrování u zdroje bez negativních dopadů na zpracování záloh.
     
Komprese a deduplikaceDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky záloh na úložný prostor a síťový provoz. Volba z více stupňů komprese umožňuje vyvážit spotřebu úložného prostoru a rychlost.
     
Microsoft OneDrive Zálohování stolního počítače nebo notebooku přímo do úložiště Microsoft OneDrive. Bezplatná edice poskytuje pouze zálohování operačního systému.
     
Úložiště Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu prostřednictvím vybraného poskytovatele služeb využívajícího technologii Veeam.
     
Podpora více zálohovacích úloh Vytvořeno neomezené množství zálohovacích úloh do prostředí Cloud Connect.
NEW
     
Mezipaměť pro zálohováníZálohování do místní mezipaměti, když specifikovaný cíl není k dispozici, a synchronizace se zálohami v mezipaměti po obnovení připojení.
     
Syntetická plnáOdstranění potřeby pravidelného úplného zálohování vytvořením trvale přírůstkového zálohování, které ušetří čas i kapacitu úložišť.
     
Ovladač sledování změněných bloků (CBT)Optimalizace výkonu u kritických serverových pracovních úloh.
     
ZPRACOVÁNÍ S OHLEDEM NA APLIKACE
     
Zpracování s ohledem na aplikaceVytváření záloh konzistentních v aplikacích s pokročilým zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
     
Indexování a vyhledávání souborůKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání.
     
Zálohování protokolu transakcíDosahování nízkých RPO v databázích Microsoft SQL a Oracle.
     
UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ, PLÁNOVÁNÍ A POSTUP ÚLOHY
     
Integrovaná e-mailová oznámeníMůžete dostávat zprávy o stavu zálohovacích úloh e-mailem, aniž byste se k zobrazení stavu ochrany museli přihlásit do každé chráněné instance Windows.
     
Použití pro oznamovací oblastSpouštějte operace zálohování a obnovy, zobrazujte statistiky pro vytvořené zálohy a nejen to.
     
Počet dnů, po které byl počítač používánZískejte uživatelsky přívětivá pravidla uchovávání dat na základě dnů, kdy byl počítač v provozu.
     
Denní plán a události zálohováníOchrana notebooků a stolních počítačů denně nebo na základě činnosti uživatelů prostřednictvím událostí zálohování.
     
Body obnoveníVyužívání serverové logiky uchovávání informací k ochraně kritických serverových aplikací.
     
Nepřetržitý denní, týdenní a měsíční plánVyberte si z flexibilních možností uzpůsobených k zálohování vašich kriticky důležitých aplikačních serverů tak často, jak je potřeba.
     
Nastavitelné časové okno pro zálohováníStanovení časových intervalů pro úlohy zálohování, aby se předešlo vzniku nežádoucích režijních nákladů na produkční aplikace.
     
NASAZENÍ, KONFIGURACE A INTEGRACE S NÁSTROJEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
     
Tichá instalace a upgradeNasazování nebo upgrade agentů v bezobslužném režimu.
     
Export jako virtuální diskObnovení počítačových disků jako souborů VMDK, VHD nebo VHDX.
     
Rychlé obnovení na virtuální počítač Microsoft Hyper-VRychlé obnovení služby pro uživatele spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows.
     
Veeam Restore to Microsoft Azure Obnovení nebo migrace fyzických serverů, pracovních stanic a koncových bodů se systémem Windows na pracovišti přímo do prostředí Microsoft Azure.
     
Konfigurační rozhraní APIKonfigurace agentů pomocí jednoduchého rozhraní příkazového řádku.
     
Správa agentůNasazování a správa zálohovacích agentů prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication. Upozornění: K aktivaci funkce správy agentů je nutné mít licenci nainstalovanou na serveru Veeam Backup & Replication.
     
Spravované úlohyOvládání a správa činnosti zálohování pro serverové clustery a clustery s převzetím služeb při selhání.
     
Spravované zásadyVytváření a distribuce konfigurací zálohovacích úloh mezi notebooky a stolními počítači.
     
Samoobslužný portálPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí záloh a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách správců.
     
Vyhledávání a obnovení jedním kliknutímObnovení souborů hosta a virtuálních počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
     
Obnova položek na úrovni aplikacíVyužívání nástrojů Veeam Explorer™ k vyhledávání a obnově položek ze služeb Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server a Oracle.
     
PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
     
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10 and 10 April 2018 Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších operačních systémů společnosti Microsoft.
     
Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 1803Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších operačních systémů společnosti Microsoft.
     
TECHNICKÁ PODPORA
     
Nepřetržitá technická podporaZískejte technickou podporu na podnikové úrovni v pravou chvíli.
     

Podívat se na ukázku produktu

Předvádí systémový inženýr společnosti Veeam

Kontakt

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a zjistěte více informací o softwaru společnosti Veeam

Jak postupovat při nákupu

Možnosti licencování, ceny a balíčky