https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovcHJvZHVjdHMtZWRpdGlvbi1jb21wYXJpc29uLmh0bWwifQ
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Portfolio sady Veeam Availability Suite: Srovnání edic

Dostupnost pro VŠECHNY úlohy

Společnost Veeam® nabízí několik produktu s možnostmi, které se liší podle edice a typu úlohy. Tabulka níže ukazuje, jako možnosti jsou součástí primárních produktů podle edic. Nová přenosná univerzální licence Veeam (VUL) obsahuje úplnou sadu funkcí edice Enterprise Plus nástrojů Veeam Backup & Replication™, Veeam Availability Suite™ a Veeam Backup Essentials™. Edice Veeam Backup Starter obsahuje sadu funkcí edice Standard. 

Podrobné informace o cenách naleznete na stránce s cenami a v našem konfigurátoru licencí, kde si můžete spočítat, kolik licencí je potřeba.

  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
  • Veeam Agent pro Linux
  • Veeam Agent pro Microsoft Windows
Veeam Backup & Replication
Community
Standard
Enterprise
Enterprise Plus
Předplacená licence VUL na úlohu nebo nepřetržitá licence podle počtu soketů

Až 10 úloh chráněných zdarma


STÁHNOUT ZDARMA

Podle počtu soketůSTÁHNOUT ZDARMA

Podle počtu soketůSTÁHNOUT ZDARMA

Předplacená VUL nebo podle počtu soketů

STÁHNOUT ZDARMA

ZÁLOHOVÁNÍ A REPLIKACE
Zálohování
Částečné Částečné Částečné  
Zálohování na úrovni bitových kopií a s ohledem na aplikaceVytváření záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií konzistentních v aplikacích se zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
       
VeeamZIP™ Zjednodušené zálohování spuštěných virtuálních počítačů ad hoc pro účely archivace.
       
Rychlé zálohováníRychlé přírůstkové zálohování jednotlivých virtuálních počítačů s existující úlohou zálohování.
       
Veeam Cloud TierVyužívejte nativní integrací objektových úložišť s nabídkami úložiště onsite a úložišť kompatibilních se službou AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud a S3. Pomáhá vyhnout se „dani za veřejný cloud“ a závislosti na dodavateli spojenými se sekundárními zařízeními úložiště.NEW        
Proxy server pro interakce s hostitelem ROBOSnížení zátěže záložních serverů ústředí a zjednodušení škálovatelnosti u velkých podniků s velkým počtem nasazených vzdálených kanceláří/poboček (ROBO) při realizaci zpracování s ohledem na aplikaci a indexování souborového systému hosta.
       
Vstupně-výstupní ovládání zálohováníMožnost nastavit maximální přijatelnou úroveň latence na vstupu a výstupu pro produkční datová úložiště, aby aktivity zálohování a replikace neměly vliv na dostupnost úložiště pro produkční prostředí. Edice Enterprise obsahuje globální nastavení latence a edice Enterprise Plus umožňuje úpravu nastavení pro jednotlivá datová úložiště.
    Částečné  
Zálohování ze snapshotů úložištěVytváření záloh a replik na základě bitových kopií tak často, jak je třeba, s minimálním nebo žádným dopadem na produkci, od předních světových poskytovatelů úložišť. (zobrazit partnery poskytujících úložiště)1
       
Zálohování ze snapshotů sekundárního úložištěOdstraňte další vliv činností zálohování na produkční úložiště tím, že data virtuálních počítačů nebudete načítat ze systému primárního úložiště, ale ze systémů sekundárních úložišť. Mezi tyto systémy patří: HPE 3PAR StoreServ Peer Persistence, HPE Nimble Replication, NetApp ONTAP SnapMirror/SnapVault (včetně AFF, FAS, FlexArray (V-Series) a Edge VSA), IBM N-Series SnapMirror/SnapVault, IBM Spectrum Virtualize HyperSwap (včetně StoreWize a SVC – je potřeba klíč v registru) a Lenovo DM-Series SnapMirror/SnapVault.1
       
Orchestrace primárního snapshotuNa podporu zákazníků při implementaci lepších časových oken RTO a RPO je možné vytvářet další snapshoty úložiště na systémech primárního úložiště pro širokou řadu systémů úložiště, jako je HPE 3PAR StoreServ, HPE Nimble a NetApp ONTAP a systémy HCI. (zobrazit partnery úložiště)1        
Orchestrace sekundárního snapshotuNa podporu zákazníků při implementaci lepších časových oken RTO a RPO je možné vytvářet další snapshoty úložiště na systémech sekundárního úložiště pro širokou řadu systémů úložiště, jako je HPE 3PAR StoreServ Peer Persistence, HPE Nimble a NetApp ONTAP SnapMirror/SnapsVault. Lze použít na všech podporovaných úložištích v edici Enterprise Plus. Úložiště ONTAP se SnapMirror lze použít v edici Enterprise. (zobrazit partnery úložiště)1     Částečné  
Ukládání záloh
Částečné Částečné Částečné  
Syntetické plné zálohováníEliminujte potřebu pravidelného úplného zálohování tím, že vytvoříte trvale přírůstkové zálohování, které ušetří čas i kapacitu úložišť.
       
Integrovaná deduplikace, komprese a eliminace stránkovacích souborůDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související síťový provoz. Různé možnosti komprimace umožňují vyvážit využití úložiště s ohledem na výkon a zatížení mezilehlých zálohovacích komponent. Eliminace swap souboru snižuje velikost záloh a zvyšuje výkon.
       
BitLooker™Analýza tabulky MFT (hlavní tabulka souborů) systému NTFS za účelem identifikace bloků patřících smazaným souborům a následné přeskakování těchto bloků při zpracovávání na úrovni bitové kopie snižuje velikost souborů záloh a spotřebu šířky pásma při replikaci.
       
Ukládání záložních kopiíSoučástí automatického kopírování všech nebo jen vybraných záloh virtuálních počítačů do vybraného umístění pro zotavení po havárii je validace a opravování v zájmu dostupnosti a spolehlivosti kopií.
       
Zálohování Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovatele služeb.
       
Komplexní šifrováníZabezpečení dat záloh a síťových přenosů pomocí komplexního 256bitového šifrování AES bez nepříznivého vlivu na snížení kompresního poměru integrovaných funkcí komprimace a akcelerace sítě WAN. Všechny edice obsahují šifrování u zdroje (během zálohování), při zpracování (síťový provoz) a v nečinném stavu (páska). Edice Enterprise a Enterprise Plus také zahrnují ochranu proti ztrátě hesla.
Částečné Částečné    
Nativní podpora páskových úložišť Zálohování a archivace souborů a záloh virtuálních počítačů na samostatné pásky, páskové knihovny a virtuální páskové knihovny připojené k libovolnému serveru Microsoft Windows ve vašem prostředí. Všechny edice podporují kopírování souborů systémů Windows a Linux a záloh virtuálních počítačů na pásku, paralelní zpracování, neznámý měnič médií (prostřednictvím nativních příkazů SCSI), převzetí pomocí SCSI a globální fondy médií (GMP). Edice Enterprise a Enterprise Plus jsou doplněny o úzkou integraci s úlohami zálohování a podporují úplné sledování virtuálních počítačů a bodů obnovení na pásce i v trezorech médií. Tyto edice rovněž obsahují podporu pro globální fondy médií (zahrnujících více páskových knihoven) a speciální typ fondu médií pro zjednodušení uchovávání typu GFS (Grandfather-Father-Son). Edice Enterprise Plus obsahuje také podporu NDMP zálohování na pásku.Enhanced Částečné Částečné Částečné  
Afinita proxy serverůZjednodušené vytváření úloh a přiřazování přímých spojení mezi proxy servery a úložišti záloh
       
Deduplikace integrovaných úložišťZískejte rychlejší zálohování díky zálohování do integrací deduplikačních úložišť (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst, ExaGrid a Quantum DXi Accelerated Data Mover).
       
Soubory záloh na virtuální počítačUkládání každého virtuálního počítače v samostatném souboru zálohy zvyšuje výkon zálohování do úložiště s deduplikací. Toho je dosaženo díky využití paralelního zpracování virtuálních počítačů v zájmu umožnění více souběžných streamů zápisu.        
Zpracování na úrovni bitových kopií s výběrem souborůVyloučení jednotlivých souborů a složek při zálohování a replikaci umožňuje snížit objem přenášených a ukládaných dat.
       
Integrovaná WAN akceleraceAž 50krát rychlejší přenos záloh mimo pracoviště a nižší spotřeba šířky pásma díky úlohám kopírování záloh bez využití agenta. Edice Enterprise podporuje integrovanou akceleraci sítě WAN pouze pro službu Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou akceleraci sítě WAN pro libovolný cíl.
    Částečné  
Úložiště Scale-out Backup Repository™Abstraktní vrstva nad jednotlivými úložnými zařízeními, která vytváří jediný virtuální fond úložišť záloh. S edicí Enterprise mohou uživatelé vytvořit dvě škálovatelná úložiště záloh se třemi aktivními instancemi a jednou neaktivní instancí (v režimu údržby). Edice Enterprise Plus není nijak omezena počtem úložišť ani instancí.
    Částečné  
Modul plug-in Veeam pro Oracle RMANStreamujte zálohy RMAN do úložišť Veeam s podporou clusterů Oracle RAC, fyzických ASM a databází kontejnerů Oracle, provádějte obnovy s nástrojem Veeam Explorer pro Oracle, když není nativní obnovení možné, spravujte současné zálohy RMAN na více cílech. Vyžaduje edici Enterprise Plus a zvlášť licenci modulu plug-in Oracle RMAN.NEW        
Modul plug-in Veeam pro SAP HANA Využívejte nativní funkce SAP HANA a zjednodušte zálohování a obnovy pomocí integrace s řešením Veeam, streamujte zálohy SAP do úložišť Veeam, využívejte vylepšené možnosti a případy použití u existujících skriptů a metod plánování, spravujte současné záložní kopie na více cílech zálohování. NEW        
Replikace
Částečné Částečné Částečné  
Replikace na základě bitových kopiíReplikujte virtuální počítače onsite pro zajištění vysoké dostupnosti offsite pro účely zotavení po havárii.
       
Veeam Cloud Connect Replication Zajistěte dostupnost klíčových aplikací s plně integrovaným, rychlým a bezpečným cloudovým zotavením po havárii jako službou (DRaaS) dle svého výběru.
       
Asistovaný failover a failbackVracení replik a asistované převzetí a navrácení služeb při selhání.
       
Replikace ze zálohyVytváření replik přímo ze souborů záloh virtuálních počítačů bez vlivu na provoz.
       
Plánovaný failoverUsnadnění migrace datových center s nulovou ztrátou dat.
       
Failover jedním kliknutímIntegrovaná orchestrace umožňující jednoduchý failover jedním kliknutím a minimalizaci neplánovaných odstávek.
       
Integrovaná WAN akceleracePřesun replik offsite až 50krát rychleji a nižší spotřeba šířky pásma. Edice Enterprise podporuje integrovanou WAN akceleraci pouze pro službu Veeam Cloud Connect. Edice Enterprise Plus podporuje integrovanou WAN akceleraci pro libovolný cíl.
    Částečné  
OBNOVENÍ
Obnova celého virtuálního počítače
       
Úplná obnova virtuálního počítačeObnovujte celé virtuální počítače do původního nebo jiného hostitele. Zahrnuje funkci rychlého vrácení akce zpět pro obnovení pouze změněných bloků.
       
Instant VM Recovery® Rychle obnovujte služby poskytované uživatelům spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy v rámci běžného zálohovacího úložiště.
       
Obnovení souborů a virtuálních disků VMObnovení jednotlivých souborů VM (například VMX) a virtuálních disků.
       
Direct Restore to AWSNEW, Microsoft Azure, Azure StackNEW - součást sady Veeam Cloud Mobility Obnova nebo migrace onsite virtuálních počítačů se systémem Windows nebo Linux, fyzických serverů a koncových bodů přímo do prostředí AWS, Microsoft Azure a Microsoft Azure Stack.NEW        
Obnova na úrovni souborů
       
Okamžité obnovení na úrovni souborůObnova souborů z 19 běžně používaných souborových systémů pro Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris a Unix.
       
Obnovení na úrovni položky
Částečné Částečné    
Veeam Explorer™ pro snapshoty úložištěObnovení jednotlivých virtuálních počítačů, souborů hosta a položek aplikace ze snapshotů úložiště. (viz úplný seznam partnerů poskytujících úložiště)1
       
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory Vyhledávání a obnova všech typů objektů služby Active Directory (AD), například uživatelů, skupin, počítačových účtů a kontaktů, včetně obnovy uživatelských a počítačových hesel. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu jednotlivých uživatelských a počítačových účtů prostřednictvím exportu ve formátu LDIFDE nebo obnovy zpět do AD i možnost obnovy hesel. Edice Enterprise a Enterprise Plus umožňují obnovu hromadného výběru, kontejnerů, objektů skupinových politik (GPO), záznamů DNS integrovaných v AD a objektů oddílů konfigurace.
Částečné Částečné    
Veeam Explorer pro Microsoft ExchangeOkamžitá viditelnost záloh Microsoft Exchange pro obnovu jednotlivých položek služby Exchange (e-maily, schůzky, poznámky, kontakty atd.), archivovaných poštovních schránek online a trvale odstraněných položek. Je možné využít komplexní funkce e-Discovery včetně odhadu velikosti výsledku dotazu a podrobných reportů o exportech.
Částečné Částečné    
Veeam Explorer pro Microsoft SQL ServerObnovení jednotlivých databází SQL bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka SQL nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí. Všechny edice, včetně edice Community, podporují místní export souborů databází SQL k bodu v čase. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování a přehrávání protokolu transakcí bez nasazení agenta, obnovu databází a objektů SQL (tabulky, uložené postupy, zobrazení atd.) na úrovni transakcí zpět na původní nebo nový server SQL.
Částečné Částečné    
Veeam Explorer pro Microsoft SharePointOkamžitá viditelnost záloh prostředí SharePoint a pokročilé možnosti vyhledávání a procházení pro rychlou obnovu jednotlivých položek SharePoint a celých webů. Všechny edice, včetně edice Community, podporují obnovu položek SharePoint prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů. Edice Enterprise a Enterprise Plus také podporují obnovu celých webů i obnovu do původního umístění.
Částečné Částečné    
Veeam Explorer pro OracleObnovení jednotlivých databází Oracle bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka Oracle nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí. Edice Enterprise a Enterprise Plus obsahují funkci zálohování protokolu transakcí bez nasazení agenta, správu archivovaných protokolů a obnovu databází na úrovni transakce na původní server Oracle nebo na nový.
       
Samoobslužné funkce
    Částečné  
Portál pro obnovu souborů a virtuálních počítačů jedním kliknutím pro pracovníky technické podporyObnova souborů hosta a virtuálních počítačů jedním kliknutím z webového rozhraní.
       
Portál pro obnovu položek systému Microsoft Exchange pro pracovníky technické podporyObnova chybějících položek poštovních schránek zpět do původní poštovní schránky jediným kliknutím z webového rozhraní.
       
Portál pro obnovení databází systému Microsoft SQL Obnova jednotlivých databází zpět na původní server nebo na nový SQL server jediným kliknutím z webového rozhraní.
       
Portál pro obnovu databází Oracle Obnova databází Oracle na původní server nebo na nový server Oracle jediným kliknutím z webového rozhraní.
       
Řízení přístupu podle rolí (RBAC)Zkrácení doby obnovení a TCO díky tomu, že uživatelé budou moci bezpečně spravovat zálohy a obnovy vlastních virtuálních počítačů prostřednictvím portálu samoobslužného zálohování a obnovy pro VMware vSphere s přístupem podle rolí spojených s již zavedeným a udržovaným systémem oprávnění vSphere – to znamená, že změny infrastruktury ani přijetí nových zaměstnanců nebude znamenat, že oddělení IT musí aktualizovat pravidla delegace.2NEW        
Portál pro samoobslužnou obnovu souborůPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí virtuálních počítačů a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách pro správu.
       
Delegování obnoveníAktivace plné samoobsluhy pro všechny funkce obnovy uživatelského rozhraní prostřednictvím delegování obnovy pro jednotlivé virtuální počítače a skupiny virtuálních počítačů konkrétním uživatelům nebo skupinám, jako jsou například místní pracovníci IT, majitelé aplikací, členové oddělení atd.
       
VEEAM DATALABS
Zabezpečené obnovení Prohledávání a ověřování záloh za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení počtu přerušení způsobených viry prostřednictvím volitelného antivirového skenování v reálném čase, obnovení zpět do bezpečného, nenarušeného bodu obnovení, nezávislá podpora nástrojů Windows Defender, ESET a Symantec Protection Engine i možnost snadné rozšiřitelnosti na další antivirové nástroje třetích stran.NEW        
SureBackup®Automatické testování a ověření každého zálohovaného virtuálního počítače (VM) a jeho obnovitelnosti spuštěním přímo ze souboru zálohy (není nutné úplné obnovení VM); včetně podpory pro vlastní testovací skripty.
       
SureReplicaAutomatické testování a ověření každé repliky VM z hlediska obnovitelnosti; včetně podpory pro vlastní testovací skripty.2
       
Obnovení nanečisto Optimalizujte proces odstraňování citlivých dat jako podle nařízení GDPR (právo být zapomenut) s vlastními skripty a automatizací; testujte data v uzavřeném prostředí podobném produkčnímu před bezpečným a rychlým obnovením do produkčního prostředí.NEW        
On-Demand Sandbox™Spouštění jednoho či více virtuálních počítačů přímo ze zálohy v izolovaném prostředí a řešení potíží, testování a školení s využitím pracovní kopie produkčního prostředí bez dopadu na provoz.
       
On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsVyužití snapshotů úložiště k vytvoření zcela izolovaných kopií provozního prostředí pro rychlé a snadné testování a odstraňování problémů.
       
SPRÁVA
Podpora pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-VPodpora prostředí VMware vSphere 5.x a novějších a Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 a novějších. Zobrazení obou hypervisorů v jedné konzoli.
       
Integrovaná správa nástrojů Veeam AgentLicence na agenty pro produkty Veeam Agent pro Linux a Veeam Agent pro Microsoft Windows se prodávají zvlášť. Jediná obrazovka obsahuje centralizované nasazení a správu a jsou na ní zobrazeny všechny zálohy a obnovení a podpora clusteru s převzetím služeb při selhání Microsoft Windows.
       
Modul plug-in webového klienta vSphereProvádění archivace VeeamZIP a rychlého zálohování; monitorování záloh, snadná identifikace nechráněných VM a jednodušší plánování kapacit – vše přímo z webového klienta vSphere.        
Samostatná konzoleInstalace konzole odděleně od serveru záloh pro instalaci na počítačích a noteboocích bez nutnosti relací RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh.
       
Řízení přístupu podle rolí (RBAC)Delegujte uživatelům role a oprávnění k vytváření, obnovování a monitorování záloh, synchronizujte oprávnění vytvořená v systémech delegování třetích stran s oprávněními VMware vSphere, využívejte individuální účty nebo skupiny zabezpečení k řízení umístění a kvót úložiště záloh.2NEW        
Webové rozhraní pro centralizovanou správu (Veeam Enterprise Manager)Konsolidované webové zobrazení různě nasazených nástrojů z jediného panelu bez potřeby se přihlašovat k jednotlivým záložním serverům; včetně federace několika serverů záloh, centralizovaného vytváření reportů a konsolidovaných výstrah. Placené edice zahrnují monitorování a reportování pro více serverů záloh i možnost spouštět a ukončovat úlohy. Edice Enterprise a Enterprise Plus rovněž zahrnují funkci úplného řízení úloh a možnost provádět obnovu.
  Částečné    
Indexování souborového systému hostaKatalog souborů hosta umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání. Všechny edice nabízejí katalog souborů hosta v zálohách aktuálně se nacházejících na disku. Edice Enterprise a Enterprise Plus navíc nabízejí katalog archivovaných souborů záloh s integrovanou možností obnovení souboru jedním kliknutím přímo z výsledků hledání.
Částečné Částečné    
Podpora služby vCloud DirectorZálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů a obnova aplikací vApp a virtuálních počítačů přímo do služby vCloud s plnou podporou rychle zajišťovaných virtuálních počítačů. Všechny edice nabízejí integrovaný přehled infrastruktury vCloud Director, zálohování s využitím funkce VeeamZIP (včetně zálohování metadat a atributů vApp a virtuálních počítačů) a přímé obnovení do služby vCloud. Edice Enterprise podporuje plánované úlohy přírůstkového zálohování pro virtuální počítače vCloud i integraci zákaznického portálu přes rozhraní API RESTful. Edice Enterprise Plus podporuje samoobslužné funkce, klientsky spravované zálohování a obnovu pomocí nástroje Enterprise Manager, a také nativní autentizaci vCloud Director.2
Částečné Částečné Částečné  
DALŠÍ FUNKCE
Možnosti přístupu k více úložištímZálohování a replikace přímo ze sítě SAN a z úložiště NFS, prostřednictvím sady ovladačů vstupu a výstupu hypervizoru, případně přes LAN.
       
Sledování změněných blokůMinimalizace doby zálohování a možnost častějšího zálohování a replikace. Podpora v prostředí VMware i Hyper-V.
       
Správce souborůIntegrace správy souborů (Veeam FastSCP™) do konzole operátora.
       
Rychlá migraceMigrace virtuálních počítačů VMware mezi hostiteli nebo úložišti dat pomocí řešení VMware vMotion, Storage vMotion nebo migrační technologie od společnosti Veeam.2        
Automatizace úlohVšechny edice podporují PowerShell. Edice Enterprise Plus navíc podporuje rozhraní API RESTful. Poskytovatelé služeb využívající licence pronájmu mají přístup k rozhraní API ve všech edicích.
Částečné Částečné Částečné  
1 Pouze VMware, ale s nativní podporou pro Hyper-V
2 Pouze VMware
Veeam ONE
Community
LICENCOVANÉ EDICE  
K dispozici jako součást sady Veeam Availability Suite nebo k prodeji samostatně

Až 10 úloh chráněných zdarma

STÁHNOUT
ZDARMA

V rámci licence VUL na Veeam Availability Suite nebo Veeam Backup Essentials nebo jako samostatný produkt Veeam ONE


STÁHNOUT ZDARMA
MONITOROVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ
Monitorování a výstrahy pro Veeam Backup & Replication*
Částečné  
Audit zálohovací infrastruktury Veeam Obsahuje modul sledování změn pro prostředí zálohování, aby bylo možné provádět forenzní analýzy zálohovacích infrastruktur srovnáváním původního a změněného sestavení k identifikaci změn, určení provedených změn, kdy byly změny provedeny a kdo je provedl, monitorování problémů prostřednictvím auditů zálohovacího serveru, zálohovací proxy a úložiště záloh.NEW    
Monitorování agentů a reportováníPodpora zahrnuje monitorování zálohovacích agentů Veeam včetně přehledů výstrah a stavů úloh. Součástí je také mnoho důležitých reportů, včetně zprávy s historickými informacemi o zásadách zálohovacích úloh Veeam Agent, k analýze trendů a určení, jak se zásady a úlohy vyvíjely, zpráva o stavu zálohování agenta, zpráva o agentech bez zálohované kopie, zpráva o chráněných a nechráněných agentech s identifikací počtu a typů chráněných agentů, stav zálohování s celkovým počtem úspěchů, upozornění a chyb a důvod, proč nejsou agenti chráněni. Enhanced    
Veeam Cloud Connect Tato sada reportů poskytuje informace o infrastruktuře Veeam Cloud Connect, včetně využití kvót uživatelů, plánování kapacity pro cloudová úložiště a konfiguračních dat pro cloudové brány a úložiště. NEW    
Vytváření reportů o dodržování souladu zálohTyto reporty pomáhají při interní optimalizaci a správě dat i externí kontrole dodržování požadavků. Veeam ONE Business View obsahuje předem definovanou kategorii „zeměpisného umístění“, která seskupuje objekty na základě zeměpisného umístění. Zpráva Geolocation of Data Protection Report obsahuje všechny zdroje dat, které jsou seskupeny podle lokality a jejich kopií nebo replik, a zpráva Data Geolocation Mismatch Report obsahuje všechny zdroje dat mající jednu nebo více kopií v umístění odlišném od produkčních dat.
   
Veeam Backup – přehledTato sada reportů poskytuje přehled konfigurace nástroje Veeam Backup & Replication. Obsahuje podrobnosti o konfiguraci úlohy a plánování zálohování, konfiguraci plánů převzetí služeb při selhání a také reporty s analýzou výstrah zálohování, které vám pomáhají rozpoznávat nejčastější problémy v infrastruktuře Veeam Backup & Replication, a nejen to.
   
Veeam Backup – monitorováníTato sada reportů obsahuje informace o infrastruktuře Veeam Backup & Replication včetně seznamu chráněných a ověřených virtuálních počítačů. Také pomáhá monitorovat stav úloh Veeam Backup & Replication a zajistit správnou ochranu dat virtuálních počítačů. Obsahuje statistiky o výkonu zálohovacích úloh různých typů, poskytuje přehled o chráněných a ověřených virtuálních počítačích a pomáhá analyzovat stav vaší infrastruktury, a zvyšovat tak její efektivnost.
   
Veeam Backup – plánování kapacityTato sada reportů vám pomáhá při odhadu množství místa potřebného k uložení souborů záloh v úložištích Veeam Backup & Replication, při předpovídání, kdy volné místo dojde, a při plánování kapacit úložiště dopředu.
   
Veeam Backup – reporty o pásceTato sada reportů obsahuje informace o zálohování na pásky v nástroji Veeam Backup & Replication včetně konfigurace páskové infrastruktury, úloh, záloh a uchovávání GFS záloh na páskách.
   
Monitorování a výstrahy týkající se výkonu pro nástroj Veeam Cloud ConnectZobrazuje pouze úlohy pro zálohovací servery Veeam Cloud Connect včetně aktuálních statistik o jejich stavu a výkonu. Poznámka: K monitorování a reportování spravovaných klientů je třeba, aby byla na místě klienta nasazena služba Veeam ONE. Edice Community je omezena na jeden týden výkonu.
Částečné  
E-mailová upozornění a výstrahyNechte si zasílat upozornění na výstrahy pomocí e-mailů s vlastním nastavením. V edici Community není upravení vlastních e-mailů k dispozici a e-maily nebudou zahrnovat všechny podrobnosti, např. čas a zasažený objekt.
Částečné  
MapováníPlánujte využití zdrojů a jednoduše optimalizujte činnosti zálohování s přehledem o úložištích záloh a serverech proxy v reálném čase. Edice Community je omezena na tři proxy servery a tři úložiště záloh.NEW Částečné  
Monitorování výkonu a výstrahy pro zálohovací činnostiZobrazuje úlohy Veeam Backup & Replication™ včetně aktuálních údajů o jejich stavu a výkonu.
   
Monitorování a výstrahy pro virtuální infrastrukturu
Částečné  
Monitorování a správa na úrovni aplikacíZajistěte dostupnost kritických aplikací, monitorujte vybranou skupinu aplikací, vytvářejte další výstrahy k monitorování stavů služeb virtuálních počítačů, zajistěte, aby procesy nepřekračovaly využití dostupných prostředků, zjistěte, zda nebyly kritické aplikace, například antivirový software, zakázány nebo zda nedošlo k nežádoucím změnám. S edicí Community můžete monitorovat neomezený počet aplikací až na třech virtuálních počítačích. NEW Částečné  
Přehled – Microsoft Hyper-VTato sada reportů poskytuje obecný přehled o konfiguraci pro SCVMM, svazky, clustery, hostitele a virtuální počítače a zobrazuje také informace o nejčastěji vyvolávaných výstrahách pro objekty virtuální infrastruktury.
   
Přehled – VMware vSphereTato sada reportů poskytuje obecný přehled o konfiguraci pro servery vCenter, datová úložiště, clustery, hostitele a virtuální počítače.
   
Optimalizace – Microsoft Hyper-V a VMware vSphereJednotlivé sady reportů (pro vSphere a Hyper-V) umožňují vyhodnotit efektivitu využívání prostředků a optimalizovat zajišťování prostředků pro virtuální počítače. Díky nim můžete získat lepší výsledky a zvýšit návratnost investic do vašeho virtualizovaného prostředí.
Částečné  
Vytváření sestav a monitorování pro několik klientůDelegujte reportování správcům systémů pro omezený rozsah přiřazených virtuálních počítačů (pouze VMware vSphere).
   
Analýza infrastruktury
   
Analýza infrastruktury – VMware vSphereReporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše infrastruktura VMware vSphere odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Analýza infrastruktury – Microsoft Hyper-VReporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše infrastruktura Microsoft Hyper-V odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Analýza infrastruktury – Veeam Backup & Replication™Reporty analýzy umožňují ověřit, zda vaše instalace produktu Veeam Backup & Replication odpovídá všem známým doporučeným postupům.
   
Reporty výkonu a konfigurace pro virtuální infrastruktury
Částečné  
Sledování konfigurace – VMware vSphereTato sada reportů poskytuje informace o přiřazených oprávněních ve vašem virtuálním prostředí a pomáhá udržet si přehled o provedených změnách konfigurace.
Částečné  
Monitorování – VMware vSphere a Microsoft Hyper-VSada reportů Hyper-V obsahuje statistiky výkonu pro clustery, sdílené svazky clusteru (CSV), místní disky, hostitele a virtuální počítače a sada reportů vSphere obsahuje statistiky výkonu pro clustery, hostitele, fondy prostředků, virtuální aplikace a virtuální počítače. Obě sady navíc sledují dobu běhu virtuálního počítače, poskytují přehled o aktivovaných výstrahách a pomáhají analyzovat stav vaší infrastruktury, a zvyšovat tak její efektivnost.
Částečné  
Reporty VisioVytvářejte diagramy aplikace Visio, které dokumentují celou vaši virtuální infrastrukturu. Edice Community je omezena na reporty konfigurace a úložišť.
Částečné  
Vlastní přizpůsobení a automatizace reportů
Částečné  
Analýza základních datVytvářejte vlastní reporty v aplikaci Microsoft Excel pomocí šablon, které si sami definujete.
   
Přizpůsobitelné šablony reportůUpravte si a uložte vlastní šablony a vytvářejte z nich reporty podle toho, jaké informace a formátování potřebujete. Edice Community je omezena na uložení jedné upravené vlastní šablony sestavy.
Částečné  
Automatizované vytváření a zasílání reportůNaplánujte automatické vytváření reportů a jejich zasílání přímo do poštovní schránky, na panely s náhledy, webové portály nebo do archivů. V edici Community lze vytvořit a naplánovat jeden vlastní report.
   
Obecné
Částečné  
Business ViewV nástroji Veeam Monitor můžete kategorizovat a seskupovat clustery, hostitele, virtuální počítače a datová úložiště podle kritérií, jako je obchodní jednotka, oddělení, účel nebo SLA. Využívejte značky VMware, které vám pomohou s řízením přístupu podle rolí a eliminují lidské chyby, včetně označování citlivých dat podle umístění za účelem souladu s předpisy. Snadno monitorujte aplikace bez ohledu na jejich zeměpisné umístění a kategorizujte objekty Business View podle různých parametrů k získání přehledu o využití investic do infrastruktury, přiřazujte správcům správu konkrétních parametrů.Enhanced    
Vlastní výstrahyZajistěte si kompletní sledování díky tvorbě vlastních výstrah pro události, které jsou ve vašem virtuálním prostředí jedinečné.
   
Modelování výstrahModelujte výstrahy na základě předchozích dat o výkonu, abyste získali představu o četnosti potenciálních výstrah a vyhnuli se různým problémům, například neočekávané záplavě výstrah a zmeškaných událostí.
   
INTELIGENTNÍ AUTOMATIZACE 
Inteligentní diagnostika Veeam Preventivní identifikace známých problémů v prostředí Veeam a upozorňování na ně, takže uživatelé mohou sami problémy řešit prostřednictvím oprav a rekonfigurací. U edice Community výstrahu spustí pouze první signatury inteligentní diagnostiky Veeam.NEW    
Nápravné činnosti Předdefinované a automatizované řešení běžných problémů se zálohováním a virtuální infrastrukturou pomocí samoopravných nápravných činností, a tím snížení nákladů na správu IT. V edici Community jsou k dispozici nápravné činnosti, ale vyžadují ruční schválení.NEW Částečné  
NÁHLEDY
Předdefinované náhledy pro sledování výkonu virtuálních počítačů, hostitelů, clusterů a úložišť datPodívejte se na virtuální počítače, hostitele a clustery, které nejvíce zatěžují procesor, paměť, síť a datová úložiště. Podívejte se také na metriky využití datového úložiště, včetně metrik týkajících se snapshotů virtuálních počítačů a využití diskového prostoru hostů.
   
Předdefinovaný náhled pro zálohovací infrastrukturuPřehledné zobrazení zálohovacích úloh a zálohovací infrastruktury.
   
Přizpůsobitelné náhledy reportůVytvářejte si vlastní přehledné pohledy na své virtuální prostředí. Bezplatná edice nabízí omezené přizpůsobení náhledu. V edici Community lze vytvořit jeden vlastní náhled reportu.
Částečné  
PLÁNOVÁNÍ KAPACITY
Plánování kapacity – VMware vSphere a Microsoft Hyper-VJednotlivé sady reportů (pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V) umožňují předvídat, kdy dosáhnou dostupné prostředky virtuální infrastruktury své minimální úrovně. Sady poskytují doporučení pro alokaci prostředků a rozložení zátěže, můžete tedy ve vašem prostředí optimalizovat výkon a využití prostředků a vyhnout se možným kritickým bodům.NEW    
Reporty pro projekty nasazeníVyužijte plně automatizovaných scénářů modelování potenciálních situací k bezpečnému přidávání a odebírání virtuálních počítačů a hostitelů z infrastruktury a k přesným výpočtům prostředků nezbytných pro jednotlivé projekty.
   
ROZÚČTOVÁNÍ A FAKTURACE
Rozúčtování konfigurace virtuálního počítačePřiřazujte virtuální počítače konkrétním klientům/oddělením; identifikujte 10 nejnákladnějších virtuálních počítačů, porovnávejte využití u různých oddělení/klientů a stanovujte ceny na základě využití úložiště, CPU a paměti RAM.
   
Rozúčtování výkonu virtuálního počítačeRozúčtovávejte náklady na základě využití místa a paměti RAM. Účtujte oddělením/klientům podle spotřeby prostředků, abyste zajistili, že největší část nákladů ponesou ti s největší spotřebou.
   
Rozúčtování nákladů na konfiguraci hardwaruZjistěte celkové náklady na hostitele, nastavte cenu za hostitele a vypočítejte náklady na fyzická úložiště a GB paměti, čímž nejlépe určíte efektivitu své virtuální infrastruktury.
   
Rozúčtování nákladů na využití prostředků hostiteleÚčtujte podle výkonu (tj. výkon hardwaru místo konfigurace hardwaru).
   
Veeam Backup – fakturaceTato sada reportů poskytuje možnosti rozúčtování nákladů pro nástroj Veeam Backup & Replication, pomáhá analyzovat náklady na správu úložiště u operací zálohování a replikace a poskytuje údaje, které lze používat ve finančních a fakturačních reportech.
   

Řešení Veeam ONE není omezeno počtem serverů Veeam Backup & Replication, které lze monitorovat. Edice Community Edition je omezena na jeden server.

VEEAM AGENT PRO LINUX
ZDARMA
PRACOVNÍ STANICE
Server

Vyžaduje univerzální licenci Veeam

Zdarma pro neomezený
počet koncových bodů
 

STÁHNOUT ZDARMA

K dispozici v produktech s VUL


STÁHNOUT ZDARMA

K dispozici v produktech s VUL


STÁHNOUT ZDARMA

ZÁLOHOVÁNÍ
     
Kompletní počítačZálohování na základě bitových kopií pro celý počítač u obnovení na prázdný hardware.
     
Úroveň svazkůZálohování na základě bitových kopií konkrétních svazků.
     
Úroveň souborůZálohování konkrétních souborů a adresářů.
     
Podpora souborového systému s B-stromem (BTRFS) Zálohování celých systémů BTFRS nebo konkrétních podsvazků.NEW      
Integrované snapshoty svazkůZískejte skutečné online linuxové zálohy s modulem jádra snapshotu Veeam.
     
Integrovaný ovladač sledování změněných bloků (CBT)Získejte skutečné přírůstkové zálohování, umožněné modulem jádra Veeam s funkcí CBT.
     
OBNOVENÍ
     
Obnovení na prázdný hardwareObnovení celého systému na stejný nebo jiný hardware.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovení disku nebo oddílu, který měl poruchu.
     
Obnova na úrovni souboruObnovení jednotlivých souborů za několik minut.
     
Export jako virtuální disk
Obnova disků jako souborů VHD.
     
ZPRACOVÁNÍ S OHLEDEM NA APLIKACE
  Částečné  
Zpracování s ohledem na aplikace pro OracleVytvářejte aplikačně konzistentní zálohy pomocí pokročilého zpracování s ohledem na aplikace pro databáze Oracle.NEW      
Skripty snapshotů před přerušením a po obnoveníSpecifikujte skripty pro zpracování s ohledem na aplikace, a vytvářejte tak transakčně konzistentní zálohy.
     
Indexování a vyhledávání souborůKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých soubor, takže můžete pomocí nástroje Enterprise Manager vyhledávat a obnovovat soubory bez znalosti jejich přesného umístění nebo času vymazání.
     
CÍLE ZÁLOHOVÁNÍ
Částečné    
Lokální úložištěZálohování do lokálně připojeného úložiště.
     
Sdílená složkaZálohování do sdílené složky SMB nebo NFS.
     
Úložiště záloh VeeamNaplno využijte výhod úložišť záloh Veeam jako cílových umístění úloh zálohování produktu Veeam Agent pro Linux.
     
Úložiště Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu prostřednictvím vybraného poskytovatele služeb využívajícího technologii Veeam.
     
MOŽNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
     
Zálohování na úrovní souborů bez snapshotůZálohování souborů ze systémů souborů, které nejsou podporovány snapshotem Veeam.NEW      
Šifrování na straně zdrojeZajištění zálohovaných dat a přenosů po síti pomocí šifrování u zdroje bez negativních dopadů na zpracování zálohování.
     
KompreseDíky integrované kompresi se snižují požadavky na úložiště záloh a omezuje související provoz v síti. Různé možnosti komprimace umožňují vyvážit využití úložiště a výkon.
     
Skriptování před úlohou / po úlozeSpouštějte vlastní skripty před úlohou zálohování nebo po ní.
     
Odesílání souborů na médium pro obnoveníUchovávání nejdůležitějších souborů jako nastavení síťového úložiště na médiu pro obnovení.
     
UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ A PLÁNOVÁNÍ
Částečné Částečné Částečné
PlánPlánovač na bázi nástroje cron umožňuje zvolit, kdy zálohovat servery nebo pracovní stanice.
     
Uchovávání informací založené na bodech obnovení.Zadejte přesný počet bodů obnovení, které chcete zachovat.
Částečné Částečné Částečné
NASAZENÍ A KONFIGURACE
     
Předem sestavené, digitálně podepsané binární soubory modulu jádra snapshotu.Zajišťuje snazší instalaci a zabezpečení modulu jádra snapshotu Veeam.
     
Balíčky .deb a .rpm modulu jádra snapshotu s otevřeným kódem.Modul jádra Veeam můžete v systémech, které neposkytují stabilní kABI, používat společně s DKMS.
     
Konfigurace, zálohování a obnovení prostřednictvím uživatelského rozhraní konzole nebo příkazového řádkuVyberte si mezi rozhraním příkazového řádku a průvodcem, kterého lze spustit z příkazového řádku, což umožňuje použití i u serverových instalací bez systému s okny.
     
Import a export konfiguračních souborů .xml.Stávající konfiguraci můžete importovat do souboru .xml a později do jiného počítače, a rychle tak agenta nakonfigurovat.
     
INTEGRACE S PRODUKTEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
Částečné Částečné  
Server pro distribuci licencíSpravujte a distribuujte licence agentů prostřednictvím konzole Veeam Backup & Replication.
     
Správa agentůNasazování a správa zálohovacích agentů prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication. Upozornění: K aktivaci funkce správy agentů je nutné mít licenci nainstalovanou na serveru Veeam Backup & Replication.
     
Spravované úlohyOvládání a správa činnosti zálohování pro serverové clustery a clustery s převzetím služeb při selhání.
     
Spravované zásadyVytváření a distribuce konfigurací zálohovacích úloh mezi notebooky a stolními počítači.
     
Export jako virtuální diskObnovení počítačových disků jako souborů VMDK, VHD nebo VHDX.
     
Direct Restore do Microsoft AzureObnova nebo migrace fyzických serverů, pracovních stanic a koncových bodů se systémem Linux onsite přímo do prostředí Azure.
     
Vyhledávání a obnovení jedním kliknutímObnovení souborů hosta jedním kliknutím z webového rozhraní.
     
Obnovení položek na úrovni aplikacíVyužívání nástroje Veeam Explorer™ k vyhledávání a obnově položek z prostředí Oracle.
     
PODPOROVANÉ DISTRIBUCE
     
Red Hat Enterprise LinuxAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
SUSE Linux Enterprise Server Aktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
SUSE Linux Enterprise Server for SAPAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
Oracle Linux RHCKAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
Oracle Linux UEKAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
DebianAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
UbuntuAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
CentOSAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
FedoraAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
openSUSEAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
openSUSE LeapAktuální seznam podporovaných verzí naleznete v systémových požadavcích.
     
TECHNICKÁ PODPORA
Částečné    
Nepřetržitá technická podporaZískejte technickou podporu na úrovni velkých podniků v pravou chvíli.
Částečné    
VEEAM AGENT PRO MICROSOFT WINDOWS
ZDARMA
PRACOVNÍ STANICE
Server

Vyžaduje univerzální licenci Veeam

Zdarma pro neomezený
počet koncových bodů

STÁHNOUT ZDARMA

K dispozici v produktech s VUL


STÁHNOUT ZDARMA

K dispozici v produktech s VUL


STÁHNOUT ZDARMA

ZÁLOHOVÁNÍ
     
Kompletní počítačProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Stav systémuProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň svazkůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
Úroveň souborůProvádění zálohování na základě bitových kopií zevnitř hosta, na úrovni souborů i na úrovni svazků.
     
OBNOVENÍ
     
Obnovení na prázdný hardware Obnovení celého systému na stejný nebo jiný hardware pomocí spustitelné bitové kopie počítače obsahující nástroje pro obnovení, které využijete v případě, že počítač nepůjde spustit.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovení disku nebo oddílu, který měl poruchu.
     
Obnova na úrovni souboruObnovení jednotlivých souborů za několik minut.
     
ZPRACOVÁNÍ S OHLEDEM NA APLIKACE
     
Zpracování s ohledem na aplikaceVytváření záloh konzistentních v aplikacích s pokročilým zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
     
Indexování a vyhledávání souborůKatalog souborů umožňuje snadné hledání jednotlivých souborů a vyhledání a obnovení souboru bez znalosti jeho přesného umístění nebo času vymazání.
     
Zálohování protokolu transakcíDosahování nízkých RPO v databázích Microsoft SQL a Oracle.
     
CÍLE ZÁLOHOVÁNÍ
Částečné    
Lokální úložištěZálohování do lokálně připojeného úložiště
     
Obměňovaná média USBUkládání souborů záloh na více externích pevných disků
     
Sdílená složkaZálohování do sdílené složky SMB
     
Úložiště záloh VeeamVyužití všech výhod záložních úložišť Veeam jako cílových umístění úloh zálohování produktu Veeam Agent pro Microsoft Windows.
     
Úložiště Veeam Cloud ConnectPřesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu prostřednictvím vybraného poskytovatele služeb využívajícího technologii Veeam.
     
Microsoft OneDrive Zálohujte si stolní počítač nebo notebook přímo do úložiště Microsoft OneDrive. Přímé zálohování do OneDrivu je ve všech edicích podporováno pouze v případě, že je agent nainstalován v operačního systému typu pracovní stanice. Podporováno není, když je agent nainstalován v operačním systému serverového typu (např. operační systém Windows Server). Bezplatná verze je omezena pouze na zálohování operačního systému, když je agent nainstalován na pracovní stanice se systémem Windows.
Částečné    
MOŽNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
Částečné Částečné  
Zálohování externí jednotky USBOchrana pravidelně připojovaných disků USB bez narušení každodenního zálohování.NEW      
Více úloh zálohováníDosahujte požadovaných RPO využitím více plánů zálohování pro různé datové soubory pomocí vytváření více zálohovacích úloh. Edice Workstation podporuje neomezené množství úloh zálohování do úložiště Cloud Connect. NEW   Částečné  
Ochrana koncových bodů mobilních uživatelůZálohování do místní mezipaměti, když není specifikovaný cíl k dispozici, a synchronizace se zálohami v mezipaměti po obnovení připojení.
     
Správa sítěStanovení rozsahu síťových pravidel pro zálohovací agenty a efektivnější využívání šířky pásma. NEW      
Syntetická plnáOdstranění potřeby pravidelného úplného zálohování vytvořením trvale přírůstkového zálohování, které ušetří čas i kapacitu úložišť.
     
Šifrování na straně zdroje Zajištění zálohovaných dat a přenosů po síti pomocí šifrování u zdroje bez negativních dopadů na zpracování záloh.
     
Komprese a deduplikaceDíky integrované deduplikaci se snižují požadavky záloh na úložný prostor a síťový provoz. Volba z více stupňů komprese umožňuje vyvážit spotřebu úložného prostoru a rychlost.
     
Ovladač sledování změněných bloků (CBT)Optimalizace výkonu u kritických serverových pracovních úloh.
     
UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ A PLÁNOVÁNÍ
Částečné Částečné Částečné
Uchovávání informací podle počtu dnů, po které byl počítač používánZískejte uživatelsky přívětivá pravidla uchovávání dat na základě dnů, kdy byl počítač v provozu.Získejte uživatelsky přívětivá pravidla uchovávání dat na základě dnů, kdy byl počítač v provozu.
     
Uchovávání informací založené na bodech obnovení. Využívejte serverovou logiku uchovávání k ochraně klíčových serverových aplikací.
     
Denní plán a události zálohováníOchrana notebooků a stolních počítačů denně nebo na základě činnosti uživatelů prostřednictvím událostí zálohování.
     
Nepřetržitý denní, týdenní a měsíční plánVyberte si z flexibilních možností uzpůsobených k zálohování vašich kriticky důležitých aplikačních serverů tak často, jak je potřeba.
     
Nastavitelné časové okno pro zálohováníStanovení časových intervalů pro úlohy zálohování, aby se předešlo vzniku nežádoucích režijních nákladů na produkční aplikace.
     
NASAZENÍ A KONFIGURACE
Částečné    
Tichá instalace a upgradeNasazování nebo upgrade agentů v bezobslužném režimu.
     
Konfigurační rozhraní APIKonfigurace agentů pomocí jednoduchého rozhraní příkazového řádku.
     
INTEGRACE S PRODUKTEM VEEAM BACKUP & REPLICATION
Částečné Částečné  
Server pro distribuci licencíSpravujte a distribuujte licence agentů skrze server Veeam Backup & Replication™.
     
Správa agentůNasazování a správa zálohovacích agentů prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication. Upozornění: K aktivaci funkce správy agentů je nutné mít licenci nainstalovanou na serveru Veeam Backup & Replication.
     
Spravované úlohyOvládejte a spravujte činnosti zálohování pro serverové clustery a clustery s převzetím služeb při selhání prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication™.
     
Spravované zásadyVytvářejte a distribuujte konfigurace zálohovacích úloh mezi notebooky a stolními počítači prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication™.
     
Rychlé obnovení na virtuální počítač Microsoft Hyper-VRychlé obnovení služby pro uživatele spuštěním virtuálního počítače přímo ze souboru zálohy nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows.
     
Veeam Restore to Microsoft Azure Obnovení nebo migrace fyzických serverů, pracovních stanic a koncových bodů se systémem Windows na pracovišti přímo do prostředí Microsoft Azure.
     
Obnova na úrovni svazkuObnovujte celé svazky ze serveru Veeam Backup & Replication™ přímo do počítače.
     
Export jako virtuální diskObnovení počítačových disků jako souborů VMDK, VHD nebo VHDX.
     
Obnova položek na úrovni aplikacíVyužívání nástrojů Veeam Explorer™ k vyhledávání a obnově položek ze služeb Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server a Oracle.
Částečné Částečné  
Vyhledávání a obnovení jedním kliknutímObnovujte soubory počítače jedním kliknutím z webového rozhraní.
  Částečné  
Samoobslužný portálPortál pro obnovu souborů s automatickou detekcí záloh a automatickým delegováním podle členství v místních skupinách správců.
Částečné Částečné  
PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
     
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších operačních systémů společnosti Microsoft.
     
Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 a 2019Aktualizace bez starostí díky úplné podpoře nejnovějších operačních systémů společnosti Microsoft.
     
TECHNICKÁ PODPORA
Částečné    
Nepřetržitá technická podporaZískejte technickou podporu na úrovni velkých podniků v pravou chvíli.
Částečné    

Jak můžeme pomoci?

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Fóra komunity Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.