Veeam pro nasazení u vzdálených systémů a poboček (ROBO)

  • Snížení zátěže na centrální zálohovací server
  • Zlepšení RPO/RTO s místními zálohami
  • Zjednodušení a zlepšení místního obnovení
  • Snížení provozu v síti WAN v ROBO

Vylepšené zálohování a obnova pro ROBO

Funkce pro vzdálené systémy a pobočky (ROBO) sady Veeam® Availability Suite™ pomáhají organizacím s více vzdálenými lokalitami zlepšovat doby zálohování a obnovení v prostředích ROBO a současně snižovat spotřebu šířky pásma sítě WAN, a to díky umístění více činností zálohování a obnovení na vzdálená pracoviště.
Podívejte se na video: Vylepšení Veeam pro velké podniky

Dostupnost pro prostředí vzdálených systémů a poboček (ROBO)

V prostředích vzdálených systémů a poboček (ROBO) může být zálohování a obnovení pomalé a náročné, kromě případů, kdy používáte Veeam.

Podniky mohou snadno škálovat operace zálohování a obnovení na jakýkoliv počet lokalit a zajistit u každé lokality požadované úrovně cílů doby a bodů obnovení (RTPO™). Podniky mohou uchovávat více dat lokálně ve vzdálených systémech a pobočkách a využívat výhod:

  • rychlejší doby lokálního zálohování a obnovení, snížení ukazatelů RTO a RPO,
  • vylepšené škálovatelnosti,
  • snížené spotřeby šířky pásma sítě WAN,
  • větší nezávislosti operátorů vzdálených systémů a firemních poboček na ústředí.

Samostatná konzola

Správa zálohování a obnovení více vzdálených lokalit prostřednictvím vzdálené plochy může být zdlouhavá, a to zejména tehdy, je-li situace naléhavá a vy potřebujete provést obnovení rychle. S řešením Veeam Backup & Replication™ můžete instalovat naši konzolu pro správu a pohodlně spravovat vzdálené záložní servery Veeam z přenosného počítače bez ohledu na to, kde se nacházíte, a zajistit tak kdykoliv vysokorychlostní obnovení z jakékoliv lokality.

Rychlé obnovení pro vzdálené systémy

Za účelem zlepšení výkonu obnovení u vzdálených systémů a snížení objemu dat přenášených po síti WAN pomáhá serveru připojení u vzdálených systémů a poboček udržovat provoz obnovení na úrovni souborů v lokalitě vzdáleného systému, čímž se snižuje počet žádostí o podporu zasílaných ústředí a doba odezvy.

Zjednodušení zálohování a obnovení u vzdálených systémů a poboček

Nový proxy server pro interakci hostů zjednodušuje lokální koordinaci a podporu aplikací. Zjednodušuje zálohování u prostředí vzdálených systémů a poboček, snižuje zátěž záložních serverů ústředí a zjednodušuje škálovatelnost u velkých podniků s velkým počtem nasazených vzdálených systémů a poboček. Díky instalaci proxy serveru pro interakci hostů u každého vzdáleného systému a pobočky se výrazně snižuje přenos po síti WAN, protože centrální server musí po síti WAN zasílat pouze řídicí příkazy, zatímco zpracování s ohledem na aplikace a indexování souborového systému hosta u lokálních virtuálních počítačů spravuje proxy server pro interakci hostů.