https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovcmVwb3J0LWxpYnJhcnktc3lzdGVtLWNlbnRlci5odG1sIn0
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Veeam Report Library v8 pro System Center

Vylepšené reportování pro aplikaci Microsoft System Center

Nástroj Veeam® Report Library pro aplikaci System Center zahrnuje kompletní sadu vlastních obecných reportů aplikace System Center, které rozšiřují možnosti reportování aplikace Microsoft System Center. S pomocí tohoto nástroje můžete analyzovat stav a výkon všech typů objektů v infrastruktuře a instancí indikátorů výkonnosti, aniž byste přitom byli omezováni fyzickým či virtuálním prostředím nebo specifickými správcovskými balíčky. Jednoduchou úpravou nových parametrů a pravidel můžete vytvářet podrobné reporty s rozšířenými možnostmi, které v aplikaci Microsoft System Center nenajdete. Pokud aplikaci System Center vlastníte, můžete nástroj Veeam Report Library začít používat ZDARMA již dnes.
Stáhnout ZDARMA
Navždy bez poplatků, neomezeně virtuálních počítačů
Veeam Extended Generic Report Library. Enhanced Microsoft® System Center reporting.

Součásti nástroje Veeam Report Library pro aplikaci System Center:

 • Veeam Alert Statistics Report – zobrazuje statistiky výstrah pro vybrané parametry filtru.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace Microsoft System Center přidáním dvou re imů analýzy―pro ka dé pravidlo/monitor (re im Statistiky výstrah) a pro ka dý objekt (re im Původci potí í),―a také dvou úrovní podrobností pro ka dý re im, srovnání časových intervalů, výběru správcovského balíčku a interaktivní tabulky

 • Veeam Alert History Report – zobrazuje informace o výstrahách vyvolaných objekty infrastruktury během časového období.

  Tento report poskytuje podrobnou historii výstrah a pomáhá identifikovat nejvíce ovlivněné objekty infrastruktury. Pomáhá při kontrole stavu v určeném časovém období a uvádí podrobnosti o počtu výstrah s různou úrovní záva nosti a priority, které byly vyvolány v jednotlivých dnech reportovaného období.

 • Veeam Performance Report – shroma ďuje historická data a ukazuje hodnoty indikátorů výkonnosti v jednom nebo více grafech a tabulkách.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace System Center o vytváření samostatné série pro průměrné hodnoty objektů/instancí, barvy linek a denní/hodinové hodnoty z vybraného období.

 • Veeam Performance Details Report – shroma ďuje historická data a ukazuje hodnoty indikátorů výkonnosti s podrobným přehledem dat.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace Microsoft System Center přidáním zobrazení samostatné série dat, které znázorňuje trend výkonu během reportovaného období.

 • Veeam Generic Performance Top (Bottom) N Report – shroma ďuje historická data o výkonu a ukazuje horní nebo dolní N objekty infrastruktury, indikátory výkonnosti nebo obojí pro konkrétní pravidlo.

  Tento report rozšiřuje funkčnost reportů Microsoft Performance Top Instances a Performance Top o pokročilé mo nosti seskupování, výběru rozsahu a třídění podle funkcí agregace se dvěma typy agregace.

 • Veeam Relationship History Report – umo ňuje vybrat konkrétní typ vztahu mezi objekty infrastruktury a umo ňuje sledovat změny těchto vztahů v určitém časovém období.

  Tento report umo ňuje jako perspektivu pou ívanou k analýze vztahu vybrat mo nost Zdroj či Cíl (nebo obojí). Umo ňuje také seskupit statistiky výstrah podle Zdroje nebo Cíle.

 • Veeam State Summary Report – ukazuje čas v dobrém/špatném stavu pro vybrané objekty infrastruktury â a monitoruje v rámci časového období.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace System Center tak, aby bylo mo né srovnávat stav objektů infrastruktury v rámci dvou časových intervalů a vybírat konkrétní monitor k analýze reportu.

Podporované platformy

 • Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager

 

Komponenty produktu Operations Manager

 • Produkt Operations Manager hlásí správnì nainstalované a nakonfigurované komponenty
 • Nástroj Veeam Report Library podporuje služby reportování serveru Microsoft SQL Server: SQL Server 2014, SQL Server 2008 SP3, SQL Server 2008 R2 SP2 a SQL Server 2012 SP1

Snímky obrazovky produktu

Reporty nejvyššího/nejnižšího výkonu pro Microsoft System Center
Reporty nejvyššího/nejnižšího výkonu pro Microsoft System Center
Analýza statistik výstrah ve dvou režimech – podle pravidla / nástroje pro monitorování a podle objektu
Analýza statistik výstrah ve dvou režimech – podle pravidla / nástroje pro monitorování a podle objektu
Získejte podrobnou historii výstrah za vybrané časové období
Získejte podrobnou historii výstrah za vybrané časové období
Hodnoty indikátorů výkonnosti si můžete zobrazit v jednom či více grafech a tabulkách
Hodnoty indikátorů výkonnosti si můžete zobrazit v jednom či více grafech a tabulkách
Analyzujte trendy s možností zobrazení podrobností o výkonu
Analyzujte trendy s možností zobrazení podrobností o výkonu
Analyzujte vztahy mezi objekty infrastruktury a a sledujte změny těchto vztahů během časového období
Analyzujte vztahy mezi objekty infrastruktury a a sledujte změny těchto vztahů během časového období
Analyzujte, kolik času objekty infrastruktury stráví v dobrém a ve špatném stavu
Analyzujte, kolik času objekty infrastruktury stráví v dobrém a ve špatném stavu
Analyzujte stav a výkon objektů infrastruktury bez omezení jen na fyzické či virtuální prostředí a konkrétní sady pro správu
Analyzujte stav a výkon objektů infrastruktury bez omezení jen na fyzické či virtuální prostředí a konkrétní sady pro správu