800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST
CZ

Veeam Report Library v8 pro System Center

Vylepšené reportování pro aplikaci Microsoft System Center

Nástroj Veeam® Report Library pro aplikaci System Center zahrnuje kompletní sadu vlastních obecných reportů aplikace System Center, které rozšiřují možnosti reportování aplikace Microsoft System Center. S pomocí tohoto nástroje můžete analyzovat stav a výkon všech typů objektů v infrastruktuře a instancí indikátorů výkonnosti, aniž byste přitom byli omezováni fyzickým či virtuálním prostředím nebo specifickými správcovskými balíčky. Jednoduchou úpravou nových parametrů a pravidel můžete vytvářet podrobné reporty s rozšířenými možnostmi, které v aplikaci Microsoft System Center nenajdete. Pokud aplikaci System Center vlastníte, můžete nástroj Veeam Report Library začít používat ZDARMA již dnes.
Stáhnout ZDARMA
Navždy bez poplatků, neomezeně virtuálních počítačů
detailed_performance.png
Veeam Extended Generic Report Library. Enhanced Microsoft® System Center reporting.

Součásti nástroje Veeam Report Library pro aplikaci System Center:

 • Veeam Alert Statistics Report – zobrazuje statistiky výstrah pro vybrané parametry filtru.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace Microsoft System Center přidáním dvou re imů analýzy―pro ka dé pravidlo/monitor (re im Statistiky výstrah) a pro ka dý objekt (re im Původci potí í),―a také dvou úrovní podrobností pro ka dý re im, srovnání časových intervalů, výběru správcovského balíčku a interaktivní tabulky

 • Veeam Alert History Report – zobrazuje informace o výstrahách vyvolaných objekty infrastruktury během časového období.

  Tento report poskytuje podrobnou historii výstrah a pomáhá identifikovat nejvíce ovlivněné objekty infrastruktury. Pomáhá při kontrole stavu v určeném časovém období a uvádí podrobnosti o počtu výstrah s různou úrovní záva nosti a priority, které byly vyvolány v jednotlivých dnech reportovaného období.

 • Veeam Performance Report – shroma ďuje historická data a ukazuje hodnoty indikátorů výkonnosti v jednom nebo více grafech a tabulkách.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace System Center o vytváření samostatné série pro průměrné hodnoty objektů/instancí, barvy linek a denní/hodinové hodnoty z vybraného období.

 • Veeam Performance Details Report – shroma ďuje historická data a ukazuje hodnoty indikátorů výkonnosti s podrobným přehledem dat.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace Microsoft System Center přidáním zobrazení samostatné série dat, které znázorňuje trend výkonu během reportovaného období.

 • Veeam Generic Performance Top (Bottom) N Report – shroma ďuje historická data o výkonu a ukazuje horní nebo dolní N objekty infrastruktury, indikátory výkonnosti nebo obojí pro konkrétní pravidlo.

  Tento report rozšiřuje funkčnost reportů Microsoft Performance Top Instances a Performance Top o pokročilé mo nosti seskupování, výběru rozsahu a třídění podle funkcí agregace se dvěma typy agregace.

 • Veeam Relationship History Report – umo ňuje vybrat konkrétní typ vztahu mezi objekty infrastruktury a umo ňuje sledovat změny těchto vztahů v určitém časovém období.

  Tento report umo ňuje jako perspektivu pou ívanou k analýze vztahu vybrat mo nost Zdroj či Cíl (nebo obojí). Umo ňuje také seskupit statistiky výstrah podle Zdroje nebo Cíle.

 • Veeam State Summary Report – ukazuje čas v dobrém/špatném stavu pro vybrané objekty infrastruktury â a monitoruje v rámci časového období.

  Tento report rozšiřuje reportování aplikace System Center tak, aby bylo mo né srovnávat stav objektů infrastruktury v rámci dvou časových intervalů a vybírat konkrétní monitor k analýze reportu.

Podporované platformy

 • Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
 • Microsoft System Center 2012 SP1 Operations Manager

 

Komponenty produktu Operations Manager

 • Produkt Operations Manager hlásí správnì nainstalované a nakonfigurované komponenty
 • Nástroj Veeam Report Library podporuje služby reportování serveru Microsoft SQL Server: SQL Server 2014, SQL Server 2008 SP3, SQL Server 2008 R2 SP2 a SQL Server 2012 SP1

Snímky obrazovky produktu

Reporty nejvyššího/nejnižšího výkonu pro Microsoft System Center
Reporty nejvyššího/nejnižšího výkonu pro Microsoft System Center
Analýza statistik výstrah ve dvou režimech – podle pravidla / nástroje pro monitorování a podle objektu
Analýza statistik výstrah ve dvou režimech – podle pravidla / nástroje pro monitorování a podle objektu
Získejte podrobnou historii výstrah za vybrané časové období
Získejte podrobnou historii výstrah za vybrané časové období
Hodnoty indikátorů výkonnosti si můžete zobrazit v jednom či více grafech a tabulkách
Hodnoty indikátorů výkonnosti si můžete zobrazit v jednom či více grafech a tabulkách
Analyzujte trendy s možností zobrazení podrobností o výkonu
Analyzujte trendy s možností zobrazení podrobností o výkonu
Analyzujte vztahy mezi objekty infrastruktury a a sledujte změny těchto vztahů během časového období
Analyzujte vztahy mezi objekty infrastruktury a a sledujte změny těchto vztahů během časového období
Analyzujte, kolik času objekty infrastruktury stráví v dobrém a ve špatném stavu
Analyzujte, kolik času objekty infrastruktury stráví v dobrém a ve špatném stavu
Analyzujte stav a výkon objektů infrastruktury bez omezení jen na fyzické či virtuální prostředí a konkrétní sady pro správu
Analyzujte stav a výkon objektů infrastruktury bez omezení jen na fyzické či virtuální prostředí a konkrétní sady pro správu