Knihovna zdrojů

Vyhledat

Řadit podle

Hypervisor

Obnovení aplikace

Témata o zálohování

Typ zdroje

Jazyk

Produkt

Community Podcast
(v angličtině)

Na celosvětové úrovni připadá z celkových výdajů na software pro ukládání dat největší podíl na software na ochranu a obnovu dat (DPR). Na českém trhu DPR softwaru došlo po čtyřech pololetích nepřetržitého růstu v první polovině roku 2017 k mírnému poklesu ve výnosech dodavatelů. DPR však zůstává jedním z největších segmentů softwarového trhu, protože zajišťuje funkce, které jsou kriticky důležité pro všechny podniky a organizace. Veeam zaujímá vedoucí pozici na českém trhu DPR s tržním podílem 23,1 % (1. pol. 2017).

Přečtěte si zprávu analytické společnosti IDC, jež hodnotí Veeam jako lídra na českém trhu, který si svou pozici udrží i v roce 2018.

Přečtěte si více
Tento dokument IDC pro vedoucí pracovníky, který sponzorovala společnost Veeam®, věnovaný snižování nákladů i složitosti a řešení dostupnosti pro velké podniky pojednává o situaci v oblasti dostupnosti a dnešních požadavků Always-On Enterprise™ a uvádí informace o obvyklých faktorech zvyšujících složitost a náklady bránících IT organizacím zajišťovat nepřetržitou dostupnost. Patří sem například tyto: Heterogenní IT Fragmentace dat a aplikací Zastaralé nástroje pro ochranu dat Náklady nečinnosti. Najdete zde odpovědi na nejdůležitější otázku: Jak snížit složitost i náklady na infrastrukturu a administrativu v zájmu nepřetržité dostupnosti? Přečtěte si více

Uživatelé požadují 24/7 nepřetržitý přístup ke VŠEM aplikacím a datům a nemají trpělivost s odstávkami. Ředitelé IT zodpovídají za zajišťování bezproblémového uživatelského dojmu Always-On... je to tak i ve skutečnosti? Není!

V zájmu informovanosti osob s rozhodovací pravomocí, které pak budou moci zajistit pro své organizace dostupnost Always-On Enterprise vedla společnost Veeam 1 140 rozhovorů s vyššími pracovníky s rozhodovací pravomocí v IT odděleních (označovaní také jako respondenti nebo ITDM) ve 24 zemích, které jsou ve vhodných případech porovnány s 630 rozhovory vedeným v roce 2014.

Tato infografika znázorňuje hlavní zjištění zprávy 2016 Veeam Availability Report.

Přečtěte si více
Analytická zpráva
březen 17, 2016

Veeam Availability Report 2016 shrnuje informace od 1 140 vysoce postavených IT pracovníků s rozhodovací pravomocí a jasně ukazuje, že požadavky na dostupnost Always-On Enterprise™ se neplní a že podniky musí dostupnost udělat strategickou prioritou, jinak riskují až 16 mil. USD ročně ve formě ušlého zisku.

Hlavní poznatky v porovnání s výsledky 2014:

  • Nárůst neplánovaných odstávek:
    • z 1,4 na 1,9 h u klíčových aplikací
    • z 4,0 na 5,8 h u ostatních aplikací
  • Průměrná cílová doba obnovení (RTO) pro klíčové aplikace je 3 h v porovnání se smlouvami o úrovni služeb (SLA), které vyžadují 1,6 h. Podobně aktuální cílový bod obnovení (RPO) je 4,2 h, ale měl by ideálně být 2,9 h.
  • Roční náklady na odstávky vzrostly o šokujících 6 mil. USD za období 12 měsíců.

Stáhněte si souhrn a kompletní průzkum ještě dnes! Pomozte své organizaci vyhnout se finančním dopadům problémů s dostupností a získejte informace o problémech a řešeních, které jsou nutné k zajišťování dostupnosti Always-On Enterprise.

Přečtěte si více

Zápas o splnění požadavků na dostupnost always-on enterprise

Jak se musí vyvíjet strategie dostupnosti v dnešním obchodním terénu 24×7×365

Počítá se každá minuta. Pro dnešní dostupnost always-on business mohou mít odstávky a nedostupnost dat – i na pouhých několik minut – okamžitý dopad na pověst společnosti, příjmy, věrnost zákazníků i produktivitu zaměstnanců. Závěr? Každý v dnešním ekosystému očekává služby a data k dispozici 24×7×365.services and data available 24x7x365.

Podrobný průzkum společnosti Forrester mezi více než 100 vrcholnými představiteli firem a IT zjistil, že organizace dnes o překot zavádějí procesy a technologie, aby umožnily řešení dostupnosti pro velké podniky.

Stáhněte si zprávu ještě dnes a zjistěte, jak plnit potřeby uživatelů a nedopustit zaostávání za požadavky moderních firem.

Přečtěte si více
Již celá desetiletí se firmy spokojují s obtížnými, komplikovanými a nespolehlivými zastaralými nástroji. To je nepřijatelné. Průměrná společnost čelí neplánovaným prostojům 13krát za rok, což způsobuje roční ztráty ve výši zrhuba 800 000 USD.

Ve společnosti Veeam se nezaměřujeme na zálohování, ale na zajištění dostupnosti pro moderní datové centrum™. Zeptali jsme se více než 145 500 zákazníků, jaký je jejich názor, a 91 % říká, že Veeam je v porovnání s jejich předchozím řešením spolehlivější.

Podívejte se a zjistěte sami, proč zákazníci hodnotí Veeam tak vysoko.

Přečtěte si více