#1 Global Leader in Data Protection & Ransomware Recovery

Zásady zákaznické podpory
společnosti Veeam

1. Přehled

Případy podpory mohou vytvářet pouze správci případu, správci licencí a partneři podpory. V Uživatelské příručce správy pro správce případu naleznete informace o správě prostředí, a pokud partner Veeam potřebuje otevírat případy vaším jménem, přejděte na správu případů pro partnery podpory. Aby byla podpora rychlejší, pokud voláte kvůli otevření případu podpory, mějte připravené platné ID podpory.

Tato Příručka zákaznické podpory obsahuje informace o našich službách podpory, kontaktní údaje a osvědčené postupy pro kontaktování podpory za účelem rychlé odpovědi a vyřešení problému.

Na webu Veeam máte po ruce široké spektrum informací. Než kontaktujete zákaznickou podporu společnosti Veeam, projděte si následující online zdroje.

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Vyměňujte si informace s jinými zákazníky Veeam a s týmem, který za produktem stojí; obsahuje konference týkající se konkrétního produktu.

 

Údržbu a moderování fór zajišťuje tým produktového managementu. Pokud se zaregistrujete, budete dostávat náš Týdenní přehled komunity (Weekly Community Digest), který obsahuje upozornění na nové opravy. Je k dispozici bez dalších poplatků.

Zákaznický portál

Přihlaste se k zákaznickému portálu, abyste mohli:

 • vytvářet/spravovat svoje případy podpory,
 • požádat o „aktualizaci jedním kliknutím“,
 • připojovat protokoly ke stávajícím případům,
 • získat produkty ke stažení a opravy,
 • spravovat své licence.
ZNALOSTNÍ DATABÁZE

Procházejte články s návody a vyhledávejte řešení běžných otázek ve znalostní databázi.

Technická dokumentace

Přečtěte a stáhněte si nejnovější technickou dokumentaci online.

Potažením zobrazíte celou tabulku
Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte pomoc pro své produkty a software Veeam na fórech výzkumu a vývoje Veeam.

Vyměňujte si informace s jinými zákazníky Veeam a s týmem, který za produktem stojí; obsahuje konference týkající se konkrétního produktu.

Údržbu a moderování fór zajišťuje tým produktového managementu. Pokud se zaregistrujete, budete dostávat náš Týdenní přehled komunity (Weekly Community Digest), který obsahuje upozornění na nové opravy. Je k dispozici bez dalších poplatků.

Zákaznický portál

Přihlaste se k našemu zákaznickému portálu, abyste mohli:

 • vytvářet/spravovat svoje případy podpory,
 • požádat o „aktualizaci jedním kliknutím“,
 • připojovat protokoly ke stávajícím případům,
 • získat produkty ke stažení a opravy,
 • spravovat své licence.
Znalostní databáze

Procházejte články s návody a vyhledávejte řešení běžných otázek ve znalostní databázi.

Technická dokumentace

Přečtěte a stáhněte si nejnovější technickou dokumentaci online.

Potažením zobrazíte celou tabulku
Kromě výše uvedeného společnost Veeam nabízí hlasem aktivované služby. Používáním hlasem aktivovaných služeb souhlasíte, že společnost Veeam bude nahrávat a shromažďovat váš hlasový vstup. Hlasový vstup se použije k poskytování hlasem aktivovaných služeb pro vás a ke zlepšování produktů a služeb společnosti Veeam. Společnost Veeam nepoužije váš hlasový vstup k žádnému jinému účelu, Vaše soukromí je pro nás důležité.Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů Veeam, kde se dozvíte, jak používáme a chráníme vaše údaje.

2. Podporované jazyky

Společnost Veeam s potěšením nabízí služby technické podpory první úrovně pro produkt Veeam Backup & Replication v následujících jazycích a pro všechny ostatní produkty pouze v angličtině v běžné pracovní době (8.00–18.00 místního času zákazníka). 
Spojené státy americké

Angličtina, španělština

Kanada

Angličtina, francouzština

Evropa, Blízký východ, Afrika

Angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština

Asie, Tichomoří Angličtina, japonština, čínština (mandarínská)
Latinská Amerika Angličtina, španělština, portugalština
Potažením zobrazíte celou tabulku
Mimo pracovní dobu zákazníka je veškerá podpora první úrovně k dispozici pouze v angličtině. Veškerá podpora druhé a třetí úrovně je nabízena pouze v angličtině.

3. Programy podpory

Všichni zákazníci s placenou smlouvou o údržbě nebo zkušební licencí mají nárok na kontaktování podpory přes web nebo telefon v době uvedené dále v části Pracovní doba. Zákazníci s bezplatnou licencí mají k dispozici podporu pouze prostřednictvím webu nebo e-mailu podle zásady vynaložení nejvyššího úsilí.

Telefonická podpora vyžaduje nejprve otevření případu na zákaznickém portálu, aby byl váš hovor přesměrován na správného specialistu.

3.1. Prémiová podpora

Prémiová podpora Veeam představuje velmi osobní ukázkovou IT podporu pro přední zákazníky prostřednictvím personalizovaných a efektivních služeb vykonávaných pomocným distribučním manažerem (PDM) vyhrazeným pro zákazníka, který vám pomůže od úplného začátku případu až do jeho úplného vyřešení.

3.2. Produkční podpora

Program produkční podpory nabízí nepřetržité služby softwarové podpory a rychlou reakci v případě kritických problémů. Aby bylo možné získávat produkční podporu, všechny sokety s produkční licencí na daný produkt musí mít licence na úrovni produkční podpory, jinak bude poskytována základní podpora.

3.3. Základní podpora

Program základní podpory poskytuje služby softwarové podpory během pracovní doby, jak je definována níže, a také upgrady a aktualizace produktů. Součástí nákupu licence k produktu je jeden rok základní podpory.

3.4. Zkušební podpora

Program zkušební podpory představuje služby softwarové podpory během pracovní doby (pondělí až pátek), jak je definováno níže, během definovaného zkušebního období.

3.5. Tabulka srovnání programů podpory

ZKUŠEBNÍ PODPORA
Aktualizace produktů
Upgrady produktů
Technická podpora Telefon/web
ZÁKLADNÍ PODPORA
Aktualizace produktů Ano
Upgrady produktů Ano
Technická podpora Telefon/web
PRODUKČNÍ PODPORA
Aktualizace produktů Ano
Upgrady produktů Ano
Technická podpora Telefon/web
PRÉMIOVÁ PODPORA
Aktualizace produktů Ano
Upgrady produktů Ano
Technická podpora Telefon/web/PDM
Potažením zobrazíte celou tabulku
Služba Zkušební podpora Základní podpora Produkční podpora Prémiová podpora
Aktualizace produktů Ano Ano Ano
Upgrady produktů

Ano Ano Ano
Technická podpora

Telefon/web

Telefon/web Telefon/web Telefon/web/PDM 
Potažením zobrazíte celou tabulku

3.6. Pracovní doba

Pracovní doba je během místních pracovních dní zákazníka definována následovně.
Program podpory Pracovní doba
Zkušební Po–pá 8.00–17.00
Základní

Po–pá 8.00–20.00

Produkční

Nepřetržitě

Prémiová Dostupná podpora: Nepřetržitě dostupný pomocný distribuční manažer
Podpora BEZPLATNÝCH produktů a produktů s licencí NFR je poskytována principem vynaložení nejvyššího úsilí.
Potažením zobrazíte celou tabulku

4. Definice závažnosti a smlouva SLA o době odezvy

4.1. Pravidla pro úrovně závažnosti

Úrovně závažnosti představují naléhavost problému a pomáhají nám poskytovat rychlou a efektivní odezvu. Nesprávná kategorizace úrovní závažnosti ztěžuje celkový proces řešení případu a může pro vás mít negativní důsledky. Když nahlašujete problém, je třeba s analytikem podpory Veeam projednat a odsouhlasit odpovídající úroveň závažnosti. Úroveň závažnosti problému můžete změnit, když se mění obchodní podmínky týkající se dopadu.

Cíle odezvy představují cíl pro první reakci na problém nebo dotaz. U produkční a prémiové podpory budeme na problému závažnosti 1 pracovat nepřetržitě, pokud máte k dispozici technický prostředek pro spolupráci s námi, do:

 • není zavedeno řešení nebo náhradní řešení a obchodní dopad nebyl zmírněn,
 • není závažnost po vzájemné dohodě snížena.

4.2. Zákazníci se zkušební podporou

Vyvineme maximální snahu poskytovat zákazníkům s platnou zkušební licencí v oficiálním zkušebním období doby odezvy ekvivalentní „základní podpoře“.

4.3. Produkty s licencí Community, bezplatnou licencí a licencí NFR

K bezplatným produktům ani produktům s licencí Community nebo NFR neposkytujeme telefonickou podporu. E-mailová podpora je poskytována dle možností v závislosti na dostupnosti pracovníků, ale u této služby nejsou žádné cíle ani záruky doby odezvy. Přístup k opravám hotfix, běžným opravám a aktualizacím vyžaduje aktivní smlouvu o údržbě pro alespoň jedno nasazení příslušného produktu. Uživatelé bez aktivní smlouvy o údržbě dostávají opravy stažením pravidelných obecně dostupných vydání produktů.

Podobně případy obecných dotazů týkajících se zpětné vazby k webům a službám Veeam nemají smlouvy SLA ani telefonickou podporu.

4.4. Popisy úrovní závažnosti

Závažnost Popis Cílová úroveň SLA odezvy prémiové podpory Cílová úroveň SLA odezvy produkční podpory Cílová úroveň SLA odezvy základní podpory

Závažnost 1

 • Kriticky důležitá softwarová součást nebo systém spravovaný společností Veeam je mimo provoz nebo nedostupný.
 • Produkční systém nefunguje nebo je v nouzovém stavu.
 • Vyžaduje okamžité dočasné nebo trvalé řešení.

Příklady: Nadměrná abnormální ukončení ovlivňující veškeré monitorování, zálohy a plány nebo nelze obnovit odstavené/offline produkční systémy; selhání aplikace nebo systému způsobené produktem Veeam.

30 minut 1 hodina 2 hodin pracovní doby
Závažnost 2
 • Negativně ovlivňuje produkční provoz, ale produkční systém není mimo provoz.
 • Produkt funguje, ale je výrazně omezen.

Příklady: Doba odezvy produkční aplikace je dlouhá nebo je pomalý výkon systému, systém je k dispozici. Dochází k určitému ovlivnění monitorování nebo zálohování.

30 minut 3 hodiny 8 hodin pracovní doby
Závažnost 3
 • Neprodukční problém.
 • Většina funkcí je stále použitelných, stav omezení, který lze snadno obejít.

Příklady: Doba odezvy neprodukční aplikace je dlouhá nebo je pomalý výkon systému, systém je k dispozici. Dochází k určitému ovlivnění monitorování nebo zálohování.

30 minut 6 hodin 12 hodin pracovní doby
Závažnost 4
 • Menší problém nebo otázka, která neovlivňuje produkční funkci a dá se snadno obejít.

Příklady: Otázky, jak něco udělat, text zprávy nebo stránka dokumentace obsahují nevhodnou formulaci nebo překlep, obecná zpětná vazba.

30 minut 8 hodin 24 hodin pracovní doby
Potažením zobrazíte celou tabulku
Závažnost 1
Popis
 • Kriticky důležitá softwarová součást nebo systém spravovaný společností Veeam je mimo provoz nebo nedostupný.
 • Produkční systém nefunguje nebo je v nouzovém stavu.
 • Vyžaduje okamžité dočasné nebo trvalé řešení.

Příklady: Nadměrná abnormální ukončení ovlivňující veškeré monitorování, zálohy a plány nebo nelze obnovit odstavené/offline produkční systémy; selhání aplikace nebo systému způsobené produktem Veeam.

Cílová úroveň SLA odezvy prémiové podpory
30 minut
Cílová úroveň SLA odezvy produkční podpory
1 hodina
Cílová úroveň SLA odezvy základní podpory
2 hodiny
Závažnost 2
Popis
 • Negativně ovlivňuje produkční provoz, ale produkční systém není mimo provoz.
 • Produkt funguje, ale je výrazně omezen.

Příklady: Doba odezvy produkční aplikace je dlouhá nebo je pomalý výkon systému, systém je k dispozici. Dochází k určitému ovlivnění monitorování nebo zálohování.

Cílová úroveň SLA odezvy prémiové podpory
30 minut
Cílová úroveň SLA odezvy produkční podpory
3 hodiny
Cílová úroveň SLA odezvy základní podpory
8 hodin pracovní doby
Závažnost 3
Popis
 • Neprodukční problém.
 • Většina funkcí je stále použitelných, stav omezení, který lze snadno obejít.

Příklady: Doba odezvy neprodukční aplikace je dlouhá nebo je pomalý výkon systému, systém je k dispozici. Dochází k určitému ovlivnění monitorování nebo zálohování.

Cílová úroveň SLA odezvy prémiové podpory
30 minut
Cílová úroveň SLA odezvy produkční podpory
6 hodin
Cílová úroveň SLA odezvy základní podpory
12 hodin pracovní doby
Závažnost 4
Popis
 • Menší problém nebo otázka, která neovlivňuje produkční funkci a dá se snadno obejít.

Příklady: Otázky, jak něco udělat, text zprávy nebo stránka dokumentace obsahují nevhodnou formulaci nebo překlep, obecná zpětná vazba.

Cílová úroveň SLA odezvy prémiové podpory
30 minut
Cílová úroveň SLA odezvy produkční podpory
8 hodin
Cílová úroveň SLA odezvy základní podpory
24 hodin pracovní doby
Potažením zobrazíte celou tabulku

4.5. Smlouva SLA cíle odpovědi


Závažnost
Smlouva SLA cíle odpovědi
Prémiová Produkční Základní Zkušební Bezplatná/NFR
Závažnost 1

30 minut

1 hodina 2 hodiny pracovní doby
Závažnost 2

30 minut

3 hodiny 8 hodin pracovní doby 8 hodin pracovní doby Nezaručená služba
Závažnost 3

30 minut

6 hodin 12 hodiny pracovní doby 12 hodiny pracovní doby Nezaručená služba
Závažnost 4 30 minut 8 hodin  24 hodin pracovní doby 24 hodin pracovní doby Nezaručená služba
Potažením zobrazíte celou tabulku
PRÉMIOVÁ
Závažnost 1 30 minut
Závažnost 2 30 minut
Závažnost 3 30 minut
Závažnost 4 30 minut
PRODUKČNÍ
Závažnost 1 1 hodina
Závažnost 2 3 hodiny
Závažnost 3 6 hodin
Závažnost 4 8 hodin
ZÁKLADNÍ
Závažnost 1 2 hodiny pracovní doby
Závažnost 2 8 hodin pracovní doby
Závažnost 3 12 hodin pracovní doby
Závažnost 4 24 hodin pracovní doby
ZKUŠEBNÍ
Závažnost 1
Závažnost 2 8 hodin pracovní doby
Závažnost 3 12 hodin pracovní doby
Závažnost 4 24 hodin pracovní doby
BEZPLATNÁ/NFR
Závažnost 1
Závažnost 2 Nezaručená služba
Závažnost 3 Nezaručená služba
Závažnost 4 Nezaručená služba
Potažením zobrazíte celou tabulku

5. Kontaktování zákaznické podpory

Vaše organizace bude muset určit správce případu nebo jiné role, kteří budou odpovědní za otevírání případů u společnosti Veeam a přijímání informací o údržbě. Musí mít příslušné technické dovednosti a přístup na úrovni systému, aby mohli spolu s techniky podpory Veeam pracovat na řešení otevřených problémů. Tyto kontaktní osoby podpory budou vašimi prostředníky pro podporu Veeam a musí být informováni o všech problémech, které se ve vaší organizaci objeví. Podle potřeby informují o problémech podporu Veeam.
Připravte si následující informace:

 • Vaše jméno, název společnosti
 • ID podpory*
 • Číslo případu (vyžadováno pro telefonickou podporu)
 • Název produktu, úroveň verze a údržba provedená na produktu

*Uvedené ID produktu musí odpovídat ID podpory nainstalovanému v produktu, u kterého momentálně dochází k problémům.

5.1. Vytvoření případu

Všechny informace týkající se daného problému, které můžete poskytnout, mohou mít významný dopad na to, jak rychle bude problém diagnostikován a vyřešen. Budete požádáni o uvedení následujících informací:

 • Popis problému, dopad na váš systém a fungování podniku, závažnost problému a přesný text chybových zpráv a diagnostických údajů
 • Postup pro reprodukování problému, známá alternativní řešení
 • Kontaktní číslo a e-mail, kde je možné se s vámi spojit
 • Nejlepší doba, kdy se vám ozvat, a způsob kontaktování (např. e-mail/telefon)

5.2. Vytvoření případu podpory

Nabízíme řadu způsobů spolupráce s podporou. Doporučujeme vám při vytváření případu nastavit počáteční úroveň závažnosti problému.

5.3. Prostřednictvím webu

Vytvořit případ pomocí webového prohlížeče na zákaznickém portálu mohou pouze správce licence, určení správci případu a případně partneři podpory.
K vytvoření případu použijte průvodce novým případem. Po odeslání případu dostanete na svou e-mailovou adresu elektronické potvrzení s jedinečným číslem případu. Případ naleznete také na kartě správy otevřených případů.

5.4. Telefonicky

Abyste měli přístup k telefonické podpoře, musíte nejprve otevřít existující případ na zákaznickém portálu jako ve výše uvedeném způsobu. Tak získáte číslo případu, které můžete v případě potřeby okamžitě použít pro přístup k telefonické podpoře. Tento požadavek nám umožňuje provádět pokročilé směrování a předat váš hovor správnému specialistovi na váš problém a také se vás pokusit znovu spojit s technikem, se kterým jste na tomto problému již dříve pracovali. Místní a bezplatná telefonní čísla jsou uvedena v kontaktech níže.

Pokud problém, který jste nahlásili, vyžaduje získání a analýzu diagnostických údajů, technik od vás tyto údaje může požadovat nebo je získá během krátké vzdálené relace. Technik se pokusí získat co nejvíce informací, ale nebude procházet soubory protokolů online. Aby byla analýza protokolů efektivní, používáme nástroje na analýzu protokolů a další prostředky, které jsou k dispozici pouze interně. Jakmile technik získá potřebné diagnostické údaje, prozkoumá je offline a ozve se vám zpět. 

Telefonická podpora je k dispozici pouze pro technické případy a případy týkající se licencí. Případy týkající se obecných dotazů a zpětné vazby k webům a službám Veeam nemají telefonickou podporu ani smlouvy SLA.

5.5. Kontaktování pomocného distribučního manažera (pouze zákazníci s prémiovou podporou)

Kontaktujte svého pomocného distribučního manažera, která přidělí žádost nejvhodnějšímu seniornímu technikovi podpory. Analýzu problému zahájíme do 30 minut od volání / zaznamenání žádosti. Váš vyhrazený PDM je vám k dispozici během vaší místní pracovní doby a působí jako přímý kontakt pro koordinaci správy a řešení problému.

5.6. Následná komunikace

Technik podpory vás během procesu řešení podle potřeby kontaktuje telefonicky nebo e-mailem. Úrovně závažnosti lze se souhlasem zákazníka a po vzájemné dohodě upravit podle míry dopadu na základě definic závažnosti.

5.7. Řešení problémů pomocí zákaznické podpory

Podpora Veeam disponuje vyškolenými pracovníky ke včasnému zjišťování a řešení problémů. V případě nevyřešeného problému vás bude tým podpory informovat o stavu řešení a oznámí vám vyřešení nahlášeného problému. Pokud budete někdy během procesu řešení problému nespokojeni se způsobem řešení, můžete použít formulář Chci mluvit s nadřízeným. To nám umožní pochopit vaše obavy a v případě potřeby upravit zdroje.

Podnikneme tři pokusy v různých pracovních dnech kontaktovat vás ohledně novinek a informací o otevřeném případu. Pokud vás nedokážeme kontaktovat, můžeme případ uzavřít bez vašeho souhlasu. Pokud problém přetrvává, můžete vytvořit nový případ a odkázat na ten předchozí.

Řešení případu podpory může zahrnovat kterékoli z následujících akcí:

 • Software, který zajistí řešení problému (případ uzavřen)
 • Trvalé obchodní nebo systémové alternativní řešení (případ uzavřen)
 • Dočasné obchodní nebo systémové alternativní řešení (úroveň závažnosti případu je snížena)
 • Akční plán vývoje opravy nebo alternativního řešení: jsou určeny, sděleny a sledovány milníky a závislosti (může dojít ke snížení úrovně závažnosti případu)
 • Problém lze řešit individuálním přizpůsobením nebo vylepšením dle potřeb zákazníka a řešení není součástí údržby (zákazník informován, případ uzavřen)

Podpora Veeam nemá za úkol zajišťovat instalaci, konfiguraci a upgrady našich produktů. Provádění instalací a upgrady nejsou součástí podpory.

5.8. Uživatelské skripty

Podpora Veeam nepíše skripty na vyžádání. Řešení potíží s vlastními skripty není součástí podpory.

5.9. Žádosti o funkce

Společnost Veeam vždy vítá žádosti o funkce, protože si velmi váží názorů komunity, jak může nadále zlepšovat své produkty. Pokud máte návrhy k funkcím nebo sadám funkcí našeho softwaru, navštivte naše fóra výzkumu a vývoje Veeam a vytvořte téma popisující váš požadavek nebo vytvořte případ u týmu podpory, popište požadované chování a případ použití a zástupce podpory odešle žádost o funkci za vás.

5.10. Průzkumy spokojenosti zákazníků

Po uzavření případu se dotazujeme zákazníků, kteří byli v kontaktu s podporou, abychom získali další zpětnou vazbu ohledně zkušeností se zákaznickou podporou. Výsledky průzkumu dostává management. E-mail obsahuje odkaz na online průzkum s otázkami týkajícími se oblastí, jako je řešení případu podpory, profesionalita, znalosti analytika podpory a celková spokojenost s řešením případu. Průzkumu můžete vyplnit po kliknutí na odkaz v e-mailu s průzkumem, který obdržíte po uzavření případu.

6. Životní cyklus produktu Veeam

Úroveň poskytovaných služeb podpory závisí na fázi životního cyklu určené pro konkrétní verzi produktu. Aktuální verze produktů mají nárok na úplnou podporu, která zahrnuje služby podpory a aktualizace/opravy, a podpora starších verzí může být omezená. Zákazníci, kteří používají staré nebo již neprodávané verze, mají k dispozici seznam známých alternativních řešení a existujících oprav a pomoc s upgradem na podporované verze.

Seznam je aktualizován při každém vydání verze. Aktuální seznam produktů a jejich stav naleznete v části Životní cyklus produktu Veeam.

6.1. Podpora verzí 

 • Nové verze – všechny nové produkty vydané pro obecnou dostupnost (GA).
 • Aktuální verze – k zajištění maximální kvality služeb společnost Veeam omezuje technickou podporu na produkty uvedené v tabulce verzí produktu.
 • Verze s označením Ukončení oprav – je k dispozici podpora, jsou k dispozici existující opravy programu, ale nebudou vytvářeny žádné nové opravy ani nebudou vydávána žádná vylepšení.
 • Verze s označením Ukončení podpory nebo Stažení z trhu – k dispozici není žádná podpora.
 • U nepodporovaných verzí nejsou k dispozici nová vylepšení produktu ani opravy. Společnost Veeam nemá povinnost poskytovat podporu pro software, který byl veřejně označen jako Ukončení podpory, Staženo z trhu nebo podobně.

6.2. Údržba produktu

Naším cílem je nejen rychle řešit problémy, ale především problémům předcházet.

V důsledku toho jsou do cyklu vývoje a vydávání nových produktů a verzí začleněny postupy přísné kontroly kvality. Typický produkt před oficiálním vydáním projde několika testovacími fázemi – zajištění kvality, alfa testování, beta testování a řízené vydání.

U složitého softwaru provozovanému ve stejně složitých a náročných prostředích někdy dochází k problémům. Opravy a řešení jsou často součástí následujících verzí produktů, jiné jsou součástí další verze údržby a ty nejnaléhavější jsou řešeny pomocí opravy hotfix, kterou lze aplikovat na konkrétní verzi produktu. Dostupnost případných nových verzí oznamujeme na webu a e-mailem.

7. Podpora softwaru třetích stran

Pomůžeme vám s analýzou problémů, abychom určili, zda není problém způsobem softwarem nebo hardwarem třetí strany. Abychom mohli problém izolovat, a pokud se domníváme, že k tomu máme důvod, můžeme vás požádat o odstranění softwarového nebo hardwarového produktu třetí strany.

Pokud není možné identifikovat příčinu problému, můžeme kontaktovat dodavatele, který je třetí stranou, prostřednictvím sítě TSANet nebo vás požádat o vytvoření případu podpory u organizace podpory tohoto dodavatele.

8. Kontakty

8.1. Webová stránka podpory

8.2. Licenční zásady společnosti Veeam

8.3. Telefonní čísla

Zavolejte týmu technické podpory Veeam na telefonní číslo v zemi, kde se nacházíte, nebo ho kontaktujte prostřednictvím tlačítka Skype. Hovor přes Skype je zdarma.

Abyste získali přístup k telefonické podpoře, musíte nejprve otevřít existující případ na zákaznickém portálu, jak je uvedeno v části 5.3 výše. Tak získáte číslo případu, které můžete v případě potřeby okamžitě použít pro přístup k telefonické podpoře. Tento požadavek nám umožňuje provádět pokročilé směrování a předat váš hovor správnému specialistovi na váš problém a také se vás pokusit znovu spojit s technikem, se kterým jste na tomto problému již dříve pracovali.

Severní Amerika
Spojené státy americké (bezplatně) 1 800 774 5124
Spojené státy americké (bezplatně) 1 800 913 1940
Spojené státy americké +1 614 339 82 52
Federální úřady USA +1 240 399 50 82
Evropa
Izrael (bezplatně) 1 800 015 079
Itálie +39 042 6047505
Nizozemsko +31 8 58880655
Polsko (bezplatně) 00 800 112 51 01
Portugalsko +351 30 880 1730
Španělsko +34 911 829 760
Švédsko +46 10 199 25 77
Švýcarsko +41 22 533 11 49
Česko (bezplatně) 800 022 924
Irsko (bezplatně) 1 800 818 910
Spojené království (bezplatně) 0 800 051 89 36
Ukrajina +380 89 3243810
Latinská Amerika
Peru (bezplatně) 0 800 70 008
Brazílie (bezplatně) 0 800 761 2311
Brazílie +55 11 3958 7370
Blízký východ / Afrika
Jihoafrická republika +27 11 062 3011
Saúdská Arábie (bezplatně) 800 814 6659
Spojené arabské emiráty (bezplatně) 8000 3570 3954
Asie, Tichomoří
Austrálie (bezplatně) 1 800 648 604
Austrálie +61 2 6108 4305
Austrálie +61 2 8014 4545
Hongkong +852 5808 2870
Japonsko (bezplatně) 0120 922 345
Nový Zéland (bezplatně) 0 800 456140
Nový Zéland +64 9 974 9594
Singapur +65 3158 2239
Čína (bezplatně) 400 990 9444
Malajsie (bezplatně) 1 800 818 147
Thajsko (v rámci země bezplatně) 1 800 294 298
Jižní Korea (bezplatně) 00798 14 203 0092
Tchaj-wan (v rámci země bezplatně) 0 800 868 280
Indonésie +62 855 7467 0334
Filipíny +63 2 231 2112

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.