Veeam Backup for Microsoft 365 v6

Větší kontrola. Obnova bez námahy.

Vybrané funkce nejnovější verze

Self service restore portal

Portál samoobslužné obnovy

V rychlém světě IT potřebují správci trávit méně času nekritickými úkoly a více se soustředit na hlavní obchodní potřeby. Nejlepší poskytovatel zálohování sady Microsoft 365 nyní umožňuje správcům IT bezpečně delegovat obnovu e-mailů, souborů a dalších dat pomocí portálu samoobslužné obnovy pro prostředí Microsoft 365.

Tento webový portál pro obnovení v NOVINCE Veeam® Backup for Microsoft 365 v6 poskytuje jednotné centralizované umístění pro efektivní rozdělení oprávnění k obnově a přístupu v rámci organizace bez nutnosti poskytovat přímý přístup k zálohovacímu serveru – čímž šetří čas při zachování zabezpečení správy. 

Backup copy to low cost object storage

Zálohování na levné objektové úložiště

V6 také nově obsahuje kopírování záloh do Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive a Azure Archive, čímž rozšiřuje integraci cloudových objektových úložišť, kam již patří AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi a další poskytovatelé kompatibilní se službou S3.

Nyní můžete rychle vytvořit kopii záloh dat Microsoft 365 přímo z objektového úložiště a uložit ji do levnějšího, dlouhodobého objektového úložiště s různými možnostmi doby uchovávání informací. Sekundární kopii můžete také uložit u jiného poskytovatele cloudu, než je váš primární, abyste se vyhnuli závislosti na jednom cloudu a zároveň vytvořili další oddělení dat. Organizace mohou efektivněji dosáhnout pravidla 3-2-1 a mít jistotu, že jejich data jsou bezpečně chráněna.

Verze 6 nástroje Veeam Backup for Microsoft 365 nyní obsahuje:

Automation and scalability

Automatizace a škálovatelnost

pro podnikové organizace a dodavatele služeb  

Time savings

Úspora času

díky tomu, že není nutné provádět obnovy za uživatele

Enhanced security

Vylepšené zabezpečení

s MFA přístupem k obnově dat Microsoft 365

Recovery confidence

Jistota obnovy

díky kopii dat v levném objektovém úložišti

Máte zájem o další informace? Stáhněte si dokument PDF „Co je nového“!

Jak můžeme pomoci?

Hcwh sales

Prodej

Získejte nezávaznou cenovou nabídku a další informace o společnosti Veeam Software.

Hcwh tech

Technická podpora

Odpovědi na své otázky najdete v technické dokumentaci společnosti Veeam.

Hcwh forum

Fóra výzkumu a vývoje Veeam

Získejte nápovědu k produktům a softwaru společnosti Veeam.