Knihovna zdrojů

Vyhledat

Řadit podle

Hypervisor

Obnovení aplikace

Témata o zálohování

Typ zdroje

Jazyk

Produkt

Community Podcast
(anglicky)
Bílé knihy
leden 23, 2018

Zakoupení podpory Veeam představuje skvělou návratnost investice, neboť váš neustále dostupný podnik zvýší své nároky na vyšší úroveň dostupnosti. Tento dokument uvádí klíčové důvody, proč je aktivní smlouva o podpoře společnosti Veeam pro vaši strategii IT nutností.

Přečtěte si více

Ransomware představoval pro firmy v roce 2016 jednu z největších bezpečnostních hrozeb. Vzhledem k tomu, že jsou data čím dál cennější – a také díky dostupnosti nových technologií – budou známí zločinci mířit na slabé systémy a úložiště kritických dat. Studie ukazují, že zneužití dat nebo ztráta důležitých informací bude společnosti globálně do roku 2019 stát přibližně 2,1 bilionu $, což je čtyřikrát více než náklady v roce 2015.

Ransomware má třicetiletou historii a vedl k zisku obrovských sum peněz od organizací, které zaplatily za odblokování svých dat. Tento malware se stal jednou z nejobávanějších hrozeb pro prostředí IT a lidé se zlými úmysly si ho mohou dokonce koupit na vyhrazených platformách.

Příprava je klíčem k řešení ransomwaru a jedním z nejdůležitějších aspektů je porozumění způsobu fungování a rizikům, která přináší. Vzdělávání v oblasti ransomwaru se stalo životně důležité pro organizace, které musí u svých zaměstnanců udržovat povědomí o rizicích, kterým jsou vystaveni, a o tom, jak se vyhnout škodlivému obsahu online.

V tomto základním průvodci se dozvíte více o ransomwaru, například:

 • Historie ransomwaru a jeho dopad na firmy.
 • Rizika pro korporace a klíčové faktory, které musí administrátoři systémů znát.
 • Bezpečnostní opatření, osvědčené postupy a jak se bránit různým typům ransomwaru.
 • A mnoho dalšího!
Přečtěte si více
Bílé knihy
prosinec 18, 2017

Protože většina organizací v současné době využívá infrastrukturu veřejného cloudového ve formě infrastruktury jako služby (IaaS) nebo platformy jako služby (PaaS), je vytvoření efektivní strategie dostupnosti stále větší a větší prioritou.

Společnost ESG se nedávno dotazovala 318 zástupců IT s rozhodovací pravomocí v Severní Americe, aby lépe porozuměla současnému trendu při přijímání strategie více cloudů. Rostoucí přijímání infrastruktury veřejného cloudu, stejně jako přesun pracovních zatížení z míst onsite offisite jsou některé z důvodů, proč je většina dnešních podniků dnes ze své podstaty vícecloudových. 

Přečtěte si tento nový stručný přehled ESG a dozvíte se více o těchto tématech:

·         Trendy v plánech používání služeb počítačové technologie v cloudu

·         Průměrný počet dodavatelů služeb, které organizace v současné době používají

·         Preferovaná strategie využití cloudové služby

·         A mnoho dalšího!

Přečtěte si více

Každý den čelíme výzvě provozovat úlohy se zdroji, které máme k dispozici. Neustále rostoucí objem dat a potřeba mít je pořád k dispozici je jedním z hlavních důvodů, proč je úložiště nezbytné a cenné zařízení. Veeam nabízí flexibilní řešení, které vám umožní co nejvíce využít dostupnou úložnou kapacitu.

Při využití různých samostatných technik vám všechny dohromady umožní maximalizovat investici do dostupného úložiště a bez omezení je spravovat podle aktuálních potřeb.

Pokud máte přístup k rozsáhlému úložišti, ale využíváte je nerozumně, znamená to vysoké náklady. V tomto dokumentu probereme všechny možnosti v rámci řešení Veeam pro optimalizaci využití úložiště.

Přečtěte si více

Aby společnost Veeam® lépe pochopila výzvy v oblasti ochrany, obnovení a dostupnosti, kterým dnes podniky čelí, zadala agentuře ESG vypracování průzkumu mezi tisícovkou osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT na celém světě.

Hlavní poznatky:

 • 82 % podniků čelí rozdílu mezi požadavky zákazníků a tím, co oddělení IT dokáže zajistit – jedná se o tzv. „mezeru v dostupnosti“.
 • Tato mezera má za následek roční náklady na neplánované odstávky v průměrné výši 21,8 mil. $.
 • To brání inovacím, jelikož 66 % podniků přiznává, že iniciativy digitální transformace brzdí neplánované odstávky.
 • Meziroční náklady vzrostly o 36 %, což je důkazem, že problém se stále prohlubuje.

Stáhněte si stručný přehled a podívejte se na nejdůležitější zjištění tohoto nejnovějšího výzkumu.

Přečtěte si více

Zabývá se tím, proč se organizace IT stále potýkají s dosahováním svých cílů v oblasti ochrany a dostupnosti.

Společnost Veeam® pověřila agenturu ESG zpracováním průzkumu zahrnujícího více než tisícovku globálních osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT, aby lépe porozuměla tomu, jakým výzvám dnes čelí, pokud jde o ochranu, obnovení a dostupnost.

Celkové výsledky byly překvapivé – ukázalo se zarážející množství špatně chráněných nebo nespolehlivě obnovitelných dat v organizacích, což tyto organizace stálo v průměru 21,8 mil. $ v nákladech na odstávky. A horší je, že došlo k 36% meziročnímu nárůstu incidentů, z čehož je zřejmé, že se tento problém dále prohlubuje. Organizace musí pro zajištění spolehlivého a rychlého obnovení začít zrychlovat plánování a implementaci moderních řešení ochrany dat.

Hlavní otázka zní: o co si vaše organizace může dovolit přijít? Podívejte se na nejnovější infografiku a stáhněte si celou zprávu, ve které se dozvíte další informace.

Přečtěte si více

Stručné shrnutí společnosti IDC – Využití technologií Veeam® v novém „závodě o nulu“: výsledky průzkumu mezi zákazníky – se zaměřuje na obchodní výsledky, kterých naši zákazníci dosáhli při používání řešení dostupnosti Veeam.

Hlavní zjištění:

 1. Po zavedení řešení Veeam zákazníci dosáhli celkového plnění smluv SLA ve výši 90,9 %.
 2. Zákazníci společnosti Veeam zaznamenali průměrně 77% zkrácení doby obnovení, 3x rychlejší obnovení po neplánované odstávce a 2,5x méně selhání než s předchozím řešením.
 3. Zákazníci společnosti Veeam uvedli, že ušetřili průměrně 10,2 hodiny prostojů ročně, což při nákladech, které v oborovém průměru činí 100 tisíc $ za hodinu, představuje úsporu více než 1 milion $.
 4. A mnoho dalšího!

Přečtěte si BEZPLATNÉ stručné shrnutí, ve kterém se dozvíte, jak společnost Veeam pomáhá zákazníkům dosahovat minimálních prostojů a jaká řešení jsou třeba k zajištění dostupnosti pro velké podniky.

Další informace se dozvíte v úplné zprávě!

Přečtěte si více

V novém výzkumu agentury IDC, kterého se účastnili zákazníci společnosti Veeam®, s názvem Využití technologií Veeam v novém „závodě o nulu“ bylo posuzováno 975 společností v rámci následujících obchodně zaměřených témat: dodržování smluv SLA, spolehlivost řešení, vliv na náklady a efektivita personálu. Průzkum se zaměřil na zkušenosti a obchodní výsledky, kterých zákazníci společnosti Veeam dosáhli při používání našich řešení, a nám je nyní ctí se podělit o výsledky:

 1. Zákazníci společnosti Veeam uváděli snížení (vylepšení) smluv SLA a přitom vyšší plnění ze 70,7 % na 90,9 %, což představuje zlepšení o 20,2 procenta.
 2. Zákazníci společnosti Veeam uváděli, že ušetřili průměrně 10,2 hodiny prostojů ročně, což při nákladech, které v oborovém průměru činí 100 tisíc dolarů za hodinu, představuje více než 1 milion dolarů na úsporách.
 3. Dvě třetiny zákazníků společnosti Veeam uváděly zkrácení doby, kterou personál věnoval zálohování a obnovení, díky čemuž se mohl věnovat jiným úkonům.
 4. Zákazníkům společnosti Veeam se podařilo snížit výdaje na infrastrukturu zálohování on-site i off-site.
 5. A mnoho dalšího!

Podívejte se na kompletní průzkum, ze kterého zjistíte, jak společnost Veeam pomáhá zákazníkům dosahovat minimálních prostojů a jaká řešení jsou třeba k zajištění dostupnosti pro velké podniky.

Přečtěte si více
Bílé knihy
únor 02, 2017

Společnost Veeam® zajišťuje škálovatelnost pro velké podniky využívající aplikace Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, a to včetně zálohování a správy fyzických a virtuálních prostředí. Řešení společností Veeam a Microsoft společně poskytují správnou kombinaci virtualizace, ochrany, obnovení a úplného přehledu k zajištění řešení dostupnosti pro velké podniky.

Díky úzké spolupráci se společností Microsoft nabízí společnost Veeam zákazníkům všech velikostí ochranu on-site virtuálních počítačů, aplikací a dat. Společnost Veeam také rozšiřuje možnosti obnovení z on-site záloh na modely využívající hybridní cloud, což zahrnuje privátní i veřejný cloud Microsoft Azure.

 • Zálohování Veeam pro cloud Microsoft Azure
 • Ochrana vytvořená pro hostitele Microsoft Hyper-V a Hyper-V nainstalované v systému Nano Server
 • Úplný přehled o softwaru i hardwaru pomocí nástroje Veeam Management Pack™ (MP) pro System Center.
Přečtěte si více
Načíst další