Jak przestrzegać reguły 3-2-1 dotyczącej kopii zapasowych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication

Każdy administrator powinien tworzyć kopie zapasowe. Zasada ta obowiązuje w każdym środowisku wirtualnym, niezależnie od stosowanego hypervisora (VMware, Hyper-V itp.) — kopie zapasowe to podstawa!

Jedną z uniwersalnych reguł dotyczących kopii zapasowych, która zapewnia ratunek w przypadku dowolnej awarii, jest tzw. reguła 3-2-1. Pomaga ona w odpowiedzi na dwa ważne pytania: ile plików kopii zapasowych potrzebuję i gdzie mam je przechowywać?

Regułę 3-2-1 spopularyzował znany fotograf Peter Krogh, który napisał kiedyś, że są dwie grupy ludzi: ci, którzy mieli już awarię pamięci masowej, oraz ci, którzy dopiero będą ją mieli. Innymi słowy reguła 3-2-1 oznacza, że należy:

  • Mieć co najmniej trzy egzemplarze danych.
  • Przechowywać te egzemplarze na dwóch różnych nośnikach.
  • Przechowywać jedną kopię zapasową na zewnątrz firmy.

3-2-1(1)
Przyjrzyjmy się tym stwierdzeniom nieco bardziej szczegółowo.

1. Posiadanie co najmniej trzech egzemplarzy danych

Zasada trzech egzemplarzy oznacza, że poza podstawowym egzemplarzem danych należy mieć co najmniej dwie dodatkowe kopie zapasowe. Dlaczego jedna kopia zapasowa nie wystarcza? Wyobraźmy sobie, że oryginał danych przechowujemy na urządzeniu 1, a ich kopię zapasową na urządzeniu 2. Oba urządzenia mają te same cechy, a ich awaryjność jest statystycznie niezależna (nie mają wspólnej przyczyny awarii). Jeśli na przykład prawdopodobieństwo awarii urządzenia 1 wynosi 1/100 (i tak samo jest w przypadku urządzenia 2), to prawdopodobieństwo awarii obu urządzeń wynosi:

1/100 * 1/100 = 1/10 000

Oznacza to również, że jeśli mamy oryginał danych (na urządzeniu 1) i dwie kopie zapasowe (na urządzeniach 2 i 3), a wszystkie urządzenia mają te same cechy i nie mają wspólnych przyczyn awarii, prawdopodobieństwo awarii wszystkich trzech urządzeń wynosi:

1/100 * 1/100 * 1/100 = 1/1 000 000

Z tego powodu większa liczba kopii danych obniża ryzyko ich utraty w wyniku katastrofalnego zdarzenia. Mówiąc w skrócie: w przypadku naprawdę ważnych danych trzeba wykonywać co najmniej dwie kopie zapasowe.

Uwaga: więcej niż dwa egzemplarze danych warto również mieć po to, aby uniknąć sytuacji, w której oryginał i kopia zapasowa są przechowywane w tej samej lokalizacji fizycznej.

2. Przechowywanie egzemplarzy danych na dwóch różnych nośnikach

W powyższej sekcji przyjęliśmy założenie, że nie istnieją wspólne przyczyny awarii dotyczące wszystkich urządzeń, na których przechowywane są różne egzemplarze danych. Oczywiście tego wymagania nie można spełnić, jeśli oryginał danych i ich kopię zapasową zapisujemy w tym samym miejscu. (Na przykład dyski należące do tej samej macierzy RAID nie są statystycznie niezależne). Ponadto wcale nierzadko zdarza się, że w krótkim czasie po awarii jednego dysku następuje awaria kolejnego dysku z tej samej pamięci masowej.

Dlatego zgodnie z regułą 3-2-1 kopie danych należy przechowywać w co najmniej dwóch różnych typach pamięci masowej, na przykład na wewnętrznym dysku twardym i nośniku wymiennym (taśmie, zewnętrznym dysku twardym, dysku USB, karcie SD, płycie CD lub DVD, a nawet dyskietce) lub na dwóch wewnętrznych dyskach twardych znajdujących się w różnych lokalizacjach.

3. Przechowywanie jednej kopii zapasowej na zewnątrz firmy

Ważne jest fizyczne odseparowanie kopii danych. Naprawdę nie warto trzymać zewnętrznego urządzenia pamięci masowej w tym samym pomieszczeniu co pamięć produkcyjna. W razie np. pożaru (odpukać!) wszystkie dane poszłyby z dymem.

W przypadku małej lub średniej firmy nieposiadającej zdalnego biura ani oddziału dobrym rozwiązaniem może okazać się przechowywanie kopii zapasowych w chmurze. Ponadto w firmach różnej wielkości wciąż popularne jest zabieranie taśm poza siedzibę firmy.

Reguła 3-2-1-0

Reguła 3-2-1 jest bardzo ogólna i sprawdza się w przypadku wszystkich typów danych (prywatnych i firmowych) oraz wszystkich rodzajów środowisk (fizycznych i wirtualnych).

Jeśli chodzi o tworzenie kopii zapasowych środowiska VMware lub Hyper-V przy użyciu rozwiązań Veeam, mamy do czynienia z odmianą nazywaną przez nas regułą 3-2-1-0. Liczba 0 oznacza w niej „zero błędów” podczas automatycznej weryfikacji odzyskiwania danych z każdej kopii zapasowej przy użyciu opracowanej przez Veeam funkcji SureBackup.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ ułatwia przestrzeganie reguły 3-2-1 w odniesieniu do kopii zapasowych.

  • Posiadanie co najmniej trzech egzemplarzy danych. Zadania backupu można skonfigurować tak, aby tworzyć kilka kopii zapasowych każdej maszyny wirtualnej VMware lub Hyper-V.
  • Przechowywanie egzemplarzy na dwóch różnych nośnikach. Rozwiązanie Veeam obsługuje różne rodzaje pamięci masowej: taśmy, dyski, chmurę i nie tylko. Kopie zapasowe można przechowywać na dowolnym nośniku.
  • Przechowywanie jednej kopii zapasowej na zewnątrz firmy. Konfigurując zadania powielania kopii zapasowych, można spowodować szybsze transferowanie kopii do lokalizacji zewnętrznej za pomocą wbudowanej akceleracji sieci WAN. Można także użyć funkcji Veeam Cloud Connect, aby przesyłać kopie zapasowe do zewnętrznego repozytorium udostępnianego przez usługodawcę.

A czy Wy w swoim środowisku stosujecie regułę 3-2-1? Jak zawsze, zachęcam do komentowania poniżej lub kontaktowania się ze mną na Google+ i Spiceworks.

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
NOVINKA
V11A

Wyeliminowanie strat danych
Ochrona przed ransomware

#1 Backup and Recovery