Veeam Backup for Microsoft Azure ile Azure’daki İş Yüklerinizi Yedekleyin

Günümüzde birçokkurum bilişim alt yapısını tamamın ya da bir kısmını bulut alt yapısındabarındırıyor. Kurumların bulut mimarisini kullanmasındaki en büyük etken kolaybüyüme, esnek yapılar oluşturma ve coğrafi yedekliliktir. Ülkemizde yoğunolarak kullanılan Microsoft Azure yapısı ile birçok kurum bu kolaylıklardanyararlanmaktadır.

Microsoft Azurekullanıcılarına veri erişilebilirliği ve coğrafi yedeklilik için birçokarabirim sağlıyor. Verilerin yönetimi kullanıcılarda ve sistem yöneticilerindeolduğu için buralarda da verinin korunması gerekmektedir. Microsoft Azure’dasanal sunucu için anlık yedek (Snapshot) yöntemi ile yedekleme imkanıvermektedir.

Veeam Backupfor Microsoft Azure kullanıcıların ihtiyaçları için geliştirilmiş,kullanıcılara anlık yedek oluşturma ve oluşturulan anlık yedeklerin Microsoft AzureBlob veri depolama sistemine aktarılması ile çok daha uygun maliyetler ile dahauzun süreli yedekleme imkanı sunmaktadır. Veeam Backup for Microsoft Azuredirek olarak Microsoft Azure altyapısına kurulabilmektedir.

Arabirim

Kurulumuntamamlanması ile ekran üzerinde farklı ... daha fazla oku

Moro Hekim
Moro Hekim

Kıdemli Teknik Danışman

Veeam Backup for Office 365 ile uçtan uca kolay yedekleme

Veeam Backup for Office 365 çözümü ile Office 365 ortamında olan Exchange, SharePoint, OneDrive Business, Teams yapılarını kolaylıkla yedekleyebilirsiniz. Yedeklediğiniz verilere Explorer yazılımı ile kolay erişebilir, kolaylıkla geri yükleyebilir yada farklı yere kaydedebilirsiniz. daha fazla oku
Moro Hekim
Moro Hekim

Kıdemli Teknik Danışman