Veeam Backup Ücretsiz Sürümü: Şimdi PowerShell ile!

Vladimir EreminBu misafir gönderisi Veeam’de ürün yöneticisi olan Vladimir Eremin tarafından yayınlanmıştır. Vladimir, Veeam ForumlarındaTwitter‘da ve Spiceworks‘te oldukça aktiftir. Vladimir’in uzmanlıklarından biri de PowerShell’dir ve bu süreci söz konusu misafir blogundaki yazısında inceliyor. Bu yazıda bahsedilen PowerShell bölümleriyle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, tartışmak için Veeam Forumlarını kullanın. Ayrıca, VMware örnek komut dosyalarını buradan ve Hyper-V için örnek komut dosyalarını da buradan indirebilir ve bu konuyu Veeam Forumlarında tartışabilirsiniz.

Veeam Backup Ücretsiz Sürümümüz, en çok da sınırsız sayıda Sanal Makine’nin interaktif tam yedeklemesinin gerçekleştirilebildiği VeeamZIP işlevi sayesinde en popüler ücretsiz Veeam aracı olmuştur. Ancak VeeamZIP’in çok az da olsa göze batan bir kısıtlandırması söz konusu: düzenli yedekleme işlemlerini zamanlayamama. Ayrıca VeaamZIP sadece interaktif olarak tetiklenebildiği için de kullanıcı arayüzünden düzenli yedekleme işleri gibi zamanlamanın hiçbir yöntemi bulunmamaktadır. Bu sorundan hiç hoşnut değilseniz, Update 2 ile birlikte bu durumla artık karşılaşmayacağınızı bilmenizi isteriz. Veeam forumları, Twitter’daki bağlantılarımız ve diğer platformlarda söz konusu sorunun farkına varıp Start-VBRZip PowerShell komutunu Ücretsiz Sürüm’de erişilebilir hale getirerek bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdik.

Nasıl çalışır?

Daha önce de belirtildiği üzere, Veeam Backup Ücretsiz Sürümü’nün en önemli işlevi, SM’lerinizin VeeamZIP yedeklemelerini (ve elbette ki bu yedeklemelerde yer alan SM’leri, konuk dosyaları ve uygulama öğelerini kurtarabilmesi) gerçekleştirebilmesi özelliğidir. VeeamZIP her zaman bağımsız geri yükleme noktası olarak davranan tam yedek dosyası (.vbk) oluşturur. Ücretsiz Sürüm, yedekleme havuzunda, yerel klasörde veya ağ paylaşımında yedekleme dosyası depolamanıza imkan sunmaktadır.

VeeamZIP ile yedekleme gerçekleştirdiğinizde, seçilen SM için yedekleme işlemini anında başlatabilirsiniz. Bu tür yedekleme, en az ayarları gerektirdiğinden elle tetikleme de çok kolay hale gelir.

image

Update 2 ile artık seçili SM için VeeamZIP etkinliği başlatan ve Windows Scheduler aracılığıyla dilediğiniz zamanlamayı belirleyen basit PowerShell komut dosyası (VMware ve Hyper-V) yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra, hem gerekli SM’lerin VeeamZIP yedeklemelerini tetikleyen hem de yedekleme sonuçlarının yer aldığı düzgün biçimdeki raporu size e-posta ile gönderen aşağıdaki örnek komut dosyasını da sizin için oluşturduk.

Komut dosyası parametreleri

Komut dosyası, hem tek başına ana bilgisayarda veya kümede ya da vCenter sunucusunda yer alan seçili SM’lerin anlık yedeklemesini gerçekleştirebilmektedir. Komut dosyasını çalıştırmadan önce, üç zorunlu parametreyi sağlamanız gerekmektedir: yedeklenecek SM’lerin adları, bu SM’lerin bulunduğu ana bilgisayar ve yedekleme dosyalarının depolanacağı dizin. Not:Bu komut dosyası geri bildirim nedeniyle 18 Mayıs’ta güncelleştirilmiştir.

 

##################################################################

# Kullanıcı Tanımlı Değişkenler

##################################################################

# Yedeklenecek SM'lerin adları virgül ile ayrılır (Zorunlu). Örneğin, $VMNames = “VM1”,”VM2”

$VMNames = ""

# vCenter'ın adı veya yedeklenecek SM'lerin yer alacağı tek başına ana bilgisayar (Zorunlu)

$HostName = ""

# SM yedeklemelerinin gitmesi gereken dizin(Zorunlu; örneğin, C:\Backup)

$Directory = ""

 

İsteğe bağlı olarak, sıkıştırma düzeyini ve istenen saklama sıklığını değiştirebilir, VMware sessizleştirmeyi devre dışı bırakabilir, şifrelemeyi ve hatta bildirim ayarlarını etkinleştirebilirsiniz:

# İstenen sıkıştırma düzeyi (İsteğe bağlı; Olası değerler: 0 - Yok, 4 - Veri tekilleştirmeye uyumlu, 5 - En Uygun, 6 - Yüksek, 9 - Çok Yüksek)

$CompressionLevel = "5"

# Snapshot alırken SM sessizleştirme (İsteğe Bağlı; İşletim Sistemi'nde VMware Araçları veya Hyper-V Entegrasyon Bileşenleri bu işlem için gereklidir; Olası değerler: $True/$False)

$EnableQuiescence = $True

# Yedekleme dosyasını şifre ile koruma (İsteğe bağlı; $True/$False)

$EnableEncryption = $False

# Şifreleme Anahtarı (İsteğe bağlı; güvenli dize yolu)

$EncryptionKey = ""

# Saklama ayarları (İsteğe bağlı; varsayılan olarak, VeeamZIP dosyaları kaldırılmaz ve belirsiz süreliğine belirtilen konumda kalır.

# Olası değerler: Never, Tonight, TomorrowNight, In3days, In1Week, In2Weeks, In1Month)

$Retention = "Never"

 

Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra e-posta raporu almak istiyorsanız, aşağıdaki bildirim ayarlarını da tamamlamanız gerekmektedir.

##################################################################

# Bildirim Ayarları

##################################################################

# Bildirim etkinleştirme (İsteğe bağlı)

$EnableNotification = $True

# E-posta SMTP sunucusu

$SMTPServer = ""

# E-posta KAYNAĞI

$EmailFrom = ""

# E-posta HEDEFİ

$EmailTo = ""

# E-posta konusu

$EmailSubject = ""
Ortaya çıkacak olan e-posta raporu aşağıdaki gibi olacaktır:

Name Start Time End Time Result Details
CentOS-tiny_2015-03-26T180459 3/26/2015 6:04:59 PM 3/26/2015 6:07:17 PM Warning Processing finished with warnings at 3/26/2015 6:07:13 PM Cannot use VMware Tools quiescence because VMware Tools are not found.
CentOS-tiny_replica_2015-03-26T180720 3/26/2015 6:07:20 PM 3/26/2015 6:11:20 PM Success Processing finished at 3/26/2015 6:11:18 PM

Yukarıda bahsedilen ayarların tümü belirli değişkenlerin ilgili değerlere göre ayarlanması sonucunda yapılandırılabilir. Örneğin, şifrelemeyi etkinleştirmek için $True (Boolean) değerini $EnableEncryption değişkenine ayarlamanız ve şifre belirlemeniz gerekmektedir (sonraki bölüme bakın). Bunun yanı sıra, yedekleme dosyalarının iki hafta sonra silinmesini istiyorsanız, “In2Weeks” (dize) değerini $Retention değişkenine ayarlamanız gerekmektedir. Her bir değişkenin hangi işlemi gerçekleştirdiğini ve hangi değerlerin kabul edilebilir olup olmadığını ezberlemenize gerek kalmaz. Kolaylık olması açısından, örnek komut dosyasında her değişken için kısa bir açıklama yer almaktadır.

Şifreleme

Şifreleme konusuna dönüp baktığımızda, veri güvenliği yedekleme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yedekleme verilerinin özellikle hassas SM verilerinin iş yeri dışında yedeklendiği veya teyplere arşivlendiği durumlarda yetkisiz erişime karşı korunması gerekmektedir. Verilerinizin emniyette olmasını sağlamak için VeeamZIP yedeklemelerinizi şifreleyebilirsiniz. Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu işlemin gerçekleştirilmesi için şifreleme parolasını içeren dosyanın seçilmesi gerekmektedir.

Komut dosyasına düz metin dizesi olarak da parola  sağlayabilirsiniz. Ancak düzenli dizeler, bellekte düz metin olarak depolandıkları için en basit tabirle ifade etmek gerekirse güvenli değildir. Sonuç olarak, çoğu PowerShell komutu bu biçimdeki parolaları doğrudan reddedecektir.

Güvenli dize daha iyi bir seçenektir. Bu tür dizeler normal dizeye benzese de içeriği bellekte şifrelenir. Parolanın ihtiyaç duyulduğunda şifresinin çözülebilmesi için bu tür dizeler çift yönlü şifreleme kullanır (ve söz konusu şifre çözme işlemi sadece parolayı şifreleyen asıl şifreleme tarafından gerçekleştirilir). Güvenli dize oluşturmak için PS konsolunu açmanız ve aşağıda yer alan iki satırı yazmanız gerekmektedir. Kodu çalıştırdığınızda, parola girmeniz ve bu parolayı güvenli dize olarak dosyaya kaydetmeniz istenir:

$SecurePassword = Read-Host -Prompt "Enter password" -AsSecureString

$SecurePassword | ConvertFrom-SecureString > “Directory where secure string should be stored; C:\SecureString.txt, for instance”

Daha sonra, ana komut dosyasında yeni oluşturulan dosyanın yolunu belirtin:
# Yedekleme dosyasını şifre ile koruma (İsteğe bağlı; $True/$False)

$EnableEncryption = $True

# Şifreleme Anahtarı (İsteğe bağlı; güvenli dize yolu)

$EncryptionKey = "C:\SecureString.txt"

Komut dosyası zamanlama

Komut dosyasını zamanlamadan önce, işlemin beklendiği şekilde gerçekleşeceğinden emin olmak için zamanlamayı el ile başlatmayı deneyin.

Periyodik yedeklemeyi otomatik olarak gerçekleştirmek için komut dosyası zamanlamanın en kolay yolu Windows Görev Zamanlayıcısı’nı kullanmaktır. Yapmanız gereken Görev Zamanlayıcı aracına gidip yeni temel görev oluşturmaktır:

image

Göreve ad atayıp açıklama ekleyin; bu sayede bu görevin amacını kolaylıkla hatırlayabilirsiniz.

Sonraki sayfada Görev Tetikleyici yer almaktadır. Son derece temel bilgilerden oluşur ve ayrıntıya gerek duyulmayacak kadar da açıklayıcıdır. Kullanılabilir seçenekler oldukça esnektir (günde birkaç defa veya ayda bir yedekleme gerçekleştirmek gibi her şey mümkündür) ve bu sayede RPO gereksinimlerinizi ele alan her türlü değeri burada belirleyebilirsiniz. Çoğu insan günlük yedekleme gerçekleştirir:

image

Çalışma saatleri dışında kalan zamanlar için görevin başlangıç saatini belirleyin. Bu örnekte, ilgili görev 22 Nisan 2015 tarihinde başlayarak her akşam saat 22:00’de gerçekleştiriliyor.

image

Devamında gelen Action (Eylem) sayfasında, zamanlanan görevin başlatacağı programı belirtin ve Next (İleri) düğmesine tıklayın.

clip_image002

Start a Program (Program başlat) bölmesinde, aşağıdaki komutu Program/script: (Program/komut dosyası:) altına yerleştirin.

Powershell –file “Path to Veeamzip.ps1 file”

clip_image004

İşte bu kadar! Bununla birlikte, görevi oluşturduktan sonra bir iki ek değişiklik gerçekleştirmek için görevi açmak isteyebiliriz. Bunu yapmak için ‘Open the Properties dialog for this task when I click Finish’ (Son’u tıklattığımda, bu görevin Özellikler iletişim kutusunu aç) seçeneğini işaretleyin.

clip_image006

Görev, kullanıcının bu görev gerçekleşirken oturum açamayabileceği bir sunucuda devam ediyorsa, kullanıcının, görevin yer aldığı kullanıcı kimlik bilgileri ile ilişkilendirilerek oturum açıp açmadığına bakılmaksızın görev yürütme etkinleştirilebilir.

clip_image008

İşleminiz tamamlandığında, işe sağ tıklayın ve görevin sorunsuz tamamlandığından emin olmak için Run (Çalıştır) öğesini seçin:

clip_image009

PowerShell, kullanıcılara Veeam Backup Ücretsiz Sürümü’nden hep istedikleri şeyleri veriyor !

Bu muhteşem özelliğe artık sahip olduğunuza göre, sabırsızlıkla beklediğiniz hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz! Komut dosyası tabanlı ücretsiz yedekleme çözümü alternatiflerine kıyasla daha fazla yedekleme ve kurtarma özelliği sunan Veeam Backup Ücretsiz Sürümü’nü kullanarak zamanlanmış yedekleme işlemleri gerçekleştirin.

Haftalık blog güncellemeleri alın
Abone olarak kişisel bilgilerinizin Veeam'in Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca yönetilmesini kabul etmiş olursunuz
Bize güvenip e-posta kutunuzda yer açtığınız için teşekkür ederiz!
Artık bu haftalık bülten sayesinde, blogumuzda olan biteni kaçırmayacaksınız.
Tamam
YENI
V12

Elimina la perdita di dati
Elimina il ransomware

1 Numaralı Yedekleme ve Kurtarma