Backup dla Office 365 — właściwy sposób na odzyskiwalność i dostępność

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication rozszerzono o nową integrację: rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365. Jakie korzyści daje backup e-maili z pakietu Office 365 przy użyciu nowego produktu Veeam? Dlaczego dostępność w środowisku chmurowym jest czymś innym niż odzyskiwalność w środowisku chmurowym? W tym wpisie omówimy powyższe zagadnienia i spróbujemy rzucić nieco światła na potrzeby i zastosowania związane z backupem e-maili. I oczywiście pokażemy produkt w działaniu.

Zanim zagłębimy się w szczegóły, zdefiniujemy dwa pojęcia: dostępność i odzyskiwalność.

Dostępność danych to termin używany do opisu ciągłości działania produktów lub usług na wymaganym umową SLA poziomie (SLA), czyli z określoną wydajnością. Dostępność danych w środowisku chmurowym jest osiągana za pomocą stref nadmiarowości. Z kolei odzyskiwalność danych oznacza możliwość przywrócenia danych do stanu z punktu w czasie, w którym wystąpiła awaria.

Z perspektywy technologii chmury znaczenia tych pojęć nie są jasne, a część nieporozumień jest związana z usługami chmurowymi. Otóż zakłada się, że przeniesienie obciążeń do chmury eliminuje konieczność tworzenia kopii zapasowych danych. Niestety, jest to założenie błędne: trzeba tworzyć kopie zapasowe danych. Wydaje się, że u podłoża problemu leży niezrozumienie powyższych dwóch pojęć.

Fantastyczne funkcje usługi Office 365 Exchange Online oferowane Tobie i Twojej firmy wciąż niosą ze sobą ukryte ryzyko, związane m.in. z brakiem kompleksowych operacji backupu i ograniczoną odzyskiwalnością.

Biorąc to ryzyko pod uwagę, warto zadać sobie kilka pytań:

 • Jak można zarządzać poziomami swoich usług (lub ich brakiem) w obliczu tych ograniczeń?
 • Jak zniwelować ryzyko utraty danych skrzynek pocztowych, gdy są one przechowywane w chmurze?
 • Czy Microsoft gwarantuje zapobieganie utracie danych kluczowych dla mojej firmy systemów przesyłania wiadomości i ich danych?

Dla uspokojenia warto powiedzieć, że Veeam Backup dla Microsoft Office 365 ułatwia:

 • bezpieczne tworzenie kopii zapasowych e-maili z pakietu Office 365 w środowisku lokalnym
 • ograniczenie ryzyka utraty dostępu do e-maili i zapewnienie stałej ich dostępności dla użytkowników
 • szybkie odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynki pocztowej z najlepszą w tej klasie szczegółowością
 • sprawne wykonywanie operacji e-discovery w archiwach poczty e-mail
 • bezpieczne korzystanie z połączeń z jednostką organizacyjną objętą usługą Office 365 za pomocą macierzystych interfejsów API Exchange Web Services

UWAGA: testy zostały wykonane przy użyciu wersji beta, więc niektóre zrzuty ekranu oznaczono jako „do ustalenia” lub mogą one nie mieć dokładnie takich ikon czy takiego wyglądu jak te, które będą widoczne w powszechnie dostępnej kompilacji oprogramowania.

Architektura rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest zintegrowane z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, co umożliwia backup środowisk chmury hybrydowej oraz przenoszenie danych między pakietem Office 365 i lokalnym wdrożeniem serwera Exchange.

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Pierwsza linia obrony w środowisku usługi Office 365 Exchange Online

W przypadku odzyskiwania usuniętego elementu skrzynki pocztowej pierwsza linia obrony polega na przywróceniu go z lokalizacji przechowywania usuniętych elementów, co działa tylko pod warunkiem, że nie zakończył się okres przechowywania danego elementu. Domyślnie w zasadach przechowywania jest ustawiony okres 30 dni. Usunięcie całych skrzynek pocztowych również podlega zasadom przechowywania, które i w tym przypadku mają domyślne ustawienie 30 dni. Oczywiście wartości domyślne można zmienić w centrum administracyjnym programu Exchange.

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Jak zatem Microsoft chroni e-maile z pakietu Office 365?

Microsoft chroni dane za pomocą grupy dostępności danych programu Exchange (Data Availability Group, DAG). Na wyłącznie wewnętrzne potrzeby używa też tradycyjnych narzędzi do backupu, zabezpieczając usługę Office 365 przed skutkami ewentualnych katastrof. Niestety lokalne awarie mogą zdarzyć się każdemu, a te metody nie chronią przed uszkodzeniem skrzynki pocztowej ani nie pozwalają jej przywrócić do określonego punktu w czasie. Umowy SLA, czyli wymogi dotyczące dostępności danych, będą zdefiniowane według zasad SLA Microsoftu, ale nie zapewnią odzyskiwalności danych.

Instalacja i konfiguracja

Przyjrzyjmy się teraz instalacji i konfiguracji rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365. To, co naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, jeśli chodzi o ten produkt, to właśnie procedura jego konfiguracji — jest bardzo prosta.

Pobierz pakiet instalacyjny (na tym etapie jest to wersja beta). Zawiera on dwa pliki wykonywalne, które trzeba wypakować:

 • Veeam.Backup365.exe (3280 KB)
 • VeeamExplorerForExchange.exe (4965 KB)

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Plik Veeam.Backup365.exe to instalator aplikacji Veeam Backup dla Microsoft Office 365, a plik VeeamExplorerForExchange.exe jest instalatorem narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange. Te dwa pliki instalacyjne oznaczają, że produkt jest autonomiczny i można go zainstalować na dowolnej stacji roboczej.

Instalacja aplikacji Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest bardzo łatwa, więc przejdźmy od razu do omówienia konfiguracji. Kliknij Veeam Backup dla Microsoft Office 365:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Pojawi się następujący interfejs użytkownika:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Aby rozpocząć konfigurację, kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu i wybierz Options (Opcje):

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Trzeba skonfigurować repozytorium kopii zapasowych, zdefiniować okres ich przechowywania i wskazać lokalizację (folder). Oprócz lokalizacji repozytorium na tym etapie można też skonfigurować foldery, które nie mają być uwzględniane w kopii zapasowych:

Veeam Backup for Microsoft Office 365Veeam Backup for Microsoft Office 365

Po skonfigurowaniu repozytorium, okresu przechowywania kopii zapasowych oraz lokalizacji trzeba połączyć i skonfigurować konto Office 365.

Bez obaw, to proste! Najpierw kliknij okno Add Organization (Dodaj organizację) lub ikonę Add Org (Dodaj organizację), tak jak pokazano poniżej:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

W oknie Add Organization (Dodaj organizację) podaj poświadczenia dostępu do konta Office 365:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Gdy to zrobisz, rozwiązanie Veeam skonfiguruje i włączy niezbędne polecenia PowerShell i konfiguracje Office 365:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Czas utworzyć kopię zapasową. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę organizacji lub ikonę Backup (Utwórz kopię zapasową):

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Po wyświetleniu monitu wypełnij pole Backup job name (Nazwa zadania utworzenia kopii zapasowej) i wybierz konto do backupu. Możesz też wskazać, czy w kopii zapasowej mają zostać uwzględnione wszystkie czy tylko wybrane skrzynki pocztowe:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Zdefiniuj odpowiedni harmonogram w oknie New Backup Job (Nowe zadanie utworzenia kopii zapasowej):

Veeam Backup for Microsoft Office 365

To wszystko, co trzeba zrobić, aby skonfigurować rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 i utworzyć kopię zapasową serwera poczty Office 365!

Odzyskiwanie przy użyciu rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Odzyskiwanie danych przy użyciu rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest jeszcze prostsze niż konfiguracja.

Najpierw uruchom narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange i wybierz opcję odzyskiwania:

 • Explore latest state as of (Eksploruj ostatni stan z) <dzień tygodnia, data i godzina>
 • Explore point-in time state (Eksploruj stan z punktu w czasie)

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Wybranie opcji Explore latest state (Eksploruj ostatni stan) spowoduje niezwłoczne uruchomienie narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange. W przypadku użycia opcji Explore point-in time state (Eksploruj stan z punktu w czasie) trzeba podać szczegółowe informacje w oknie Explore Backup (Eksploruj kopię zapasową):

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Przejrzyj dostępne skrzynki pocztowe, aby wybrać element do odzyskania:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Wybierz lokalizację docelową odzyskiwanej skrzynki i rozpocznij przywracanie. Po zakończeniu procesu możesz udostępnić odzyskaną skrzynkę użytkownikowi:

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Zakończenie

Po przeniesieniu obciążeń do chmury regularne tworzenie kopii zapasowych tych danych wciąż jest kluczowe dla bezpieczeństwa firmy. Tak jak w przypadku każdej innej usługi chmurowej, należy się dokładnie zapoznać z warunkami SLA dostawcy chmury i udostępnianymi przez niego opcjami odzyskiwania.

Pokazaliśmy tu łatwy i bezpieczny sposób na backup e-maili z pakietu Office 365 przy użyciu rozwiązań Veeam. Gdy chodzi o ochronę danych skrzynek pocztowych, Veeam Backup dla Office 365 jest właściwym rozwiązaniem, oferującym zarówno dostępność, jak i odzyskiwalność danych. Jak zawsze, chętnie poznamy Twoje zdanie na temat wersji beta! Zapraszamy do dzielenia się pomysłami i opiniami w komentarzach do tego wpisu lub na forach Veeam.

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial