Jak bezpłatnie odszukać potrzebne dane programu Exchange

Mam nadzieję, że nigdy się to Wam nie przydarzy, ale jeśli kiedykolwiek na prośbę organów ścigania będziecie musieli wyszukać określone dane, ten artykuł może się Wam przydać. Jeden ze znajomych informatyków opowiedział mi o sytuacji, gdy musiał przeszukać e-maile Exchange pochodzące sprzed około dwóch lat przy użyciu kilku słów kluczowych. Dla wielu działów IT taka operacja byłaby nie lada wyzwaniem.

Houston, mamy problem!

Ponieważ firma znajomego korzystała z programu Exchange 2010, wyguglał on odpowiedni artykuł w serwisie TechEd. Autor artykułu radził, by skorzystać z funkcji przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335072(v=exchg.141).aspx

Jednak w większości firm informatycy nie mają pod ręką serwera Exchange z bazą danych zawierającą e-maile z 2 lat. W niewielkiej firmie zatrudniającej 50 pracowników dziennie może powstawać nawet kilkaset e-maili. Po wysłaniu są one zapisywane na serwerze, a następnie trwale usuwane z bazy Exchange (przenoszone na dyski, na taśmy lub do chmury w celu długookresowej archiwizacji).

Oznacza to, że trzeba zakasać rękawy i najpierw znaleźć starą kopię zapasową. Następnie należy albo zbudować całe środowisko (odrębne od produkcyjnego) na potrzeby nowego-starego serwera Exchange, albo za pomocą narzędzia e-discovery wyszukać odpowiednie e-maile w bazie Exchange. Warto dodać, że niektóre narzędzia e-discovery wcale nie są tanie — trzeba się przygotować na spore koszty naliczane od każdej skrzynki.

Bezpłatne narzędzie

Mówiąc krótko, znajomemu udało się uzyskać niezbędne dane przy użyciu narzędzia e-discovery pod nazwą Veeam Explorer dla Exchange. Umożliwia ono przeszukiwanie plików .EDB programu Exchange i jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Oto, co trzeba zrobić (to naprawdę łatwe!):

1. Pobranie i instalacja

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange (VEX) jest bezpłatne i dostępne jako autonomiczny składnik we wszystkich wersjach rozwiązania Veeam Backup & Replication, w tym Veeam Backup Free Edition. Tak więc na początku należy pobrać rozwiązanie Veeam Backup Free Edition, a pozostałe czynności są naprawdę proste. Plik do pobrania znajduje się tutaj:

http://www.veeam.com/pl/virtual-machine-backup-solution-free.html

Narzędzie VEX można zainstalować na komputerze fizycznym lub maszynie wirtualnej. Proces instalacji jest bardzo prosty: „Dalej”, „Dalej”, „Dalej”, „Gotowe”. Gdy podczas instalacji pojawi się monit o podanie licencji, można kontynuować bez licencji.

Pic. 1 Veeam Explorer for Exchange is available as an additional component of Veeam Backup Free Edition after its installation.

Pic. 1 Veeam Explorer for Exchange is available as an additional component of Veeam Backup Free Edition after its installation.

Ilustracja 1. Narzędzie Veeam Explorer dla Exchange jest dostępne jako dodatkowy składnik rozwiązania Veeam Backup Free Edition po jego instalacji

 2. Wyodrębnienie pliku EDB z kopii zapasowej i otwarcie go przy użyciu narzędzia VEX

Ważne: Po wyodrębnieniu pliku .EDB z kopii zapasowej trzeba pamiętać, aby w tej samej lokalizacji umieścić plik ESE.DLL. Służy on do wykonywania kwerend w bazie danych Microsoft Exchange (.EDB) i jest zawarty w dystrybucji programu Microsoft Exchange. Można go łatwo znaleźć na płycie instalacyjnej, wyszukując ciąg „ese.dll”, a następnie skopiować na serwer Veeam. Ponadto w każdej chwili można skorzystać z poniższego artykułu pomocy:

http://helpcenter.veeam.com/backup/70/vsphere/index.html?vee_restore_database.html

Aby otworzyć plik .EDB, trzeba wskazać lokalizację biblioteki ESE.DLL w menu opcji narzędzia VEX. Następnie można dodać magazyn skrzynek pocztowych, naciskając przycisk Add Store na wstążce.

Pic.2 Extract ESE.DLL and copy it to the Veeam server.

Ilustracja 2. Wyodrębnianie pliku ESE.DLL i kopiowanie go na serwer Veeam

Pic. 3 Point Veeam Explorer for Exchange to the database file.

Pic. 3 Point Veeam Explorer for Exchange to the database file.

Ilustracja 3. Wskazywanie pliku bazy danych w narzędziu Veeam Explorer dla Exchange

 

  1. Otwieramy rozwiązanie Veeam Backup Free Edition, przechodzimy do menu głównego, wybieramy Options i określamy ścieżkę do pliku ESE.dll.
  2. W narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange wskazujemy plik .EDB (klikamy ten plik dwukrotnie w oknie Veeam Backup Browser).
  3. Po otwarciu bazy danych .EDB w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange możemy przeglądać i wyszukiwać potrzebne elementy.

Podczas wyszukiwania można skorzystać z funkcji Advanced Find i wyszukiwać konkretne e-maile według daty utworzenia, zawartości pola Do, DW i UDW itp.

Pic. 5: Advanced search in Microsoft Exchange database.

Ilustracja 4. Wyszukiwanie zaawansowane w bazie danych Microsoft Exchange

Ponieważ Veeam Explorer dla Exchange jest narzędziem całkowicie bezpłatnym, korzystanie z funkcji e-discovery nie wymaga żadnych licencji. Veeam Explorer dla Exchange pracuje z bazą danych przy użyciu standardowych interfejsów API. Obsługuje program Microsoft Exchange w wersjach 2010 i 2013.

Osoby prywatne, firmy i organizacje non-profit korzystają z narzędzia Veeam Explorer dla Exchange w wielu różnych sytuacjach. Poniżej przedstawiam dwa spośród możliwych scenariuszy:

  • Wyszukiwanie informacji o charakterze prawnym.W niektórych krajach zapisy dotyczące środków finansowych, osób i danych związanych z firmą muszą być przechowywane przez 3 lata. W innych krajach okres ten wynosi 5, 10, a nawet 15 lat. Chcąc spełnić tego rodzaju wymogi prawne, administrator systemu powinien mieć możliwość szybkiego realizowania próśb o odszukanie wiadomości określonego użytkownika lub załączonych przez niego plików, które spełniają wskazane kryteria wyszukiwania.
  • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.O znalezienie określonych wiadomości w bazie danych programu Exchange administratora może poprosić nie tylko dział prawny, ale również dowolna osoba na stanowisku kierowniczym prowadząca wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

 

Narzędzie Veeam Explorer dla Exchange w pełni obsługuje składnię wyszukiwania i kwerend programu Microsoft Exchange. Wybraną skrzynkę pocztową Exchange można na przykład przeszukiwać za pomocą poniższych kryteriów:

John

John AND Green

“John Green”

from:”John Green”

hasattachment: yes

Podane przykładowe kryteria wyszukiwania przypominają kryteria w używane programie Microsoft Outlook 2010. Więcej informacji zawiera ten artykuł: Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook.

 

Jak widać, niektórych funkcji rozwiązań Veeam można łatwo używać w środowiskach niezwirtualizowanych, w szczególności jeśli chodzi o operacje e-discovery dotyczące danych programu Exchange. A Wy? Jak korzystacie z rozwiązań Veeam? Zachęcam do zostawienia komentarza pod artykułem, kontaktowania się ze mną przez e-mail lub obserwowania firmy Veeam na Twitterze.

Przydatne zasoby

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
NOVINKA
V12

Wyeliminowanie strat danych
Ochrona przed ransomware

Nr 1 do backupu i odzyskiwania