Nadszedł bardzo ważny dzień dla pakietu Veeam Availability Suite v8 (łączącego rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE) — dzień ogólnego udostępnienia aktualizacji Update 2. Aktualizacja objęła oba rozwiązania, a w niniejszym wpisie chciałbym przedstawić jej najważniejsze funkcje: PEŁNĄ obsługę platformy vSphere 6, aktualizacje rozwiązania Veeam ONE i obsługę rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE.

PEŁNA obsługa platformy vSphere 6 w rozwiązaniach Veeam!

Niedawno zapowiedziałem w blogu wprowadzenie obsługi platformy vSphere 6. Od tego czasu nasz dział kontroli jakości wykonywał standardowe rozszerzone stress testy wersji Release Candidate naszych produktów na kodzie RTM platformy vSphere 6. Dzisiaj możemy w końcu udostępnić Update 2.

Jak zwykle nie poprzestaliśmy na podstawowej zgodności i zapewniamy PEŁNĄ obsługę platformy vSphere 6 w postaci poniższych funkcji i ulepszeń, w większości niedostępnych u żadnego innego producenta:

  • Obsługa woluminów wirtualnych (VVol) VMware i funkcji VMware Virtual SAN 2.0
  • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych na podstawie zasad SPBM (Storage Policy-Based Management)
  • Tworzenie kopii zapasowych i replikacja maszyn wirtualnych odpornych na błędy
  • Integracja tagów vSphere 6
  • Uwzględnienie migracji vMotion między serwerami vCenter
  • Szybka migracja do woluminów VVol
  • Tryb transportu Hot-Add dysków wirtualnych SATA

Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom nieco bardziej szczegółowo. Chociaż obsługa woluminów VVol, funkcji VMware Virtual SAN 2.0 i trybu transportu Hot-Add dla dysków wirtualnych SATA jest po prostu konsekwencją zastosowania nowej wersji zestawu VDDK (Virtual Disk Development Kit), warto podkreślić, że zgodnie z wpisem Luki nasza obsługa funkcji Virtual SAN jest jedną z najbardziej zaawansowanych na rynku. Trzeba pamiętać, że ten inteligentny tryb przetwarzania zapewnia najbardziej wydajną technologię dostępności na potrzeby rozwiązań EVO:RAIL i EVO:RACK, zbudowanych w oparciu o VMware Virtual SAN. Wystarczy umieścić na każdym hoście wirtualny serwer proxy Veeam.

Klienci inwestujący w te technologie pamięci masowej nowej generacji stworzone przez VMware wiedzą już, że właściwym sposobem zarządzania zapotrzebowaniem maszyn wirtualnych na pamięć masową na platformie vSphere będzie odtąd mechanizm Storage Policy-Based Management (SPBM). Dzięki obsłudze tworzenia kopii zapasowych i przywracania zasad maszyn wirtualnych nasze rozwiązania umożliwiają przywrócenie skojarzeń zasad pamięci masowej w ramach operacji przywracania pełnej maszyny wirtualnej. Eliminuje to czynności ręczne, co bezpośrednio przekłada się na czas odzyskiwania. Zasady SPBM są ważne z punktu widzenia przywracania, ponieważ maszyny wirtualne nieobjęte zasadami mogą negatywnie wpłynąć na dostępność samej przywróconej maszyny lub innych maszyn współużytkujących tę samą pamięć masową. Domyślnie przywracane są te same zasady, które istniały na maszynie wirtualnej zapisanej w kopii zapasowej, a użytkownik może oczywiście wybrać żądane zasady w przypadku przywracania do innej lokalizacji:

blog-4-xx-2015-FigX.jpg

Operacje przywracania zgodne z mechanizmem Storage Policy-Based Management (SPBM) gwarantują, że przywrócona maszyna wirtualna otrzyma te same zasady, które miała przed utworzeniem kopii zapasowej (z możliwością wybrania nowych zasad).

 

Według mnie najciekawszą cechą obsługi platformy vSphere 6 jest możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych odpornych na błędy (Fault Tolerant) przy użyciu rozwiązania Veeam Backup & Replication. Wśród wielu innych ulepszeń w tym względzie platforma vSphere 6 obejmuje możliwość tworzenia migawek maszyn odpornych na błędy za pośrednictwem interfejsów API (i tak naprawdę jest to jedyny sposób utworzenia migawki maszyny wirtualnej tego typu). Dzięki temu rozwiązanie Veeam Backup & Replication może w końcu tworzyć kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych odpornych na błędy — tak jak w przypadku każdej innej maszyny wirtualnej. Ten fakt wraz z innymi ulepszeniami platformy vSphere 6 usuwa ostatnie przeszkody na drodze do stosowania odporności na błędy (Fault Tolerance) w centrach przetwarzania danych. Klienci zyskują więc najwyższy możliwy stopień dostępności na potrzeby nowoczesnego centrum danych.

Ponadto platforma vSphere 6 udostępnia nowe interfejsy API na potrzeby programowego dostępu do tagów vSphere i zarządzania nimi. Tagi stanowią znakomity sposób konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych, jeśli mamy do czynienia z infrastrukturą mieszaną i łączoną w celu optymalizacji zasobów. Oferowaliśmy już obsługę tagów vSphere 5 (Luca również pisał o tym w swoim blogu). Dzięki obsłudze tagów vSphere 6 klienci będą mogli w dalszym ciągu konfigurować zaawansowane zasady tworzenia kopii zapasowych w oparciu o ten elastyczny mechanizm.

Kolejna bardzo ważna funkcja platformy vSphere 6, której obsługę zapewniamy, to migracja vMotion między serwerami vCenter. Chociaż odkąd pamiętam rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługiwało ochronę maszyn wirtualnych między wieloma serwerami vCenter, wprowadzenie tej nowej funkcji VMware może spowodować, że zadania zaczną „gubić” dodane wprost maszyny wirtualne po ich przeniesieniu na inny serwer vCenter i zmianie ich unikatowego ID obiektu (moRef). Teraz nasze narzędzie Quick Migration obsługuje migrację vMotion między serwerami vCenter. Oznacza to, że w przypadku migrowania maszyny na inny serwer vCenter powiązane z nią wpisy w zadaniach backupu lub replikacji są aktualizowane automatycznie, co zapewnia spełnienie wymagań w zakresie dostępności.

Ostatnią kwestią z zakresu obsługi platformy vSphere 6, którą chciałbym omówić, jest możliwość wykonywania szybkiej migracji (Quick Migration) do woluminu wirtualnego (VVol). Quick Migration wciąż wchodzi w skład rozwiązania Veeam Backup Free Edition i jest znakomitym sposobem na przenoszenie maszyn wirtualnych, gdy nie jest możliwe skorzystanie z funkcji vMotion (na przykład z powodu zawodnych lub zbyt wolnych łączy sieciowych, w sytuacjach, gdy funkcja vMotion nie jest obsługiwana, czy też po prostu ze względu na brak odpowiedniej licencji VMware). Funkcja ta może ułatwić wykonywanie pełnych migracji do nowych klastrów stworzonych od podstaw przy użyciu nowych funkcji vSphere 6.

Dla nas pełna obsługa platformy vSphere 6 oznacza zarówno pełne wykorzystanie jej wszystkich nowych funkcji, jak i zapewnienie klientom możliwości spokojnego korzystania z najnowszych technologii VMware w centrach danych z zachowaniem wymaganych poziomów dostępności. Niektórzy klienci mogą się zastanawiać, dlaczego nigdy nie spieszymy się z ogłaszaniem pełnego wsparcia i zawsze przez kilka tygodni wykonujemy szeroko zakrojone testy na ostatecznym kodzie platformy. Odpowiedź jest prosta: ponieważ chodzi o kopie zapasowe (oraz ochronę i dostępność danych naszych klientów), a w ich przypadku nie można się spieszyć. Pośpiech wiązałby się z wyższym ryzykiem — ten wątek z forum zawiera nieco więcej ogólnych informacji na temat tego procesu. Osoby czytające cotygodniowe streszczenia forum Veeam lub obserwujące Antona Gosteva na Twitterze prawdopodobnie wiedzą, że znaleźliśmy poważny błąd transportu w trybie dostępu bezpośrednio przez SAN oferowanego na platformie vSphere 6:

blog-4-xx-2015-FigA.jpg

Anton Gostev pisze wprost.

 

Każda nowa duża wersja platformy vSphere wprowadza bardzo wiele zmian w porównaniu z poprzednią wersją. Dlatego gdy testujemy niezawodność nowych wersji poszczególnych składników vSphere oraz ich interakcji z naszymi rozwiązaniami, nie chcemy się spieszyć. Z tego względu od wielu lat utrzymujemy podobny termin wprowadzania obsługi nowych wersji platformy vSphere (około 6 tygodni od ich powszechnego udostępnienia). To się naprawdę opłaca! Gdy sprawdzimy obecną wersję uwag do wydania zestawu VDDK wchodzącego w skład platformy vSphere 6, zobaczymy, że kwestia wspomniana wcześniej przez Antona została dodana jako najważniejszy znany problem, ponieważ może negatywnie wpływać na środowisko produkcyjne! Ale chciałbym uspokoić: do czasu rozwiązania tego problemu z zestawem VDDK przez firmę VMware zastosowaliśmy w wersji Update 2 własną poprawkę Tak więc klienci firmy Veeam korzystający z transportu SAN mogą spokojnie przechodzić na platformę vSphere 6 (w odróżnieniu od firm korzystających z konkurencyjnych rozwiązań)!

Chciałbym dodać jeszcze jedną istotną uwagę: wprowadzając obsługę platformy vSphere 6, zachowujemy obsługę poprzednich wersji vSphere, wciąż szeroko stosowanych i wspieranych przez firmę VMware. Dlatego wersja Update 2 wciąż obsługuje platformy od vSphere 4.0 wzwyż. Ponownie powtórzę za forum Veeam, że bardzo otwarcie informujemy klientów o naszych planach i zamierzeniach w zakresie obsługi platform. Warto zapoznać się z naszą ankietą sprzed kilku miesięcy, w której zapytaliśmy, której wersji nasi klienci zamierzają używać pod koniec 2015 roku. Takie informacje są przekazywane bezpośrednio do naszego działu badawczo-rozwojowego i pomagają w określaniu priorytetów dotyczących funkcji oraz obsługi platform w oparciu o bezpośrednie komentarze klientów. I chociaż większość uczestników ankiety (45% w dniu, w którym powstał niniejszy wpis) chce do końca 2015 r. wprowadzić platformę vSphere 6 (poniżej zamieszczam wyniki ankiety), nie możemy zignorować potrzeb użytkowników, którzy ze względu na swoje wymagania chcą zachować ostatnią „grubą” wersję ESX.

img_blog_3

Obsługa rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE!

Bez wątpienia jednym z najciekawszych nowych produktów wprowadzonym przez nas w ostatnim czasie jest rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE. Aktualizacja Update 2 umożliwia przeglądanie kopii zapasowych w konsoli Veeam Backup & Replication. Dodatkowo — co dla mnie jest szczególnie ciekawe — kopie zapasowe urządzeń końcowych mogą być umieszczane w repozytoriach Veeam. Jest to znakomita wiadomość dla przedsiębiorstw, które posiadają urządzenia końcowe o krytycznym znaczeniu lub w swoich centrach danych mają jeszcze kilka niezwirtualizowanych serwerów.

Poniżej przedstawiam zrzut ekranu, na którym widać system Veeam Backup & Replication v8 z aktualizacją Update 2 oraz funkcję przypisywania uprawnień do repozytorium związanych z kopiami zapasowymi urządzeń końcowych:

img_blog_4

Obsługa urządzeń końcowych umożliwia również eksportowanie zawartości dysku fizycznego zapisanej w kopii zapasowej w różnych formatach dysków wirtualnych, przywracanie plików i elementów aplikacji oraz umieszczanie kopii urządzeń końcowych w lokalizacji zewnętrznej przy użyciu zadań powielania kopii zapasowych i tworzenia kopii zapasowych na taśmie. Aktualizacja Update 2 umożliwia obsługę kopii zapasowych urządzeń końcowych we wszystkich płatnych wersjach rozwiązania Veeam Backup & Replication. Klientów, którzy nie wypróbowali jeszcze rozwiązania Endpoint Backup FREE, gorąco do tego zachęcam. Tworzenie kopii zapasowych urządzeń końcowych powinno być proste i BEZPŁATNE, a rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE na pewno nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

Veeam ONE v8 Update 2

Udostępniliśmy również rozwiązanie Veeam ONE Update 2, które zawiera kilka istotnych udoskonaleń. Zapytałem Vitaliy'a Safarova, kierownika produktu odpowiedzialnego za Veeam ONE, jaka jest jego ulubiona funkcja w tej aktualizacji. Odpowiedział, że jest nią możliwość kompleksowego monitorowania platformy vSphere 6, w tym woluminów VVol. Pełny wgląd w nowe funkcje platformy vSphere 6 jest bardzo ważny, ponieważ trudno sobie wyobrazić korzystanie z kluczowej technologii bez widoczności potrzebnej do jej obsługi. Rozwiązanie Veeam ONE ułatwia wdrożenie nowych praktyk w zakresie korzystania z pamięci masowej, ponieważ zapewnia wgląd niezbędny do uniknięcia przykrych niespodzianek.

Zachęcam do aktualizacji!

Poniżej przedstawiam garść materiałów dotyczących aktualizacji Update 2 rozwiązań Veeam Backup & Replication 8.0 i Veeam ONE 8.0. Dodam również, że najlepszym miejscem na uzyskanie całej niezbędnej wiedzy będzie konferencja VeeamON 2015 w Las Vegas. W tym roku szerzej omówimy najnowsze strategie dostępności, a także umożliwimy bardzo szczegółowe zapoznanie się z nowymi i istniejącymi produktami. Oto wybrane materiały dotyczące Update 2:

Veeam Endpoint Backup FREE

Veeam Backup & Replication 8.0 Update 2 — uwagi do wydania

Veeam ONE 8.0 Update 2 — uwagi do wydania

Co nowego w platformie VMware vSphere 6: porady wdrożeniowe i najlepsze praktyki dotyczące uaktualnienia

Update 2 do pobrania (Veeam Backup & Replication i Veeam ONE)

VeeamON 2015

GD Star Rating
loading...
Veeam Availability Suite Update 2: obsługa platformy vSphere 6, urządzenia końcowe i nie tylko!, 5.0 na 5 na podstawie 1 oceny

Veeam Availability Suite — Pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną

DOWNLOAD NOW