Oznámení: Veeam Backup pro Linux

Veřejný cloud je žhavé téma. Velký počet IT organizací po celém světě již spouští produkční pracovní úlohy ve veřejném cloudu, nebo alespoň zkoumají jeho možnosti. Tento trend bude pokračovat a ve veřejných cloudech bude možné získat přístup ke stále většímu počtu pracovních úloh.

Je zřejmé, že spouštění pracovních úloh ve veřejném cloudu, jak co do nákladů, tak správy, je pro podniky zajímavé. Využití veřejného cloudu pro produkční pracovní úlohy je však i dnes kvůli obavám z dostupnosti stále nízké. Nemožnost zálohovat instance serveru do takových cloudů představuje veliké riziko narušení kontinuity podnikání. Přestože dnes existují potenciální řešení, není snadné s nimi pracovat, jsou nákladné nebo vyžadují příliš mnoho IT zdrojů.

Zveřejněno: Únor 2, 2016

Oznámení: Veeam Managed Backup Portal pro poskytovatele služeb (a prodejce!)

Říkali jsme to již mnohokrát a řekneme to znovu: IT organizace po celém světě investují čas a prostředky do veřejných cloudů, ale přesto existuje stále více překážek, než by se mohlo většině lidí zdát, které ještě širšímu přijímání cloudu brání. Společnost Veeam neustále pracuje na inovativních řešeních s přidanou hodnotou pro zákazníky a poskytovatelům služeb a prodejcům řešení Veeam, kteří by se chtěli poskytovateli služeb stát, nabízí také snadno použitelná a cenově přijatelná řešení služeb zálohování s využitím produktů společnosti Veeam.

Zveřejněno: Leden 20, 2016

Veeam Management Pack v8 pro System Center je veřejně dostupná!

Jen před několika měsíci jsme představili  beta verzi řešení Veeam® Management Pack™ (MP) v8 pro System Center a informovali vás o mnohých zlepšeních, která jsme u ní uplatnili. A nyní, po doplnění dalších funkcí a provedení intenzivního testování kontroly kvality v návaznosti na tolik oceňovanou zpětnou vazbu od naší komunity, partnerů a koncových uživatelů, jsme konečně připraveni uvést na trh verzi Management Pack pro širokou veřejnost!

Podpora strategických rozhodnutí

Kvalitní řešení správy a dohledu dokáže více než jen sledovat prostředí a upozorňovat vás na potenciální či skutečné problémy. Během let jsme s každou verzí vylepšovali schopnosti MP a doplňovali podporu nových hypervisorů a verzí Veeam Backup & Replication™. Získávali jsme také data o výkonu z prostředí, abychom mohli podpořit plánování kapacity, určování správné velikosti, modelování selhání hostitele ...

Zveřejněno: Srpen 25, 2015

Veeam Endpoint Backup FREE je tu!

Před několika měsíci jsme informovali o novém řešení s názvem Veeam® Endpoint Backup FREE™. V prosinci spatřila světlo světa beta verze tohoto softwaru. Zájem o ni byl ohromný a díky více než 22 000 zaregistrovaným uživatelům a více než 20 000 stažení jsme měli obrovské množství testujících.

Je nám potěšením, že k dnešnímu dni můžeme oznámit všeobecnou dostupnost řešení Veeam Endpoint Backup FREE.

Řešení

Veeam Endpoint Backup FREE je samostatný produkt, který pomáhá chránit koncové body se systémem Windows. Jde o řešení sloužící k ochraně dat a zotavení po havárii pro fyzické počítače (koncové body). Mezi možnost, které produkt Veeam Endpoint Backup FREE nabízí, patří ochrana celého koncového bodu, konkrétních svazků nebo jednotlivých složek. Ochrana dat je však jen jedním aspektem. Jako vždy tu ...

Zveřejněno: Duben 14, 2015