Jak na: Zálohování skupin dostupnosti databáze (DAG) Exchange pomocí nástroje Veeam Backup & Replication

Za posledních několik let si virtualizace získala značnou důvěru a řada uživatelů se rozhodla virtualizovat Microsoft Exchange i další aplikace náročné na vstupně výstupní operace. V důsledku toho se objevila řada otázek o zálohování a obnovení těchto aplikací, včetně dotazů na to, co může Veeam pro takové situace nabídnout.

Dokáže Veeam zálohovat virtuální počítač běžící na hostiteli ESX(i) nebo Hyper-V?

ANO, dokáže. Můžete si na toto téma vygooglovat spoustu kvalitních článků. Veeam plně využívá technologii Microsoft VSS (služba Stínová kopie svazku), která umožňuje provádět transakčně konzistentní zálohy pro aplikace, jako jsou Microsoft Exchange, Active Directory a SQL.

I přes řadu podobností společnosti často nasazují Microsoft Exchange odlišně. Malé a střední podniky kvůli nákladům častěji používají metodu „běžného“ nasazení, která spočívá v tom, že jeden server Exchange zajišťuje najednou role poštovní schránky, klientského přístupu i předávacího serveru. Podnikové organizace povětšinou nasazují skupiny dostupnosti databáze (DAG) Exchange.

Skupiny Exchange DAG jsou soubory 2 až 16 serverů poštovních schránek Microsoft Exchange Server 2010/2013, které využívají technologie replikace databáze a převzetí služeb při selhání k zajištění vysoké dostupnosti a ochrany dat před chybami. Každý server Exchange, který je členem skupiny DAG, může hostovat jednu kopii každé databáze poštovních schránek, maximálně pak 100 databází na server. Maximální počet 16 serverů ve skupině DAG je pro většinu organizací pochopitelně vcelku postačující.

Exchange DAG with five members.

Obr. 1 skupina Exchange DAG s pěti členy (zdroj: microsoft.com)

Na fórech komunity Veeam často padá dotaz, zda Veeam dokáže zálohovat skupiny Exchange DAG. Stručná odpověď zní ANO, servery Exchange DAG lze v rámci řešení Veeam zálohovat jako kterýkoli jiný virtuální počítač pomocí technologie Microsoft VSS; aby to fungovalo, je pouze třeba povolit „zpracování bitové kopie s ohledem na aplikace“. Níže najdete krátký seznam nejoblíbenějších technických poznámek, které je třeba mít na paměti během procesu implementace strategie zálohování týkající se skupin DAG:

Je lepší vytvořit samostatnou úlohu zálohování pro každý server ve skupině DAG, nebo jen jedinou úlohu zálohování pro všechny uzly DAG?

Pokud máte dostatečnou úložnou kapacitu, vytvořte samostatnou úlohu zálohování pro každý uzel DAG zvlášť. S největší pravděpodobností to bude mít za následek lepší poměr deduplikace.

Chcete-li zálohovat uzly DAG jako samostatné úlohy zálohování, zajistěte, aby se plánované operace nepřekrývaly a aby se nevytvářely snapshoty všech virtuálních počítačů naráz. To lze snadno provést v nastavení úloh zálohování Veeam. Další úlohu zálohování lze kupříkladu zahájit po dokončení té předchozí.

Měly by se zálohovat aktivní, nebo pasivní uzly DAG?

Veeam dokáže zálohovat aktivní i pasivní uzly. Nezapomeňte, že proces zálohování může ovlivnit provoz, může totiž velmi zatěžovat procesor. V takovém případě zvažte přesunutí všech aktivních databází do jediného uzlu DAG a následném vytvoření zálohy pro pasivní uzel. Pomůže to snížit dopad na produkční prostředí, protože pasivní uzly lze zálohovat i během pracovní doby.

Pokud přesto chcete nadále ponechat aktivní databáze distribuované přes několik členů skupiny DAG, můžete do skupiny DAG přidat jeden zcela pasivní uzel a nastavit, aby nástroj Veeam tento uzel zálohoval.

Nejrychlejší způsob, jak zálohovat virtuální počítače s nulovým dopadem na virtuální počítače, které jsou v provozu, je vytvořit zálohy ze snapshotů úložiště pro systémy úložiště HPE Lefthand a HPE 3PAR v nejnovější verzi nástroje Veeam pro VMware.

Jak se vyhnout převzetí služeb při selhání mezi uzly skupiny DAG při používání snapshotu VSS?

Pokud máte uzly DAG rozmístěné v různých zeměpisných oblastech a vzájemně propojené pomocí sítě WAN, může dojít k vypršení časového limitu služby VSS (výchozí časový limit zmražení pro zapisovač Exchange je 20 sekund). Vypršení tohoto časového limitu může mít za následek převzetí služeb při selhání z aktivního uzlu na pasivní uzel během vytváření/zapracování snapshotu. Proč? Microsoft FCS (služba clusteru s podporou převzetí služeb při selhání), služba společnosti Microsoft, která seskupuje nezávislé servery v zájmu zvýšení jejich dostupnosti, má relativně nízké časové limity pro rychlé převzetí služeb při selhání v prostředích LAN. Připojení WAN mají vyšší latenci, což může ve vašem prostředí vést k nečekanému převzetí služeb při selhání mezi uzly DAG v průběhu zálohování.

V takovém případě budete muset snížit „citlivost“ clusteru tím, že změníte hodnoty časových limitů na maximum bez restartování serveru (příkazový řádek):

cluster /prop SameSubnetDelay=2000:DWORD

cluster /prop CrossSubnetDelay=4000:DWORD

cluster /prop CrossSubnetThreshold=10:DWORD

cluster /prop SameSubnetThreshold=10:DWORD

Další doporučení k zabránění nečekanému převzetí služeb při selhání mezi servery DAG během procesu zálohování najdete na Fórech komunity Veeam. Toto jsou obecná doporučení. Vzhledem k tomu, že každá virtuální infrastruktura je jedinečná, může být třeba uvážit další faktory předtím, než se rozhodnete implementovat strategii zálohování.

Další zajímavé zdroje:

Používáte skupiny Exchange DAG? Vždy mě těší, když se čtenáři vyjádří. Neváhejte přidat komentář níže nebo přispět do diskuze na toto téma na Twitteru.

Díky za přečtení!

Nechte si každý týden posílat novinky z blogu
Přihlášením k odběru souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme, že jste si na nás udělali místo ve své e-mailové schránce!
S tímto týdenním přehledem už se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se děje na našem blogu.
OK
NOVINKA
V12

Vyhněte se ztrátě dat
Vyhněte se ransomwaru

Nejlepší zálohování a obnovení