Jak bezpłatnie odszukać potrzebne dane programu Exchange

Mam nadzieję, że nigdy się to Wam nie przydarzy, ale jeśli kiedykolwiek na prośbę organów ścigania będziecie musieli wyszukać określone dane, ten artykuł może się Wam przydać. Jeden ze znajomych informatyków opowiedział mi o sytuacji, gdy musiał przeszukać e-maile Exchange pochodzące sprzed około dwóch lat przy użyciu kilku słów kluczowych. Dla wielu działów IT taka operacja byłaby nie lada wyzwaniem.

Houston, mamy problem!

Ponieważ firma znajomego korzystała z programu Exchange 2010, wyguglał on odpowiedni artykuł w serwisie TechEd. Autor artykułu radził, by skorzystać z funkcji przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335072(v=exchg.141).aspx

Czytaj więcej
Maria Levkina
Maria Levkina

Former Director, Global Marketing Campaigns

Jak przestrzegać reguły 3-2-1 dotyczącej kopii zapasowych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication

Każdy administrator powinien tworzyć kopie zapasowe. Zasada ta obowiązuje w każdym środowisku wirtualnym, niezależnie od stosowanego hypervisora (VMware, Hyper-V itp.) — kopie zapasowe to podstawa!

Jedną z uniwersalnych reguł dotyczących kopii zapasowych, która zapewnia ratunek w przypadku dowolnej awarii, jest tzw. reguła 3-2-1. Pomaga ona w odpowiedzi na dwa ważne pytania: ile plików kopii zapasowych potrzebuję i gdzie mam je przechowywać?

Czytaj więcej
Maria Levkina
Maria Levkina

Former Director, Global Marketing Campaigns

Wyniki badania zadowolenia klientów firmy Veeam z 2015 r.

Co rok firma Veeam organizuje badanie, w ramach którego sprawdza stopień zadowolenia swoich klientów oraz zbiera ich opinie i recenzje na temat swoich produktów. Ponadto badanie umożliwia identyfikację mocnych i słabych stron świadczonych przez nas usług. Najnowsze badanie na nasze zlecenie zostało przeprowadzone między styczniem a lutym 2015 r. Chciałabym zaprezentować garść najważniejszych wyników i wskaźników.

Charakterystyka uczestników badania

Otrzymaliśmy ponad 1100 odpowiedzi od aktywnych klientów firmy Veeam z całego świata. Odpowiedzi pochodziły z następujących regionów:

49% z Europy, 32% z Ameryki Północnej, 9% z Azji, 7% z rynków wschodzących i 2% z Ameryki Łacińskiej.

Czytaj więcej
Maria Levkina
Maria Levkina

Former Director, Global Marketing Campaigns