Nie ulega wątpliwości: Veeam i VMware to optymalne połączenie!

Niełatwo zadbać o dostępność aplikacji i danych w trybie 24.7.365. Szacowany średni roczny koszt przestojów w przedsiębiorstwie może sięgnąć 16 mln USD i nieustannie się zwiększa. Żyjemy w epoce postępującej transformacji cyfrowej. W związku z tym dyrektorzy IT muszą jeszcze bardziej koncentrować się na upraszczaniu działalności, przestrzeganiu umów SLA dotyczących dostępności, a nawet przewyższaniu ich wymogów, a także dopasowywaniu skuteczności produktów z dziedziny ochrony danych do możliwości infrastruktury wirtualnej.

Naszym zdaniem istnieje symbiotyczny związek między możliwościami wdrożonych przez klientów platform VMware ESXi i rozwiązań Veeam z zakresu dostępności. Ponieważ chcieliśmy lepiej poznać i wykazać wpływ naszych produktów oraz korzyści, jakie odnoszą klienci korzystający także z produktów firmy VMware, zleciliśmy firmie IDC przeprowadzenie niezależnej ankiety. Jej respondentami byli nasi klienci, z których 85% było także klientami VMware.

Z badania firmy IDC wynika jasno, że klienci, którzy wdrożyli równolegle rozwiązania firm Veeam i VMware, uzyskują wyższe wskaźniki zadowolenia użytkowników oraz przestrzegania wymogów umów SLA niż klienci, którzy wdrożyli tylko rozwiązania VMware. Rzeczywisty czas odzyskiwania w sytuacji, gdy firma korzysta z produktów VMware i Veeam, jest ponad dwukrotnie lepszy niż w przypadku, gdy platforma VMware jest używana bez produktów Veeam. Wartość RPO osiągana z produktami Veeam jest dziesięciokrotnie większa niż w przypadku samej platformy VMware. W odniesieniu do obu parametrów — RTO i RPO — klienci firmy Veeam są w stanie przewyższyć wymagania umów SLA. Co to oznacza? Veeam i VMware to zdecydowanie optymalne połączenie!

Z badania wynika też, że klienci firmy Veeam wdrażają technologie wirtualizacyjne w zakresie znacznie przekraczającym branżową średnią, a produkty Veeam traktują jako narzędzie ułatwiające realizację tych przedsięwzięć. Obecnie około 70% obciążeń obsługiwanych w systemach x86 jest zwirtualizowanych. Jednak u klientów korzystających z produktów Veeam ten odsetek jest jeszcze wyższy. Z danych wynika, że u 78% klientów firmy Veeam stopień wirtualizacji przekracza 75% (u 46,5% klientów przekracza on 90%). Co więcej, niemal trzy czwarte klientów (73%) postrzega produkty firmy Veeam jako czynnik sprzyjający wirtualizacji w przyszłości.

Niemal 80% klientów firmy Veeam planuje wyeliminować lub ograniczyć wykorzystanie starszych produktów do kopii zapasowych. Wiedzieliśmy, że starsze produkty do kopii zapasowych już nie wystarczają — teraz wiedzą o tym i nasi klienci!

Badanie firmy IDC objęło łącznie 1244 respondentów będących klientami firmy Veeam w Ameryce Północnej, Europie i pozostałych częściach świata. Pełny raport można pobrać ze strony Badanie IDC: Produkty Veeam sprzyjają wdrażaniu infrastruktury wirtualnej i dotrzymywaniu umów SLA.

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial