Şu bir gerçek: VMware ve Veeam Birlikte Çok Daha İyi!

Uygulamaların ve verilerin 7.24.365 kesintisiz çalışmasını sağlamak kolay bir iş değil. Bir kurum için ortalama yıllık kesinti süresi maliyeti 16 milyon Dolar‘ı bulabiliyor ve söz konusu maliyet artmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm çağında ilerlerken, CIO’ların Kesintisiz Çalışırlık için SLA’ları karşılaması veya aşması, buna ek olarak sanal altyapı yetenekleri ile veri koruma ürün yetenekleri arasında yakın bir bağ kurmak üzere faaliyetlerini basitleştirmesi hiç olmadığı kadar önem taşıyor.

VMware ESXi dağıtımları ile Veeam Kesintisiz Çalışırlık çözümleri arasında işbirliğine dayalı bir ilişki olduğuna inanıyoruz. Veaam’in aynı zamanda VMware kullanıcısı olan müşterilerimizin deneyimlediği etki ve faydaları daha ayrıntılı şekilde anlamak ve ortaya koyma isteği doğrultusunda, %85’i aynı zamanda VMware kullanıcısı olan müşterilerimiz arasında bağımsız bir anket gerçekleştirmek üzere IDC ile çalışmaya karar verdik.

IDC araştırması, Veeam ile VMware kullanan müşterilerimizin yalnızca VMware kullanan müşterilerimize oranla memnuniyet düzeyleri ve SLA erişimlerinin daha yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Elde edilen verilere göre, VMware ile Veeam birlikte kullanıldığında kurtarma sürelerinin Veeam olmadan VMware kullanıldığında elde edilenin iki katından daha iyi olduğu tespit edildi. Veeam kullanıldığında RPO, sadece VMware kullanıldığında elde edilen kurtarma süresinden 10 kat daha iyidir. Veeam müşterileri, hem RTO’da hem de RPO’da belirtilen SLA gereksinimlerini aşmayı başarmıştır. Sonuç olarak? Açıkça görülüyor ki, VMware ve Veeam Birlikte Çok Daha İyi!

Çalışma ayrıca Veeam kullanan müşterilerin sanallaştırma teknolojilerini benimseme oranının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu ve Veeam’in daha fazla sanallaştırma dağıtımı sağladığını düşündüklerini ortaya koymuştur. x86 iş yükünün yaklaşık %70’i halihazırda sanallaştırılmış durumda. Buna karşın Veeam müşterileri için bu oran daha fazla. Veriler, Veeam müşterilerinin %78’inde sanallaştırma oranının %75’in üzerine çıktığını gösteriyor (%46,5’inde ise bu oran %90’ı geçiyor). Dahası, neredeyse her dört müşteriden üçü (%73), Veeam’i gelecekteki sanallaştırma işlemleri için bir faktör olarak görüyor.

Veeam müşterilerinin yaklaşık %80’i, ortamlarında geleneksel yedekleme ürünlerini kullanmayı tamamen bırakmayı veya azaltmayı planladıklarını belirtiyor. Geleneksel yedeklemenin yetersiz kaldığını biliyoruz, artık müşterilerimizin de hemfikir olduğunu biliyoruz!

IDC araştırmasında Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veeam müşterilerinden alınan toplam 1244 yanıt kullanılmıştır. Raporun tamamını indirmek için şurayı ziyaret edin: IDC Araştırması: Veeam, Sanal Altyapının Benimsenmesine ve Hizmet Düzeyi Erişimine Katkıda Bulunuyor.

Peter Ruchatz
Peter Ruchatz
Peter Ruchatz, BT ve danışmanlık sektöründe (Salesforce.com, Microsoft, Boston Consulting Group ve diğerleri) 15 yılı aşkın deneyimle Veeam Software’da Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Peter, ürün konumlandırma ve pazarlama mesajı iletme, ürün stratejisi, global işbirlikleri, eğitim ve etkinleştirme dahil olmak üzere Veeam'in global pazarlama ve iletişim stratejilerinden sorumludur. Ölçeklendirilebilir ve modern pazarlama programları ile hedef kitleye markayı ve ürünleri tanıtarak ve işlerini üst seviyeye büyütmeleri için Veeam'in satış ekiplerine ve ortaklara yardım ederek Veeam'in global marka imajını ve saygınlığını oluşturmaya ve yönlendirmeye odaklanmaktadır.
More about author
Rate the quality of this Article:
No votes yet.
Please wait...
V10

Better Backup

Faster. Stronger. Smarter

Learn more