Jak vytvořit cluster převzetí služeb při selhání v systému Windows Server 2019

Tento článek obsahuje krátký přehled toho, jak vytvořit cluster Microsoft s převzetím služeb (WFC) se systémem Windows Server 2019 nebo 2016. Výsledkem bude cluster se dvěma uzly a jedním sdíleným diskem a clusterovým výpočetním prostředkem (počítačový objekt v Active Directory). Přečtěte si více
Hannes Kasparick
Hannes Kasparick

Senior Analyst, Product Management