Představujeme neomezená úložiště Scale-out Backup Repository, která jsou součástí sady Veeam Availability Suite v9!

Pro současné podniky představuje IT správa zálohovacích úložišť obrovský a nákladný problém, jehož konečné řešení je díky neustálému nárůstu dat v nedohlednu.  Ke zhoršování tohoto problému přispívají také zastaralá řešení zálohování. Nejsou schopna tento problém řešit efektivním způsobem a v oblasti správy zálohovacích úložišť jsou tvrdým oříškem, protože kladou příliš vysoké nároky na správu a obsahují příliš mnoho nevyužívaných a promarněných úložišť.

Potřebujeme něco lepšího.  Způsob, jak zjednodušit správu zálohovacích úložišť organizace, výrazně snížit související zátěž u IT a současně odlehčit dopady na rozpočet ochrany dat tím, že snížíme náklady na hardware zálohovacích úložišť.

Společnost Veeam se neustále věnuje inovacím a právě dnes představuje skvělou novou funkci, která je příslibem revoluce ve způsobu současné správy zálohovacích úložišť.   Nová neomezená úložiště společnosti Veeam, Scale-out Backup Repository, překonávají problémy zastaralých řešení správy zálohovacích úložišť tím, že ze souboru heterogenních úložných zařízení vytváří jediné škálovatelné úložiště.  Tak je vytvořena efektivně vrstva softwarově definované abstrakce, prostřednictvím které lze efektivněji spravovat a využívat zálohovací úložiště, což výrazně zjednodušuje správu zálohovacích úložišť a úloh zálohování.

Ptáte se, jak to funguje? Chcete-li se dozvědět podrobnosti, čtěte dále.

Současná správa zálohovacích úložišť – tvrdý oříšek pro správce IT

Unlimited Scale-out Backup Repository, coming in Veeam Availability Suite v9

Poznáváte tento pohled? To všechno jsou úložné prostory pro zálohování a tento obrázek ukazuje přesně to, s čím musí mnoho našich zákazníků žít.

Co je důvodem? Běžným důvodem je používání několika fyzických úložišť jako cíle zálohování (populárním řešením zálohování je například zálohování na interní disky fyzických serverů). V jiných příkladech mohou mít paměťová zařízení jednoduše omezení maximálního počtu svazků (LUN). V každém případě většina našich zákazníků používá více než jedno úložiště, protože i to nejmenší prostředí rychle přeroste původní cílový objem zálohovaných dat – která prostě nikdy nelze vyhodit.

Taková situace nutí většinu uživatelů vytvářet stejný počet úloh zálohování, jako je úložišť pro zálohování. Minimálně. Nemusí to být jejich záměr, ale jednoduše jsou k tomu přinuceni: vytvářet a spravovat tucty nebo dokonce stovky úloh, které dokáží jednoduše spotřebovat jejich úložnou kapacitu pro zálohování.

Existuje také další problém, který nemusí být zřejmý okamžitě. Pokud se podíváte na sloupec „Volné“, uvidíte zde mnoho vyplýtvaného diskového prostoru. Samozřejmě, že je nutné být dnes mírně „pesimistický“ ohledně umístění úloh, aby bylo možné zajistit prostor pro budoucí růst virtuálních počítačů – v opačném případě se musíte připravit na náhodné poruchy zálohování v důsledku nedostatku diskového prostoru úložiště a na stálé úpravy zadaných úloh. Za to doslova zaplatíte nutností nákupu dalších úložišť pro zálohování – přitom 30 % nebo více vaší stávající úložné kapacity zůstává nevyužito a čeká na pokrytí budoucího růstu.

Už vás unavuje stále vybírat cílové úložiště záloh pro úlohy zálohování, aby se co nejlépe využily zdroje úložiště? Chcete pro jednou ukončit toto neustálé upravování úloh zálohování a vynechat nutnost dalšího nákupu kapacity úložišť pro zálohování jednoduše lepším využitím svého stávající úložiště? Pokud jste odpověděli ano, čtěte dál. ;)

Nové druhy úložišť pro zálohování

Výběr správného řešení úložiště pro zálohování bylo vždy úkolem, na kterém záleželo přežití vaší společnosti, jako tomu je všude v přírodě. Na základě stávajícího prostředí museli zákazníci nebo jejich poradci stanovit, jaké řešení nabízí nejlepší scénář. Někdy bylo pro zálohování požadováno rychlé pole, někdy ohromný systém schopný pojmout rozsáhlý počet bodů obnovení, jindy deduplikační zařízení atd.

Ve srovnání s přírodou však tyto systémy postrádají jednu důležitou věc: evoluci. Po výběru již obvykle nemění své chování a vlastnosti. Žádná pole s polovodičovými disky nebudou v blízké budoucnosti levnější než deduplikační zařízení, disková pole nikdy nebudou rychlejší než pole s polovodičovými disky a deduplikační zařízení nikdy nebudou schopna spustit virtuální počítač ze záložního souboru, jako pole úložiště. Každá volba má svá pro a proti a návrháři musí řešení pečlivě volit, protože každé je nákladné a jeho životní cyklus musí být dostatečně dlouhý, aby se náklady na jeho pořízení skutečně vyplatily. Nikdo si nechce přikupovat další kapacitu úložiště pro zálohování hned po několika měsících, protože počáteční volba byla špatná. Avšak v tomto moderním světě, kde dochází neustále ke zdvojnásobování objemu zpracovávaných dat každý rok, může být správná volba učiněná před rokem v tomto okamžiku považována za špatnou.

Podnikoví zákazníci se musí zabývat rostoucími objemy dat. Mezitím musí všem zúčastněným stranám zaručit přísnou kontrolu nákladů, kapacity úložiště, okna zálohování a také náklady na správu náklady související s těmito systémy. To rozhodně není lehký úkol. Společnost Veeam řešila některé z těchto problémů při zavedení úloh záložní kopie a referenční architektury. Rychlá a malá první úroveň pro nejrychlejší zálohy a obnovení, a rozsáhlá a levná (na TB) druhá úroveň pro ukládání záložních kopií pro rozšíření možností se stanoveným rozpočtem. Přesto i správa těchto úložišť musí být řešena – počáteční výběr, spotřeba kapacity v čase, změna určení a vyřazení z provozu.

Úložiště Scale-out Backup Repository je dokonalým novým řešení, které se začne dodávat společně se sadou Veeam Availability Suite v9 pro přímé řešení této problematiky a nabídne zákazníkům nový způsob správy jejich úložišť pro zálohování.

Úložiště Scale-out Backup Repository dokáže seskupit několik „jednotlivých“ úložišť do jedné entity, která bude poté použita jako cíl pro jakoukoliv záložní kopii a úlohu zálohování. Jednoduše poskytne uživatelům mnoho špičkových nových příležitostí. Jsem si jist, že už o tom začínáte přemýšlet….

Globální fond

Zaprvé se bude jednat o extrémně snadný způsob zálohování pro malé i velké zákazníky, kteří si přejí rozšířit svá úložiště v okamžiku, kdy jim dojde kapacita stávajícího. Místo dlouhého a těžkopádného přemísťování řetězců zálohování (které mohou být u velkých zákazníků poměrně rozsáhlé) budou uživatelé moci přidávat nový rozsah (tj. „jednotlivá“ úložiště pro zálohování) je stávajícímu škálovatelnému úložišti. Budou zachovány všechny záložní soubory. Přidáním dalšího úložiště do skupiny bude konečným výsledkem stejný cíl pro zálohování, avšak s další volnou kapacitou, která bude okamžitě dostupná k používání.

Obzvláště ve spojení s další skvělou funkcí obsaženou ve verzi v9, zálohovacími řetězci nastavenými pro jednotlivé virtuální počítače, tato funkce umožňuje, že nakonec budete moci k ochraně celého prostředí, a to i tisíců virtuálních počítačů, využít jedinou úlohu. Stačí v této úloze ukázat na úložiště Scale-out Backup Repository vybavené velkým počtem velkých rozsahů a už nikdy si nebudete muset dělat starosti se správou kapacit jednotlivých úložišť a plánováním velikosti úloh – a to vše bez snížení rychlosti zálohování! Na rozdíl od konkurenčních technologií pro fondy úložišť dokáže jediná úloha využít všechny dostupné rozsahy najednou, takže může poskytovat rychlosti, kterých bylo dříve možné dosáhnout jedině vytvořením velkého počtu zálohovacích úloh a jejich souběžným spuštěním.

Využijte lépe investice do úložiště

Úložiště Scale-out Backup Repository není jenom skupinou úložišť, která se jeví jako jediné. Když to však takto řeknete, skoro to vypadá jako všechna ostatní škálovatelná řešení. Přidáte další uzly a systém začne používat další úložnou a výpočetní kapacitu. To samozřejmě platí také pro naše škálovatelná úložiště, není to však jediná část příběhu. Společnost Veeam není firmou, která by se věnovala jenom úložištím, nabízíme softwarová řešení, která spotřebovávají úložný prostor, který si volí zákazník na základě svých potřeb. Volí jeho vlastnosti, výkonost, kapacitu i cenovou hladinu. Díky úložišti Scale-out Backup Repository však zákazníci budou mít možnost spojovat a párovat různé systémy úložišť – jakýkoliv cíl zálohování podporovaný Veeam, včetně serverů se systémy Windows nebo Linux s místním nebo DAS úložištěm, sdílenými síťovými složkami a dokonce deduplikačními úložnými zařízeními. Máte mnoho malých kusů volného prostoru na několika serverech nebo v několika souborech? Přidejte je do nového úložiště Scale-out Backup Repository a ihned budete moci toto volné místo správně využít. Přestaňte kupovat další úložná zařízení, dokud plně nevyužijete ta, která máte k dispozici.

Důležitější je, že použití úložiště Scale-out Backup Repository, protože se jedná o softwarovou technologii úložiště umístěnou ve vrstvě nad stávajícími úložnými zařízením, znamená, že zůstane zachována každá jednotlivá funkce kteréhokoliv řešení úložiště. Například deduplikační zařízení bude stále schopno nabízet velkou redukci objemu dat a zlepšení výkonu využitím svého unikátního rozhraní API (s pomocí zařízení EMC Data Domain Boost, HP StoreOnce Catalyst nebo ExaGrid Accelerated Data Mover). Ano, máte pravdu – budete moci spojovací a párovat jakýkoliv typ úložiště, které máte k dispozici, nebo které si plánujete pořídit. Přesto budete moci využívat jejich pokročilé funkce. Na rozdíl od univerzálních řešení škálovatelných úložišť vás nebudeme omezovat na servery s místními disky.

Toto řešení znovu podtrhuje primární cíl návrhu společnosti Veeam – úplnou nezávislost a hardwaru a úložišti. Kde ostatní dodavatelé podnikových zálohovacích řešení podporují pouze specifické platformy – nebo v horším případě chtějí, abyste si pořídili jejich úložiště, a nutí vás tak nakoupit ještě více zdrojů úložišť (ani nemusí být univerzální), tam vám společnost Veeam nabídne pravý opak. Tvrdíme, že stačí využívat úložiště, která již máte umístěná ve svých datových centrech a neplatit za další, dokud úplně nevyčerpáte možnosti toho stávajícího.

Umístění zohledňující úložiště

Každé úložiště pro zálohování je jiné a úložiště Scale-out Backup Repository bylo navrženo s tímto na mysli. Pro každý rozsah budete moci přiřadit „roli“. Pouhým několikerým kliknutím definujete úložiště skupiny s přijetím plné zálohy, přírůstkové zálohy, nebo obou. Začněte přemýšlet o nekonečných možnostech. Úložiště Scale-out Backup Repository můžete vytvořit v nejjednodušší formě seskupením několika úložišť s různými vlastnostmi, ale přesto jej budete moci nakonfigurovat na bezproblémově využití silných stránek specifického začleněného úložiště.

Podívejme se na příklad transformace v úloze zálohování Veeam. Když k tomu dojde, jsou pro spojení nejstaršího přírůstkového souboru do úplného záložního souboru potřebné dvě operace vstupu/výstupu. Mnoho nejlevnějších systémů úložišť pro zálohování takovými náhodnými I/O operacemi trpí a zákazníci proto preferují aktivní úplné zálohy, což snižuje počet I/O operací za sekundu (IOPS) – avšak také navždy vede ke ztrátě výhody přírůstkových záloh. Nyní si představte přidání dalšího jednoduchého svazku disků JBOD k prvnímu. Díky úložišti Scale-out Backup Repository mohou pracovat zcela jiným, lepším způsobem. Přiřazením přírůstkových záloh do jednoho rozsahu a úplných záloh do druhého rozsahu, když dojde k transformaci, bude jedna I/O (čtení) operace ze dvou I/O operací nyní provedena úložištěm obsahujícím přírůstkové zálohy, zatímco pro úložiště obsahující úplné zálohy zbývá pouze jedna operace (zápis) I/O. Bez přidání jiného mechanismu (polovodičový disk, mezipaměť atd.) je úložiště Scale-out Backup Repository ihned schopno zlepšit výkonnost operace transformování alespoň dvakrát. To není špatné!

Pak začněte přemýšlet o souboru specializovaných rozsahů, namísto řady malých klonů, jako jsou obvykle svazky JBOD. A co kombinování neuvěřitelně rychlých polovodičových polí tak, aby společně s univerzálním deduplikačním zařízením dokázaly vstřebat přírůstkové zálohy vysokou rychlostí a obsáhly několik úplných záloh typu GFS (Grandfather-Father-Son). nyní kombinujete dvě zcela odlišná řešení, využíváte co nejlépe kapacitu obou a odstraňte současně jejich omezení.
Unlimited Scale-out Backup Repository, coming in Veeam Availability Suite v9

Každý typ úložiště, i ten nejpokročilejší, může být vhodný jen pro jeden scénář – a v druhém scénáři může být jen špatnou investicí. Úložiště Scale-out Backup Repository poskytne zákazníkům úplnou svobodu volby při zachování všech schopností jednotlivých úložišť, které si zákazník vybere. Kombinace jsou nekonečné.

Cloud s úložištěm

Díky vrstvě abstrakce vytvořené úložištěm Scale-out Backup Repository se správce zálohování může stát „poskytovatelem cloudu s úložištěm“ – samoobslužného řešení, kde uživatelé mohou volně nastavovat vlastní úlohy zálohování, aniž by museli přemýšlet o tom, do jakého úložného prostoru je přiřadí a aniž by museli provádět složité výpočty pro plánování velikosti úloh a uchování s cílem zajistit, aby se daná úloha vešla do příslušného úložiště.

Místo toho může správce zálohování jednoduše nastavit úložiště Scale-out Backup Repository. Tímto způsobem uvidí uživatelé pouze jedno úložiště, ze kterého si mohou vybrat (namísto desítek kusů v základní vrstvě), a budou je moci zvolit jako cíl pro své úlohy zcela samoobslužným způsobem. Poté začne úložiště Scale-out Backup Repository spotřebovávat dostupné rozsahy na základě zásad a objemu dostupného volného prostoru. Podobně jako u kteréhokoliv klasického cloudového řešení umožní úložiště Scale-out Backup Repository úplné oddělení pracovních povinností mezi poskytovateli a uživateli.

V přírodě je evoluce způsobem, jak přežít. Úložiště Scale-out Backup Repository společnosti Veeam vám umožní rozvíjet svá cílová zálohovací úložiště podle rychle se měnících požadavků, aniž byste znehodnotili vynaložené investice do zálohovacích úložišť.

Dle mého názoru to zní opravdu skvěle! Nebo ne?

Přihlaste se k účasti na nadcházejícím webovém semináři, abyste se o řešení Scale-out Backup Repository dozvěděli více na adrese http://www.veeam.com/videos/backup-job-management-with-scale-out-backup-repository-v9-6950.html

Nechte si každý týden posílat novinky z blogu
Přihlášením k odběru souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme, že jste si na nás udělali místo ve své e-mailové schránce!
S tímto týdenním přehledem už se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se děje na našem blogu.
OK
Free trial