v10: Škálovatelné, skutečně výkonné zálohování NAS

Během let prošel svět NAS proměnou. Historicky sloužil jako centralizované umístění k uchovávání a sdílení uživatelských souborů a dat domovského adresáře v rámci celého podniku.

V současnosti se úložiště NAS využívají v mnohem širším měřítku, a to běžně i pro aplikace, velké nestrukturované datové sady a virtualizaci. Další změnou je škálovatelnost, které lze nyní dosáhnout prostřednictvím produkčních zařízení NAS, kdy se pro tato prostředí využívají protokoly NFS a SMB. Nestrukturovaná data aktuálně dosahují velikosti v řádech petabajtů a jejich objem nadále exponenciálně roste.

Výzvy pro úložiště NAS a nestrukturovaná data

Funkce NAS mají široké možnosti použití pro různé úlohy včetně obrovských objemů nestrukturovaných dat vytvářených každodenně uživateli, jako jsou dokumenty, prezentace, grafika atd., ale také masivního množství dat, která každou vteřinou generují zařízení zapojená do internetu věcí. Nárůst těchto nestrukturovaných dat představuje zásadní výzvu z hlediska jejich efektivní ochrany. V současnosti nejsou některé velké sady nestrukturovaných dat kvůli své nezměrné velikosti chráněny, což nás ve společnosti Veeam vedlo k intenzivnímu hledání způsobu, jak pro vás zajistit to nejlepší řešení těchto velkých nestrukturovaných datových sad.

Mezi několik příkladů, se kterými se v současnosti setkáváme, patří:

  • běžná uživatelská data z aplikací Office (dokumenty, tabulky, prezentace apod.),
  • video záznamy z domovních zvonků a bezpečnostních kamer policejních orgánů,
  • lékařské záznamy včetně rentgenů nebo jiných souborů vytvořených zobrazovací technikou,
  • skladová data včetně obrázků čárových kódů.

Zálohování NAS v sadě Veeam Availability Suite v10

S potěšením si dovolujeme oznámit, že zálohování NAS je nyní součástí sady Veeam Backup & Replication v10.  Jedná se o úspěch monumentálních rozměrů a funkci, na jejíž důkladné implementaci jsme si dali opravdu záležet. 

Pro společnost Veeam byla mise zálohování NAS zcela jasná:

  • zálohování NAS zjednodušit, ale zajistit takový výkon, aby splňovalo normy sady Veeam Backup & Replication,
  • vytvořit flexibilní řešení, které splní nároky na pracovní zatížení kdekoliv, a to i na komoditním hardwaru,
  • poskytnout spolehlivé škálovatelní k zajištění ochrany masivních objemů dat i pro ty největší podnikové organizace.

Tento přístup vychází z mantry značky Veeam – nabízet softwarově definovaná řešení, která se vyznačují hardwarovou nezávislostí a umožní zákazníkům vybírat dle vlastních potřeb hardware bez zbytečné závislosti na jednom výrobci. Toto řešení navíc odlišují tři faktory:

Flexibilita

Po celém světě existuje mnoho typů systémů NAS, které k prezentaci nestrukturovaných dat využívají různé protokoly a verze. Pomocí Zálohování NAS ve verzi v10 dokážeme chránit nejen sdílená úložiště SMB a NFS, ale také souborové servery Windows a sdílená úložiště souborových serverů Linux.

Sledování změněných souborů

Jedinečná funkce, kterou Zálohování NAS v10 do těchto náročných prostředí NAS přináší, je sledování změněných souborů, což umožňuje provádět rychlá přírůstková zálohování prostředí NAS a díky tomu snadno plnit cíle v oblasti zálohování.

Spolupráce se snapshoty

Jednou z pokročilých funkcí zálohování, kterou ve verzi v10 přinášíme, je schopnost provádět flexibilní zálohování přímo ze snapshotů úložišť vytvořených pomocí podnikových zařízení NAS na primární nebo sekundární úložiště. Díky tomu máme k dispozici další metody, jak ještě zlepšit výkon a rychlost zálohování NAS.

Jak to funguje? – Komponenty

Na integraci Zálohování NAS do sady Veeam Backup & Replication v10 je nejlepší to, že je i nadále zachována jednoduchost, která byla již od počátku nedílnou součástí mantry produktu a jeho designu. První komponentou, kterou je třeba zmínit, jsou souborové proxy servery, které představují svalstvo umožňující průchod dat od zdroje k cíli. Požadavky kladené na tyto proxy servery spočívají v tom, že musí fungovat na operačním systému Windows, jsou ovšem škálovatelné a softwarově definované, což znamená, že na rozdíl od jiných nabídek v oboru při škálování nevyžadují nový hardware ani speciální zařízení.

Dále je zde zcela zásadní odlišující faktor, a to funkce sledování změněných souborů. Ta zachovává stopu o zdrojové sdílené složce a uchovává se v tzv. mezipaměťovém úložišti. Toto mezipaměťovéúložiště sleduje všechny objekty, které byly mezi jednotlivými zálohováními změněny, což vede k super rychlému provedení zálohování.

Co se týče ukládání našich záloh, Zálohování NAS podporuje stejnou řadu různých úložišť záloh jako naše zálohování na základě bitových kopií, včetně škálovatelných úložišť záloh.

Ovšem vzhledem k tomu, že se naše řešení NAS zaměřuje na nestrukturovaná data, chtěli jsme zajistit schopnost rozvrstvit starší verze souborů na levnější typy úložišť, jako jsou např. deduplikační zařízení nebo Object Storage. Tato metodologie nám poskytuje možnost krátkodobě uchovávat data v blízkosti produkční sady dat, a to v řádu dnů, a poté plnit regulační a archivační požadavky na dlouhodobé uchování a archivaci dat za využití veřejného cloudu.

Zálohování NAS v10 umí také uložit kopii dat NAS mimo lokalitu – na tu se může vztahovat zcela odlišná lhůta pro uchování (dlouhodobá i krátkodobá) se samostatným šifrovacím klíčem pro vyšší bezpečnost. Při obnově nestrukturovaných dat ji lze využít např. k zotavení po havárii.

Funkce obnovy

Obnovení celé sdílené složky

Tato možnost je nejužitečnější tehdy, dojde-li k úplné ztrátě sdílené složky nebo rozsáhlému výpadku, neboť umožní úplnou obnovu nejnovější verze všech souborů buď zpět do původního umístění, nebo do alternativního umístění, aniž by došlo k narušení zabezpečení a oprávnění.

Návrat do určitého bodu v čase

Rychlý návrat poskytuje možnost vrátit se v čase do bodu „poslední známé správné konfigurace“ nebo zálohy, díky čemuž lze zvrátit změny provedené v souborech od posledního zálohování. Jako příklad lze v tomto případě uvést útok ransomwaru a zašifrování sdílené složky. Tato schopnost umožní vrátit se k poslední dobré záloze provedené před útokem.

Podívejte se na živou ukázku návratu do určitého bodu v čase po útoku ransomwaru!

Obnovení jednotlivých souborů a složek

Tento typ obnovy, jehož ambicí je jednoduchost a podobnost s obnovou na úrovni souborů ze zálohování bitových kopií, poskytuje schopnost obnovit jednotlivé soubory a složky buď přepsáním aktivního systému, nebo zachováním obou kopií. Stačí snadno a s větším přehledem vybírat konkrétní body obnovení a zobrazovat všechny dostupné verze souboru. Díky tomu je výběr verzí k obnovení jednoduchým úkolem s dostatečnou flexibilitou.

Zálohujte svůj NAS ještě dnes ZDARMA!

Stávající zákazníci Veeam s licencemi na patice mají ZDARMA nárok až na šest (6) univerzálních licencí Veeam – jednu licenci na každou patici CPU s licencí. Tyto licence můžete využít k ochraně zařízení NAS, fyzických pracovních prostředí Windows/Linux s nástroji Veeam Agent nebo firemních aplikací s moduly plug-in Veeam. Tyto licence budete mít k dispozici v dialogovém okně Informace o licencích okamžitě po instalaci verze v10 a jsou okamžitě připravené k použití! Každý nový zákazník Veeam může vyzkoušet sadu Veeam Availability Suite včetně Zálohování NAS zdarma po dobu 30 dnů!

Shrnutí

Právě nastala ta nejlepší příležitost využít výhody lepšího zálohování NAS, které nebylo nikdy rychlejší, výkonnější a chytřejší. Osobně se velice těším na uvedení této funkce na trh, protože malým i velkým podnikům přinese řešení umožňující zjednodušit ochranu jejich nestrukturovaných dat na úložištích NAS.  Bližší informace o Zálohování NAS naleznete zde nebo si můžete stáhnout dokument Co je nového.  A nezapomeňte si stáhnout verzi v10, abyste mohli začít využívat tuto funkci a dalších 150 úžasných vylepšení této verze.  V10 = lepší zálohování!

Nechte si každý týden posílat novinky z blogu
Přihlášením k odběru souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme, že jste si na nás udělali místo ve své e-mailové schránce!
S tímto týdenním přehledem už se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se děje na našem blogu.
OK
Free trial