Vylepšení ve verzi v9 pro velké firmy: Vzdálené systémy / firemní pobočky (Remote Office/Branch Office ROBO) a zálohování na pásku

Nadcházející sada Veeam Availability Suite v9 přinese kromě mnoha jiných nových a úžasných funkcí také další vylepšení pro velké organizace. V těchto prostředích se lze setkat se dvěma hlavními požadavky, u kterých je nutné správné řešení: škálovatelnost a správa více poboček na různých místech.

Jednou ze skvělých pokročilých funkcí našeho softwaru je interakce v zájmu správného zálohování a obnovení s operačním systémem, který hostuje chráněné virtuální počítače. Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení zcela bez použití agenta, využívají naše úlohy zálohování runtime procesy v každém virtuálním stroji, pro který je aktivováno zpracování bitových kopií disků s ohledem na aplikace. Tento proces zodpovídá za koordinaci zpracování VSS a provádí kroky zálohování specifické pro konkrétní aplikace, jako je například zkracování protokolů či indexování souborového systému hosta.

Do verze 9 prováděl všechny interakce s hostem zálohovací server. Pro každý chráněný virtuální počítač použila centrální konzole proces interakce s hostem přímo v daném virtuálním počítači (buď přímo s operačním systémem hosta nebo přes VIX API prostřednictvím propojení s hostitelem pro hosty v odpojených sítích). Vždy to dobře fungovalo, ale jak roste velikost i složitost chráněných prostředí, jsou stále zřejmější dvě omezení.

Prvním je škálovatelnost. Zpracování na straně hosta spravuje zálohovací server. Počet chráněných virtuálních počítačů v prostředí běžných zákazníků však časem vzrostl natolik, že se zdroje zálohovacího serveru staly úzkým hrdlem omezujícím množství možných interakcí hostů, ve kterém si ještě nezačnou vzájemně konkurovat a úlohám pravidelně nevyprší časový limit.

Druhé omezení souvisí s tím prvním. Prostředí velkých firem obvykle obsahuje několik oddělených pracovišť a virtualizovaná prostředí se nasazují místně pro uživatele v daných pobočkách. Vzhledem k tomu, že v takovémto uspořádání je server VBR obvykle umístěn v centrále, musí všechny interakce hostů probíhat přes připojení WAN, které je často pomalé.

1

Tedy přestože byly vzdálené proxy servery i úložiště umístěné v dané pobočce kvůli zálohování a obnovení přenosu místně, přenos interakce hosta musel stejně probíhat přes WAN. Výsledkem byly problémy se škálovatelností takovýchto prostředí.

V zájmu lepšího výkonu bude součástí v9 také proxy pro interakci hostů. Zákazníci mohou přiřadit tuto virtuální roli kterémukoli serveru s Windows (včetně stávajících proxy pro zálohování a úložišť). Nejlepší volbou bývá v takovémto případě obvykle vzdálený proxy server pro zálohování, protože je nejblíže k virtuálním počítačům, které chrání.

2

Díky proxy pro interakci hostů bude záložní server odesílat přes připojení WAN pouze příkazy pro ovládání. Nahrávat procesy interakce hosta do zpracovávaných virtuálních počítačů bude právě „místní“ proxy pro interakci hostů. Výsledkem bude minimální přenos přes pomalé připojení a snížení zátěže serveru VBR. A vzhledem k tomu, že jediný zálohovací server bude moci ovládat více proxy pro interakci hostů, škálovatelnost se vylepší dramaticky. Představte si například podnik s 500 vzdálenými pracovišti. Nyní tato firma může nastavit zálohovací proxy server každé pobočky tak, aby fungoval rovněž jako proxy pro interakci hostů, a všechny ovládat z centrálního zálohovacího serveru. A samozřejmě lze více serverů proxy pro interakci hostů použít i v rámci jednoho většího datového centra ke zvýšení výkonu a škálování aktivity interakce hostů.

Další skrytou výhodou této funkce, která nemusí být hned zjevná, je přístup k operačnímu systému hosta při nedostupnosti zpracování bez sítě přes VIX – například když není možné zajistit účet interakcí hosta s vysokou úrovní oprávnění z bezpečnostních důvodů. Nyní můžete v podstatě určit počítač s Windows a NIC v produkční či zálohovací síti a využít jej jako server proxy pro interakci hostů, který bude „předávat“ komunikaci od zálohovacího serveru do produkční sítě.

Zálohování je však vždy jen půlka příběhu. Jakmile jsou data v bezpečí na úložišti, může být také někdy zapotřebí je obnovit. A pokud se na tuto potřebu podíváme opět optikou vzdálených poboček, musí obnovení na úrovni souborů zajišťovat centrální zálohovací server, ke kterému jsou přímo připojeny záložní soubory.

3

Takže i když samotné úložiště záloh je z pohledu vzdáleného virtualizovaného prostředí „místní“, během lokálního obnovení na úrovni souborů musí data projít připojením WAN dvakrát – nejprve na zálohovací server a poté zpět do virtuálního počítače na vzdáleném pracovišti. Oblíbeným řešením bývá využívat průvodce obnovením na úrovni souborů (FLR) pro více operačních systémů a vybavení pro FLR spuštěné na vzdáleném pracovišti. I tento přístup však má své nevýhody.

Ve verzi v9 to již není nutné díky novému nastavení připojovacího serveru pro každé úložiště záloh. V podstatě jakýkoli server s Windows spravovaný v rámci řešení Veeam lze nyní určit jako místo připojení FLR pro zálohování Veeam. A samozřejmě neexistuje lepší volba pro vzdálené pobočky než stávající úložiště pod Windows, které funguje jako hostitel pro připojení samo pro sebe!

4

Nyní díky této nové virtuální roli bude centrální server VBR odesílat přes připojení WAN pouze příkazy pro ovládání, zatímco vzdálené zálohy budou připojeny určeným „místním“ připojovacím serverem pro obnovení požadovaných souborů přímo do vzdáleného virtuálního počítače, přičemž veškeré přenosy dat proběhnou v rámci vzdálené pobočky.

Když už jsme u „vzdálených“ operací, dalším velmi důležitým doplněním ve v9 je samostatná konzole. Ano, řeč je o dlouho očekávané konzoli Veeam Backup & Replication, kterou budou moci správci Veeam nainstalovat samostatně ze zálohovacího serveru, například na svou vlastní pracovní stanici, čímž umožní správu zálohovacího serveru vzdáleně po síti. Řekněte sbohem relacím RDP nebo více uživatelům navzájem si blokujících připojení ke stejnému zálohovacímu serveru. Nyní bude mít každý operátor vlastní konzoli. Konzole především také přebírá roli připojovacího serveru pro pokročilá schémata obnovení, která vyžadují místní připojování záloh (například pro funkci Veeam Explorer), což bude velmi užitečné pro využívání ve vzdálených systémech / firemních pobočkách.

Ale to ještě není pro dnešek vše! Jak jste již viděli ve verzi v8, usilujeme o nejlepší podporu zálohování na pásku na trhu pro zákazníky všech velikostí – a verze v9 přinese několik dalších vylepšení funkcí pro pásku, o které měli naši firemní zákazníci opravdu velký zájem. Zmíním jen několik nejlepších, ale můžu vás ujistit, že se dočkáte mnoha malých zlepšení!

Jestli mám vybrat to hlavní a nejlepší, je to možnost vytvořit Media Pool nezávislý na jediné fyzické knihovně a s možností rozmístění dat do více knihoven. Tento „globální Media Pool“ bude hlavním cílem pro úlohy využívající pásku a zlepší výkon i celkovou správu.

5

Úlohy využívající pásku s cílem v „globálním Media Poolu“ mohou využívat více knihoven nebo samostatné jednotky podle nakonfigurovaného pořadí převzetí služeb při selhání a v takovém případě přepnout na některou z dostupných knihoven. Představte si například, že jedné knihovně dojdou volná média nebo že budou všechny páskové jednotky vytíženy. Díky globálním Media Poolům může nyní úloha pro pásku přepnout na jinou knihovnu s volnými médii nebo dostupnými páskovými jednotkami.

Jakých dalších skvělých funkcí se od nás provozní výkon pásky dočká? Ve verzi v9 bude k dispozici velmi žádané paralelní zpracování mezi více páskovými jednotkami. Co dříve vyžadovalo nastavení více Media Poolů a úlohy zálohování na pásku (a tím větší složitost), je nyní dostupné v základním nastavení.

6

Jedná se o jednoduché, ale velmi užitečné nastavení, které umožní spouštět úlohy pro pásku s cílem ve stejném Media Poolu současně, nebo rozmístit archivaci zdrojových záložních souborů na více jednotek.

Nyní si povíme o střídání páskových médií. Je mi jasné, že mnozí z vás rádi uslyší, že ve verzi v9 bude k dispozici nový typ Media Poolu: vyhrazený GFS Media Pool pro plné zálohy. Opět platí, že přestože ve verzi v8 bylo možné s více Media Pooly dosáhnout velmi podobných výsledků, verze v9 jde o krok dál úplným odebráním složitých postupů správy.

Pokud jste si ve verzi v8 zvykli na stávající střídání ukládání záložních kopií podle schématu GFS (Grandfather-Father-Son), princip zůstává stejný, takže si snadno zvyknete znovu. Je-li v rámci úlohy zálohování na pásku cíl úplných záloh ve GFS Media Poolu, budou se odpovídající pásky uchovávat podle zadaného schématu po týdny, měsíce, kvartály či dokonce roky – jak vyžadují vaše zásady pro uchovávání dat.

S GFS Media Poolem je pro delší uchovávání zapotřebí méně pásek. Například schéma střídání GFS nastavené na plné zálohování po 4 roky bude vyžadovat pouze 19 pásek: 4 týdenní, 12 měsíčních a 3 roční. Jednoduchý Media Pool je k dispozici i pro krátkodobější uchovávání úplné zálohy a pro přírůstkové zálohy, takže o tom, který Media Pool nejlépe vyhovuje požadovanému schématu uchovávání dat, rozhodujete vy sami.

Jak vidíte jen na tomto článku, ve verzi v9 nás čeká mnoho významných vylepšení funkcí pro firmy. A věřte mi, že tímto oznámením teprve začínáme. O těch nejlepších funkcích verze v9 pro velké firmy se totiž teprve dozvíte. Věřím, že z našeho úsilí je jasné patrné, že věnujeme bedlivou pozornost jedinečným potřebám svých firemních zákazníků a že jsme odhodláni poskytovat službu, která je 100% vhodná pro firmy a lze ji snadno škálovat pro zachování dostupnosti vašich rostoucích firem.

Nechte si každý týden posílat novinky z blogu
Přihlášením k odběru souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme, že jste si na nás udělali místo ve své e-mailové schránce!
S tímto týdenním přehledem už se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se děje na našem blogu.
OK
NOVINKA
V12

Vyhněte se ztrátě dat
Vyhněte se ransomwaru

Nejlepší zálohování a obnovení