Před několika měsíci jsme informovali o novém řešení s názvem Veeam® Endpoint Backup FREE™. V prosinci spatřila světlo světa beta verze tohoto softwaru. Zájem o ni byl ohromný a díky více než 22 000 zaregistrovaným uživatelům a více než 20 000 stažení jsme měli obrovské množství testujících.

Je nám potěšením, že k dnešnímu dni můžeme oznámit všeobecnou dostupnost řešení Veeam Endpoint Backup FREE.

Řešení

Veeam Endpoint Backup FREE je samostatný produkt, který pomáhá chránit koncové body se systémem Windows. Jde o řešení sloužící k ochraně dat a zotavení po havárii pro fyzické počítače (koncové body). Mezi možnost, které produkt Veeam Endpoint Backup FREE nabízí, patří ochrana celého koncového bodu, konkrétních svazků nebo jednotlivých složek. Ochrana dat je však jen jedním aspektem. Jako vždy tu jde především o obnovení a jeho možnosti.

Veeam Endpoint Backup FREE podporuje systémy Microsoft Windows 7 SP1 nebo novější a Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo novější (až do verze Windows 8.1 a Windows 2012 R2).

A co je jeho největší přednost? Je zcela zdarma!

Zálohování

Veeam Endpoint Backup FREE je nástroj pro zálohování na úrovni bitové kopie, který ukládá zálohy ve formátu VBK, který již znají uživatelé produktu Veeam Backup & Replication™. Jedinečná je však na tomto řešení možnost provádět neomezené inkrementální zálohování bez nutnosti ovladače sledování změněných bloků (CBT) pro souborový systém. Pro běžné koncové body, které obvykle mívají nainstalované velké množství softwaru třetích stran s možností konfliktů, to však znamená opravdové zlepšení stability, ale zároveň vynikající výkon inkrementálního zálohování.

Produkt Veeam Endpoint Backup FREE nabízí dva typy zálohování. Zálohování na úrovni svazků, což může být celý koncový bod, nebo vybrané svazky, a zálohování na úrovni souborů. Zálohování na úrovni svazků chrání všechna data nebo obsah v konkrétních svazcích. Obvykle je toto řešení také rychlejší než zálohování stejných dat na úrovni souborů. Zálohování na úrovni souborů však umožňuje výběr jednotlivých souborů a složek s možností přidávat masky souborů při vytváření výjimek nebo zařazení. Bez ohledu na zvolenou možnost bude mít výsledná záloha podobu bitové kopie obsahující data určená k ochraně.

exclusions

Zálohy si můžete uložit v různých typech umístění, jako jsou vyměnitelná úložná zařízení, sdílené síťové složky nebo úložiště záloh Veeam. POZNÁMKA: Budete potřebovat verzi Veeam Backup & Replication v8 Update 2, chcete-li tuto možnost využívat.

StorageOptions

Při konfiguraci zásad zálohování pomocí průvodce budete mít k dispozici ještě několik dalších nastavení. Jednou z důležitých položek je doba, po jakou chcete body obnovení uchovávat. POZNÁMKA: Průvodce bude uchovávat body obnovení po zvolený počet dnů, ale pouze v případě, že bude počítač zapnutý. To znamená, že pokud se rozhodnete uchovávat pět bodů obnovení, ale mezitím odjedete na dovolenou a necháte počítač po dobu 10 dnů vypnutý, nedojde k odebrání předchozích bodů obnovení z důvodu stáří přesahujícího pět dnů. K dispozici budete mít vždy body obnovení za pět posledních dnů. V závislosti na plánu zálohování a na tom, zda byl počítač zapnutý, jich ale může být víc než pět.

A když už mluvíme o plánech, ty mohou být velmi flexibilní. Za prvé, podporujeme denní zálohování (a pokud si to budete přát, můžeme i váš počítač kvůli zálohování i probudit a pak jej zase uspat nebo vypnout). Kromě toho nabízí produkt Veeam Endpoint Backup unikátní možnost provádět zálohování při konkrétních událostech, jako je například uzamčení, odhlášení nebo připojení záložního úložiště. A vzhledem k tomu, že k některým spouštěčům – jako je uzamčení počítače – dochází i několikrát za hodinu, je také možné frekvenci zálohování omezit.

schedule

Po konfiguraci dojde k vytvoření úplné zálohy. Každá další záloha bude inkrementální (pokud nezvolíte samostatnou možnost úplné zálohy pro účely vytváření záloh ad hoc).

Obnovení, to je to, oč tu běží

Veeam Endpoint Backup FREE podporuje obrovské množství možností granulárního obnovení. Především se jedná o obnovení na úrovni svazků nebo obnovení na úrovni souborů. K tomu je potřeba dodat, že při zálohování na úrovni svazků je vždy možné provést obnovení na úrovni souborů. Pokud však zálohujete na úrovni souborů, obnovení na úrovni svazků není možné.

Zálohování na úrovní svazků umožňuje obnovit celý svazek do stejného nebo nového umístění, ale má několik omezení. Nelze obnovit systémový svazek do původního umístění, když je spuštěný operační systém Windows. K obnovení systémového svazku nebo celého počítače bude nutné nejprve spustit systém do prostředí pro obnovení (viz dále).

Při obnovení na úrovni souborů se záloha načte a otevře se v prohlížeči Veeam Backup Browser, ze kterého lze soubory snadno obnovit.

Navíc přináší integrace s nástrojem Veeam Backup & Replication ještě více možností obnovení.

  • Můžete exportovat obsah fyzického disku ze zálohy do souborů disku VMDK, VHD a VHDX.
  • A při zálohování serveru můžete dokonce obnovit položky aplikací ze souborů zálohy pomocí aplikace Veeam Explorers™ pro služby Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint a SQL Server.

Jak je to ale s úplnou zálohou typu BMR, zejména u rozdílného hardwaru? Ano, to zvládneme také – s pomocí důležité součásti:

Média pro obnovení Veeam

Pokud chráníte svazky či celý počítač, určitě bude užitečné si pořídit zařízení pro obnovení. Veeam Endpoint Backup FREE umožňuje vytvářet bitovou kopii počítače určenou pro obnovení na různých druzích médií, například jednotce USB flash, SD kartách, CD, DVD, BD, bitových kopiích ISO apod.

Média pro obnovení Veeam potom dokážou spustit počítač pomocí nástroje Windows RE spuštěného v médiu a nikoli v počítači. Následně můžete ze záloh obnovit celý počítač nebo konkrétní svazky.

Největší předností médií pro obnovení Veeam je však to, že obsahují jednotky nainstalované v počítači v době vytváření média a nabízejí možnost přidat podle potřeby další jednotky. Při spuštění prostředí pro obnovení se automaticky načtou ovladače pro síť a úložiště, takže postup obnovení co nejplynulejší. Pokud médium pro obnovení požadované ovladače neobsahuje, můžete je samozřejmě nahrát v průběhu postupu.

Ale Veeam Endpoint Backup FREE dokáže víc! Součástí je i nástroj pro obnovení s využitím bitové kopie, který umožňuje obnovit bitovou kopii počítačového systému vytvořenou pomocí integrovaných nástrojů systému Microsoft Windows, a celá sada užitečných utilit pro rozšířenou správu počítačů. Patří mezi ně například nástroj pro obnovení hesel k účtům místních uživatelů nebo utilita pro diagnostiku paměti.

RecoveryMedia

Podpora

Už jsme se zmínili, že jde o bezplatný produkt. To však neznamená, že k němu neposkytujeme žádnou podporu. Každý bezplatný produkt od společnosti Veeam se řídí zásadami podpory pro bezplatné produkty, které najdete zde: http://www.veeam.com/files/veeam_software_support_policy.pdf

A navíc umožňujeme velmi jednoduše odesílat problémy: stačí několik kliknutí na kontrolním panelu produktu. Po první registraci e-mailu (kterou provedete jen jednou) můžete odesílat problémy a náš systém automaticky současně připojí protokoly aplikace Veeam Endpoint Backup a sám je načte, aniž by vás obtěžoval.

Integrace s řešením Veeam Backup & Replication

Pokud používáte produkt Veeam Backup & Replication, můžete si jako úložiště záloh zvolit jeho složku úložiště. Tímto způsobem získáte přístup k dalším skvělým funkcím.

Prostřednictvím serveru Veeam Backup & Replication budete moci monitorovat všechny příchozí úlohy zálohování koncových bodů a nechat si posílat e-mailem oznámení o stavu úloh pro koncové body. Nabízíme také základní možnosti správy úloh pro koncové body, jako je například aktivace a deaktivace určitých úloh zálohování nebo správa přístupu k úložišti záloh nastavením oprávnění k příslušnému úložišti pro jednotlivé uživatele či skupiny.

Ukládání záloh v úložištích záloh Veeam také umožňuje několik dalších důležitých funkcí pro účely ochrany před ztrátou dat. Můžete například šifrovat zálohy uložené v úložišti záloh Veeam nebo odesílat zálohy koncových bodů na pásku nebo mimo pracoviště prostřednictvím funkcí Backup to Tape a Backup Copy Jobs.

A pokud chcete automatizovanou ochranu mimo pracoviště, ale nemáte vlastní web pro zotavení po havárii, verze Veeam Backup & Replication v8 U2 plně podporuje kopírování záloh koncových bodů do služby partnera Veeam Cloud Connect podle vašeho výběru.

Závěr

Veeam Endpoint Backup FREE je skvělé, samostatné řešení ochrany koncových bodů se systémem Microsoft Windows. Umožňuje velmi snadnou ochranu souborů, složek, svazků nebo celého počítače za nepřekonatelnou cenu – BEZPLATNĚ! Nabízí také stejnou úroveň spolehlivosti, na kterou jste si již zvykli u řešení Veeam, čehož bychom ve verzi v1 nikdy nedosáhli bez obrovského přispění více než 10 000 testerů beta verze. (Děkujeme!)

V nadcházejících několika týdnech budeme na našem blogu postupně nabízet podrobnější informace o různých funkcích tohoto skvělého řešení.

Řešení je ke stažení zde: http://www.veeam.com/cz/endpoint-backup-free-download.html

Nechte si každý týden posílat novinky z blogu
Přihlášením k odběru souhlasíte, že vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Veeam.
Děkujeme, že jste si na nás udělali místo ve své e-mailové schránce!
S tímto týdenním přehledem už se nemusíte bát, že nebudete vědět, co se děje na našem blogu.
OK
Free trial