Veeam Backup & Replication Community Edition:
nasz najnowszy prezent dla społeczności

NOWE rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition to niezbędne BEZPŁATNE rozwiązanie, które udostępnia oparte na hoście funkcje backupu i replikacji w środowiskach VMware, Hyper-V i AHV, a także agentowe funkcje backupu przeznaczone dla stacji roboczych oraz serwerów z systemami Windows i Linux — niezależnie od tego, czy są to komputery fizyczne, czy instancje działające w chmurze publicznej. Czytaj więcej
Kirsten Stoner
Kirsten Stoner

Technologist, Product Strategy