Kopie zapasowe i migawki pamięci masowej: jak się uzupełniają w realizacji koncepcji Always-On Enterprise

W dzisiejszym świecie biznesu zdominowanym przez centra danych do ochrony tych danych nie są już stosowane tradycyjne, proste narzędzia do tworzenia kopii zapasowych. Nowym priorytetem działów IT jest dostępność. W przypadku utraty danych, aplikacji, systemów, a nawet całej lokalizacji firmy chcą mieć możliwość natychmiastowego lub niemal natychmiastowego powrotu do normalnej pracy, co znacznie przekracza możliwości tradycyjnych rozwiązań do backupu.

Jednak aż 84% decydentów z obszaru IT mówi o braku dostępności, z powodu którego ich centra danych nie są w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników i zapewnić funkcjonowania przedsiębiorstw zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise. Więcej informacji na ten temat zawiera Veeam Availability Report.

Nowoczesne technologie pamięci masowej, wirtualizacji i chmury sprawiają, że funkcje tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania współpracują ze sobą. Daje to działom IT niespotykaną dotąd elastyczność. W nowoczesnych środowiskach IT coraz częściej używane są migawki (tzw. snapshoty) pamięci masowej, które odgrywają kluczową rolę w ochronie danych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Chcąc lepiej zdefiniować dostępność, możemy posłużyć się dwoma parametrami:

  • Docelowy czas odzyskiwania (recovery time objective — RTO) to dopuszczalny czas operacji odzyskiwania.
  • Docelowy punkt odzyskiwania (recovery point objective — RPO) to „punkt w czasie”, do którego operacja odzyskiwania powinna przywrócić firmę.

Zobaczmy, jak łączne używanie kopii zapasowych i migawek pamięci masowej w działach IT pozwala uzyskać wartości docelowego czasu ORAZ punktu odzyskiwania (RTPO) na poziomie niższym niż 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Połączenie tych technologii zapewnia sprawność i elastyczność potrzebną do realizacji stworzonej przez firmę Veeam koncepcji Availability for the Always-On Enterprise.

Kopie zapasowe

Podczas operacji wykonywania kopii zapasowej (backupu) tworzony jest spójny stan aplikacji i systemu operacyjnego, który następnie jest kopiowany w inne miejsce w celu przechowywania. Dzięki operacjom backupu uzyskuje się wiele wersji pliku, aplikacji, systemu plików lub innego zasobu, których można użyć w razie awarii lub utraty oryginału.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych danych i aplikacji, Veeam zaleca stosowanie reguły 3-2-1. Zgodnie z nią należy mieć co najmniej trzy egzemplarze danych zapisane na dwóch różnych rodzajach nośników, przy czym jeden egzemplarz powinien znajdować się poza głównym centrum danych. Prawidłowo wykonywane operacje backupu umożliwiają wielomiesięczne, a nawet wieloletnie przechowywanie kopii zapasowych przy zachowaniu wysokiej wydajności i małym zużyciu miejsca.

Migawki pamięci masowej

Migawki to często spotykany sposób ochrony danych i systemów. W porównaniu z kopiami zapasowymi ograniczają ruch danych i zmniejszają obciążenie związane z ich tworzeniem. W systemach komputerowych migawka pamięci masowej zawiera stan systemu z określonego momentu. Przypomina zdjęcie, na którym została uwieczniona konkretna chwila. Tak więc migawka pamięci masowej to widok danych na poziomie obrazu zarejestrowany w określonym momencie.

W chwili utworzenia migawka pamięci masowej domyślnie nie zajmuje żadnego miejsca. Jest tylko kopią metadanych z informacjami na temat przechwyconych danych, które służą do śledzenia oraz do zapisywania zmian na podstawie wskaźnika. Migawki pamięci masowej powstają natychmiast, czyli w ciągu kilku sekund. Z tego powodu często tworzy się ich bardzo wiele, aby parametr RPO nie przekraczał kilku minut.

Jedna z różnic między migawkami pamięci masowej a kopiami zapasowymi polega na tym, że migawka jest zapisywana w tym samym miejscu co oryginalne dane. Dlatego całkowicie zależy od niezawodności źródła. Oznacza to, że ewentualna awaria, poważny incydent lub uszkodzenie danych źródłowych spowoduje utratę samej migawki pamięci masowej lub możliwości dostępu do niej. Utrata źródła uniemożliwia przywrócenie danych. Ponadto migawki same z siebie nie umożliwiają sprawdzenia danych pod kątem uszkodzenia lub możliwości odzyskania.

Migawki pamięci masowej i kopie zapasowe: mocne połączenie

Migawki pamięci masowej znacznie skracają okna backupu, a szczególnie przydają się, gdy wykonywanych jest wiele aktualizacji, ponieważ umożliwiają łatwe przywrócenie systemu do stanu zapisanego w migawce.

Jednak same migawki nie są skuteczną odpowiedzią na wspomniany brak dostępności. Nawet replikacja migawek w dodatkowym systemie pamięci masowej nie eliminuje problemów związanych z uszkodzeniem danych lub ewentualnymi błędami w systemie pamięci. Nie istnieją też mechanizmy chroniące przed sytuacją, gdy administrator usuwa migawkę z podstawowej pamięci masowej, co przy następnej replikacji powoduje również usunięcie migawki z pamięci dodatkowej. Ponadto w większości scenariuszy liczba możliwych do utworzenia i zapisania migawek pamięci masowej jest ograniczona.

W poniższej tabeli można sprawdzić, jak zalety migawek pamięci masowej i kopii zapasowych uzupełniają się nawzajem:

  Kopie zapasowe Migawki
Lepsze wartości RPO
Lepsze wartości RTO
Spójne kopie zapasowe ✓*
Sprawdzanie uszkodzeń/błędów
Natychmiastowe tworzenie
Bez wpływu na środowisko produkcyjne
Bardzo efektywne wykorzystanie pamięci masowej
Egzemplarz na dodatkowym nośniku w lokalizacji zewnętrznej  ✓
Bez zależności od źródła danych
Przechowywanie długoterminowe
Wyeliminowanie błędów człowieka  ✓

* wymagana integracja z aplikacjami

Najlepsze rozwiązanie z perspektywy działów IT to używanie zarówno migawek pamięci masowej, jak i kopii zapasowych w celu uzyskania wartości RPO i RTO rzędu minut, a nie godzin, dni, a w niektórych przypadkach nawet tygodni.

Rozwiązania Veeam a migawki pamięci masowej

Pakiet Veeam Availability Suite v9 wykorzystuje operacje na migawkach, znacznie zwiększając opłacalność inwestycji w wirtualizację i pamięć masową następujących producentów:

Dzięki powyższym integracjom można koordynować tworzenie spójnych aplikacyjnie migawek na podstawie zdefiniowanego harmonogramu, zapewniając spójny stan systemu operacyjnego i aplikacji w chwili utworzenia migawki. Migawki są używane przez funkcję tworzenia kopii zapasowych Veeam z migawek pamięci masowej, która ogranicza wpływ operacji backupu na środowisko produkcyjne, oraz przez narzędzia takie jak Veeam Explorer for Storage Snapshots i Instant VM Recovery, które umożliwiają odzyskiwanie danych bezpośrednio z migawek. Technologia Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots umożliwia także użycie migawek do utworzenia środowiska testowego Virtual Lab.

Migawki pamięci masowej umożliwiają wdrożenie krótkoterminowej ochrony danych, charakteryzującej się bardzo niską wartością RPO i bardzo małym wpływem na środowisko produkcyjne oraz znakomicie uzupełniającej klasyczną ochronę danych przy użyciu rozwiązania takiego jak Veeam Backup & Replication. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wszystkich zalet migawek pamięci masowej trzeba zadbać o wyprowadzanie danych produkcyjnych z tzw. domeny pojedynczej awarii, w której znajdują się migawki, oraz ich zapisywanie w zewnętrznym (niezależnym) systemie pamięci masowej.

Tak uzyskanych kopii zapasowych można używać do długookresowego przechowywania danych na potrzeby odzyskiwania po awarii — nawet jeśli oryginalne dane zostaną usunięte lub staną się bezużyteczne. Kopie zapasowe mogą też usprawnić wysyłanie dodatkowych egzemplarzy danych do chmury lub dodatkowego centrum danych zgodnie z wymogami reguły 3-2-1.
The 3-2-1 Rule

Reguła 3-2-1 firmy Veeam mówi, że dane należy przechowywać w co najmniej trzech egzemplarzach na dwóch różnych rodzajach nośników, w tym jeden egzemplarz poza siedzibą firmy.

Połączenie nowoczesnej pamięci masowej, wirtualizacji oraz funkcji tworzenia kopii zapasowych i replikacji zapewnia dostępność znacznie przekraczającą proste możliwości narzędzi do backupu, które spędzają sen z powiek informatykom w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Połączenie tych technologii pozwala skutecznie reagować na stale zmieniające się wymagania biznesowe w dzisiejszych nowoczesnych centrach danych.

A jak u Was dzięki wykorzystaniu migawek pamięci masowej i kopii zapasowych dział IT zmienił sposób dostarczania i ochrony usług potrzebnych w działalności firmy?

Powiązane informacje:

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial