Veeam Management Pack v8 dla System Center jest już powszechnie dostępny!

Zaledwie dwa miesiące temu udostępniliśmy wersję beta pakietu Veeam® Management Pack™ (MP) v8 dla System Center i przedstawiliśmy długą listę ulepszeń. Obecnie, po wprowadzeniu kilku dodatkowych funkcji oraz przeprowadzeniu intensywnych testów jakościowych w wyniku komentarzy otrzymanych od członków naszej społeczności, partnerów i użytkowników, możemy w końcu udostępnić wersję GA (general availability) naszego pakietu.

Łatwiejsze podejmowanie strategicznych decyzji

Dobre rozwiązanie do zarządzania i monitorowania nie tylko analizuje środowisko i ostrzega o istniejących lub potencjalnych problemach. Dlatego na przestrzeni lat stale ulepszaliśmy funkcje pakietu MP, w każdej wersji wprowadzając obsługę nowych hypervisorów i wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication™. Dzięki gromadzeniu danych o działaniu środowiska umożliwiliśmy m.in. planowanie mocy obliczeniowych, określanie właściwej wielkości i modelowanie awarii hosta. W najnowszej wersji poszliśmy jeszcze dalej, umożliwiając użycie zgromadzonych danych na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji. Obejmuje to:

  • Dane i raporty na potrzeby kierownictwa IT umożliwiające reagowanie na najważniejsze wyzwania, w tym ograniczanie ryzyka, zwiększanie efektywności i maksymalizowanie zwrotu z inwestycji.
  • Narzędzia i dane dla specjalistów. ds. wirtualizacji pomagające w eliminowaniu nadmiarowości, ograniczaniu czynności administracyjnych i zwiększaniu efektywności wykorzystania zasobów. Dzięki temu specjaliści ds. wirtualizacji nie muszą już tracić cennego czasu na ręczne gromadzenie danych mających trafić do kierownictwa.
  • Pełny wgląd w całe środowisko na potrzeby pracowników wsparcia technicznego lub działu pomocy, w tym unikatowy wgląd na odcinku od aplikacji do sprzętu.

Co to oznacza? Pakiet Veeam MP v8 powstał w jednym celu: by ułatwić rozwiązywanie problemów ze środowiskiem IT, przed którymi stają różne osoby.

Kompleksowy wgląd od aplikacji do sprzętu

W dzisiejszych nowoczesnych przedsiębiorstwach konieczny jest wgląd w relacje między różnymi zasobami, począwszy od warstwy aplikacji poprzez warstwy zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci aż do samego sprzętu. Pakiet Veeam MP v8 udostępnia kierownikom IT zarówno szczegółowe, jak i ogólne widoki topologii, które zapewniają wgląd w relacje i współzależności oraz określanie przyczyn problemów.

 

mp8-1

Nowością w pakiecie Veeam MP v8 jest obsługa środowiska vSphere 6, która zapewnia wgląd w takie kluczowe funkcje jak magazyny danych woluminów wirtualnych (VVOL), licencje VMware, certyfikaty, komponenty vCenter, stan sieci i nie tylko.

Nowe i ulepszone mapy ciepła — jedna z popularniejszych funkcji pakietu — to skrótowe widoki obejmujące wiele parametrów, które umożliwiają szybkie wykrywanie i przewidywanie problemów.

Nowa mapa ciepła do śledzenia migawek i punktów kontrolnych rozwiązuje jeden z największych problemów występujących w wirtualnych centrach danych. Obecnie dzięki szybkiej identyfikacji wielkości i wieku migawek można dbać o dobrą kondycję środowiska, unikając spadku wydajności powodowanego przez zapomniane migawki lub punkty kontrolne. Natomiast nowy raport ze śledzenia migawek i punktów kontrolnych przedstawia szczegółowe informacje na temat każdej migawki i punktu kontrolnego w środowisku.

 

mp8-2

Nie można nie wspomnieć o rozszerzonych funkcjach monitorowania rozwiązania Veeam Backup & Replication, które zapewniają widok wszystkich zadań backupu w konsoli Operations Manager. Nowe raporty, w tym dotyczące oceny infrastruktury kopii zapasowych, śledzenia zmian konfiguracji zadań itp., zawierają informacje niezbędne do zapewniania prawidłowych punktów odzyskiwania dla wszystkich maszyn wirtualnych. Ponadto umożliwiają szybką identyfikację niechronionych maszyn, sprawdzanie, kto, gdzie i kiedy przywracał maszyny, oraz śledzenie funkcjonowania i stanu każdej kopii zapasowej.

Koniec z niedotrzymywaniem umów SLA

W dzisiejszym nowoczesnym centrum danych nieprzestrzeganie umów SLA jest nie do pomyślenia. Kto już korzysta z naszych monitorów analitycznych działających w czasie rzeczywistym do celów ostrzegania i gromadzenia dodatkowych danych na potrzeby szybszego rozwiązywania problemów, ten zna ich liczne zalety. Ale to nie wszystko! Ulepszone narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V oferuje obsługę klastrów, gdy jest używane z narzędziem Operations Manager. Ponadto dostępna jest wtyczka dla użytkowników narzędzia System Center Virtual Machine Manager.

 

mp8-3

Nowa wersja pakietu Veeam MP nie byłaby kompletna bez kolejnych ulepszeń widgetów z sygnalizacją świetlną i pulpitów analitycznych. Ulepszenia te ułatwiają znajdowanie przyczyn problemów, a także dostarczają danych potrzebnych do rozwiązywania problemów zgodnie z umowami SLA.

Administratorzy IT mogą rozwiązywać faktyczne i potencjalne problemy przez proaktywne monitorowanie środowiska, które jest możliwe dzięki działającym w czasie rzeczywistym monitorom analitycznym pakietu Veeam MP.

Planowanie mocy obliczeniowych

Czy zdarzyło Ci się odrzucić czyjąś prośbę, ponieważ w środowisku zabrakło zasobów? Czy zdarzyło się, że zasoby wyczerpały się bez wcześniejszego ostrzeżenia? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiesz twierdząco, nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Wielu innych administratorów staje przed podobnymi problemami.

Skuteczne planowanie mocy obliczeniowych jest jednym z najtrudniejszych zadań w zwirtualizowanych centrach danych. Pakiet Veeam MP v8 ułatwia to zadanie dzięki wielu gotowym narzędziom. Widget planowania mocy obliczeniowych udostępnia skrótowy widok infrastruktury do codziennego przeglądu, umożliwiając wczesne wykrywanie potencjalnych problemów. Rozbudowane raporty Veeam umożliwiają bardziej zaawansowane planowanie mocy obliczeniowych, np. przez analizę trendów i prognozowanie, stosowanie scenariuszy typu „co, jeśli”, modelowanie awarii i nie tylko. Teraz możesz uzyskać całą wiedzę biznesową potrzebną do podejmowania właściwych decyzji strategicznych, opierając się na twardych danych.

 

mp8-4

A jeśli chodzi o planowanie mocy obliczeniowych pod kątem chmury hybrydowej? Jeśli Twoja firma nie korzysta jeszcze z chmury, najprawdopodobniej wkrótce się na to zdecyduje. A wówczas trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie o wymagane zasoby. Opracowane przez Veeam funkcje planowania mocy obliczeniowych dla chmury hybrydowej umożliwiają szybką i łatwą analizę obciążeń lokalnych oraz określenie precyzyjnej prognozy odpowiednich zasobów, które będą potrzebne przy migracji tych obciążeń na platformę Microsoft Azure lub VMware vCloud Air.

 

mp8-5

Koniec ze zbyt małą efektywnością

Określanie właściwej wielkości zasobów bywa kłopotliwe. Trudno jest oszacować odpowiednią ilość zasobów, która zapewni płynne funkcjonowanie środowiska. W najlepszym przypadku maszyny wirtualne są zbyt duże i marnotrawią zasoby. W znacznie gorszym przypadku wielkość zasobów jest niedoszacowana, przez co nie można zapewnić wymaganej wydajności.

Tak czy owak określenie właściwej wielkości zasobów nie jest łatwe — a raczej nie było łatwe do teraz. Obecnie zadanie to znacznie ułatwiają znakomite raporty dostępne w pakiecie Veeam MP v8 dla System Center.

Dzięki pakietowi MP dane zebrane ze środowiska i przechowywane w hurtowni danych narzędzia Operations Manager są szczegółowo analizowane i wykorzystywane do tworzenia raportów, np. na temat bezczynnych maszyn wirtualnych, zasobów o zbyt dużej lub zbyt małej wielkości, śledzeniu konfiguracji i bezpieczeństwa platformy vSphere.

 

mp8-6

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard

W pakiecie MP v8 wprowadziliśmy pulpit i raport Veeam Morning Coffee Dashboard™. Każdemu administratorowi IT miło będzie rozpocząć od niego dzień, ponieważ zawiera on skrótowe, przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o stanie infrastruktury wirtualnej oraz hostach fizycznych, maszynach wirtualnych, pamięci masowej i ogólnym wykorzystaniu zasobów. Szczegółowe przeglądanie tych danych umożliwia raport Veeam dotyczący infrastruktury, który zawiera pełny obraz ważnych parametrów, takich jak gęstość maszyn wirtualnych oraz nadmierna alokacja zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. Ponadto raport ten umożliwia szybkie przekazywanie kierownictwu skróconych informacji o stanie środowiska.

 

mp8-7

Zakończenie

Gdy mogło się wydawać, że skuteczne rozwiązanie nie może już być lepsze, w pakiecie Veeam Management Pack v8 dla System Center znowu wprowadziliśmy wiele ulepszeń. Poza oczekiwaną obsługą platformy VMware vSphere 6 zawiera on dodatkowe nowe funkcje, takie jak pulpit Morning Coffee Dashboard, śledzenie migawek i punktów kontrolnych, ulepszony menedżer zadań dla Hyper-V oraz funkcje analityczne ułatwiające podejmowanie strategicznych decyzji opartych na danych.

Jeśli w swoim działającym bez przerw (Always-On™) nowoczesnym centrum danych chcesz rozwiązywać najważniejsze problemy biznesowe oraz związane z monitorowaniem i zarządzaniem, a korzystasz już z narzędzia Microsoft System Center Operations Manager, zdecydowanie zachęcamy do pobrania i przetestowania bezpłatnej wersji próbnej pakietu Veeam Management Pack v8!

Czy wspomnieliśmy, że w zakresie monitorowania rozwiązania Veeam Backup & Replication nasz pakiet jest wciąż BEZPŁATNY?

Więcej informacji: http://www.veeam.com/pl/system-center-management-pack-vmware-hyperv.html

Wersja próbna do pobrania: http://www.veeam.com/pl/vmware-microsoft-esx-monitoring-download.html

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
NOVINKA
V12

Wyeliminowanie strat danych
Ochrona przed ransomware

Nr 1 do backupu i odzyskiwania