Obiektowa pamięć masowa w NOWYM rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v4

W stale powiększającym się segmencie rynku związanym z pakietem Microsoft Office 365 szczególnie rośnie znaczenie backupu. W firmie Veeam tworzymy kolejne funkcje, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zyskać pełną kontrolę nad danymi pakietu Office 365, jednak oprócz kontroli klienci chcą mieć także możliwość wyboru.

Niektórzy administratorzy chcą przechowywać kopie zapasowe danych Office 365 w środowisku lokalnym, inni wolą korzystać z chmury publicznej, która idealnie nadaje się do tego celu ze względu na niskie koszty, łatwiejsze wdrożenie i nieograniczoną skalowalność. Dlatego dzisiaj z przyjemnością przedstawiamy rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v4, które udostępnia zoptymalizowaną pod kątem chmury opcję wdrożenia przeznaczoną dla firm działających według zasady „cloud first” oraz wszystkich przedsiębiorstw chcących wykorzystać potencjał chmury. W nowej wersji dodaliśmy kilka ulepszeń, które pomogą klientom wykorzystać niższe koszty pamięci masowej i nieograniczoną skalowalność, a jednocześnie zapewnią im dodatkowe zabezpieczenia i szybsze tworzenie kopii zapasowych.

Obsługa obiektowej pamięci masowej

Począwszy od wersji v4, klienci chcący przechowywać dane pakietu Office 365 w lokalizacji zewnętrznej będą mogli korzystać z obiektowej pamięci masowej. Do wyboru są takie platformy jak Amazon S3, Microsoft Azure Blob i IBM Cloud, dostawcy obiektowej pamięci masowej zgodnej z technologią S3, a nawet obiektowa pamięć masowa w środowisku lokalnym.

Repozytorium kopii zapasowych zostanie rozszerzone o wybraną obiektową pamięć masową, a kopie zapasowe będą przekazywane bezpośrednio do tej pamięci!

Gdy użytkownik skonfiguruje przekazywanie danych w repozytorium kopii zapasowych, będzie ono obejmować dwie części:

  • folder lokalny, zawierający metadane (baza danych JET);
  • obiektową pamięć masową, zawierającą metadane i kopie zapasowe.

Po uruchomieniu zadania backupu dane najpierw są umieszczane w lokalnej pamięci podręcznej, której zawartość jest przechowywana wyłącznie w pamięci RAM, a następnie wysyłane bezpośrednio do obiektowej pamięci masowej. W lokalnej pamięci podręcznej przechowywane są metadane, które umożliwiają przedstawienie danego obiektu bezpośrednio w narzędziu Veeam Explorer, natomiast sama zawartość obiektu (treść e-maila, załącznik, informacje o terminie, zawartość pliku…) znajduje się w obiektowej pamięci masowej.

Ponadto, jeśli użytkownik przywraca dane za pomocą narzędzia Veeam Explorer i dane te znajdują się w obiektowej pamięci masowej, wyświetlane jest stosowne powiadomienie, aby użytkownik był świadom potencjalnych kosztów. Poniżej przedstawiono takie powiadomienie dotyczące otwarcia punktu przywracania w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange.

Wzmocnienie zabezpieczeń dzięki szyfrowaniu

Oprócz obsługi obiektowej pamięci masowej dodaliśmy także możliwość szyfrowania kopii zapasowych danych Office 365 przechowywanych w tej pamięci. W tym celu można włączyć szyfrowanie podczas początkowego konfigurowania repozytorium obiektowej pamięci masowej. Wbudowanie szyfrowania bezpośrednio w produkt jest skuteczną odpowiedzią na wiele typowych problemów.

Do zarządzania hasłami służy nowo dodany menedżer haseł. Hasła służą do ochrony klucza szyfrującego, przechowywanego w pliku kopii zapasowej. Klucz jest generowany po każdym uruchomieniu zadania backupu.

Ze względu na dużą liczbę dostępnych dostawców obiektowej pamięci masowej w wersji v4 wprowadziliśmy także menedżera poświadczeń chmury, który zawiera listę wszystkich kont użytkownika na platformach Amazon AWS, Microsoft Azure Blob i IBM Cloud oraz u dostawców pamięci masowej zgodnej z technologią S3.

Jeszcze szybsze tworzenie kopii zapasowych!

wersji v3 wprowadziliśmy ogromne zmiany dotyczące kopii zapasowych programów SharePoint Online i OneDrive dla Firm. W wersji v4 idziemy o krok dalej.

W usłudze Office 365 lub Azure Active Directory można utworzyć grupę zabezpieczeń bez włączonej poczty e-mail, która zawiera pulę kont backupu mających służyć do tworzenia kopii zapasowych. W programie SharePoint Online dławienie odbywa się na poziomie konta. Firma Microsoft używa tego mechanizmu, aby zapewnić sprawne działanie i dostępność usług. Jednak może on negatywnie wpłynąć na szybkość tworzenia kopii zapasowych. Wykorzystanie tej nowej funkcji oraz wielu kont pozwoli zwiększyć szybkość backupu i może ograniczyć ryzyko dławienia ruchu.

Inne ulepszenia

Oprócz ulepszeń dotyczących szybkości backupu i obsługi obiektowej pamięci masowej wprowadziliśmy też inne zmiany.

Jedną z nich jest możliwość wykluczenia kontaktów i kalendarzy z zasad przechowywania. Ustawienie wykluczenia z zasad przechowywania udostępnia pole „zawsze” odnoszące się do backupu kontaktów i elementów kalendarza. (Przy czym „zawsze” oznacza cały okres ochrony powiązanej skrzynki). Jeśli użytkownik zaznaczy to nowe pole dla kontaktów i kalendarzy, wszystkie kontakty i elementy kalendarza będą umieszczane w kopiach zapasowych, a następnie przechowywane bezterminowo.

Kolejną częstą prośbą użytkowników było wprowadzenie obsługi grup zabezpieczeń bez włączonej poczty jako źródła zadania backupu. Ułatwia to konfigurowanie i automatyzację zadań tworzenia kopii zapasowych. Obecnie w zadaniu backupu można jako źródło wybrać grupę zabezpieczeń.

I wreszcie zaktualizowaliśmy raport na temat ochrony skrzynek pocztowych, dodając informacje na temat:

  • skrzynek grup
  • skrzynek publicznych
  • skrzynek współużytkowanych

Na zakończenie

Czy jesteście gotowi na wykorzystanie niższych kosztów i nieograniczonej skalowalności obiektowej pamięci masowej w celu przechowywania kopii zapasowych pakietu Office 365? Możecie zacząć już dziś, pobierając 30-dniową bezpłatną wersję próbną! Oferujemy nawet BEZPŁATNĄ na zawszę wersję Community do obsługi maksymalnie 10 użytkowników i 1 TB danych programu SharePoint.

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
NOVINKA
V12

Wyeliminowanie strat danych
Ochrona przed ransomware

Nr 1 do backupu i odzyskiwania