Konwersja komputerów fizycznych na maszyny wirtualne — Disk2VHD

Konwersja serwera fizycznego na maszynę wirtualną Hyper-V

Założę się, że niejedno już wiesz o wirtualizacji. Bez względu na to, gdzie pracujesz, na pewno lubisz korzystać z zalet środowiska zwirtualizowanego, a zwłaszcza z zalet wirtualizacji Hyper-V. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć, jak przekonwertować komputer fizyczny na maszynę wirtualną Hyper-V (P2V), po prostu czytaj dalej, a powiem Ci, jak możesz to łatwo zrobić w kilka, kilkanaście minut!

Operację tę można przeprowadzić przy użyciu różnych konwerterów, ale tutaj opiszę najłatwiejszą i najwygodniejszą metodę tworzenia maszyny wirtualnej na platformę Hyper-V. Zakładam, że masz już gotowy serwer Hyper-V, który będzie obsługiwać Twoje maszyny wirtualne. Jeśli nie, zapoznaj się najpierw z tym przewodnikiem.

Kiedy nie należy przeprowadzać konwersji?

Odradzam konwersję serwera fizycznego, jeśli obsługuje on kontroler domeny. W takim przypadku lepiej utworzyć maszynę wirtualną od podstaw, włączyć na niej rolę kontrolera domeny, zsynchronizować ją z głównym kontrolerem domeny, a następnie przenieść na nią rolę FSMO. Jest mnóstwo artykułów zawierających przydatne informacje na ten temat.

Innym rozwiązaniem jest konwersja zapewniająca spójność transakcyjną, co jest niezbędne, gdy na komputerze działa oprogramowanie SQL Server, Exchange, SharePoint lub podobne. W idealnej sytuacji należałoby zaplanować czas konserwacji dla serwera, zatrzymać usługi przed konwersją i/lub wyłączyć kartę sieciową.

Jeśli jednak nie jest to konieczne, można od razu przystąpić do konwersji!

Instrukcja konwersji P2V za pomocą narzędzia Disk2VHD

Jest wiele konwerterów P2V obsługujących środowisko Hyper-V, ale według mnie najlepszy do tego zadania jest Disk2VHD. Został on opracowany przez inżynierów Microsoftu, ma około 0,9 MB, nie wymaga instalacji i jest dostępny na oficjalnej stronie Windows Sysinternals. Przejdźmy więc do rzeczy!

Krok 1. Pobierz narzędzie Disk2vhd

Przejdź do strony Windows Sysinternals i pobierz narzędzie.

Step 1. Download Disk2vhd

Narzędzie Disk2vhd v2.01.

Krok 2. Uruchom narzędzi Disk2vhd na konwertowanym serwerze fizycznym

Po prostu rozpakuj narzędzie i uruchom je na serwerze. Interfejs jest bardzo prosty, jak widać na ilustracji. Zaznacz pole wyboru Use Vhdx (Użyj formatu Vhdx), aby utworzyć dysk VHDX.

UWAGA: VHDX to nowy format dysku, który wprowadzono w systemie Windows Server 2012. W porównaniu z tradycyjnym standardem VHD format VHDX ma parę udoskonaleń, w tym specjalny dziennik wewnętrzny, który obniża prawdopodobieństwo uszkodzenia danych, większą pojemność (do 64 TB) i inne rewelacyjne funkcje. Warto stosować format VHDX, jeśli tylko jest to możliwe.

Zaznacz pole wyboru Use VSS (Użyj formatu VSS), jeśli chcesz uzyskać wersję dysku spójną transakcyjnie, a nie typu migawkowego. Wybierz docelową lokalizację pliku VHDX. (Nie wskazuj tu tego samego dysku, ponieważ mogłoby to spowodować „absorpcję” — znacznie lepszym rozwiązaniem jest zapisanie obrazu na innym dysku twardym). Dodaj dowolny dysk/wolumin, który chcesz zwirtualizować. Jeśli ma on być dyskiem startowym, dodaj też dysk systemowy oraz obszar startowy [zaznacz etykietę System Reserved (Zastrzeżone przez system)]. Kliknij Create (Utwórz), aby rozpocząć proces.

Step 2. Run Disk2vhd on the physical server you want to convert

Uruchom narzędzie Disk2vhd na konwertowanym serwerze fizycznym.

Krok 3. Przekonwertuj dysk(i) na format VHDX i skopiuj na host Hyper-V

W czasie operacji będzie wyświetlany szacowany czas jej ukończenia.

Step 3. Convert disk(s) to vhdx format and copy it to Hyper-V host. Pic 1

Przekonwertuj dysk(i) na format VHDX i skopiuj na host Hyper-V. Ilustracja 1.

W efekcie powstanie plik/dysk VHDX, który można skopiować na serwer Hyper-V i umieścić w folderze przeznaczonym na dyski maszyn wirtualnych.

Step 3. Convert disk(s) to vhdx format and copy it to Hyper-V host. Pic 2

Przekonwertuj dysk(i) na format VHDX i skopiuj na host Hyper-V. Ilustracja 2.

Krok 4. Utwórz nową maszynę wirtualną na hoście Hyper-V

Aby skorzystać z utworzonego dysku, trzeba najpierw utworzyć maszynę wirtualną. Uruchom kreatora New → Virtual Machine (Nowa → Maszyna wirtualna) w Menedżerze Hyper-V i skonfiguruj maszynę stosownie do potrzeb. Opcje konfiguracyjne są proste, może z wyjątkiem opcji generacji maszyny wirtualnej (dostępnej tylko w systemie Windows Server 2012 R2).

Step 4. Create a new VM on a Hyper-V host. Pic 1

Utwórz nową maszynę wirtualną na hoście Hyper-V. Ilustracja 1.

UWAGA: wybierając generację maszyny wirtualnej, zachowaj ostrożność. Począwszy od systemu Windows 2012 R2, platforma Hyper-V udostępnia nową opcję:
Generation 2 virtual machine (Maszyna wirtualna drugiej generacji). Jest to oprogramowanie sprzętowe drugiej generacji przeznaczone dla maszyn wirtualnych z poprawionym zestawem sprzętu wirtualnego i nowych możliwości dla użytkowników, takich jak rozruch z urządzenia SCSI. Więcej informacji na ten temat pojawi się w kolejnych materiałach. Wśród zauważalnych ograniczeń maszyn wirtualnych drugiej generacji należy wymienić brak obsługi systemu operacyjnego-gościa starszego niż Windows 8, nie wspominając już o systemach typu Unix. Praktycznie rzecz ujmując, opcję tę należy wybrać tylko w przypadku systemu Windows 8/8.1 lub Windows Server 2012/2012 R2 — i tylko w odniesieniu do ich kompilacji 64-bitowych.

To wyjaśnia, dlaczego musisz dobrze dobrać generację maszyny wirtualnej i trzymać się pierwszej generacji, gdy nie ma stuprocentowej pewności, że druga generacja jest naprawdę potrzebna.

Step 4. Create a new VM on a Hyper-V host. Pic 2

Utwórz nową maszynę wirtualną na hoście Hyper-V. Ilustracja 2.

Krok 5. Włóż utworzony dysk

W ramach kroku Connect Virtual Hard Disk (Podłączanie wirtualnego dysku twardego) należy też skonfigurować wirtualny dysk twardy, więc wskaż dysk, który już masz, i wykonaj pozostałe kroki w kreatorze.

Step 5. Insert created disk there

Podłącz wirtualny dysk twardy.

Krok 6. Uruchom maszynę wirtualną i po prostu z niej korzystaj

Kliknij prawym przyciskiem myszy maszynę wirtualną, wybierz Run (Uruchom), a następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem i nawiąż połączenie z maszyną.

Step 6. Run a VM and enjoy it. Pic 1

Uruchom maszynę wirtualną. Ilustracja 1.

Z powodu odmiennej konfiguracji sprzętu uruchomienie maszyny wirtualnej może trochę potrwać. Jednak po paru minutach pojawi się ekran powitalny i będzie można zalogować się do systemu. Gratulacje!

Step 6. Run a VM and enjoy it. Pic 2

Uruchom maszynę wirtualną. Ilustracja 2.

To tyle!

Przyjemnego korzystania z wirtualizacji! I koniecznie chroń maszyny wirtualne, tworząc ich kopie zapasowe przy użyciu rozwiązań Veeam!

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial